KITAPKHANA.KZ
kz ru
Әбділда Тәжібаев

Абай бізге сүйікті образ: М.Әуезовтің «Абай» романы туралы //Социалистік Қазақстан.- 1949. - 29 апрель

Абай және қазақ әдебиеті //Социалистік Қазақстан.-1945.-19 август

Абай және қазақ Совет поэзиясы //Екпінді.- 1940.-17 октябрь

Абай музейін ғылыми орталыққа айналдырайық // Екпінді. - 1947. - 20 июль

Абайдың лирикасы //Социалистік Қазақстан.-1945.-11 август; Майдан.-1945.-№ 2.-37- 46 б.

Абайдың лирикасы туралы // Абай тағылымы: Әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер /Құрастырған Н.Ғабдуллин.-Алматы: 1986.-202-208 б.

Ағаға  ұзақ өмір тілейміз: А.Тоқмағамбетовтың 70 жасқа толуына. //Қазақ әдебиеті.-1975.-19 сентябрь

Ағалар алды ақ жайлау: Жамбыл туралы естелік //Егемен Қазақстан.-1996. - 23 тамыз

Ағалық қамқорлық бейнесі: Қазақстан жазушыларының міндеті //Қазақстан  коммунисі.-1963.- № 4. – 38 - 40 б.

Адам еді ерекше: М.Ф.Рыльскийдің қайтыс болуына байланысты //Қазақ  әдебиеті.- 1946.- 31 июль

Ақ қайнар туралы: Е.Зікібаевтың жыр жинағы  //Қазақ әдебиеті.-1979. - 10 август

Ақылды кеңестер күтеміз: СССР жазушылар съезінен // Қазақ әдебиеті.-1967.-19 май

Ақын аға: Ғ.Ғұламның 60 жасқа толуына //Қазақ әдебиеті.-1963.- 9 май

Ақын Асқар (Тоқмағанбетов) елуде //Қазақ әдебиеті.-1955.-16 сентябрь; Ленин жолы.-1955.-20 сентябрь

Ақын жауапкершілігі және оның кейінгілерге ықпалы: /Қ.Аманжолов   //Азия транзит.-2001.- № 8.- 18 б.

Ақын және денсаулық теоремасы //Лениншіл жас.-1988.-25 октябрь

Ақын жолы: С.Мұқанов туралы //Қазақ әдебиеті.-1960.-13 ноябрь

Ақындардың ақыны, жалпы жұртқа жақыны: Ә.Тәжібаев күнделігінен //Қазақ үні.-2003.-қазан (№ 10). - 5 б.

Ақынның соңғы дәуірі: Ж. Жабаев //Социалистік Қазақстан. - 1946.- 6 июль

Алаулаған поэзия:  Куба сапарынан әсерлер//Социалистік Қазақстан.-1973.-17 июнь

Алпыстағы Жұбанға: Ж.Молдағалиев //Қазақ  әдебиеті.- 1980.-30 октябрь

Алтын жұлдызды алып аға: Ғ.Мүсірепов жайында//Жалын.-1982.-№ 2. - 24 б.

Ана: «Қазақстан әйелдері» журналының 50 жылдығына //Қазақстан әйелдері.-1976. - № 7. - 20 б.

Асаубай Тақтақтың сөзі: Жинаған Ә. Тәжібаев //Жаңа әдебиет.-1928.-№10.-71 б.

«Асыл арналарды» оқығаннан кейін: Ж.Молдағалиевтың кітабы туралы эссе// Қазақ әдебиеті. - 1988. -16 сентябрь

«Асыл мұраға» абай болайық:  О.Нұрмағамбетованың «Асыл мұра» («ҚӘ» -1981.-3 июль) мақаласына байланысты //Қазақ әдебиеті.-1981. - 21 август

Аталық қамқорлық бейнесі: (1963ж. 2-8 мартта партия мен үкімет басшыларының әдебиет, өнер қайраткерлерімен кездесуі және Қазақстан жазушыларының міндеті) //Қазақстан коммунисі. - 1963. - № 4. - 38 - 40 б.

Ащы дағдар айқайы: А.Асқаровтың «Жұмақ пен тозақ жырлары» кітабы жайлы //Егемен Қазақстан.-1993. - 29 мамыр

Аялы алақандар: Ш.Хұсайынов туралы  //Қазақ әдебиеті.-24сентябрь

Әбділда. Сын-қолжаулық емес:  Қ.Тұрғанбайұлының М.Әуезовті сынауына қарсы  // Қазақ әдебиеті.- 1935. - 8 июнь

Әдеби-көркем сын туралы  //Жұлдыз.-1972.- № 3. – 8 - 10 б.

Әдебиетіміздің айнасы: «Қазақ әдебиеті» газеті жайлы //Социалистік Қазақстан.-1970.-3 апрель

Әдептен озбайық: «Қазақ әдебиеті» газетіндегі Ә.Тәжібаевтың сұхбаты // Социалистік Қазақстан. - 1988. - 5 февраль; 12 февраль Әлемде даналық бар: Жазушы Ә.Тәжібаевпен сұхб./ Сұхб. Қ.Керейқұлов // Қазақстан әйелдері.-1989.- № 2.- 10 - 11 б.

Әлемде жаңалық бар: Өз өмір жолынан, көріп, ойға түйгендері жайлы  //Қазақстан әйелдері.- 1989.-№ 2.-10-11 б.

Әлі есімде. І.Жансүгіровтың туғанына 90 жыл  // Қазақ әдебиеті.-1984. - 27 апрель

Ән өлеңдерін ұмытпайық //Қазақ әдебиеті. - 1959. - 6 март

Әр сөздің сұрауы бар: Қазіргі совет әдебиетінің өркендеуі жайлы //Қазақ әдебиеті. - 1963. – 12 июль

Бақытты ұрпақ балауса жыр:1964 жылы шыққан жас ақындар кітабына шолу //Лениншіл жас.-1965.-28 апрель

Балалар әдебиетінің жаңа биігінде  //Қазақ әдебиеті.-1961.-1май

Бас жазушымыз Бейімбетке құрмет: Б.Майлин //Социалды Қазақстан.-1933.-3 ноябрь

Бейбітшілік дәні: Тың игерудің 25 жылдығына //Қазақ әдебиеті.-1979. - 22 июнь

Бейсекең туралы сөз: Б.Кенжебаев //Қазақ әдебиеті. - 1994. - 11 қараша

Бейімбеттей болайық: Б.Майлин //Лениншіл жас. – 1935. - 30 март

Биікке барар жолда: Ақын Т.Молдағалиевтің 50 жасқа толуына  //Социалистік Қазақстан.-1985.-20 март

Біз де саған жақсылық тілейміз: Ақын С.Оспанов 50 жаста //Қазақ әдебиеті.-1988.-16 декабрь

Біз түгел қазақ бола білейік! «Ана тілі» Қазақ респ.қоғамының құрылтай съезінде сөйлеген сөзі  //Қазақ әдебиеті.-1989.-27 октябрь

Бізде де поэзия дәуірі басталды: М.Мақатаев жайлы  //Лениншіл жас. - 1991. - 8 ақпан

Біздің Отанның геройлары //Әдебиет майданы.-1938.-№ 4.-13-15 б.

Бір үзік сыр: Әңгіме//Қазақ әдебиеті. – 1994.-11 қараша

Бір хаттың тарихы: Жамбылға жауынгерлер атынан жазылған хаттың тууы жайында әңгіме //Әдебиет майданы.-1938.-№ 5.-79-83 б.

Бірге істегенім-бірегей мектеп: М.Әуезов туралы естелік // Семей таңы.-1987.-25 сентябрь

Бір-екі сөз: Б.Майлиннің  «Жалбыр» операсы туралы // Социалды Қазақстан.-1937.-18 декабрь

Грузин халқының мақтанышы  //Әдебиет майданы. – 1938.- № 2.- 81 - 83 б.

Ғабе, құлағымыз сізде: Ғ.Мүсірепов 70 жаста//Лениншіл жас.-1972.-22 март

Ғабиден Мұстафин-классик жазушы// Жалын.-1982. - № 6. – 33 - 94 б.

Ғабиден туралы сөз: Ғ.Мұстафин-60//Қазақ әдебиеті.-1962.-29 ноябрь

Ғабит Мүсірепов те маған аға болған  //Қазақ әдебиеті.-1992.-15 мамыр

Ғаламға ғашық жүрегі: Ж.Нәжімединовтің туғанына 50жыл толуына   //Қазақ әдебиеті.-1985.-22 ноябрь

Ғасыр ғажайыптары: Бас мақала//Қазақ әдебиеті.-1961.-15 сентябрь

Дауыл мен жалын ақыны: М.Ю.Лермонтовтың туғанына 150 жыл  //Қазақ әдебиеті.-1964.-16 октябрь

Дауылдай өртке тиген өлеңі бар: Ақын Қ. Аманжоловтың туғанына 70 жыл //Лениншіл жас.-1981.-26 сентябрь

Дос көңілден: Жазушы Әди Шәріпов 60 жаста//Қазақ әдебиеті.-1972.-29 декабрь

Достар қуанышы мен сыны: Әдеби сын//Жұлдыз.-1959.-№ 3.-93-101 б.

Достықта сыр көп: Қазақстанның Халық жазушысы Ә.Тәжібаевпен сұхб. Сұхб. Н.Фазылов; Қазақша нұсқасын әзірлеген М.Мырзахметов //Өркен.-1991. -20 шілде

Драматург – ақын: Ғ.Мүсірепов //Қазақ әдебиеті.-1962.-30 март

Европаға саяхат //Қазақ әдебиеті.-1957.-7 июнь

Ел еріне сенеді: /Қазақстанның халық жазушысы Ә.Тәжібаевпен бүгінгі заманның кейбір өзекті мәселелері жайлы әңг. /Әңг. К.Наржанұлы  //Халық кеңесі.-1992.-24 қаңтар

Ең басты дәстүр: туған тіліңді көркейту: Ақынның 80 жасқа толуына орай халқының тарихы, кадр және тағы басқа мәселе төңірегінде тілшімен әңгімесі.  Әңг. К.Мырзабеков  //Мәдениет және тұрмыс.-1989.-№ 2-14 б.

Ерекше іскер және қайратты Нарком / Ә. Тәжібаев// Аңыз адам.- 2014. - № 18. - 21 б.

Ерім деп еске аламын: Ж.Молдағалиевті еске алу //Алматы ақшамы.-1990.-13 қазан

Есею жолында: М.Әуезов туралы//Тәжібаев Ә.Жылдар, ойлар: Естеліктер мен толғаныстар. - Алматы: Жазушы,1976.-39-131 б.

Ескірмейтін поэзия: Жамбыл //Қазақ әдебиеті.-1955.-24 июнь

Есімдегілер: М.Әуезов туралы естелік //Жұлдыз.-1975.-№ 7

Есімдегілер: Роман //Жұлдыз.-1989.-№2. - 9- 54 б.- № 3. – 3 - 63 б.

Есімдегілерден  // Жалын.-1989.- № 2.- 67 - 77 б.

Жазушы және өмір: Жазушының ред.сұрағына жауабы // Қазақ әдебиеті.-1968.-1 январь

Жазушы мен өмір  // Қазақ әдебиеті.-1961.-17 ноябрь

Жақсы  досымыз елуде:Түркімен ақыны Миртемир туралы //Жұлдыз.-1961.-№ 3.-118 б.

«Жалын» жанып жарқырады: «Жалын» альманағының шыға бастағанына 10 жыл //Жалын.-1979.-№ 4.-37 – 41 б.

Жалынды жүрек: М.Мақатаев туралы// Қазақ әдебиеті.-1976.-2 апрель

Жалыны күшті жырау ақын: Н.Байғанин//Лениншіл жас.- 1985.-29 октябрь

Жамбыл Жабаев (1846-1945)  //Әдебиет және искусство.-1947.- № 12.-56 - 73 б.

Жамбыл және басқалар //Жетісу.-1972.-10 июль; Қазақ әдебиеті.-1936.-1 май

Жамбыл және қазақ поэзиясы //Әдебиет және искусство.- 1946.- № 7/8 . - 45-50 б.

Жамбыл күйі  //Лениншіл жас.-1936.-11 июнь

Жамбыл мен Ғали //Қазақ әдебиеті.-1957.-23 август

Жамбыл мен Ғали: Ақын Ғали Орманов жайлы // Қазақ әдебиетi.- 2013. - 16-22 тамыз (№ 32).- 10 б.    

Жамбылдың соңғы дәуірі // Жыр алыбы: Жамбыл жайлы естеліктер.  Құраст. Қ.Жұмаділов. – Алматы: Жазушы, 1971.-264 б.

Жанымменен жарастым: С.Мәуленов туралы//Қазақ әдебиеті. -1994.-11 ақпан

Жанымыз жарасқан еді: Ш.Есенов туралы естелік // Қазақ әдебиеті.-1994. - 14 қазан

Жаңа пеш //Жаршы.-1931. - № 8.-10-13 б.

Жаңа ырғақ және өзім туралы  //Социалды Қазақстан.-1934.- 8 апрель

Жарқын өмірдің бір сәті: Ш. Хұсайыновтың туғанына 70 жыл толуына//Социалистік Қазақстан. - 1976. – 26 сентябрь

Жас ұрпақтарға жақсы әдебиет жасайық: Балалар әдебиетіне шолу  //Жұлдыз. - 1961. - № 6. – 126 - 139 б.

Жас ұрпақтарға жақсы әдебиет жасайық: /Қазақстан Жазушылар одағы Пленумында сөйлеген сөзі/ //Лениншіл жас.-1961.-№ 9.-126-139 б.

Жасай бер «Қазақ әдебиеті» //Қазақ әдебиеті.-1984. - 30 март

Жасай бер, жақсы аға:Әдебиеттанушы Б.Кенжебаевтың туғанына 80 жыл //Қазақ әдебиеті. -1984. - 2 ноябрь

Жастық-біздің байлығымыз //Қазақ әдебиеті.-1963.-19 апрель

Желкенді жырлар: Т.Молдағалиевтің «Жүректегі жырлар» жинағы жайлы//Қазақ әдебиеті.-1982.-19 февраль

Желкенінде замана рухы: Жетпісің құтты болсын Хамит Ерғалиев інім  //Лениншіл жас.-1986.-14 октябрь

Жеті жылдықтың бірінші жылында: Әдебиет майданында//Қазақ әдебиеті.-1959.-8 май

Жол болсын: «Сарыарқа»!: Журналға пікір // Сарыарқа.-1991.-№ 1. – 6 -7 б.

Жол дәптерінен: Ұлы Отан соғысының ардагері, Еңбек ардагері, қайраткер Мөрәлі Шәменов жайлы / Ә. Тәжібаев // Қазақ әдебиеті.- 2016. - 18 қараша (№ 47). - 38 - 39 б.

Жыраулық дәстүрді ұстанған: Н.Байғанин туралы //Коммунизм жолы. - 1990. - 28 тамыз

«Жібектегі»  әндер туралы бір-екі сөз: «Қыз-Жібектің» опера театрында қойылуы //Лениншіл жас. - 1943. - 5 декабрь

Замана жыршысы: А.Тоқмағамбетов туралы//Социалистік Қазақстан. – 1985. - 22 сентябрь

Замандастарымыздың жарқын бейнесін жасайық //Қазақ әдебиеті:- 1973. - 25 май

Заманымызды толға, суреткер!: Қазақстан Жазушыларының ҮІІ съезі ашылу қарсаңында //Лениншіл жас.-1976.-14 апрель

Имандай шыным өлеңімде: Жазушының сыры /Сұхб.Н.Айтұлы  //Қазақ әдебиеті.-1992. - 21 ақпан.-12-13 б.

Имандылыққа үндеген: М.Ж. Көпеевтің шығармашылығы туралы //Социалистік Қазақстан. - 1990. - 26 қыркүйек

Карталар қалай сөйлейді: Көркейген Совет елі туралы //Лениншіл жас.- 1967.-1 январь

Кезеңдер келбеті: Қазақстан Жазушылар одағының құрылғанына 50 жыл //Жұлдыз.-1984.-№ 8.-6-22 б.

Кейбір ойлар: Қазақстан жазушыларының ІХ съезіне// Қазақ әдебиеті.-1986.-11 апрель

Кейбір ойлар: Соңғы он жыл ішіндегі қазақ поэзиясы туралы// Қазақ әдебиеті. – 1986.-11 апрель.-3 б.

Кең пейілді көктем: Тың игерудің 20 жылдығына //Қазақ әдебиеті.-1974. - 5 апрель

Кешер ме екен, тәңірім бізге соларды?...: Күнделіктегі жазулар. Газетке дайындаған Әсия, Зипа Әбділдақыздары //Қазақ әдебиеті.-1999.-№43.-22 қазан.-2-3 б.

Кешікті неге, кешікті неге...  Ақынның хаттары//Түркістан.-2003.-14 тамыз.- Мазм.: Ахмет Иассауи ғазалдары; Нысанбай ақынның «Кенесары - Наурызбай» дастаны туралы; Ғ.Мүсіреповке; Д.А. Қонаевқа төрт хат

Көз көргендер лебізі: М.Әуезов туралы жазушылардың айтқандарынан // Замана Қазақстан.-1997. - 26 қыркүйек (№39).-2 б.

Көңіл көкжиектерді керек етеді: Қазақ өнері мен ғылымын тоқыратпау жайында //Социалистік Қазақстан. - 1991. - 5 ақпан

Көңілге қуаныш, жанға жалау: Ақын А.Нысаналиннің «Мәуе» атты жыр жинағы жайлы  //Лениншіл жас. - 1990. - 13 желтоқсан

Көңілді алаң еткен  көп ойлардан: Поэзия мәселесі // Қазақ әдебиеті.-1973.-1 июнь

Көруші тұрғысынан //Жұлдыз.-1965.-№ 7.-158-160 б.

Күләш Ахметова: Ақын қыз туралы// Лениншіл жас.-1977. – 28 октябрь

Күләш туралы этюдтар //Қазақ әдебиеті.-1982.-16 октябрь

Күләші болған ел-мәртебелі ел: К.Байсейітованың туғанына 70 жыл //Лениншіл жас.-1982.-13 май

Күлеев шығармалары хақында: Бернияз Күлеев- ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің талантты ақыны//ҚазССР Ғылым акад. Хабарлары. Тіл, әдебиет сер.-1988.-№ 2.-50-55 б.

Қазақ әдебиетінің бүгінгі міндеттері // Әдебиет және искусство.-1941.-№ 5.-9-11 б.; 1941.-№ 4.-14-20 б.

Қазақ лирикасы. 1964 жыл //Жұлдыз.-1965.-№ 7.-134-145 б.

Қазақтың ұлым дегені елім дегені: Адамгершілік тақырыбына  //Қазақстан әйелдері. – 1972. - № 1. – 14 - 15 б.

Қайда еді ағалар: Әнші Нартай Бекежанов және ақын Кенен Әзірбаев жайлы / Ә. Тәжібаев // Жұлдыздар отбасы.- 2018. - № 7. - 25 б.

Қайта түлеген қарт Жамбыл: Жамбыл Жабаевтың туғанына 150 жыл //Қазақстан әйелдері. - 1996.- № 2. - 4 - 6 б.

Қаламмен жазылған қарумен өшпейді //Лениншіл жас.-1986.- 3 октябрь

Қаламы құрыш құрдастарым: Баспа қызметкері Д.Қосанов жайлы //Қазақ әдебиеті. - 1981.- 1 май

Қанатты арман: С.Ғаббасов «Кәусар» атты ғылыми-фантастикалық романы жайында //Социалистік Қазақстан.-1987.-23 май

Қарапайым қаламгер:Ақын Ә.Оңалбаевтың туғанына 80 жыл  //Қазақ әдебиеті .- 1981.-30 октябрь

Қасым туралы сөз: Қ.Аманжоловтың қайтыс болғанына 10 жыл  //Қазақ әдебиеті.-1965.-15 январь

Қатар тізе қосып: М.Әуезов туралы естеліктер. – Алматы: Жазушы,1997.-181-187 б.

Қолыңды қысамын:Режиссер А.Тоқпанов 60 жаста  //Қазақ әдебиеті.-1975.-14 ноябрь

Қош бауырым! :Б.Момышұлымен қоштасу //Социалистік Қазақстан.- 1982.-13 июнь

Қош, «Қайрат», қайта айналып оралғанша...: футбол командасы  //Социалистік Қазақстан.- 1966.-24 ноябрь

Қоштасу  сөз: Жұбан Молдағалиевтің қазасына// Қазақ әдебиеті.-1988.-14 октябрь

Құшағымыз ашық: Армян әдебиеті мен өнерінің Қазақстандағы он күндігіне//Қазақ әдебиеті.- 1968.-21 июнь

Мәрттік пен сұлулықты жырлаған: С.Бердіқұловтың шығармашылығы жайлы//Қазақ әдебиеті.-1981.- 4 декабрь

Мен жалғыз ем, Сарамен болдым екеу: Ақынның отбасылық өмірі жайлы //Парасат.-1991.-№6.-14-16 б.:№7.-5 б.; Қазақстан әйелдері. – 1993.-№10.-8-11б.; №11.-25-27 б.

 Мен қалай жаза бастадым //Жаңа әдебиет. - 1931. - № 6-7. – 54 – 56 б.

 Мен оны ұмытпаймын: Б.Майлин туралы естелік //Тың өлкесі.-1965.-10 июнь

 Мұхтар Әуезов  //Лениншіл жас.-1946.- 4 апрель

 Мыс //Әдебиет майданы.- 1933.-№ 6-9.-54-55 б.

 Мінбесі биік бір ақын: Қ.Мырзалиев //Лениншіл жас.-1985. – 6 февраль

 Мінезі тұрлаулы, тұрақты еді: Ақын Төлеген Айбергенов жайлы /Ә. Тәжібаев // Аңыз адам.- 2015. - № 6. - 23 - 24 б.

 Совхоз директоры: Коммунизм колхозының директоры Мөрәлі Шәменов жайлы/ Ә. Тәжібаев // Социалистік Қазақстан.- 1965. - 22 июнь.

 Ой мен сезім нақыштары: Ақын Ф.Оңғарсынованың «Шілде» таңдамалы өлеңдері жайында//Қазақ әдебиеті.-1979.-5 январь

 Ой мен сезiм нақыштары: Ақын Ф.Оңғарсынова туралы естелiк// Астана ақшамы.- 2014. - 4 наурыз (№ 25). - 6-7 б.    

 Ой мен тіл: Р.Нұрғалиевтің «Айдын», «Толғаныс», «Қазақ революциялық поэзиясы» атты үш зерттеу кітабы туралы// Социалистік Қазақстан. - 1988. - 5 ноябрь

 Ойшыл  ұстаз: Абайдың туғанына 125 жыл толуына //Социалистік Қазақстан.-1971.-16 май

 Ол нағыз адам еді ғой: Академик Қ.Сәтбаев жайлы естелік //Семей таңы.-1989.-12 апрель

 Ол ұмытылмайтын аға еді: Б.Майлин туралы//Жалын.-1985.-№ 5.-101-105 б.

 Ол ұстаз еді: М.Әуезов туралы //Қазақ әдебиеті.-1962.-28 сентябрь

 Оңтүстік-шуақ өлкесі //Қазақстан әйелдері.-1962.-№ 7.-15-17 б.

 Өлең – біздің анамыз... Ақындық талант, дәстүр мен тағлым, өзіндік стиль-сипат жайлы //Қазақ әдебиеті.-1976.-10 сентябрь

 Өлең дәрежесі талғам деңгейінен төмен бе?. Тең бе?. Биік пе?:  тақырыбында өткен «Жұлдыздың » сырласу клубындағы  сұхбат-

 Өлең –тілдің соғып тұрған жүрегі ...Қаз ССР мен Қазақстан Компартиясының 60 жылдығына арналып халық ақындарының республикалық айтысының төрешілер алқасының председателі, ақын Ә.Тәжібаевтың қорытынды сөзі. //Лениншіл жас.- 1980.-19 июнь

 Өмір мен шеберлік:  М.Әуезов шығармаларына //Жұлдыз. - 1960. – № 6.-125-136 б.

 Өмір мен көңіл: Қазақстан жазушыларының Қарағандыда болуы туралы //Қазақ әдебиеті. – 1960. - 4 март

 Өмірі жыр, көңілі сыр жан еді:  Ә.Оңалбаев // Қазақ әдебиеті. – 1991.-27 қыркүйек

 Өр дауысты ғажайып ақын: Қ. Аманжолов туралы //Қарқаралы.-1991. - № 2. -5,8 б.

 Өскелең әдебиеттің өмірлік мүдделері  //Қазақ әдебиеті.-1959. - 16 октябрь

 Өсу, өрлеу кепілі: Әдеби-көркем сын туралы  //Қазақ әдебиеті.-1972.-18 февраль

 Өтежанның махаббаты: Ақын Ө.Нұрғалиевтің «Менің махаббатым» атты өлеңдер жинағы туралы //Қазақ әдебиеті.-1962.-13июль

 Өткенім-қимасым, ертеңім-арманым: Ақынмен әңгіме / Әңг. Б.Дәрімбетов //Алматы ақшамы.-1988.-19 ноябрь

 Партия қолқанаты //Қазақ әдебиеті.-1976.-30 январь

 Партиямен біргеміз //Жұлдыз.-1961.-№ 10.-11-12 б.

 Погодин Н., Тәжібаев Ә. Жамбыл Москвада //Екпінді.-1950. -11 июнь

 Поэзия қанаты: Талантты шығарма-ұлттық игілік //Социалистік Қазақстан.-1976.-14 апрель

 Республикам-Қазақстан: Қазақ ССР-нің құрылғанына 35 жыл // Қазақ әдебиеті. - 1955. - 26 август

 Рухани байлықтың таусылмас көзі: Жазушы-журналист М.Бердіқұлов туралы: Естелік// Жас Алаш. - 1996. - 26 желтоқсан

 С.Нұржанов, Ф.Бисенбаева, Ж.Мұқанов және Н.Торманованың өлеңдері туралы  //Жалын.-1985.-№ 2. – 50 - 51 б.

 Сана биігінде: Коммунистік қарым-қатынасты совет адамдарының өміріне енгізудегі әдебиеттің ролі жайында //Жұлдыз.-1962.-№ 2.-101-109 б.

Сәбит Мұқанов туралы сөз //Қазақ әдебиеті.-1970. - 29 май

Сәкен-лирик: С.Сейфуллин //Қазақ әдебиеті.-1960. - 26 август

Сәлем саған, жаңа жыл //Қазақстан коммунисі.-1966.-№ 1.- 20 – 21 б.

Сексеннің биігінен сөйлер зергер: Ғ.Мүсірепов //Лениншіл жас.-1982.-19 март

Сенің тарихың – менің тарихым: «Лениншіл жас» газетіне тілек //Лениншіл жас.-1989. - 29 август

Советтік сөз өнерінің тарланы:С.Мұқанов – 80.- Социалистік Қазақстан. - 1980. - 6 июнь

Совхоз директоры: Мөрәлі Шәменов Қызылорда обл., Жалағаш ауд., «Коммунизм» совхозы //Социалистік Қазақстан.-1965. - 22 июнь

Сол үшін ұмытпаймыз: СССР жазушыларының І съезіне отыз жыл //Қазақ әдебиеті.-1964.-14 август

Сорғалаған сұңқар еді: Ә.Қоңыратбаевтың туғанына 80 жыл толуына орай //Ленин жолы. - 1987. - 15 январь

Сөз туралы сөз // Ленин жолы. -1990. - 7 қараша

Спорт тақырыбын биiк мәдениетке көтердi: Журналист Сейдахмет Бердiқұлов туралы естелiк // Жас Алаш.- 2013. - 7 қараша (№ 89). - 4 б.         

Суреткер. Талғам. Бетбұрыс //Жалын.-1988.-№ 1.-21-27 б.

Сын қол жаулық емес //Лениншіл жас.- 1935.-№ 80. - 31 май

Сыр бойының шежіресі: Ақын Ә.Оңалбаевтың туғанына 90 жыл толуына орай //Сыр бойы. - 1991. - 28 қыркүйек

Сырбай туралы сыр: С.Мәуленов-60 // Қазақ әдебиеті.-1972.-15 сентябрь

Сырекем жетті алпысқа: С.Мәуленовтың творчествосы жайлы //Жұлдыз.-1982.-№ 8.-192 б.

Сырлас дос: Ә.Қоңыратбаев туралы естелік//Қазақ әдебиеті.-1987.-23 январь

Талантқа тағзым етер болар:М.Мақатаевтың шығармашылығы жайлы сұхбат.  жүргізген Н.Төлепбергенұлы //Жетісу.-1991.- 4 шілде

Таланттың қос қыры: Сыншы, ғалым Р.Бердібаев туралы //Қазақ әдебиеті.-1987.-3 декабрь

Талас бойында: Жамбыл облысы туралы жазушы дәптерінен //Қазақ әдебиеті.-1963.-19 июль

Талмас тарлан: Ғ.Мүсірепов жайында // Социалистік Қазақстан.-1977. - 25 март

«Тар жол, тайғақ кешу» және Нәзірдің (Төреқұлов) сыны туралы: /С.Сейфуллин //Еңбекші қазақ.-1929.-15 сентябрь

Тарихымыз бүтінделіп келеді...:Ақын, Қазақстанның халық жазушысы Ә.Тәжібаевпен әңгіме / Әңг. Ғ.Жандыбаев//Жалын.-1989.-№ 2.- 64 - 67 б.

Тәжібаев Ә., Байділдаев М. Өзі де бір эпос: Филология ғылымының докторы, ғалым Ә.Қоңыратбаевтың 70 жасқа толуына//Лениншіл жас.-1975. - 25 октябрь

Тәжібаев Ә.,Жәмішев Ә. Шабыт шалқары: Жас ақындар творчествосы туралы//Қазақ әдебиеті. - 1964. - 21 февраль

Тәжібаев Ә.,Қаратаев М. Жерге деген ғашықтық: Даңқты күрішші Ы.Жақаев туралы //Социалистік Қазақстан.- 1964.-11  412. Тәжібаев Ә., Мәуленов С. Халық шайыры: Қарақалпақ ақыны И.Юсупов 60 жаста //Қазақ әдебиеті.-1989.-12 май

Тәжібаев Ә., Мұхаметжанов К. Көркейген Қызылорда: Экономикасы мен мәдениетінің дамуы //Социалистік Қазақстан.-1960.-19 май

Тәжібаев Ә., Нұрғалиев Р. Бүгінгі лирика туралы //Қазақ әдебиеті.-1969.-7 ноябрь

Тәжібаев Ә.,  Нысаналин А. Өмір мен өлең:  Ақын Ә. Тәжібаев пен сыншы  А.Нысаналиннің жастар жыры туралы әңгімесі//Лениншіл  жас.-1974. - 22 март

Тәжібаев Ә., Оразалиева Ф. Ғұлама: Ә.Диваевтың туғанына 120 жыл //Қазақ әдебиеті.-1977.-1 апрель

Терең ой телегейі: М.Әуезов туралы //Семей таңы.-1977.-24 сентябрь

Тереңнен толға қаламгер!: Қазақстан Жазушылары одағының 10 съезі //Егемен Қазақстан.-1991. - 4 қыркүйек

Толыға түссін шоқ жұлдыз: Поэзия көгіндегі қазақ ақындары //  Қазақ әдебиеті.-1983.-11 март

Туысқандар //Әдебиет майданы.-1938.-№ 4.- 42-46 б.; 1938.-№ 1.-31- 37 б.

Тұманбай (Молдағалиев ) жырларын қайта оқығанда //Лениншіл жас.-1971. - 28 август

Уақыт және жыр: Поэзия проблемалары //Қазақ әдебиеті.-1960.-10 июнь

Уақыт қоңырау қаққанда: Қазақстан Халық жазушысы Ә.Тәжібаевпен сұхбат./ Сұхб. Қ.Ергөбеков //Социалистік Қазақстан.-1988.-17 июнь

Ұзаққа шабатын ақын: /С.Тұрғынбеков туралы //Жаңа Сарыарқа.-2006.-№ 1.- 44 б.

Ұлы мақсаттардан ұлы поэзия туады: Жазушы толғанысы //Қазақ әдебиеті.-1985. - 9 август

Ұстаз:  Т.Шевченконың туғанына 150 жыл //Социалистік Қазақстан.-1964. - 8 март

Ұстаз: С.Мұқанов туралы//Социалистік Қазақстан. - 1970. - 29 май

Үздіксіз еңбек: А.Тоқмағамбетовтің 60 жылдығына // Қазақ әдебиеті.-1965.-17 сентябрь

Үлкен ақын, тамаша дос еді: Т.Жароков туралы естелік //Жұлдыз.-1988. - № 9.-185-194 б.

Үлкен республикаға үлкен футбол керек //Социалистік Қазақстан. – 1974.-12 апрель

Фаризаны оқысам, қанаттанып қаламын: Ф.Оңғарсынованың шығармашылығына // Жетісу. - 1989.- 23 декабрь

Халық ақындарының республикалық мәслихатындағы сөзі : 3-5 август 1961 жыл //Ақындар жыры.Қазіргі халық поэзиясы.-Алматы: 1963. - 60 - 61 б.

Халық деп соққан жүрегі: М.Дулатов туралы //Социалистік Қазақстан.-1989.- 27 июль

Халық жазушысы: А.Е.Корнейчуктің 60 жасқа толуына //Қазақ әдебиеті.-1965. - 21 май

Халыққа қызмет ету – абыройлы борыш: Қазақстан жазушыларының V съезінен //Социалистік Қазақстан. - 1966. - 20 май

Халықтың ыстық ықыласы суымаса... Ә.Тәжібаевпен сұхб./ Сұхб. М.Базарбаев //Егемен Қазақстан. - 1993. - 11 наурыз

Хатшысы болған: Жамбылдың. Естелік/Жазып алған Ә.Матаев //Жетісу.-1996.- 23 тамыз

Ірі тұлға:  Ғ.Мүсірепов жайында //Социалистік Қазақстан. - 1972. - 22 март

Этюдтер: А.Жұбановтың 100 жылдығына  //Ақтөбе. - 2006. - 8 тамыз