Февраль

Список книг, поступивших в библиотеку в феврале 2020 г.

Право. Юридические науки

342.51(574)          Билік сабақтастығы.Преемственность власти: Лебіздер мен

Б 53            пікірлер жинағы / құраст.: М. Қасымбеков, А. Молдағаринов, Н. Жумабеков,

                   Б. Қабош. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 332 б. : суретті

Фольклор

398(574)             Дала фольклорының антологиясы: Он томдық. Т.1. Батырлар жыры

Д 15           / Қ.Б. Алпысбаева, Ж.Ж Шалғынбай, А. Оралбек, Қ.С. Ахметжанов. – Алматы :

                  Brand Book, 2019. – 560 б. : суретті. – (Рухани жаңғыру) .

398(574)           Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.2. Батырлар жыры

Д 15         / құраст:C.И. Сәкен, Н.Ә. Сәрсек. – Алматы : Brand Book, 2019. – 572 б. :

                 суретті. – (Рухани жаңғыру) .

398(574)              Дала фольклорының антологиясы [Мәтін]  : Он томдық. Т.3. Тарихи

Д 15         жырлар / құраст.: П.Т. Әуесбаева, Н. Елесбай. – Алматы : Brand Book, 2019. –

                 584 б. : суретті, ноталы. – (Рухани жаңғыру) .

398(574)          Дала фольклорының антологиясы : Он томдық.Т. 4. Ғашықтық

Д 15         жырлар / жауап. ред.: Т.Т.Әкімова, Ж.Т.Салтақова. – Алматы : Brand Book,

                2019. – 498 бет. – (Рухани жаңғыру) .

398(574)            Дала фольклорының антологиясы [Мәтін]  : Он томдық. Т. 5.

Д 15           Дастандар / Ж.С.Рақыш, Н.М.Мүрсәлімова. – Алматы : Brand Book, 2019. –

                  528 б. – (Рухани жаңғыру) .

398.91                   Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері [Мәтін]  / құраст.:

Қ 17           Н.А.Ештаева, Б.М.Адамбекова, Б.А.Атабай, З.Е.Искакова, Н.Абдырақын,

                   Ә.Анипина. – Алматы : Сөздік - Словарь, 2019. – 672 б.

398(574.54)       Қорқыт ата туралы аңыздар мен әңгімелер : Хрестоматиялық

Қ 66        жинақ / құраст.: Ғ.Ә.Тұяқбаев. – Астана : Фолиант, 2018. – 208 бет : суретті

398(574)             Ұлы даланың көне сарындары = Древние мотивы Великой

Ұ 46        степи = Ancient motifs of the great steppe [Мәтін]  : Антология. Үш томдық. Т.1.

                Музыкалық фольклор. Дәстүрлі ән өнері / жауап. ред.: А.Ж. Қазтуғанова;

                құраст.: З.М. Касимова, Б.Ж. Тұрмағамбетова, А.З. Бұлтбаева; ауд.:

                Г.Ш. Аппакова, А.Е. Сұлтанова. – Алматы : Brand Book, 2019. – 752 б. : ноталы. –

                (Рухани жаңғыру)

Искусство

780.8(574)           Далбағай,  Гүлфайруз. Сазсырнай аспабына арналған хрестоматия

Д 15      / Г. Далбағай ; жауап. ред.: А.О. Мұқан. – Өскемен: Артекс, 2019. – 172 б. : ноталы

Языкозание

811.512.122         Латын әліпбиі: теория,әдістеме және насихат [Мәтін] 

Л 23           / жауап. ред.: Мұқанова Г.,  Асқар Ә., Тілешов Е. – Нұр-Сұлтан :  

                  "Ш.Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық

                   орталығы" КеАҚ, 2019. – 280 бет : 16 б. сур.

Художественная литература

821.512.122      Абай (Ибраһим Құнанбаев) : Шығармалары / Құраст: Б.Қанапиянов,

Қ 76         Б.Хабдина. – Алматы : "Жібек жолы" баспа үйі, 2019. – 488 бет

821.512.122-1(133.1)(082.21)    Антология современной казахской литературы

А 72      (Французкий).– Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 634 с. – (Рухани

              жаңғыру) .

821.512.122-3(161.1)(082.21)Антология современной казахской прозы. – Москва : 

А 72       Издательство Московского  университета, 2019. – 855 с. – (Рухани жаңғыру) .

821.512.122-1(161.1)(082.21)   Антология современной казахской поэзии. – Москва :

 А 72      Издательство  Московского  университета, 2019. – 751 с. – (Рухани жаңғыру) .

821.512.122-1(134.2)(082.21)    Антология современной казахской поэзии (Испанский).

А 72      – Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 778 с. – (Рухани жаңғыру) .

821.512.122-3(134.2)(082.21)   Антология современной казахской прозы (Испанский).  

А 72       – Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 829 с. – (Рухани жаңғыру) .

821.512.122-1(411.21)(082.21)   Заманауи  қазақ поэзиясының антологиясы (арабша). – 

З - 21        Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 703 б. – (Рухани жаңғыру).

821.512.122-3(411.21)(082.21)  Заманауи  қазақ прозасының антологиясы (арабша)   

З - 21       – Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 679 б. – (Рухани жаңғыру) .

821.512.122-3(161.1)(082.21)   Антология современной казахской прозы (Французский).  

А 72       – Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 634 с. – (Рухани жаңғыру) .

821.512.122.0     Дәуітов,  Сәрсенбі. Ғибратнама / С. Дәуітов. – Алматы :

Д 22          "Алатау баспасы", 2019. – 352 б.

821.512.122-1(574.54)    Дүйсенов,  Темірбек. Кеудеңде сақта мені [Мәтін]  / Т. Дүйсенов.

Д 87           – Қызылорда : Қызылорда-қанағаты, 2019. – 112 бет

821.512.122.0         Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы [Мәтін]  : Бес томдық.

Е 33           Т. 1. Исламға дейінгі әдеби жәдігерлер / құраст.: Бекжан О.Д., Қыдыр Т.Е. –

                   Алматы : Evo Press, 2019. – 632 бет. – (Ұлы дала жауһарлары) .

821.512.122.0      Молдағали Жолдыбайұлы. Шығармалары [Мәтін]  / жауап. ред.:

Ж 69         О. Жұбаева. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2019. – 456 б.

821.512.122        Рәш,  М. Есімде есілген естеліктер  : эсселер /  М. Рәш.

Р 26           – Алматы : Алаш" баспасы, 2019. – 480 бет

84(257К-4Кз)       Сахи,  Файзулла. Айтарым бар [Мәтін]  : өлеңдер, әңгімелер,

С 26            очерктер мен мақалалар / Ф. Сахи. – Алматы : ARNA-B, 2013. – 224 б.

84(257К-4Кз)       Сахи,  Файзулла. Арман жылғасы [Мәтін]  : өлеңдер

С 26          / Ф. Сахи. – Қызылорда : Тұмар, 2004. – 160 б. : суретті

84(257К-4Кз)      Сахи,  Файзулла. Жырлайды жүрек [Мәтін]  : өлеңдер мен

С 26         поэма / Ф. Сахи. – Қызылорда : Тұмар, 2010. – 100 б.

821.512.122-4      Тарази,  Әкім. Шығармалары [Мәтін]  : Эссе және кинодраматургия.

Т 21          Т.10. Тұлпардың ізі / Ә. Тарази. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 480 бет

История

902(574.54)       Аржанцева, И.А. Хорезм экспедициясының сыр өңіріндегі

А 76         зерттеулерінің тарихы. № 1 /  И.А. Аржанцева,  С.Б. Болелов, А.А. Тажекеев.

                – Қызылорда-Москва : ОЛЕАБУК, 2018. – 312 б. : суретті. – (Рухани жаңғыру) .

908(574)             Атамекен: ақпараттық-танымдық жинақ / жауап. ред.: С.Итеғұлова.

А 90          – Нұр-Сұлтан : "Ш.Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-

                   практикалық орталығы" КеАҚ, 2019. – 144 б. : суретті

94(574.54)          Саржанов,  Құдайберген. Аралдың айтылмаған ақиқаты [Мәтін] 

С 22          / Қ. Саржанов. – 1-кітап. – Алматы : Қазығұрт, 2019. – 672 б. : суретті

94(574.54)          Саржанов,  Құдайберген. Толқынмен алысқан,балықшылар - арыстан

С 22          / Қ. Саржанов. – 2-кітап. – Алматы : Қазығұрт, 2019. – 640 б. : суретті

929:94(574)         Барлыбек Сырттанұлы (1866-1914): Өмірі, шығармашылығы

С 95          / құраст.: Е. Тоқтарбай. – Нұр-Сұлтан : ҚҚ Алашорда, 2019. – 248 б.

03 февраль 2020 г. 13:15
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: