Кітапхананы дамыту бөлімі

    Кітапхананы дамыту бөлімі әдістемелік орталық ретінде кітапханалық қызметті ұйымдастырушы, біріктіруші және жетекшісі болып саналады. Облыстағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі қызметінің мониторингін, қоғамдық-әлеуметтік әдебиеттерді зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын, кадрларды басқару және т.б. жұмыстар жүргізеді.  

Бөлімнің басым бағыттары:

- облыс кітапхана жүйесінің дамыуын болжау,
- аудандық, калалық ОКЖ   қызметінің мониторингі,
- ғылыми- зерттеу және баспа қызметі,
- озат тәжірибені айқындау, зерделеу және қорыту, инновациялар мен ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу,
- облыс кітапханаларына консультативтік және практикалық көмек,
- кітапхана қызметкерлеріне білім беруді ұйымдастыру,
- мақсаттық, мәдени – ағартушылық және әлеуметтік жобаларды дайындау


Бөлім меңгерушісі: Досмаганбетова Қалдыгүл Жалауқызы
Байланыс телефоны: 8 (7242) 23-17-02
e-mail: k_dosmaganbetova@mail.ru

13 қаңтар 2015 ж. 16:31
3 қарау