KITAPKHANA.KZ
kz ru
Әбділда Тәжібаев
1. Әбділда Тәжібаевтың пьесалары     

1. Драмалар, коммедиялар //Тәжібаев Ә. Шығармалар жинағы. Бес томдық. Т.3-Алматы: Жазушы, 1980 – 636 б.

2. Драмалар//Тәжібаев Ә. Шығармалар жинағы. Бес томдық. Т.4-Алматы: Фолиант, 2007. - 448б. (Сырдария кітапханасы)

3. Қазақ театрының тарихы: /Редколл. Ә.Тәжібаев Жауапты ред. ж.б./Алматы: Ғылым, 1975

4. Аққу: Драма //Әдебиет және искусство. – 1941. - № 1. – 76 – 89 б.

5. Алтын құндақ: М.Әуезов драматургиясы жайында. //Жұлдыз. – 1969.-№4. – 136 – 156 б.

6. Батыр мен ақын: Үш бөлімді драма//Жұлдыз. – 1985

7. Гүлден дала: 4 актылы пьеса //Әдебиет және искусство. – 1953. - № 1.  – 5 – 40 б.

8. Дубай Шубаевич: 3 актылы комедия //Әдебиет және искусство. -1954. - № 2. – 13 – 39 б.

9. Жүректілер: Пьесалар жинағы. - Алматы: ҚМКӘБ., 1964- 468 б.

10. Күзетші: Шағын пьеса//Социалистік Қазақстан. – 1957. - 13 январь

11. Қыз бен солдат: Драмалық поэма// Жалын. – 1970.- № 2. – 96 – 133 б.; Социалистік Қазақстан. – 1967. - 24 сентябрь

12. Терең көл: Драма //Әдебиет және искусство. – 1939. - № 11/12.  -171-182 б.

 

2. Драматургия туралы еңбектері


1. Айман-Шолпан: М.Әуезов пьесасы жайлы //Мұхтар Әуезов тағылымы: Әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер /Құраст. Р.Нұрғалиев-Алматы: 1987. – 78 – 98 б.

2. Алтын құндақ: М.Әуезов драматургиясы жайлы //Жұлдыз. – 1969. -№ 4. – 136 – 156 б.

3. Ауылда ойын-сауық, театр жұмысы туралы //Ауыл коммунисі. – 1936. - № 1. – 118 – 120 б.

4. Әдебиеттегі ауа жайылушыларға қарсы: Б.Майлиннің «Жасырын жиылыс» пьесасы туралы //Еңбекші қазақ. – 1930. - 13 октябрь

5. Даңқты дастан-атақты пьеса: Ғ.Мүсіреповтің пьесалары жайында

 //Жұлдыз. – 1970. - № 7. – 133 -144 б.

6. Драматург және өмір //Қазақ әдебиеті. – 1960. - 29 апрель

7. Драматургиямыздың қазіргі жайы туралы бірер сөз //Жұлдыз. – 1971. -№ 4. - 140-149 б.

8. Жайсаң жан еді: Драматург. Ш.Хұсайынов туралы //Қазақ әдебиеті. -1986. - 16 май. - 11 б.

9. Жасарған пьеса, жаңарған спектакль: М.Әуезов «Еңлік-Кебек» пьесасының қайта қойылуы  //Қазақ әдебиеті. – 1957. - 22 март

10. Көруші тұрғысынан: Спектакльдердің қойылу тәсілдері мен шеберлік мәселелері жайында//Жұлдыз. – 1965. - № 7.- 158-160 б.

11. Күрделі жанрдың күрмеулері: Қазақ драмтургиясы жайында //Жұлдыз. – 1966. - №.11. – 106 – 112 б.

12. Қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы: Монография Алматы: Жазушы .- 1971.-416 б.

13. Қазақ драматургиясының очеркі /Жалпы редакциясын басқарған Ә.Тәжібаев/-Алматы: ҚазССР Ғылым акадбас., 1964. - 276 б.

14. Қазақ совет драмтургиясының қазіргі халі //Қазақ әдебиеті. – 1966. - 19 май

15. «Ревизор» қазақ сахнасында //Социалды Қазақстан. – 1936.- 21 октябрь

16.Спектакль, сахналық шешім: Жамбыл театрының Алматыдағы гастролін талдау //Қазақ әдебиеті.- 1987.- 29 май

17. Театр туралы толғаныстар: Естелік  //Қазақ әдебиеті. – 1980. - 4 январь

18. Ұлттық театрдың негізін қалаған: Драматург, режиссер Ж.Шанин туралы естелік. жазып алған Д.Уанасов //Қазақстан Заман . – 2002. - 23 тамыз

19. Ұлы махаббат сөзі: М.Әуезов драматургиясы жайлы // Жұлдыз. -1969. - № 10.- 144-159 б.

20. Үш шебер сахнада тізе қосса: Немесе драматург-режиссер-актер бірлігі төңірегінде //Лениншіл жас. – 1981. - 2 июнь

                             

3. Ә.Тәжібаевтың драматургиясы туралы мақалалар


1. Айтов Н. Ауыр жүк оңай көтерілмес болар: Н.Хикметтің «Фархад-Шырын» пьесасы М.Әуезов атынд. Акад.драма театр сахнасында. Ауд. Ә.Тәжібаев //Қазақ әдебиеті. -1982. - 19 март

2. Әлдекеев. «Ақ қайың» М.Әуезов пен Ә.Тәжібаевтың пьесасы туралы //Социалды Қазақстан. – 1939. - 6 октябрь

3. Әуезов М. Жақсы сынға – жан пида: «Айман-Шолпан» либреттосы –туралы //Социалистік Қазақстан. – 1939. - 1 март; Әуезов М. 20томдық шығ.жин. Т.17-Алматы:Жазушы, 1985-148-150 б.

4. Дәрібаев Қ., Қожабергенов Ж. Дән мен ән толғанысы: Ә.Тәжібаевтың «Батыр мен ақын» атты үш бөлімді драмасы Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ драма театры сахнасында //Ленин жолы. – 1986. - 5 ноябрь

5. Ерғалиев Х., Домбаев Е. Қайта оралған туынды: Махамбет атындағы Гурьев обл. Драма театры қойған Ә.Тәжібаевтың «Дубай Шубаевич» комедиясы //Алматы ақшамы. – 1989. - 25 май

6. Жақыпов Е. «Майра» (Әуезов театрында) //Қазақ әдебиеті. – 1969. - 13 декабрь

7. Жұмаханов Ж. Жаңа комедия: Ә.Тәжібаевтың «Той боларда» комедиясы Қазақ мем.акад. драма театрында //Қазақ әдебиеті. – 1963. - 28 июнь

8. Қуандықов Қ. Шабытты өнер: Ә.Тәжібаевтың «Майра» пьесасы М.Әуезов атындағы қазақтың мемл. Акад. Театрының сахнасында //Социалистік Қазақстан. – 1969. - 19 декабрь

9. Құндақбаев Б. Қыз күтеді солдатын // Қазақ әдебиеті. - 1967. - 15 сентябрь

10. Қыдыров Ж. Дидарласу: Ә.Тәжібаевтың «Сағынамын күн сайын» спектаклі республикалық балалар және жасөспірімдер театрының сахнасында //Қазақ әдебиеті. – 1970. - 27 март

11. Нұрғалиев Р. Тарихи тақырыптың көркемдік пішімі:Ә.Тәжібаевтың «Майра» пьесасы туралы //Қазақстан мектебі. – 1972. - № 6. – 64 – 67 б.

12. Ордалиев С. Қазақ драматургиясының очеркі/ Жалпы редакциясын басқарған Ә.Тәжібаев.  -Алматы: ҚазССР Ғылым акадбас.,1964. - 276 б.

13. Сәрсеков Қ. «Көңілдестер»: Ә.Тәжібаевтың пьесасын Гурьев облысаралық қазақ драма театры қатысуымен Акад.драма театрда көрсетті //Социалистік Қазақстан. – 1963. - 14 июнь

14. Сыдықов Қ. Жастық жайлы жыр мен мұң: Ә.Тәжібаевтың «Жас дәурен» драмасы бойынша жасалған спектакль Н.Бекежанов атындағы драма театр сахнасында //Ленин жолы. – 1984. - 7 январь