Май

Список книг, поступивших в библиотеку в мае 2020 г.

 

Менеджмент

005(075.8)(111)        Гриффин,  Рикки У. Менеджмент. = Management [Мәтін]  /

Г 83          Гриффин Рикки У.; ауд.: Г.А.Абдуллина, Ж.Т.Абишева, А.С.Исмагулова. –

                 Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 768 бет. – (Рухани жаңғыру) .

          "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 оқулық" жобасы.

005(075.8)(111)        Гэмбл, Джон. Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік

Г 98           артықшылыққа ұмтылу = Essentials of strategic management [Мәтін]  / Д.Гэмбл,

                   М.Питереф, А.Томпсон; ауд.: Ж. Кушебаев. – 5-бас. – Алматы : Ұлттық

                   аударма бюросы, 2019. – 536 б. – (Рухани жаңғыру) .

           Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

005(075.8)(111)        Роббинс, Стивен. Ұйымдық мінез-құлық негіздері = Essentials of

Р 54          organizational behavior [Мәтін]  / С. Роббинс, Т.Джадж ; ауд.: Е.Қашқынова,

                 А.Қуанышбекқызы, Д.Мәзен. – 14-бас. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы,

                 2019. – 488 б. – (Рухани жаңғыру).

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

005(075.8)(111)    Уилтон, Ник. HR-менеджментке кіріспе = An introduction to human

У 35           resource management [Мәтін]  / Н.Уилтон ; ауд.: Г.Әбішева, А.Бергалиева,

                  Г.Жолдасбаева, М.Ибраемова. – 3-бас. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы,

                  2019. – 532 б. – (Рухани жаңғыру) .

           Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

005(075.8)(111)    Шиллинг Мелисса А. Технологиялық инновациялардағы

Ш 56          стратегиялық менеджмент= Strategiс management of Technologiсal innovation: 

                   оқулық / Мелисса А. Шиллинг ; ауд. С. Зиядин. - 5-бас. - Алматы : Ұлттық

                   аударма бюросы, 2019. - 378 б. – (Рухани жаңғыру).            

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Справочные издания 

030              Энциклопедия для маленьких почемучек [Текст]  : 400 ответов на детские

Э 68      вопросы / ред.: Ю.Феданова. – Алматы : Аруна Ltd, 2018. – 96 с. : илл.

Печать

070(075.8)(111)        Бейнбриж, Жейсон. Медиа және журналистика: теория мен

Б 38             практикаға жаңа көзқарас = Media and journalism: new approaches to theory and

                    practice [Мәтін]  / Ж.Бейнбриж, Н.Гок, Л.Тайнан; ауд.: Ү. Кеңесбаева,

                    Е. Қашқынов, А. Қуанышбекқызы, Д. Мәзен. – 3-бас. – Алматы: Ұлттық

                    аударма бюросы, 2019. – 592 б. – (Рухани жаңғыру) .

           Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Издания для детей

087.5             Автобус [Мәтін]  / Ред.: Қ.Байғабылова, ауд.: Б.Қойтай, Ж.Қойтай. – Алматы :

A 18      Аруна, 2014. – 24 б. : суретті. – (Көңілді көліктер) .

087.5             Аладдин [Мәтін]  : Ғажайып ертегілер / ред.: Д.Ізтілеу. – Алматы : ABAY

А 44        books, 2019. – 32 бет.

Д                      Әділ Балта. Отыз үш мысал [Мәтін]  : Оқу кітабы / Б.Әділ;

Ә 25           ред.: А.Байғабылова. – Алматы : Аруна, 2010. – 51 бет. : суретті

087.5                 Әріптермен танысу [Мәтін]  : Дыбыстар мен әріптер / Бас.ред.:

Ә 86         Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2019. – 18 бет. : суретті.

087.5                   Байниетова,  Сәуле. Қағаз ұшақ [Мәтін]  / С. Байниетова ; ауд.:

Б 20           Д.Мамырбаева; ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2017. – 23 б. –

                  (Мизам) .

087.5                    Бақа мен бұлбұл [Мәтін]  / Бас ред.: Қ. Байғабылова. – Алматы : Аруна

Б 21             Ltd, 2018. – 16 с. : суретті. – (Тыңда, балам, ертегі) .

087.5                    Балықтар суда қалай тыныс алады? [Мәтін]  / ред.: К.Байғабылова, ауд.:

Б 22          З.Башбаева. – Алматы : Аруна Ltd, 2018. – 15 б. : суретті. – (Анау не? мынау

                 не?).

Д                    Барталоззи, Джулия. Өнертабыстар [Мәтін]  : Балалар энциклопедиясы /

Б 25         Д.Барталоззи ; ауд.: Н.Абдикаримова. – Қарағанды : ИП Сатаров С., 2013.

                – 59 б. – (Кел танысайык, бұл...) .

087.5                   Батыл Есек [Мәтін]  / ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы, 2020. – 16 б. :

Б 27          суретті. – (Тыңда балам, ертегі) .

Д                     Бекторы [Мәтін] / жауап. ред.: Д.Хамзеева; ауд.: Б.Тоқтамысова. – Алматы :

Б 40        Аруна Ltd, 2013. – 12 б. : суретті

Д                       Буза, Эмануэла. Теңіз [Мәтін]  / Э. Буза ; ауд.: Н.Абдикаримова. –

Б 83          Караганда : ИП Сатаров С., 2013. – 63 бет. : суретті. – (Кел танысайық, бұл...) .

087.5                    Гурина,  И.В. Жар-Птица [Текст]  /  И.В. Гурина. – Москва : Фламинго,

Г 95          2019. – 63 с. : илл. – (Пять сказок) .

087.5                 Гурина,  Ирина. Марья-царевна и Серый Волк [Текст]  / И. Гурина. –

Г 95          Москва : Фламинго, 2019. – 63 с. : илл. – (Пять сказок) .

087.5             Гурина, Ирина. Добрыня-Богатырь [Текст]  : Сказки / И. Гурина. – Москва :

Г 952       Фламинго, 2019. – 63 с. : илл. – (Пять сказок) .

087.5                Джип [Мәтін]  / ред.: Қ.Байғабылова., ауд.: Б.Қойтай. – Алматы : Аруна Ltd,

Д 38          2019. – 24 б. : суретті. – (Көңілді көліктер) .

087.5           Дональдсон, Джулия. Майшабақ [Мәтін]  / Д.Дональдсон; ауд.: А.Ерасылова. 

Д 61     – Нұр-Сұлтан : "Алақай" баспасы, 2019. – 32 б. : суретті

087.5                 Дональдсон, Джулия. Тарғыл мысық Тәбби [Мәтін]  / Д. Дональдсон,

Д 61           А. Шеффлер; ауд.: А.Ерасылова. – Нұр-Сұлтан : "Алақай" баспасы, 2019. – 32

                  бет. : суретті.

087.5                   Жан-жануарлар әлемі [Мәтін]  / Бас.ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы :

Ж 26           Аруна Ltd, 2017. – 48 бет. – (Әліпби. Анаммен бірге оқып үйренемін) .

       

087.5                Жүрек қалай соғады? [Мәтін]  / ред.: К.Байғабылова, ауд.: З.Башбаева. –

Ж 89         Алматы : Аруна Ltd, 2018. – 15 б. : суретті. – (Анау не? мынау не?) .

087.5                   Заюшкина Избушка [Текст]  : Сказки. – Москва : Фламинго, 2019. – 63 с. –

З 40            (Пять сказок) .

087.5                 Как рыбы дышат в воде? [Текст]  / глав. ред.: К.Байгабулова. – Алматы :

К 16           Аруна Ltd, 2018. – 15 с. : илл. – (Почемучка) .

087.5                Кәрі арыстан [Мәтін]  / бас ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd,

К 25         2020. – 16 б. : суретті. – (Тыңда, балам, ертегі) .

087.5             Көліктер 3 = Cars 3. [Мәтін]. ред.: Д.Ізтілеу. – Алматы : ABAY books, 2019.

К 67       – 32 бет : суретті. – (Disney PIXAR) .

087.5             Красавица и Чудовище [Текст]. – Москва : Фламинго, 2019. – 63 с. : илл. –

К 78       (Пять сказок) .

Д                   Қалиұлы,  Сұлтан. Бақыт құсы [Мәтін]  : Ертегілер / С. Қалиұлы ; ред.:

Қ 26       Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2013. – 51 бет : суретті

087.5                Қалиұлы,  Сұлтан. Жәндіктер = Насекомые [Мәтін]  / С. Қалиұлы,

Қ 26        Е. Круглова ; ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2017. – 8 с. : илл. –

                (Тақпақ- кітапша).

087.5(111)         Қоршаған ортаны тану = Qorshagan ortany tany [Мәтін]  : Менің алғашқы

Қ 66           сөздерімнің орысша - ағылшынша атауы  / Бас. ред.: Қ.Байғабылова. –

                  Алматы : Аруна Ltd, 2019. – 16 бет.

087.5                 Менің ұзын кітабым [Мәтін]  : Біздің үй / ауд.: Ү.Зұлхарова. – Алматы :

М 45         Аруна Ltd, 2019. – 14 бет.

087.5                Өтетілеуұлы,  Е. Әйбат әліппе [Мәтін]  /  Е. Өтетілеуұлы; Бас.ред.:

Ө 87        Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2020. – 48 бет. : суретті. – (Әліпби.

               Анаммен бірге оқып үйренемін) .

087.5               Өтетілеуұлы, Ермек. Ғажайып буындар [Мәтін]  / Е. Өтетілеуұлы,

Ө 87       Ә. Файзуллаұлы, ; Бас.ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd. – 52 бет. :

               суретті. – (Әліпби. Анаммен бірге оқып үйренемін) .

Д                        Палаззоло,  В. Қайда өседі? не жейді? [Мәтін]  : Балалар энциклопедиясы /

П 14            Палаззоло В. ; ауд.: Е.Абдикаримов. – Қарағанды : ИП Сатаров С., 2013. – 64

                    б. : суретті. – (Кел танысайық, бұл...).

087.5                 Пияз неге көзден жас ағызады? [Мәтін]  / ред.: Қ.Байғабылова, ауд.:

П 32           З. Башбаева. – Алматы : Аруна Ltd, 2018. – 16 б. : суретті. – (Анау не? мынау

                   не?) .

087.5                 По щучьему веленью [Текст]. – Москва : Фламинго, 2019. – 63 с. : ил. –

П 41           (Пять сказок) .

087.5                  Почему Белый медведь не мерзнет? [Текст]  / глав. ред.: К. Байгабулова;

П 65           пер.: компания "LionPlus". – Алматы : Аруна Ltd, 2018. – 15 с. : илл. –

                   (Почемучка) .

087.5                 Почему вибрируют мобильные телефоны? [Текст]  / ред.: К.Байгабулова.,

П 65           пер.:"LionPlus". – Алматы : Аруна Ltd, 2018. – 15 с. : илл. – (Почемучка) .

Д                      Прати, Элиза. Адамның денесі [Мәтін]  / Э.Прати; ауд.: Е.Абдикаримов.

П 66          – Қарағанды : ИП Сатаров С., 2013. – 59 б. : суретті. – (Кел танысайық, бұл...).

087.5                   Савельев, Александр. Сказки Дремучего леса [Текст]  : На трех языках /

С 12           А. Савельев ; пер. на каз. З. Жумановой, пер. на анг. С. МакЭлени. – Алматы :

                   Книжный Клуб, 2019. – 224 с. : илл.

087.5                Сестрица Алёнушка и Братец Иванушка [Текст] . – Москва : Фламинго,

С 33         2020. – 63 с.

087.5                Степанов,  В.А. Серебряный ключик [Текст]  /  В.А. Степанов. – Москва :

С 79         Фламинго, 2019. – 63 с. : илл. – (Пять сказок) .

087.5                Степанов,  Владимир. Змей Горыныч и Василиса [Текст]  / В. Степанов. –

С 79         Москва : Фламинго, 2019. – 63 с. : илл. – (Пять сказок) .

087.5              Степанов,  В. Сказочные загадки [Текст]  : Стихи и загадки /  В. Степанов. –

С 79        Москва : Фламинго, 2018. – 61 с. : илл. – (Пять сказок) .

087.5                Тапқыр қойлар [Мәтін]  / ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2018.

Т 20          – 16 бет : суретті. – (Тыңда балам, ертегі) .

087.5              Төлепбергенұлы,  Нұртан. Балалармен достар - Алуан түсті құстар [Мәтін] 

 Т 65       / Н. Төлепбергенұлы. – Алматы : GERONA, 2019. – 63 бет. – (Кел, балалар,

              оқылық.) .

087.5            Төлепбергенұлы,  Нұртан. Қорқақ қоян, ашулы арыстан [Мәтін]  /

Т 65         Н. Төлепбергенұлы. – Алматы : "ҚАЗақпарат", 2018. – 27 бет. : суретті. –

                (Балаларға-балмұздақ) .

087.5                Ұшақ [Мәтін]  / бас. ред.: Қ. Байғабылова; ауд.: Д.Мазен. – Алматы : Аруна,

Ұ 88         2019. – 24 б. : суретті. – (Көңілді көліктер) .

087.5           Ұялы телефондар неге дірілдейді? [Мәтін] : Технология туралы өзіңнің барлық

Ұ 99      сұрақтарыңа жауап ал! / Бас.ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2018. – 15

               бет. : суретті. – (Анау не? мынау не?) .

087.5                Царевна-Лягушка [Текст]. – Москва : Фламинго, 2019. – 63 с. : илл. –

Ц 18          (Пять сказок) .

087.5                   Шаяхмет, Ақылбек. Әріптер елінде [Мәтін]  / А. Шаяхмет; бас ред.:

Ш 33           Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2020. – 48 б. : суретті. – (Әліпби.

                    Анаммен бірге оқып үйренемін) .

Философия. Психология

159.964(133.1)        Бурбо, Лиз. Исцеление пяти травм [Текст]  / Л. Бурбо ; пер.:

Б 91         И.Зайцева. – Москва : "София", 2019. – 192 с. – (Слушай свое тело) .

159.9(133.1)        Бурбо,  Лиз. Любовь, любовь, любовь = Amour [Текст]  : О разных

Б 91            способах улучшение отношений,о приятии других и себя /  Л.Бурбо ;

                   пер.:Н.Белоусова. – Москва : София, 2018. – 224 с. – (Слушай свое тело) .

133.526                Жылыңды білесің бе? [Мәтін]  / Құраст: К.Оразбекұлы. – Алматы : BRK

Ж 92           Press, 2019. – 251 бет. – (Ой-таным трактаты) .

1/14(075.8)(111)    Кенни,  Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы = A new historv

К 30           of western philosophv [Мәтін]  : Қазіргі заман философиясының бастауы. т.3 /

                  Э.Кенни; ауд.: Г.Ж.Нұрышева. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019.

                  – 412 б. – (Рухани жаңғыру) .

            "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы

1/14:94(111)        Кенни, Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы = A new history of

К 30         western philosophy [Мәтін]  : Антика философиясы. Т.1 / Э.Кенни ; жауап.

                ред.: Сыбанбай С.; ауд.: А.С. Аяпбекова, Н.Т. Базарбай,А.Ә. Рыскиева. – 2-бас. –

               Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 408 б. – (Рухани жаңғыру) .

      Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

1(653)(091)        Кенни,  Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы = A new history of

К 30         western philosofhy.Medieval fhilosofhy [Мәтін]  : Орта ғасыр философиясы. Т.2 /

                 Кенни Энтони ; ауд: А.Алдабердіқызы, Ш.Әлменова, Д.М.Қалиев. – Алматы :

                 Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 400 б. : суретті. – (Рухани жаңғыру) .

            Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

1(091)(075.8)        Кенни, Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы = A new history of

К 30           western philosophy [Мәтін]  : Қазіргі заман философиясы. Т.4 / Э.Кенни;

                  ауд.: А. Байдлаева. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 420 б. –

                  (Рухани жаңғыру).

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

159.9(075.8)(111)     Майерс,  Д. Әлеуметтік психология = Social psychology [Мәтін]  /

М 13         Д.Майерс, Ж.Туенж ; ред.: А. Айтбаева; ауд.: Г.Қ.Айқынбаева, А.М.Айтышева,

                 Б.Ш.Байжұманова, И.Баймұратова. – 12- бас. – Алматы : Ұлттық аударма

                 бюросы, 2018. – 648 б. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

159.9(47)         Могучий, Антон. Самая полная книга-тренажер для развития мозга! :

М 74         Новые тренинги для ума / А. Могучий. – Москва : АСТ, 2020. – 448 с. : 16 стр.

                  струп-тесты. – (Книга-тренажер для вашего мозга) .

159.92 (574)    Савельев,   Александр. Қарқынды сатылымдар [Мәтін]  : Адамдармен

С 13         қалай келісуге және ақша табуға болады / А. Савельев ; ауд.: З.Жұманова. –

                Алматы : Книжный Клуб, 2019. – 176 бет.

159.9(075.8)(111)        Уоллейс, Патрисия. Интернет психологиясы = The psychology of

У 62           the internet [Мәтін]  / П.Уоллейс ; ауд.: Е.Жеңісұлы. – 2-бас. – Алматы : Ұлттық

                   аударма бюросы, 2019. – 356 б. –  (Рухани жаңғыру) .

           Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

159.92(111)        Флеминг, Кэрри. Эмоциональная гибкость. Завоевать расположение

Ф 71          коллег, управлять решениями партнеров = The leader's guide to emotional agility.

                  How to use soft skills to get hard results [Текст]  /  К. Флеминг ; отв. ред.:

                  Д.Бизяева; пер. с анг. Д.Шалаевой. – Москва : Эксмо, 2019. – 224 с. – (Лучший

                  мировой опыт) .

1(091)(44)        Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы = 25 LIVRES CLES DE LA

Х 39         PHILOSOPHIE [Мәтін]  / Р.Хесс; жауап. ред.: С.Б.Бөлекбаев; ауд.:

                 Ә.А.Құранбек, А.Ә.Рыскиева. – 2-бас. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы,

                 2019. – 360 б. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Общественные науки

316.6(111)        Гольдштейн, Ноа. Психология убеждения. 50 доказанных способов быть

Г 63           убедительным = Yes!: 50 scientifically proven ways to be persuasive [Текст]  /

                  Н.Гольдштейн, С.Мартин, Р.Чалдини ; отв. ред.: А.Высочкина; пер. с англ. 

                  Г. Федотовой. – 6-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 224 с.

3(574)               Жунусов, Сакен. Путь Тенгри [Текст]  / С. Жунусов. – Караганда, 2019. –

Ж 89          329 с.

316.6(111)        Кийосаки, Роберт. Намного важнее денег = More important than money

К 38           / Р.Кийосаки; пер. с англ. О.Г.Белошеев. – Минск :Попурри, 2018. – 496с.

316.6(111)        Кийосаки, Роберт. Школа бизнеса = The business school [Текст]  /

К 38          Р.Кийосаки ; пер с англ. Л.А. Бабук. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2019. –

                 208 с. – (Богатый Папа) .

316(075.8)(111)        Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы: оқулық / Дж. Ритцер,

Р 550         Дж. Степницки ; ауд. Г. О. Әбдікерова [және т. б.]. - 10-бас. - Алматы: "Ұлттық   

                  аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 829, [1] б. : сур. - (Рухани жаңғыру).            

         "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы

Политика

327/341.7(075.8)(111)    Трагер, Роберт. Дипломатия: коммуникация және халықаралық

Т 66            тәртіп негіздері = Diplomacy: Communication and the origins of international order      

                  / Р.Трагер ; ауд.: Е. Искаков, А. Рыскиева, Г. Асанова. – Алматы : Ұлттық

                 аударма бюросы, 2019. – 256 б. –  (Рухани жаңғыру) .

Экономика. Экономические науки

331.105.22(111)        Адизес,  И.К. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что

А 30         из этого следует = The Ideal Executive: why You Cannot Be One and What To Do

                About It [Текст]  / Адизес И.К ; ред.: П.Суворова., пер.: Т.Гутман. – 11 изд. –

                Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 264 с.

339.13(075.8(111)    Котлер,  Филип. Маркетинг негіздері = Principles of Marketing [Мәтін] 

К 63          / Ф.Котлер, Г:Армстронг; ауд.: Б.Абдулхалим, Ж.Бимағамбетова,

                  Л.Бимендиева, Г.Досмухамбетова. – 17 бас. – Алматы : Ұлттық аударма

                  бюросы, 2019. – 736 б. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы

33(075.8)(111)     Мюнкью,  Грегори Н. Экономикс = Economics [Мәтін]  / Мюнкью

М 95       Грегори Н., Тейлор Марк П. ; ауд.: Л.А.Бимендиева, Р.Д.Досжан, Г.К.Иляшова,

                Қалиева Ә.Е. – 4-халықақаралық бас. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы,

                 2018. – 848 бет. – (Рухани жаңғыру) .

        "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы

339.9(075.8)(111)       Хилл,Чарльз. Халықаралық бизнес = International Business [Мәтін]  :

Х 44         Жаһандық нарықтағы бәсеке / Ч.Хилл, Т.Халт ; ауд.: А. Алманова, Ә. Қалиева, 

                 С. Әбілда, С. Қондыбаева, С. Мұхамедияр. – 12- бас. – Алматы : Ұлттық аударма

                 бюросы, 2019. – 720 б. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

ПравоЮридические науки

342.5(574)          Құттықадам,  Сейдахмет. Ұлтқа қызмет ету [Мәтін]  : Мемлекет

Қ 78          басқарудың әлемдік 100 мысалы / С. Құттықадам ; ауд.: З.Жұманова. – 3-бас. –

                  Алматы : Книжный Клуб, 2019. – 472 бет.

341(075.8)(111)    Шо, Малколм Н. Халықаралық құқық = International Law [Мәтін]  :

Ш 75      1-кітап / М.Шо; ауд.: О.Кенжебаев. – 8- бас. – Алматы : Ұлттық

               аударма бюросы, 2019. – 584 б. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

341(075.8)(111)        Шо,  Малколм Н. Халықаралық құқық = International LAW [Мәтін] .

Ш 75          2-кітап. / Шо Малколм Н. ; ауд: О.Кенжебаев, Ұ.Кенжебаева. – 8-басылым. –

                   Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 624 б. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Образование 

373.29                   Байғабылова,  Қ.Т. Мектепке дайындық [Мәтін]  /  Қ.Т. Байғабылова ;

Б 17             құраст.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2019. – 72 б. : суретті. –

                    (Қоңырау) .

379.826               Бақытова,  Ә.Үйде ойнайтын ойындар. [Мәтін]  : 20-дан астам ойын / 

Б 21          Ә. Бақытова ; ред.: Қ.Байғабылова. – Алматы : Аруна Ltd, 2017. – 24 б.

37(075.8)(111)    Шунк, Дейл Х. Оқыту теориясы=Learning Theories: білім беру

Ш 93        көкжиегі: оқулық / Д. Шунк ; ауд. Б. М. Мизамхан. - 7-бас. - Алматы :

                Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 608 б. - (Рухани жаңғыру).      

       Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Естественные науки                                  

524.85(111)         Краусс, Лоуренс. Все из ничего: Как возникла Вселенная = A Universe

К 78          from nothing: Why there is something rather than nothing [Текст]  / Л.Краусс; пер.:

                  А. Бродоцкая, Н. Лисова. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. – 283 с.

Медицина

614.253.5(035)        Справочник медицинской сестры [Текст / Т.П.Обуховец, О.В. Чернова,

С 74           Н.В.Барыкина, Н.Г.Соколова; отв. ред.: Д.Волкова.– 2-е изд. – Ростов-на-Дону :

                  Феникс, 2019. – 671 с. – (Дополнительное медицинское образование) .

Организация производства

658:004(47)        Цифровизация = How to go digital [Текст]  : Практические рекомендации

Ц 75           по переводу бизнеса на цифровые технологии / глав. ред.: С. Турко; пер.:

                  А. Сатунин. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 252 с.

Искусство

7:94(075.8)(111)        Гомбрих,  Эрнст. Өнер тарихы = The story of art [Мәтін]  /

Г 59            Э. Гомбрих ; ауд: Б.Е.Умарбеков, К.С.Оразкулова, Е.И.Нұразхан. – Алматы :

                   Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 680 б. : суретті. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Филологические науки 

811.512.122:811.124    Дүкенбаев,  Кенжемұрат. Қазақ тілі мен латын қаріпі = Казахский

Д 87            язык  и латинская графика [Мәтін]  / К. Дүкенбаев. – 2-бас. – Алматы :

                   Фламинго, 2018. – 616 бет.

81'22(075.8)        Лотман,  Юрий. Семиосфера [Мәтін]  / Ю. Лотман; ауд.: Ұ.Еркімбай,

Л 76      Т.Жорабай. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 640 б. – (Рухани

              жаңғыру) .

        Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

81(075.8)(111)        Пинкер, Стивен. Тіл - инстинкт = The language instinct [Мәтін]  : Тіл

П 28           мен сана туралы жаңа ғылым / С.Пинкер ; Ш.Құрманбайұлы, Е.Абдрасилов,

                   С.Иманбердиева. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 386 б. – (Рухани

                   жаңғыру).

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

80/81:94(111)         Янсон,  Торе. Тіл тарихы = The History of Languages [Мәтін]  : Кіріспе / 

Я 64            Т.Янсон ; ауд: Ү.Кеңесбаева. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. –

                    244 б. – (Рухани жаңғыру).

          Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

ЛитератураЛитературоведение

821.0(075.8)(111)        Райан,  Майкл. Әдебиет теориясы = LIterary theory a fractical

Р 17          Introduction: кіріспе / Райан Майкл ; ауд: Ә.Ахметов, Ә.Жапақ, М.Төлеген,

                 А.Шералы. – 3-бас. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 292 б. – (Рухани

                 жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

821.0(082.2)(111)    Ривкин,  Джули. Әдебиет теориясы = Literarv theorv [Мәтін]  :

Р 45          Антология. Т.1 / Д.Ривкин, М. Райан ; ауд.:М.Ибрайымова, О.Кенжебаев,

                 Ж.Қожабекова. – 3-бас. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 568 бет. –

                 (Рухани жаңғыру) .

        "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық"жобасы

821.0(082.2)(111)        Ривкин,  Джули. Әдебиет теориясы = LIterary theory an anthology:

Р 45        Антология. Т.2 / Д.Ривкин, М. Райан: А.Исембердиева, Н.Құдайберген,

                Ә.Құранбек, А.Тасболат. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 372 б. –

               (Рухани жаңғыру) .

        Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

821.0(082.2)(111)        Ривкин,  Джули. Әдебиет теориясы: = LIterary Theory an Anthology

Р 45            [Мәтін]  : Антология. Т.3 / Д. Ривкин, Райан Майкл ; ауд: Жұмашева Ж.,

                   Исембердиева Ә., Төлеген М., Санжарұлы Ш. – Алматы : Ұлттық аударма

                   бюросы, 2019. – 440 б. – (Рухани жаңғыру) .

          Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Художественная литература  

821.512.154          Айтматов, Чингиз. Белый пароход [Текст]  : Повести, рассказ. Т.1 /

А 36             Ч. Айтматов ; пер.: А.Дроздова, А.Дмитриева. – Алматы : Книжный Клуб,

                     2018. – 416 с.

821.512.154          Айтматов, Чингиз. Материнское поле [Текст]  : Повести, рассказ. Т.2 /

 А 36           Ч. Айтматов ; пер.: Ч.Айтматов, А.Дмитриева. – Алматы : Книжный Клуб,

                   2018. – 426 с.

821.134.3-31         Амаду, Жоржи. Құм жағалаудың капитандары [Мәтін]  : Роман /

А 52            Ж.Амаду; ауд.: Ш. Бейсенова. – Астана : Фолиант, 2019. – 376 б. –

                    (Үздік шетел классикасы) .

821.512.122-31    Әбдәкімұлы,  Момбек. Зобалаң [Мәтін]  : Деректі роман /

Ә 14           М. Әбдәкімұлы. – Алматы : Дария, 2019. – 376 бет.

821.512.122-31        Әуезов,  Мұхтар. Абай жолы. [Мәтін]  : Роман-эпопея /  М. Әуезов ;

Ә 82          ред.: Ә.Оспан, Т. Майбас. – Алматы : "ҚАЗақпарат", 2019. – 1184 бет. –

                  (Әдебиет әлемі) .

821.111-343    Барри, Джеймс.Мэтью. Питер Пен [Текст]  : Сказочная повесть /

Б 25         Барри, Джеймс.Мэтью ; Отв.ред. М.Ю.Теплова,: пересказ с англ. И.Токмаковой.

                – Москва : Махаон, Азбука-Аттикус, 2019. – 176 с. – (Чтение - лучшее учение) .

821.111-343     Баум, Лаймен Френк.Удивительный волшебник страны Оз [Текст]  :

Б 29         Внеклассное чтение /  Лаймен Френк. Баум ; отв.ред.: Е.Павлова. – Москва :

                Эксмо, 2019. – 224 с. – (Дружба -это чудо) .

821.111-311.1        Блект, Рами. Путешествие в поисках смысла жизни [Текст]  / Р. Блект.

Б 68          – Москва : АСТ, 2018. – 224 с.

821.353.1              Думбадзе,  Нодар. Кукарача [Текст]  : роман, повесть, рассказы. т.1 /

Д 82            Н.Думбадзе ; пер.: З. Ахвледиани. – Алматы : "Издательство Книжный

                   клуб", 2017. – 400 с.

821.512.122.0        Жәлелұлы, Омар. Жақсы [Мәтін]  / О. Жәлелұлы. – Алматы : Дария,

Ж 36         2018. – 224 б.

821.512.122         Жұмағалиев,  М. ...деген екен! [Мәтін]  /  М. Жұмағалиев. – Алматы :

Ж 81           Асыл кітап, 2015. – 296 с.

821.512.122-1(574.54)     Ибрашұлы,  С. Пара [Мәтін]  /  С. Ибрашұлы ; ред.:

И 15         А. Марданова. – Қызылорда : ЛИ-Медиа, 2019. – 124 б.

821.512.122        Кургулина, Гульбахрам. Как стать супер снохой (келин) и золотой

К 93          свекровью (алтын ене)! [Текст]  : Пособие, вернее книга-тренинг для добрых

                 снох и свекровей / Г. Кургулина. – Астана : Шаңырақ-Медиа, 2017. – 184 с.

821.512.122          Кургулина,  Г. Кукушки и Тоты [Текст]  : Роман /  Г. Кургулина. –

К 93         Астана : Шаңырақ-Медиа, 2018. – 336 с.

821.512.122        Кургулина, Гульбахрам. Сборник рассказов и новелл [Текст]  /

К 93          Г. Кургулина. – Астана : Шаңырақ-Медиа, 2019. – 252 с.

821.512.122      Қашқын [Мәтін] . – Алматы : ЖК "Волкова Е.В.", 2019. – 154 бет. –

Қ 52          (Жылдың үздік туындысы) .

821.113.6-343       Линдгрен,  А. Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять =

Л 59            Karlsson po taket smyger igen [Текст]  : сказочная повесть. 3-книга /

                    А.Линдгрен; ред.: М.Ю.Теплова, пер.: Л.Лунгина. – Москва : Махаон, Азбука-

                    Аттикус, 2018. – 208 с. : ил. – (Чтение - лучшее учение) .

821.113.6-343      Линдгрен,  А. Эмиль из Леннеберги. [Текст]  /  А. Линдгрен ;

Л 59           Отв.ред.: М.Ю.Теплова.: пер. Л.Брауде, Е.Паклиной. – Москва : Махаон,

                  Азбука-Аттикус, 2019. – 96 с.

821.111(73)        Мариотт, Джефф. Нарко.Коготь Ягуара = Narcos: The Jaguar's claw

М 26        [Текст]  / Д. Мариотт, ; отв. ред.: Д. Субботин; пер.: А.В. Филонов. – Москва :

                Эксмо, 2020. – 384 с. – (Кинопремьера мирового масштаба) .

821.111-93        Медоус, Дейзи. Лисичка Сара, или Рождение волшебства [Текст]  : повесть

М 42         / Д.Медоус ; отв. ред.: И.Юкио; пер. с анг. Е.В. Вьюницкой. – Москва :

                 Эксмо, 2019. – 128 с. : илл. – (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) .

821.512.122(574.54)        Наурызбаева,  Р. "Ғажайып әлем=Удивительный мир=Fantastic

Н 28           World" [Мәтін]  /  Р. Наурызбаева ; ауд:Тайжанова А. – Алматы : Ғылым

                   ордасы, 2019. – 20 б. : суретті

821.512.122    Несин, Әзиз. Сиқыр айна [Мәтін]  : Әңгімелер / Ә. Несин ; ауд.:

Н 50           Ғ.Қабышұлы. – Астана : Фолиант, 2019. – 344 с. – (Үздік шетел классикасы) .

821.512.161-31        Памук, Орхан. Менің оғаш ойларым [Мәтін]  : Роман / О. Памук ;

П 14          ауд.: Гүлназ Файзулла. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 632 б.

821.111(574)        Роулиң, Жоан. Хәрри Поттер мен пәлсапа тас = Harry Potter and the

Р 74            Philosopher's Stone [Мәтін]  / Ж. Роулиң ; жауап. ред.: Н.Қожабек; ауд.:

                   Н.Берікқажы, Д.Мәзен, С.Мұхамедияр. – Алматы:Steppe&World, 2020. – 324 б.

821.161.1-31      Рубина, Дина. При чем тут девочка? [Текст]  / Д. Рубина. – Литературно-

Р 82           художественное издание / отв.ред.; Ю.Селиванова. – Москва : Эксмо, 2020. –

                  288 с.

821.134.3-31         Сарамаго, Жозе. Пещера [Текст]  : Роман / Ж.Сарамаго ; отв. ред.:

С 20            А. Гузман; пер. с порт. А. Богдановского. – Санкт- Петербург : Азбука :

                   Азбука-Аттикус, 2019. – 352 с. – (Азбука Premium) .

821.111                Смит, Уилбур. Хищные птицы = Birds of prey [Текст]  : Роман /

С 50            У.Смит; отв. ред.: Я. Жухлина; пер.: Т.В. Голубева. – Санкт-Петербург :

                    Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 704 с. – (The Big Book) .

821.512.122-93    Төлепбергенұлы, Нұртан. Әріптер мен қалалар [Мәтін]  /

Т 65             Н. Төлепбергенұлы ; ред.: Г.Қанатқұлқызы. – Алматы : Print House Gerona,

                    2017. – 35 б. : суретті

821.161.1(574)      Трумина, Елена. Миллиметр [Текст]  : Трагикомическая повесть /

Т 78            Е. Трумина ; ред.: А. Серов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 320 с. – (Проза

                    наших дней. Новая традиция).

 

821.111(73)        Хоссейни, Халед. И эхо летит по горам = And the mountains echoed :

Х 84           Роман / Х.Хоссейни ; пер.: Ш. Мартынова. – Москва : Фантом Пресс, 2019. –

                   448 с.

История

94(574)(470)       Акимбеков,  С. Казахстан в Российской империи. [Текст]  / 

А 39         С. Акимбеков. – Алматы : Институт Азиатских исследований, 2018. – 562 с.

94(581)                 Акимбеков, Султан. История Афганистана [Текст]  / С. Акимбеков. –

А 39            Астана : ИМЭП при фонде Первого Президента, 2015. – 848 с.

94(100)(075.8)(111)        Данн, Росс Е. Panorama: дүниежүзі тарихы = Panorama: a world

Д 16          history [Мәтін] . 2-кітап / Данн, Росс Е., Митчелл, Лора Дж. ; ауд.:

                 Г.Жолдасбаева, Р. Исаева, Ұ. Кенжебаева, Ш. Санжарұлы, А. Тасболат. –

                 Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 492 б. – (Рухани жаңғыру) .

         Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

94(574)               Куттыкадам, Сейдахмет. Казахская драма на сцене и за кулисами:

К 95          История современного Казахстана / С. Куттыкадам. – 2-е изд. – Алматы :

                  Книжный Клуб, 2017. – 432 с. : илл.

63.3(0)              Кыстаубаев,  Болат. Главные противники Чингисхана [Текст]  : Тайные

               войны в ракурсе истории / Б. Кыстаубаев; ред.: С.Родионова. – Алматы : Дауір,

               2010. – 464 с.

94(574)              Қыстаубаев,  Болат. Разведка - Вечна! Война - Скоротечна! [Текст]  :

Қ 91           Документальные очерки / Б. Қыстаубаев. – Алматы : Таугуль-Принт, 2018. –

                  319 с.

94(092)          Кыстаубаев,  Б. Чингисхан: Гордиться или стыдиться? [Текст]  : Тайные и

К 97       явные войны номадов /  Б. Кыстаубаев; ред.: К.С. Кыстаубаева. – Алматы :

              Таугуль-Принт, 2018. – 372 с.

94(092)            Мэн, Джон. Секреты лидерства Чингисхана = The Leadership secrets of

М 97          Chingis Khan [Текст]  : 21 урок от величайшего лидера в мировой истории... /

                  Д.Мэн ; пер.: А.Курманова. – Алматы : Книжный Клуб, 2017. – 240 с.

94(100)(075.8)      Саид, Эдуард Уади. Ориентализм=Orientalism:монография /

С 16        Э. У. Саид ; ауд.: Т. Муктаров, Қ.Аманжол. - Алматы : "Ұлттық аударма

                бюросы" ҚҚ, 2019. – 328 б. - (Рухани жаңғыру).

        "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы

63.3(257К-4Кз)    Шаухаманов, Сейілбек. Иесі кім бұл елдің, киесі кім бұл жердің? /

Ш 29          С. Шаухаманов. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2013. – 40 б. + СД диск

04 май 2020 г. 11:29
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: