Маусым

Ғылым

001(574.54) Үздік жас ғалым: Ғылыми мақалалар жинағы / Ред. басқарған: Ү 28 Н.К.Нұрмаханов.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 136 б.

 

Баспасөз

654(574)(075.8) Абдраев М. Телехабар жасау технологиясы: Оқу құралы /А 14 М.Абдраев; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2Ш.- 162 б.

 

659(574)(075.8) Ақпараттық себеп: имидждік басылымдарды дайындау А 37 ="Информационный повод: подготовка имиджевых публикаций": Жас оқытушы мектебі. Семинар-тренинг. 19 наурыз, 2014 жыл. Оқу-әдістемелік құрал / Ред: Ш. Биекеева.- Алматы:Қазақ университетi, 2014.- 110 б.

 

76.120.4 (257К-4Кз) Дайрабай Т. Жеті тараудағы - жеті анық / Т. Дайрабай; Ред: Д 14 Г.Мұзафарова.- Алматы: Өнер, 2012.- 400 б.: илл. 070(574.54) "Жалағаш жаршысы" жаңа белесте / Ред: Ғ. Әбілдаева.- Қызылорда: Ж 22 Тұмар, 2014.- 256 б.

 

655(574)(075.8) Медеубекұлы С. Басылымды редакторлық даярлау: Оқу құралы /М 39 С.Медеубекұлы; Ред: С. Қалуов. - Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 176 б.

 

070 Сыдиықұлы Қ. Бес ғасыр сөйлейді / Қ. Сыдиықұлы; Құраст. С 93 Ғарифолла Әнес пен Гулшат Омарова.- Алматы: Арыс, 2014.- 392 б.

070(574.54) Сыр бойы және "Кызылординские вести" газеттеріне 85 жыл / Құраст:С 95 Қ. Әбішұлы.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 80 б.: илл.

 

070 Тәшен Т.М. Сырда өскен шынар / Т.М. Тәшен; Ред: Ахетов Т.- Т 29 Қызылорда: Ақмешіт, 2014.- 244 б.

 

Стандартизация

006.91(574)(075.8) Метрологияның физикалық негіздері. Электрлік өлшеулер: Оқу-М 48 әдістемелік құрал / Ред: Ш.Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 92 б.

Мәдениет

71(5Қаз) Өмірбекова М.Ш. Көшпенділер мәдениеті. Қазақтың дәстүрлі Ө 44 өнерінің мәдени рәміздік негіздері: Монография / М.Ш. Өмірбекова; Жауапты ред: Ә.Темірлан.- Алматы: Зият Пресс, 2010.- 288 б.


Библиография

016:34 Нарикбаев М.С. Библиографический указатель и материалы к Н 28 библиографии / М.С. Нарикбаев; Сост: С.Ф. Ударцев.- Астана: ТОО "КазГЮУ Консалтинг", 2015.- 176 с.

Анықтамалық басылымдар

030 Большая иллюстрированная энциклопедия школьника / Пер. с англ. Б 79 В.Гибадуллина и др.- Москва: Махаон, 2015.- 504 с.: илл.

 

030 Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита / Руков. проекта Б 79 Джулиан Холланд.- Москва: Махаон, 2014.- 496 с.: илл.

 

030 Большая книга знаний / Тех.ред: Т. Андреева.- Москва: Махаон, Б 79 2014.- 480 с.: илл.


Балаларға арналған басылымдар

087.5 А что это? А кто это?: Детская энциклопедия в вопросах и ответах А 11 / Ред: Чередниченко И., Скиба Т., Феданова Ю.- Ростов-на-Дону: Владис, 2015.- 160 с.: илл.

 

087.5(574) Абай / Құраст: П. Бисенбаев.- Алматы: Аруна, 2014.- 24 б.: илл.-А 13 (Даңқты адамдар).

 

 

087.5(574) Архимед / Жауапты ред: Д. Хамзеева.- Алматы: Аруна, 2014.- 24 б.: А 83 илл.- (Даңқты адамдар).

 

087.5 Большая книга игр для уиа: Развиваем логическое мышление и Б 79 креативность! / Пер. с англ. И. Муллер.- Санкт-Петербург: Питер, 2015.-192 с.: илл.- (Вы и ваш ребенок).

 

 

087.5 Вайнберг А. Жалықтырмайтын астрономия: Балалар энциклопедиясы /В 14 А. Вайнберг; Қазақ тіліне ауд. Қ.Қайым.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 61 б.: илл.

 

087.5 Данилова Л. Зимние забавы: Мастерим и играем вместе с детьми /Д 18 Л. Данилова; Гл.ред: Е. Измайлова.- Москва: Клевер-Медиа Групп, 2015.- 64 с.: илл.

 

087.5 Лучшие головоломки для мальчиков и девочек / Сост: Т. Скиба.-Л 87 Ростов-на-Дону: Владис, 2015.- 104 с.: илл.- (Развиваем логику и внимание).

 

087.5 Первая книга малыша: 300 первых слов / Пер. с англ. И. Данэльян.-П 26 Москва: Клевер-Медиа Групп, 2015.- 16 с.: илл.- (Мои первые слова).

 

087.5 Скиба Т.В. Первая детская энциклопедия обо всём на свете / Т.В. С 42 Скиба; Ред: Рублев С., Феданова Ю.- Ростов-на-Дону: Владис, 2015.- 160 с.:илл.

 

087.5 Стил Ф. Викинги. Пираты / Ф. Стил; Пер. с англ. О. Сергеевой.-С 80 М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.- 123(5) с.: илл.- (Узнай и смастери).

Философия.Психология

87.3(5Каз) Академик Ж.М. Абдильдин и мировая философия / Отв. ред:А 38 Г.Соловьев, С. Нурмуратов.- Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2008.- 306 с.

 

159.9(574)(075.8) Ахтаева Н. Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы: А 74 Оқу құралы / Н. Ахтаева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 256 б.

 

88.8(5Қаз) Әлқожаева Н. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүйесі: Ә 54 Оқу-әдістемелік кешен / Н. Әлқожаева , Д. Ертарғынқызы; Ред: Ш. Биекеева.-- Алматы: Қазақ университетi,2013.- 80 б.

 

159.9(075.8) Жарикбаев К.Б. Казахская этнопсихология: Учебное пособие /Ж 34 К.Б.Жарикбаев, А. Олжаева; Ред: Г. Бекбердиева., И. Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 304 с.

 

159.9(574) Спорттық психология: Оқу құралы / Ким А. және т.б.- Алматы: С 74 Қазақ университетi,2014.-132 б.

 

88.8 Шипицына Л.М. Психология детей с нарушениями функций опорно-Ш 63 двигательного аппарата: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук; Зав.ред: В. Кирьянов.- М.: Владос, 2004.- 368 с.- (Коррекционная педагогика).


Дін

86.38 Әділбаев А. Әбу Ханифа және ханафи мәзһабы / А.Әділбаев, Ә 25 Ш.Әділбаева; Ред: А. Жалбағаев, Қ. Бағашар.- Алматы: Көкжиек - Б,2012.- 400 б.

28 Әділбаев Алау. Кемелдік кілті / А. Әділбаев; Ред: А. Жалбағаев, Ә 25 С. Қалуов.- Алматы, 2014.- 248 б.

 

28 Ел болам десең , бесігіңді түзе: Бала тәрбиесінің мұсылмандық Е 41 бастаулары / Жоба жетекшісі Серікбай қажы Ораз.- Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы.- Алматы, 2014.- 232 б.

 

28 Ислам экстремизм мен лаңкестікке қарсы: Лаңкестік әрекеттер - И 87 адамзатқа қарсы жасалған қылмыс / Құраст: "Көкжиек-Б" баспасы.- Алматы: Көкжиек - Б, 2011.- 240 б.

 

28 Мұхиддин Әбу Зәкәрия Яхия ибн Шәрәф ибн Мурри. Хадистер жинағы: М 86 Риядус-салихин / Ә.З. Мұхиддин; Қазақ тіліне ауд: Әкімханов А.Б.- Алматы: Көкжиек, 2014.- 656 б.

 

28 Оңғаров Е. Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары / Е. Оңғаров; О 61 Ред: Ж. Сүлейменова.- Алматы: Көкжиек, 2014.- 272 б.

 

28 Өткелбаев Б. Ислам және ғылым / Б. Өткелбаев; Жауапты ред: Ө 90 Қ.Бағашар.- Алматы: Көкжиек, 2014.- 172 б.

 

86.38 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.Васатыя - путь жизни / Ш 39 М.С.Шейх; Отв.ред: А.В. Полосин.- Ташкент: Sharg, 2010.- 320 с.

 

86.38 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.Суннитские вероубеждения / Ш 39 М.С.Шейх; Отв.ред: А. Алиев.- Ташкент: Хилол-нашр, 2013.- 544 с.

 

86.38 Шейх Мухаммад Садық Мухаммад Юсуф.Разногласия: причины и Ш 39 решения / М.С. Шейх; Отв.ред: А. Алиев.- Тошкент: Hilol-Nashr, 2012.- 368 с.

 

Қоғамдық ғылымдар

3(100) Год планеты: Ежегодник. Вып. 2014 г.: экономика, политика, Г 59 безопасность / Гл.ред: В.Г. Барановский.- М.: Идея- Пресс, 2014.- 476 с.

316.3(574) Социальный портрет современного казахстанского общества: Сборник С 69 статей / Ред: Султангалиева А.К.- Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 240 с.: фото.


Саясат

325(517.3) Қозғамбаева Г. Моңғолиядағы қазақ диаспорасының тарихы: Оқу Қ 57 құралы / Г. Қозғамбаева , А. Қалыш; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 172 б.

325.1(574) Садовская Е.Ю. Китайская миграция в Республику Казахстан: С 14 традиции Шелкового пути и новые векторы сотрудничества / Е.Ю. Садовская; Рецензент: К.Л. Сыроежкин.- Алматы: Раритет, 2014.- 444с.+12с.вкл.: вкл.

 

 

323(479.25) Сарабеков Ж. Армения и Евразийский экономический союз: больше С 20 вопросов, чем ответов? / Ж. Сарабеков.- Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 48 с.: фото. 

 

323(575.1) Sarabekov Z. Uzbekistan on the Modern Stage / Z. Sarabekov.-S 22 Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 64 c.: фото.

 

66.3(257к-4Кз)Сенім жүгі / Құраст: А. Божанова., Жүсіпбек К.- Алматы: Самара-С 35 Принт, 2007.- 192 б.

 

 

323(574) Чеботарёв А.Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: Ч 34 динамика, идеи, оценки: Монография / А.Е. Чеботарёв; Гл.ред: Акимбеков С.М. - Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 512 с.: фото.


Экономика. Экономическалық ғылымдар

332(574)(075.8) Абдыгалиева С. Землеустройство: Учебное пособие / С.Абдыгалиева; А 13 Ред: И .Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 226 с.

 

332.1(574)(075.8) Әубәкірова Ж. Аймақтық экономика: Оқу құралы / Ж. Әубәкірова, Ә 79 Ж. Құдабаева; Ред: Ш. Биекеева.- әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 162 б.

 

338.47(574)(035.3) Матаев Т.М. Партнерство государства и бизнеса в транспортной М 33 сфере в Республике Казахстан: Монография / Т.М. Матаев; Рецензенты: Проценко О.Д., Дуканич Л.В.- М.: Креативная экономика, 2014.- 256 с.: табл. - (Доктор делового администрирования).

338.1(574) Оралбаева Ж. Экономикалық талдау негіздері: Оқу құралы /О-65 Ж.Оралбаева , А. Арыстамбаева; Ред: Г. Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 б.

336.22(574)(075.8) Салықтар және салық салу: Оқулық / Ермекбаева Б., Нурумов А., С 18 Бекболсынова А., Арзаева М.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 598 б.

330(574)(075.8) Экономикалық теория: Оқу құралы / Бас ред: Е. Жатқанбаев.-Э 40 Алматы: Қазақ университетi,2014.- 306 б.

 

65.9(5Қаз) Ялчынкая О. Қазақстанның Банкноттары=Банкноты Казахстана /Я 51 О. Ялчынкая.- Алматы: Leader, 2012.- 150 б.: илл.


Құқық.Заң ғылымдары

342(574)(075.8) Жетпісбаев Б. Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық: Ж 56 Оқу құралы / Б. Жетпісбаев , С. Тыныбеков; Жауапты ред: С. Ермұхаметова.-Алматы: Қазақ елi, 2014.- 262 б.

343.9(574)(075.8) Криминалистік тактика: Оқу-тәжірибелік құралы / Тапалова Р.Б. К 74 және т.б.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 114 б.

 

347.965(574)(075.8)Мухамадиева Г. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: Оқу М 92 құралы. 2-басылым / Г. Мухамадиева; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 138 б.

 

347.9(574)(075.8) Тапалова Р. Сот-сараптамасының нормативтік-құқықтық негіздері: Т 20 Оқу-әдістемелік құрал / Р. Тапалова , С. Даубасова; Ред: Ш. Биекеева.-Алматы: Қазақ университетi,2014.- 242 б.

 

67.620.8(5Қаз)Трофимова С. Біздің Отан. Қазақстан Тәуелсіздігінің Рәміздері /Т 71 С.Трофимова; Бас ред: Сейдыханова Г.- Алматы: 8&8, 2013.- 22 б.: илл.

 

340.6(574) Шакиров К. Қазақстан Республикасындағы сот сараптамасы:Ш 20 ұйымдастырылуы және өндірісі: Оқу-әдістемелік құрал / К. Шакиров, Р.Тапалова; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 202 б.

 

Әскери іс

355.292 70 жыл желбірейді жеңіс туы=70 лет реет знамя победы: Ұлы Отан Ж 56 соғысы кезіндегі мұнайшылар ерлігі / Құраст: Г. Оразалықызы., Ж. Құлиев., С. Жылқайдаров.- Алматы: "Полиграфкомбинат" ЖШС, 2015.- 496 б.: илл.

 

355 Елеусінов Б.Т. Сталиннен Горбачевке дейін / Б.Т. Елеусінов, Е 45 Б.Қ.Қожамберлиев; Ред: Ж. Ақсақалұлы.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 270 б.

 

 

355.292 Ер есімі - ел есінде=Мы помним, мы гордимся..: Фотокнига / Автор Е 64 и руков. проекта К. Бейсебаев.- Алматы: Қайнар, 2015.- 344 с.: фото.

 

355.292 Кәрім Рысбай. Ағайынды Бозжановтар / Р. Кәрім; Ред: Р. Кәрімов.-К 25 Қызылорда: Ақмешіт, 2014.- 235 б.: фото.

 

355(574.54) Мәдениеттік майдангерлер / Құраст: Ж. Аққұлов., Б. Нұржанов.-М 35 Алматы: Leader Book, 2015.- 356 б.+25 б.: сурет.


 

Әлеуметтік қамсыздандыру. Әлеуметтік көмек. Сақтандыру.

366.5 Тұтынушыларлың құқығын қорғауға арналған оқу-әдістемелік құрал: Т 89 Оқу-әдістемелік құрал / Т. Баталова, С. Шалтақбаева, Г. Пралиева, О.Вербова, И. Корсунов, Н. Цыгулева.- Алматы, 2014.- 600 б.

 

366.5 Учебно-методическое пособие по защите прав потребителей: Учебно-У 91 методическое пособие / Т. Баталова, С. Шалтакбаева. Г. Пралиева, О. Вербова, И. Корсунов, Н. Цыгулева.- Алматы, 2014.- 598 с.

 

Білім

373.54 Әлімов А.Қ. Интербелсенді оқу әдістемесін мектепке қолдану=Ә 55 Интерактивные методы обучения: Оқу құралы / А.Қ. Әлімов; Пікір жазғандар: Б. Тұрғынбаева., А. Рысбаева.- "Назарбаев Зияткерлік мектептерді" ДББҰ.-Астана: Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014.- 188 б.

 

74.200.54 Балаларға спорт жөнінде: Ол жайында бәрін біл / Қазақ тіліне ауд. Б 22 Ж. Қажығалиева.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 168 б.: илл.

 

373 Балаларды ғылымды танып-білуге жетелейік: Бірегей жүйелі құрылған Б 22 көрнекі анықтама / Қазақ тіліне ауд: Қ.Қайым.- Алматы:Алматыкітап, 2014.- 256 б.: илл.

373 Балаларды математиканы түсінуге жетелейік: Бірегей жүйелі Б 22 құрылған көрнекі анықтама / Қазақ тіліне ауд: Б. Уразова., Н. Тұяқова.-Алматы: Алматыкітап, 2014.- 264 б.: илл.

 

373(574)(072) Батибаева С. Дене тәрбиесі: Әдістемелік құрал: мектепалды Б 27 даярлық (5-6 жас) тобының педагогтеріне арналған / С. Батибаева; Ред: М. Солтанғазина.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 136 б.: сур.

 

373(574)(072) Бәтібаева С. Дене шынықтыру: Әдістемелік құрал / С. Бәтібаева, Б 32 Р. Байдекенова; Ред: М.Солтангазина.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 112 б.

 

74.261.4 Бекмағамбетов Ш. Қазақ тіліндегі түсіндірмелі қатынастағы Б 39 құрмаластардың құрылымдық-мағыналық ерекшеліктері: Оқу-әдістемелік құрал /Ш. Бекмағамбетов; Пікір жазғандар: Б. Шалабайұлы., Ж. Сәдуақасұлы.-Қызылорда: Тұмар, 2009.- 96 б.

 

376 Воробьёва Т. Логопедические упражнения: Артикуляционная В 75 гимнастика / Т. Воробьёва , О. Крупенчук; Ред: Ф. Салимжанова.- Санкт-Петербург: Литера, 2014.- 64 с.: илл.- (Уроки логопеда).

 

74.0 Ғаббасов С. Ұрпақ тәрбиесінің жаңа ілімі: 1-кітап және 2-кітап Ғ 12 / С. Ғаббасов; Бас ред: А. Сужикова.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 232 б.: сур.

 

373.2 Косинова Е.М. Логопедический букварь: Уникальная методика К 71 развития речи / Е.М. Косинова; Отв.ред: О. Фесенко.- М.: Махаон, 2015.-112 с.: илл.- (Академия дошколят).

 

74.58 Креативная педагогика: Сборник творческих работ студентов / Сост: К 79 А. Мынбаева, З. Садвакасова, А. Темирболат.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 70 с.: илл.

 

376 Крупенчук О.И. Логопедический массаж ложками / О.И. Крупенчук; К 84 Ред: Т. Кондакова.- Санкт-Петербург: Литера, 2014.- 48 с.: илл.- (Уроки логопеда).

 

74.4 Куликовская Л.К. Сам себе репетитор: Программированный учебник-К 90 тренажер по синтаксису русского языка / Л.К. Куликовская.- Алматы: Школа ХХІ века, 2011.- 200 с.- (Готовимся к тестированию).

 

 

37.02 Кусаинов Г.М. Основы дидактики=Дидактика негіздері: Учебное К 94 пособие / Г.М. Кусаинов, К.М. Сагинов; Рецензенты: С. Ахметбекова, Н.Жетпеисова.- Астана: Центр педагогического мастерства, 2014.- 338 с.

74.26 Мукажанова Р.А. "Самопознание" и другие учебные предметы М 90 предметы: возможности интеграции содержания и методов обучения: Учебно-методическое пособие для учителей / Р.А. Мукажанова, Г.А. Омарова.- Алматы:ННПООЦ "Бөбек", 2013.- 128 с.

 

378(574)(075.8) Мұхатова О.Х. Магистерлік диссертацияларды дайындау бойынша М 86 әдістемелік нұсқаулар: Оқу-әдістемелік құрал / О.Х. Мұхатова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 40 б.

 

74.58 Мынбаева А.К. Инновационные стратегии и технологии воспитания М 94 студентов . Инновации в обучении: Учебно-методическое пособие / А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова; Рецензенты: А.Б. Мукашева., Н.А. Анарбек.-Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 92 с.: фото.

 

371(031) Оқушының алғашқы энциклопедиясы / Жауапты ред: Д. Хамзеева.- О-52 Алматы: Аруна, 2013.- 448 б.: илл.

 

373 Помогите детям познать науку: Уникальный пошаговый наглядный гид П 55 / Пер. с англ.яз. Р. Боброва.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 256 с.: илл.

 

373 Помогите детям разобраться в математике: Уникальный пошаговый П 55 наглядный гид / Ред: А. Альмурсина.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 264 с.: илл.

 

378.4(574) Саяси ғылымдарының докторы, профессор Ә.Қ. Бәкірдің 75 жылдығына С 27 арналған дөңгелек үстел материалдары=Материалы круглого стола, приуроченного к 75-летию доктора наук, профессора Ә.Қ. Бәкір: "Алаш мұрасы

- тәуелсіздігіміздің рухани тірегі" / Ред. алқа: Құсаинова Ж.Д.,Мұқатаева Л.К., Абильдина А.А.- Астана, 2015.- 126 б.

 

373 Степанов В. Мой первый букварь: Классическая методика обучения С 79 / В. Степанов; Отв.ред: Е. Баканова.- Москва: Махаон, 2015.- 144 с.: илл.-(Академия дошколят).

 

74.200.58(5Қаз)Трофимова С. Біздің Отан. Қазақстан - құқықтық мемлекет /Т 71 С.Трофимова; Бас ред: Сейдыханова Г.- Алматы: 8&8, 2012.- 18 б.: илл.

 

373.2 Трофимук Н.А. Красивые поделки в технике декупаж / Н.А. Трофимук; Т 76 Ред: Т. Кондакова.- Санкт-Петербург: Литера, 2013.- 64 с.: илл.- (Не скучаем дома!).

  

Этнография

39(574)(084) Асылхан Б. Қазақтың көшпелілік мәдениеті=Kazakh Nomadic Culture А 89 / Б. Асылхан; Жауапты ред: Б.Ғабдылкарімұлы.- Үрімші: ҚХР Шинжяң Жастар -өрендер баспасы, 2014.

 

39(574)(075.8) Қалшабаева Б. Қазақ диаспорасы реприанттар проблемаларын Қ 29 зерттеу бойынша этнографиялық экспедициялар мен студенттік практика қатысушыларына арналған сұрақнама-бағдарлама: Оқу-әдістемелік құрал /Б.Қалшабаева , М. Егізбаева; Жауапты ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 760 б.

 

398(574) Қыз Жібек: Эпос / Проз. нұсқ. жасаған Ә.Файзуллаұлы.- Алматы: Қ 80 Алматыкітап, 2014.- 72 б.: илл.- (Менің Қазақстаным).


Жаратылыстару ғылымдары

28.5я6 Иващенко А. Қазақстанның өсімдіктер әлемі: Көпшілікке арналған И 20 ғылыми басылым / А. Иващенко; Жоба жетекшісі Э. Баталова.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 176 б.: сур.

 

502(574)(075.8) Каримов А.Н. Экологияның химиялық негіздері: Оқу құралы /К 18 А.Н.Каримов; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 218 б.

 

502(574)(075.8) Қоршаған орта химиясы: Оқу құралы / Мырзалиева М. және т.б.-Қ 66 - Алматы: Қазақ университетi,2014.- 284 б.

502(574)(075.8) Майкотова Ғ. БАҚ-тағы әлеуметтік-экология мәселелері: Оқу М 13 құралы / Ғ. Майкотова; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 б.

 

 

26.89(257К-4Кз) Сопыбеков А. Жаңақорған: Тарихнама / А.Сопыбеков.- Шымкент: С 66 "Кітап" ЖШС баспасы, 2008.- 648 б.: илл.

 

 

908(574)(084) Якушкин В. Қазақстанның ғажайып табиғаты=Удивительная природа Я 47 Казахстана: Фотоальбом / В. Якушкин; Ред: М. Жанұзақова., А. Сужикова.-Алматы: Алматыкітап, 2014.- 320 б.: фотосур.- (Менің Қазақстаным).


Математика

519.7(574)(075.8) Айсағалиев С. Тиімді басқару дәрістері: Оқу құралы / С. Айсағалиев, А 31 Ә. Қабидолданов; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 220 б.

 

517(574) Білиев Н. Функционалдық анализ: Қысқаша курс. Оқулық / Н.Білиев; Б 94 Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 166 б.

 

519.85(574)(075.8) Жумагулов Б.Т. Основы математического и компьютерного Ж 88 моделирования естественно-физических процессов: Учебник / Б.Т. Жумагулов, У. Абдибеков; Ред: Бекбердиева Г.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 208

с.: илл.

 

519.8(574)(075.8) Иманқұл Т. Операцияларды зерттеудің дәрістері: Оқу құралы /И 48 Т.Иманқұл; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 196 б.

 

51(07) Махмеджанов Н. Жоғары математикадан тапсырмалар жинағы: Оқу М 31 құралы / Н. Махмеджанов; Ред: Р. Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 122 б.

 

22.161.1(5Қаз)Темирболат С.Е. Метод редукции исследования краевых задач для Т 32 дифференциальных уравнений: Учебно-методическое пособие / С.Е. Темирболат; Ред: З. Усенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 52 с.

 

517.2(075.8) Тунгатаров А. Дифференциальные уравнения с переменными Т 84 коэффициентами: Учебное пособие / А. Тунгатаров; Ред: З. Усенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 100 с.


Физика

53(574)(075.8) Абдуахитова Г. Көп өлшемді комплексті талдау: Оқу-әдістемелік А 14 құрал / Г. Абдуахитова; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 112 б.

 

539.1(574)(075.8) Жұманов К.Б. Атомдық және ядролық физика: Оқу құралы /Ж 87 К.Б.Жұманов, Г.Н. Шынықұлова; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 274 б.

 

531(574)(075.8)Механика: Общий физический практикум / Коллек. ав. С. Исатаев., М 55 И. Корзун., А. Аскарова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 210 с.

 

 Химия

544(574) Әбілдин Т.С. Алифатты және ароматты аминдерді нитрилдерден Ә 20 катализдік синтездеу / Т.С. Әбілдин; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 166 б.

 

547(574)(075.8) Әбілов Ж. Органикалық химиядан зертханалық жұмыстар: Оқу құралы Ә 20 / Ж. Әбілов , К. Бажықова; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 208 б.

 

546(574)(075.8) Бейорганикалық реакциялар тізбектері: Оқу құралы / Құраст: Б 38 Бекішев Қ. және т.б.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 100 б.

 

54(574)(075.8) Бекішева Қ. Жұмбақталған химиялық олимпиада есептері: Оқу Б 40 құралы / Қ. Бекішева , Г. Бердібек.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 104 б.

 

544(574)(075.8) Коллоидтық химияның зертханалық жұмыстары: Оқу-әдістемелік құрал К 49 / Мұсабеков Қ. және т.б..- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 128 б.

 

54(574)(075.8) Омаров Т. Химия - ғылым әлемінде: Оқу құралы. 2 / Т. Омаров, О 58 М.Танашева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 350 б.

 

54(574)(075.8) Омарова Т. Химия - ғылым әлемінде: Оқу құралы. 2 бөлім. 1 /О 58 Т.Омарова , М.Танашева; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi,2014.-408 б.

 

547(574)(075.8)Рахметуллаева Р. Жаңа полимерлі материалдар: Оқу құралы /Р 24 Р.Рахметуллаева; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 160 б.

 

546(574)(075.8) Фосфаттардың химиялық технологиясының практикумы: Оқу-Ф 77 әдістемелік құрал / Балғышева Б. және т.б.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 120 б.

 

 

547.823 Химия фосфорорганических соединений этинилциклогексанового ряда: Х 46 Монография / Б. Джиембаев, Г. Барамысова, Н. Ахатаев, Н. Жусупбекова, Н.Аппазова, У. Тусипова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 257 с.

 

547.823 Этинилциклогексан қатарындағы фосфорорганикалық туындылар Э 90 химиясы / Б.Ж. Джиембаев., Г.Т. Барамысова., Н.А. Ахатаев., Н.С.Жусупбекова., Н.О. Аппазов., У.С. Тусипова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.-257 б.

 

Биология

579(574)(075.8) Абдиева Г.Ж. Тағамдық өнімдерді санитарлы-микробиологиялық А 14 бақылау: Оқу-әдістемелік құрал / Г.Ж. Абдиева, А. Кистаубаева; Ред:Ш.Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 114 б.

 

57(574)(075.8) Базарбаева Ж. Биология индивидуального развития: Сборник тестов:Б 17 учебное пособие / Ж. Базарбаева , С. Нуртазин.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 с.

 

575(574)(075.8)Шүлембаева К. Хромосомалық инженерия: Оқу құралы /Ш 96 К.Шүлембаева; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 214 б.

 

Биотехнология

60(574)(075.8) Жұмабаева Б. Биотехнология негіздері: жануарлар биотехнологиясы:Ж 87 Оқу құралы / Б. Жұмабаева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 184 б.

 

 Денсаулық сақтау

53.58 Блаво Р. Большая книга женского здоровья / Р. Блаво; Вед.ред: О.Б 68 Бабушкина.- М.: Астрель, 2012.- 544 с.- (33 ключа Блаво).

613.9 Гильяно М. Француженки подтяжек не делают / М. Гильяно; Пер. с Г 47 англ. А. Патрикеевой.- Москва: АСТ: CORPUS, 2015.- 344 с.

 

613.94 Квин Г. Ключ к вечной молодости для женщин: Учитесь не стареть! К 32 / Г. Квин; Отв. за вып: С. Раимова.- Санкт-Петербург: ДИЛЯ, 2014.- 288 с.

 

Техника

621.18(574) Бөлегенова С. Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды Б 78 3 D үлгілеу: Оқу құралы / С. Бөлегенова; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 б.

 

661(574)(075.8) Есімова О.А. Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар: Е 86 Оқу құралы / О.А. Есімова, С. Құмарғалиева; Ред: Г. Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 202 б.

 

66.02(574)(075.8) Ешова Ж. "Химиялық технологияның негізгі үрдістері мен Е 96 аппараттары" пәні бойынша тест тапсырмалары: Оқу құралы / Ж. Ешова, Д.Ақбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 88 б.

 

39.2г (257К-4Кз) Жылгелдиев Т. Жол бойындағы жұлдыздар: Киелі Сыр өңіріндегі Ж 92 теміржол саңлақтарының шежіресі / Т. Жылгелдиев; Жауапты ред: Қ. Тәжіқұл.-Астана: Профи Медиа, 2013.- 448 б.: илл.

 

 

620.1(574)(075.8) Исмайлова Г. Физикалық материалтануға кіріспе: Оқу құралы /И 88 Г.Исмайлова , О. Приходько , Г.Қ. Ташкеева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 186 б.

 

 

30.16(5Қаз) Кистаубаева А.С. Өндірістік биотехнология негіздері: Оқу құралы К 37 / А.С.Кистаубаева; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.-164 б.

 

 

622.7(574)(075.8) Құмарғалиева С. Флотацияның теориясы мен практикасы: Оқу-Қ 75 әдістемелік құрал / С. Құмарғалиева , О. Есімова; Ред: Ш. Биекеева.-Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 130 б.

681.5(574)(075.8) Қыдырбекұлы А. Автоматика негіздері: Оқу құралы / А.Қыдырбекұлы, Қ 79 Ғ. Ибраев.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 114 б.

 

612(574)(075.8) Торманов Н. Адам және жануарлар физиологиясы: Оқу-әдістемелік Т 60 кешен / Н. Торманов , Г. Атанбаев; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 160 б.

 

612(574)(075.8) Төлеуханов С. Жүйке және сезім жүйелер физиологиясы: Т 65 Зертханалық тәжірибе жұмыстары: оқу-әдістемелік құрал / С. Төлеуханов, Қ.Дүйсембин; Ред: К. Саркенова. - Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 138 б.

 

 

Өнер

85.11(5Каз) Байтанаев Б.А. Культовая архитектура Южного Казахстана: Б 18 Архитектурно-археологические исследования памятников позднего ислама=Church architecture of South Kazakhstan / Б.А. Байтанаев, Ю.А. Ёлгин; Отв ред: Байпаков К.М.- Алматы: Хикари, 2013.- 302 с.: илл.- (Мәңгі қазақ елі).

746 Вовкушевская Т. Пэчворк в крючке: Лоскутное вязание / Т. Вовкушевская; В 61 Отв.ред: Е. Силенко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.- 94(1) с.: илл.- (Город мастеров).

85.315.6(5Қаз) Құтбай: Естеліктер / Сопыбеков А., Әшімұлы Ш.- Шымкент: Нұрдана-Қ 78 LTD, 2011.- 232 б.: илл.- (Мәдени мұра).

 

85.95(5Қаз) Нұрымбетов Е. Балдырған=Песни и инструментальные произведения: Н 87 Әндер мен аспаптық шығармалар / Е. Нұрымбетов; Пікір жазғандар: К.Дүйсекеев.- Орал: Полиграфсервис, 2011.- 200 б.: ноталар.

 

85.951 Нұрымбетов Е. Теректі толқыны: Балалар халық аспаптары Н 87 оркестріне арналған партитуралар / Е. Нұрымбетов; Ред: М. Қарымсақов.-Алматы, 2012.- 146 б.: ноты.

 

746.42 Липман М. Большая книга узоров для вязания на спицах / М.Л 61 Липман; Пер.с англ. Е.Лесовиковой.- Харьков: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015.- 288 с.: илл.

 

85.143я6(5Қаз)Сәрсенбаев Ә. Мұстафа Шоқай суретші көзімен=Мустафа Шокай С 28 глазами художника / Ә. Сәрсенбаев; Ред: Әбдіуақап Қара.- Алматы: Интерпринт, 2013.- 112 б.: ил.

85.313(5Каз) Сулейменова М. Рахмадиев / М. Сулейменова; Ред: Е.Шаихова.-С 89 Алматы, 2010.- 112 с.: илл.

 

75(084) Суретті өнер тарихы: Суретшілерді сурет салуға шабыттандырған С 87 негізгі көркемдік бағыттар / Ағылшын тілінен ауд: М. Асанова.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 400 б.: сур.

 

754(574)(084) Тоқтабаева Ш. Қазақтың киізден бұйым жасау өнері=Кошмовойлочное Т 53 искусство казахов=Felt art of Kazakhs / Ш. Тоқтабаева; Жоба жетекшісі: Э.Баталова.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 248 б.: илл.

 

 

745 Шпульникова Е.В. Кракле: Техника создания декоративного эффекта Ш 84 старины / Е.В. Шпульникова; Вып.ред: В. Кичин.- М.: Вече, 2014.- 64 с.:илл.- (Уютное хобби).

 

746 Шторы и подушки.- Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014.- 32 с.: илл.-Ш 92 (Хобби клуб).

 

Дене шынықтыру

796.01(574) Әлімханов Е. Спортшының спорттық жаттығу жүктемелеріне Ә 55 бейімделуі: Оқу құралы / Е. Әлімханов , Д. Оңғарбаева; Ред: Ш. Биекеева.-әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 86 б.

796.83(574) Байкулбаев Б.С. Восстановительные средства в боксе: Учебное Б 18 пособие / Б.С. Байкулбаев; Ред: И.Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 68 с.

 

 

796.83(574)(075.8)Байкулбаев Б. Особенности развития выносливости и рекомендации Б 18 по проведению круговой тренировки в боксе: Учебное пособие / Б. Байкулбаев; Ред: И. Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 80 с.

 

 

796.386(574)(075.8)Бейсалиев Т.М. Настольный теннис в высшем учебном заведении: Б 41 Учебно-методическое пособие / Т.М. Бейсалиев, А.Г. Хохлов; Вып.ред: Бекбердиева Г.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 84 с.

 

 

796.323.2(574)(075.8) Золотухин А.Н. Защита в современном баскетболе: Учебно- З 81 методическое пособие / А.Н. Золотухин, И.И. Мартыненко; Ред: И. Тастаева.-Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 122 с.

 

 

796.4(574) Онгарбаева Д.Т. Легкая атлетика с методикой преподавания:О-59 Учебное пособие / Д.Т. Онгарбаева, Г.Б. Мадиева; Ред: А. Мантеева.- Алматы:Қазақ университетi, 2014.- 100 с.

 

 

794.1 Чендлер М. Шахматы для детей. Поставь папе мат! / М. Чендлер; Ч 43 Пер. с англ. А. Мороз.- Санкт-Петербург: Питер, 2015.- 144 с.: илл.- (Вы и ваш ребенок).

 

Туризм

75.81(257К -4Кз) Қызылорда облысындағы тарихи-танымдық туризмнің бүгіні мен Қ 81 болашағы: Облыстық ғылыми-танымдық конференция материалдары.-Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2013.- 68 б.: илл.


Риторика

808.5(574)(075.8) Молдабеков Ж. Шешендік: Оқу құралы / Ж. Молдабеков; Ред: М 66 С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 380 б.

 

Тіл білімі

811.111(075) Английские народные сказки=English Folk Tales / Сост: А 64 В.Верхогляд.- М.: АЙРИС-пресс, 2014.- 160 с.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

81.2-4(5Қаз-Қыт) Әбікенұлы Н. Қазақша-қытайша сөздік: 70 000 сөз / Н. Әбікенұлы;Ә 20 Жауапты ред: Е. Омаров.- Үрімжі: Қайнар университеті, 2010.- 1450 б.

 

821.512.122 Бекмағамбетов Ш. Тіл генетикасы: тілдік таңба-нышандық жүйе: Б 39 Ғылыми монография / Ш. Бекмағамбетов; Ред: Ж. Сарманов.- Алматы: Үш қиян,2014.- 328 б.

 

81.07(5Қаз) Жұмағұлова А. Ғылыми стильді оқыту: Оқу құралы / А. Жұмағұлова; Ж 87 Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 114 б.

 

81`1(035.3) Қалиев Б.А. Ұйқастың лингвистикалық сипаты (Абай өлеңдері Қ 26 негізінде): Монография / Б.А. Қалиев; Рецензенттер: А.С. Әділова., А.Е.Жартыбаева.- Қарағанды: ҚарМУ, 2014.- 196 б.

811.512.122 Тасымов А. Қазақ диалектологиясы: Толық. 2-басылым: оқу құралы Т 22 / А. Тасымов; Ред: А. Шуриева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 159 б.

 

811.111(574)(075.8) Толмачев А.Я. Introduction to computing. Введение в Т 52 компьютерные вычисления: Учебное пособие по английскому языку для студентов механико-математического факультета / А.Я. Толмачев, Р. Апекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 178 с.: таблица.

Әдебиеттану

83.3(5Қаз) Ниетқалиева Гүлзада. Дара / Г. Ниетқалиева; Ред: Ғ. Молдамұрат.-Н 55 Астана: Фолиант, 2010.- 176 б.

 

 

83.3(5Қаз) Тебегенов Т.С. Абайтану ұлағаты: Жоғары оқу орындарына арналған Т 31 оқу құралы / Т.С. Тебегенов; Рецензенттер: С. Қорабай., Т.Н. Рахымжанов.-Алматы: Ұлағат, 2013.- 204 б.

 

821.512.122.0(075.8) Тебегенов Т.С. Әдебиет тарихы: Оқу құралы / Т.С. Тебегенов; Т 31 Пікір жазғандар: Әбдезұлы Қ., Рахымжанов Т.Н.- Алматы: Ұлағат, 2014.- 308 б.

 

83.3(5Қаз) Шамахова А.Ы. Қазақ прозасындағы ақын-жырау тұлғасы Ш 22 бейнеленуінің тарихи-әдеби негіздері / А.Ы. Шамахова; Жауапты ред: Тебегенов Т.С.- Алматы: "КИЕ" лингвоелтану инновациялық орталығы, 2010.- 192 б.

 

Көркем әдебиет

84 (5Каз) Абдильдин М.М.: Эпизоды из биографии / Сост: М. Абишев, А 14 Н.Бейсен.- Алматы: Қазақ университетi, 2008.- 326 с.: фото.

 

84(5Қаз) Аға рухымен сырласу / Баспаға дайындағандар: Тебегенов Т., А 23 Әбзейітов Т.- Қызылорда: Тұмар, 2009.- 120 б.

 

82-3-93 Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. Детство: Повесть. 14 А 41 том / С.Т. Аксаков, М. Горький; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 424 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-3 Акунин Б. Северный Часовой и другие сюжеты / Б. Акунин; Отв.ред: А 44 Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 288 с.: илл.- (Любовь к истории).

821.161.1-312.4 Александров Н.Н. Через пропасть в два прыжка: Роман, повесть /А 46 Н.Н. Александров; Вып.ред: В. Кичин.- М.: Вече, 2015.- 448 с.- (Сделано в СССР. Любимый детектив).

 

821.512.122 Амантай Д. Махамбет философиясы: Проза,философия, эсселер, А 52 өлеңдер,рецензиялар, сұқбаттар. 2 / Д. Амантай.- Алматы, 2014.- 604 б.

 

821.161.1-312.4 Андреева Н. Любить нельзя помиловать / Н. Андреева; Отв.ред: А 65 Н.Ткачева.- Москва: АСТ, 2014.- 414 с.

 

821.161.1-312.4 Андреева Н. Мы поем глухим. Сто солнц в капле света: Роман /А 65 Н.Андреева; Отв. ред: н. Ткачева.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.

821.161.1-312.4Андреева Н. Новое платье королевы / Н. Андреева; Отв.ред:А 65 Н.Ткачева.- Москва: АСТ, 2014.- 384 с.- (Актуальный детектив).

 

821.512.122 Аңсат С. Ә. Сөзім - ұстанымым / С.Ә. Аңсат; Ред: Ж. Аманов.-А 67 Қызылорда: ЛИ-Медиа, 2015.- 500 дана: сурет.

84(5Қаз) Аңсатов Сәпен (Сәби). Болмыс / С. Аңсатов; Ред: С. Үкенова.-А 67 Алматы: Қазығұрт, 2013.- 144 б.

 

821.111(417)-31 Ахерн С. Год, когда мы встретились: Роман / С. Ахерн; Пер. с А 95 англ. Л. Гурбановской.- Москва: Иностранка, 2015.- 416 с.

 

 

821.111(417)-31Ахерн С. Как влюбиться без памяти: Роман / С. Ахерн; Пер. с А 95 англ. Л. Гурбановской.- М.: Иностранка, 2015.- 416 с.

 

821.111(417)-31Ахерн С. Посмотри на меня: Роман / С. Ахерн; Пер. с англ. М. А 95 Бабичевой.- М.: Иностранка, 2015.- 432 с.

 

821.111(417)-31Ахерн С. С любовью, Рози: Роман / С. Ахерн; Пер. с англ. Э. А 95 Меленевской.- М.: Иностранка, 2015.- 496 с.

 

821.111(417)-31Ахерн С. Я люблю тебя: Роман / С. Ахерн; Пер. с англ. М.Визеля, А 95 Е.Владимирской, О.Дубицкой.- М.: Иностранка, 2015.- 528 с.

 

84(5Қаз) Аяулы Ақын туралы естеліктер: Қомшабай Есіркепұлы Сүйеніш / Ред:А 99 Ә. Рахымбекұлы.- Қызылорда: "Полиграфия" БҮ, 2011.- 210 б.: илл.

 

84(5Қаз) Әбілда Ғ. Таңсәрі / Ғ. Әбілда; Жауапты ред: Н. Әбжанұлы.-Ә 20 Қызылорда: Тұмар, 2011.- 176 б.

84(5Қаз) Әлібаев А. Тағылымға тағзым / А. Әлібаев; Ред: А.Таңатартегі, Ә 55 Р.Бекмағамбетқызы.- Қостанай, 2005.- 304 б.

 

821.161.1-312.4 Бабкин Б. Тайна меча самураев: Роман / Б. Бабкин; Ред: М. Герцева. Б 12 - Москва: АСТ, 2015.- 320 с.

84(5Қаз) Байзақов И. Құралай сұлу: Өлеңдер мен поэмалар / И. Байзақов; Б 17 Бас ред: Ә. Пірманов.- Алматы: Атамұра, 2007.- 192 б.- (Атамұра кітапханасы).

821.133.1-31 Бегбедер Ф. 99 франков: Роман / Ф. Бегбедер; Пер. с фр. И. Волевич. Б 37 - Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 288 с.- (Азбука-классика).

 

821.512.122 Бектібайұлы Ш. Толағай тоқсан толғауы / Ш. Бектібайұлы; Ред: Б 40 Н.Нұрмағанбетов.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 88 б.: сурет.

 

 

84(4Фр) Бенаквиста Т. Сага: Роман / Т. Бенаквиста; Пер. с фр. Л. Б 46 Ефимова.- Санкт-Петербург: Азбука, 2013.- 416 с.- (Азбука-бестселлер).

 

84 (5Каз) Берсугур М. Город запретного плода / М. Берсугур; Ред: Б 51 А.Ковальчученко.- Алматы: Эксклюзив, 2011.- 144 с.

 

82-3-93 Бёрнетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой. Маленькая принцесса. Б 51 Заповедный сад: Повести. 45 том / Ф. Бёрнетт; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 472 с.+16 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

84(5Қаз) Божанова А. Елдің бағын жандырған - Ер Балдырған / А. Божанова, Б 70 Ұ. Жаналиева; Құраст: А. Божанова., Ұ. Жаналиева.- Қызылорда: Ақмешіт, 2013.- 214 б.: сурет.

 

84(5Қаз) Божанова А. Құдірет пен қасиет / А. Божанова , Ұ. Жаналиева; Б 70 Құраст: А. Божанова., Ж. Азаматова.- Қызылорда: Ақмешіт, 2013.- 260 б.: сурет.

 

84(5Қаз) Божанова А. Сыр елім - жерұйығым / А. Божанова; Ред: Т.Дайрабаев. Б 70 - Алматы: Мұрагер, 2006.- 320+24 б.: фото.

 

84(5Қаз) Божанова А. Аңыз, абыз адам / А. Божанова; Ред: Т. Дайрабай.-Б 70 Алматы: Өнер, 2012.- 356 б.: илл.

 

821.134.1(82) Борхес Хорхе Луис. Зеркало загадок: Сборник / Х.Л. Борхес; Пер. Б 83 с исп.- Москва: АСТ, 2014.- 413 с.- (Борхес: сочинения).

 

821.111(73) Боулз П. Пусть льет: Роман / П. Боулз; Пер. с англ. М. Немцова.-Б 86 Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 350 с.

 

 

84(7США) Браун Д. Инферно: Роман / Д. Браун; Пер.с англ.- Москва: АСТ, Б 87 2013.- 543(1)с.- (Величайший интеллектуальный триллер).

 

821.111(73) Браун С. Дж. Похититель удачи: Роман / С.ж. Браун; Пер. с англ. Б 87 К. Егоровой.- Москва: АСТ, 2014.- 319 с.

 

82-3-93 Булгаков М.А. Белая гвардия. Мастер и Маргарита: Романы. 15 том Б 90 / М.А. Булгаков; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 584 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Булычёв К. Девочка, с которой ничего не случится. Путешествие Б 90 Алисы. Сто лет тому вперед: Повести. 44 том / К. Булычёв; Гл.ред: Д.Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 616 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-31 Бушков А. Ашхабадский вор: Роман / А. Бушков; Отв. за вып. Б 94 В.Кузьмин.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 416 с.

 

821.161.1-31 Бушков А. Булдожья схватка: Роман / А. Бушков; Отв. за вып. Б 94 В.Кузьмин.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 448 с.

 

821.161.1-31 Бушков А. Волчья стая: Роман / А. Бушков; Отв. за вып: В.Кузьмин.-Б 94 М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 480 с.

 

821.161.1-31 Бушков А. Второе восстание Спартака / А.Бушков , А.Константинов; Б 94 Отв. за вып: В. Кузьмин.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 544 с.

 

821.161.1-31 Бушков А. Дикарка: Чертово Городище: Роман / А. Бушков; Отв. за Б 94 вып. В. Кузьмин.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 384 с.

 

821.161.1-31 Бушков А. Равнение на знамя: Роман / А. Бушков; Отв. за вып: Б 94 Т.Головачева.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 288 с.

 

821.161.1-31 Бушков А. Тайга и зона: Роман / А. Бушков; Отв. за вып: В. Кузьмин.-Б 94 М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 416 с.

 

82-3-93 Былины, русские народные сказки, древнерусская литература. 2 том Б 95 / Пересказ. для дет. А. Толстой и др.- М.:СЛОВО/SLOVO, 2014.- 624 с.+24 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

84(5Қаз) Бір жұлдыз болып жанам мен..: Естеліктер, хаттар, арнаулар / Ред: Б 94 Н. Нұрмағанбетов.- Қызылорда: Тұмар, 2007.- 408: сурет.

 

821.111(73) Бэгшоу Т. Сидни Шелдон: Ангел тьмы: Роман / Т. Бэгшоу; Пер. с Б 97 англ. Т. Перцевой.- Москва: АСТ, 2015.- 351 с.

 

821.161.1-34-93Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости / Л. Васильева-Гангнус; В 19 Гл.ред: Н. Зимарина.- Москва: НИГМА, 2015.- 184 с.: илл.

 

821.161.1-31 Веллер М. Бомж: Роман / М. Веллер.- Москва: АСТ, 2015.- 224 с. В 27

 

821.161.1-31 Вильмонт Е.Н. Девочка с перчиками / Е.Н. Вильмонт.- Москва: АСТ, В 46 2014.- 318(2) с.

 

84(2Рос=Рус)6 Вильмонт Е.Н. Здравствуй, груздь!: Роман / Е.Н. Вильмонт; Отв. В 46 ред: И. Архарова.- М.: Астрель, 2012.- 319 с.

 

821.161.1-31 Вильмонт Е.Н. Подсолнухи зимой: Крутая дамочка-2 / Е.Н. Вильмонт.-В 46 Москва: АСТ, 2014.- 318 с.

 

821.161.1-31 Вильмонт Е.Н. Танцы с варежкой / Е.Н. Вильмонт; Отв.ред: В 46 И.Архарова.- Москва: АСТ, 2014.- 318 с.

 

821.161.1-31 Вильмонт Е.Н. У меня живет жирафа / Е.Н. Вильмонт.- Москва: АСТ, В 46 2015.- 318 с.

 

 

821.161.1-31 Вильмонт Е.Н. Шалый малый / Е.Н. Вильмонт.- Москва: АСТ, 2014.-В 46 319 с.

 

82-3-93 Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его В 67 деревянные солдаты. Семь подземных королей. Огненный бог Марранов: Сказки, повести. 47 том / А.М. Волков; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 632 с.+16 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-31 Волконский М.Н. Воля судьбы: Роман / М.Н. Волконский; Вып.ред: В 67 Д.Федотов.- М.: Вече, 2014.- 416 с.- (Библиотека исторического романа). 

 

84(2Рос=Рус)6 Воронин А. Слепой. Защитнику свободной России: Роман /В 75 А.Воронин; Отв. за вып. В. Волкова.- Москва: АСТ, 2013.- 320 с.-(Современный Российский бестселлер).

 

84(2Рос=Рус)6 Воронин А. Слепой. Не брать живым: Роман / А. Воронин; Отв. за В 75 вып. В. Волкова.- Минск: Харвест, 2012.- 320 с.- (Современный Российский бестселлер).

 

821.133.1-31 Гавальда А. Просто вместе: Роман / А. Гавальда; Пер. с фр. Г 12 Е.Клоковой.- Москва: АСТ, 2015.- 576 с.- (Лучше, чем жизнь).

 

82-3-93 Гайдар А. Чук и Гек. Голубая чашка. Дым в лесу и др. 37 том / А. Гайдар;Г 14 Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 504 с.+12 л.: илл.-(Библиотека детской классики).

 

82-3-92 Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы. Гимназисты. День Петра. Г 20 Детство Никиты: Повести,. 13 том / Н.Г. Гарин-Михайловский, А.Н. Толстой; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 512 с.+16 л.: илл.-(Библиотека детской классики).

 

821.111-31 Гилберт Э. Есть, молиться, любить / Э. Гилберт; Пер. с англ. Г 47 Ю.Змеевой.- М.: РИПОЛ классик, 2014.- 576 с.

 

821.111 Гилберт Э. Крепкие мужчины / Э. Гилберт; Пер. с англ. Н. Сосновской.- Г 47 М.: РИПОЛ классик, 2014.- 464 с.

 

821.111 Гилберт Э. Последний романтик / Э. Гилберт; Пер. с англ. Ю.Змеевой.-Г 47 М.: РИПОЛ классик, 2014.- 416 с.

 

82-3-93 Гоголь Н.В. Шинель. Ревизор. Мертвые души. Стихотворения: Г 58 Повесть, пъеса, поэмы, стихотворения. 10 том / Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 528 с.+24 л.: илл.-(Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Гончаров И.А. Обломов. Записки охотника. Отцы и дети: Роман. 9 Г 65 том / И.А. Гончаров, И.С. Тургенев; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 656 с.+12 илл.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111(73) Гортнер К.У. Последняя королева: Роман / К.У. Гортнер; Пер. с Г 70 англ. К. Плешкова.- Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 448 с.- (Женские тайны) 821.111(73) Гортнер К.У. Тайна Тюдоров: Роман / К.У. Гортнер; Пер. с англ.

Г 70 А. Сагаловой.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 352 с.- (Женские тайны).

 

821.161.1 Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов; Отв.ред: Н. Розман. Г 82 - М.: Эксмо, 2015.- 192 с.- (Классика в школе).

 

82-34-93 Гримм Якоб и Вильгельм. Сказки. Щелкунчик. Прекрасное дитя. Г 84 Маленький мук. Карлик Нос и др. 5 том / Я.и. Гримм, Э.Т. Гофман, В. Гауф; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 576 с.+20л.: илл.-

(Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Грин А. Алые паруса. Блистающий мир. Бегущая по волнам. Г 85 Автобиографическая повесть. 35 том / А. Грин; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 496 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111(73)-31 Гришэм Д. Время прощать: Роман / Д. Гришэм; Пер. с англ. Г 85 И.Дорониной.- Москва: АСТ, 2015.- 512 с.- (Бестселлеры Д. Гришэма).

 

821.111(73) Гришэм Д. Обвиняемые. Теодор Бун расследует: Роман / Д. Гришэм; Г 85 Пер. с англ. О. Мышаковой.- Москва: АСТ, 2014.- 254 с.- (Бестселлеры Д. Гришэма).

821.111(73) Гришэм Д. Пора убивать: Роман / Д. Гришэм; Пер. с англ.Г 85 Ю.Кирьяка.- Москва: АСТ, 2015.- 576 с.- (Бестселлеры Д. Гришэма).

 

82-3-93 Гюго В. Гаврош. Козетта. Без семьи. Серебряные коньки. 24 том /Г 99 В. Гюго , Г. Мало; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 536 с.+24 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

84(5Қаз) Дара тұлға: Естеліктер, эсселер мен әңгімелер жинағы / Құраст:Д 18 М.Мұхамедов, Б. Ұзақбаев, Ә. Әмірғалиұлы, А. Кәмішов.- Қызылорда:Полиграфия, 2010.- 330 б.: илл.

 

84(5Қаз) Дарабоз: Мақалалар, эсселер, толғамдар. 1 том / Жоба авторы:Д 18 Өтеген Махмут.- Алматы: Бизнес Медиа, 2011.- 374 б.: илл.

 

84(2Рос=Рус)6 Дашкова П.В. Небо над бездной: Источник счастья: Книга третья /Д 21 П.В. Дашкова.- М.: Астрель:АСТ, 2010.- 573 с.- (The International Bestseller).

 

821.161.1-312.4 Дашкова П. Чувство реальности: Роман / П. Дашкова; Ред:Д 21 Т.Тимошина.- Москва: АСТ, 2015.- 542 с.

 

82-3-93 Дефо Д. Робинзон Крузо. Путешествия Гулливера. Приключения Д 39 барона Мюнхгаузена: Роман. 20 том / Д. Дефо , ж. Свифт Д; Гл.ред:Д.Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 416 с.+24 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111-312.4 Джеймс Филлис Дороти. Смерть приходит в Пемберли: Роман / Д 40 Ф.Д.Джеймс; Пер. с англ. В.И. Бернацкой.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.-(Ф.Д.Джеймс - королева английского детектива).

 

821.111-312.4 Джеймс Филлис Дороти. Убийство в теологическом колледже: Роман Д 40 / Ф.Д. Джеймс; Пер. с англ. Е. Абаевой.- Москва: АСТ, 2015.- 5121 с.-(Ф.Д.Джеймс - королева английского детектива).

 

84(4Вл) Джеймс Ф.Д. Женщина со шрамом: Роман / Ф.Д. Джеймс; Пер. с англ. Д 40 И. Бессмертной.- М.: АСТ: Астрель, 2012.- 444 (4)с.- (Английский детектив: лучшее).

 

 

821.111-312.4 Джеймс Ф.Д. Черная башня: Роман / Ф.Д. Джеймс; Пер. с англ. Д 40 М.Виноградовой.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Ф.Д. Джеймс - королева английского детектива).

 

84(7 США) Дженнингс Г. Путешественник: Роман / Г. Дженнингс; Пер. с англ. Д 40 Т. Гордеевой.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2013.- 992 с.- (The Big Book).

 

821.111(73)-31 Дженнингс Г. Путешественник: Роман. 1 / Г. Дженнингс; Пер. с Д 40 англ. Т. Гордеевой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2014.- 640 с.- (The Big Book)

 

821.111(73)-31 Дженнингс Г. Путешественник: Роман. 2 / Г. Дженнингс; Пер. с Д 40 англ. Т. Гордеевой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2014.- 736 с.- (The Big Book)

 

821.111(73)-312.4Дивер Джеффри. Во власти страха: Роман / Д. Дивер; Пер. с англ. Д 44 Д. Вознякевича.- Москва: АСТ, 2015.- 416 с.- (Криминальный роман).

 

82-3-93 Диккенс Ч. Жизнь Дэвида Копперфилда: Роман в 2 ч. Ч. 1: гл. 1-Д 45 35. 25 том / Ч. Диккенс; Пер. с англ. А. Кривцовой.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 504 с.+16 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Диккенс Ч. Жизнь Дэвида Копперфилда. Рождественская песнь в Д 45 прозе: Роман: в 2 ч. Ч. 2: гл. 36-64. 26 том / Ч. Диккенс; Пер. с англ. А.Кривцовой., Е. Ланна., Т. Озерской.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 496 c.+16 л.:илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Дойл А.К. Этюд в багровых тонах. Собака Баскервилей и др. 32 Д 62 том / А.К. Дойл; Гл.ред: Д. Тевекелян.- Алматы: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 536 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111(73)-31 Дорр Э. Весь невидимый нам свет: Роман / Э. Дорр; Пер. с англ. Д 69 Е. Доброхотовой-Майковой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 592 с.- (Азбука-бестселлер).

 

84(5Қаз) Достанов Қ. Дала даты: Мақалалар мен эсселер / Қ. Достанов; Ред:Д 64 Б. Ойсаев.- Алматы: Тұран, 2013.- 228 б.: фото.- ("Қазақ үнінің" кітапханасы).

82-3-93 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Вишневый сад: Роман, Д 70 пъеса, рассказы / Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.:СЛОВО/SLOVO, 11 том.- 680 с.+12 илл.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Дюма А. Три мушкетера: Роман. 23 том / А. Дюма; Пер. с фр. Д 96 В.Вальдман., Д. Лившиц., К. Ксаниной.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 624 .+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.512.122 Есенберлин І. Көшпенділер / І. Есенберлин; Ред: Жүсіпова Б.-Е 79 Алматы: "Көшпенділер" баспасы, 2014.- 896 б.

 

84(5Қаз) Есімсейітов Қ. Мұхаммед Әнәпия: Қисса, өлеңдер / Қ. Есімсейітов. Е 87 - Қызылорда: Қызылордаполиграфия ААҚ, 2002.- 128 б.

 

84(5Қаз) Жақып Ж. Жастық шақтан бір белгі: Өлеңдер / Ж. Жақып.- Алматы: Ж 21 Мұсылман, 2013.- 124 б.

84(5Қаз) Жақып Ж. Шешілген түйін: Әңгімелер. Ертегілер. Эсселер. Ж 21 Зерттеулер / Ж. Жақып; Ред: Қайрат Иса.- Алматы: Мұсылман, 2013.- 192 б.

 

821.512.122-1 Жанқожа батыр туралы жырлар: Өлеңдер мен дастандар / Ред. басқ. Ж 26 Н. Нұрмаханов.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 332 б.

821.512.122 Жұмаділов Қ. Аққуды атпас болар: Хикаяттар, әңгімелер, сыр-Ж 87 сұхбат, ой-толғамдар / Қ. Жұмаділов; Ред: А. Қарамырза.- Алматы: Дәстүр, 2015.- 388 б.

821.512.122-1 Жыр маржаны: Қазақ пэзиясының антологиясы: Он томдық қазақ Ж 92 поэзиясының антологиясы. 1 том / Құраст: М. Құлкенова., Г. Мұқышева.-Атырау облысының әкімдігі. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 3000 дана: илл.

 

821.512.122-1 Жыр маржаны: Қазақ поэзиясының антологиясы: Он томдық қазақ Ж 92 поэзиясының антологиясы. 2 том / Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.-Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б.: илл.

 

821.512.122-1 Жыр маржаны: Қазақ поэзиясының антологиясы: Он томдық қазақ Ж 92 поэзиясының антологиясы. 3 том / Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.-Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б.: илл.

 

821.512.122-1 Жыр маржаны: Он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. 4 том /Ж 92 Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б: 61 портрет.

 

821.512.122- Жыр маржаны: Он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. 5 том /Ж 92 Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б: Суретті.

 

821.512.122-1 Жыр маржаны: Қазақ поэзиясының антологиясы: Он томдық қазақ Ж 92 поэзиясының антологиясы. 6 том / Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.-Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б.

 

821.512.122-1 Жыр маржаны: Қазақ поэзиясының антологиясы: Он томдық қазақ Ж 92 поэзиясының антологиясы. 7 том / Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.-Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б.: илл.

 

821.512.122 Жыр маржаны: Он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. 8 том /Ж 92 Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б.:илл.

 

821.512.122-1 Жыр маржаны: Он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. 9 том /Ж 92 Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528б.:илл.

 

821.512.122-1 Жыр маржаны: Қазақ поэзиясының антологиясы: Он томдық қазақ Ж 92 поэзиясының антологиясы. 10том / Құраст: М. Құлкенов., Г. Мұқышева.-Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 528 б.: илл.

821.161.2-311.6Загребельный П.А. Роксолана: Вся история Великолепного века: З-14 исторический роман / П.А. Загребельный; Пер. с укр. И. Карабутенко.-Москва: АСТ, 2015.- 608 с.- (Великолепный век).

 

821.161.1-312.4 Зарин А.Е. В поисках убийцы: Кровавая история / А.Е. Зарин; Ред: З-34 А.Боровик.- М.: РИПОЛ классик, 2015.- 288 с.- (Гении русского сыска).

 

821.161.1-312.4 Зарин А.Е. Казнь: Романъ про убийство / А.Е. Зарин; Ред: З 34 А.Боровик.- М.: РИПОЛ классик, 2015.- 352 с.- (Гении руского сыска).

 

133.4 Звездная Т. Магия зеркал / Т. Звездная; Ред: А. Боровик.- М.: РИПОЛ З-43 классик, 2014.- 256 с.- (Ваша тайна).

 

821.111(73)-31 Зендкер Я.-Ф. Сердце, живущее в согласии: Роман / Я.Ф. Зендкер; З -56 Пер. с англ. И. Иванова.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 384 с.-(Азбука-бестселлер).

 

82-3-93 Каверин В. Два капитана: Роман. 38 том / В. Каверин; Гл.ред:К 12 Д.Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 592 с.+16 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

84(7США) Кайзер Г. Полночная чума: Роман / Г. Кайзер; Пер. с англ. А.В. К 15 Бушуева, Т.С. Бушуевой.- М.: Вече, 2013.- 384 с.- (Action-Клуб).

 

84(7США) Кайзер Г. Самая долгая ночь: Роман / Г. Кайзер; Пер. с англ. А. К 15 В. Бушуева, Т.С. Бушуевой.- М.: Вече, 2013.- 432 с.- (Action-Клуб).

 

821.111(73) Касс К. Единственная: Роман / К.Касс; Пер. с англ. И.Тетериной.-К 28 Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 320 с.- (Lady Fantazy).

 

821.111(73)-311.3 Касслер К. Гонка: Приключенческий роман / К. Касслер; Пер. с К 28 англ. А. Грузберга.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Бестселлеры К. Касслера).

 

821.111(73)-311.3 Касслер К. Молчаливые воды: Приключенческий роман / К. Касслер; К 28 Пер. с англ. А. Грузберга.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Бестселлеры Клайва Касслера).

 

82-93 Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Разбитая жизнь, или К 29 Волшебный рог Оберона. 39 том / В.П. Катаев; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 712 с.+8 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111(73)-31 Кидд С.М. Обретение крыльев: Роман / С.М. Кидд; Пер. с англ. и. К 38 Иванченко.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 448 с.- (Круг чтения. Лучшая современная проза).

 

82-3-93 Киплинг Д.Р. Рассказы из Книг Джунглей. Сказки. Индийские К 42 рассказы. 33 том / Д.Р. Киплинг; Пер. с англ.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 472 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111-312.4 Клементс Р. Мученик: Роман / Р. Клементс; Пер. с англ. С.Г. К 48 Седоковой.- М.: Вече, 2014.- 384 с.- (Action-Клуб).

 

821.111(73)-312.4Кобен Х. Главный подозреваемый: Роман / Х. Кобен; Пер. с англ. К 55 В.Соколова.- Москва: АСТ, 2015.- 416 с.- (Криминальный роман).

 

821.111(73)-312.4 Коннели М. Черный ящик: Роман / М. Коннели; Пер. с англ. К 64 И.Моничева.- Москва: АСТ, 2015.- 384 с.- (М. Коннели - король американского детектива).

 

821.133.1-31 Константин Б. А вот и Полетта: Роман / Б. Константин; Пер. с фр. К 65 Р. Генкиной.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2014.- 256 с.- (Круг чтения. Лучшая современная проза).

 

821.161.1-312.4Корнешов Л.К. Последний полет Ангела / Л.К. Корнешов; Вып. ред: К 67 В. Кичин.- М.: Вече, 2015.- 320 с.- (Сделано в СССР. Любимый детектив).

 

821.112.5-3 Кох Г. Ужин: Роман / Г. Кох; Пер. с нидерл. Е. Асоян.- Санкт-К 75 Петербург: Азбука-Аттикус, 2014.- 320 с.- (The Big Book).

 

821.134.3(81)-31 Коэльо П. Адюльтер / П. Коэльо; Пер. с португ. А. Богдановского. К 76 - Москва: АСТ, 2015.- 349(3) с.

 

821.134.3(81) Коэльо П. Одиннадцать минут / П. Коэльо; Пер. с португ. К 76 А.Богдановского.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Лучшее от П. Коэльо).

 

84(5Қаз) Көбегенұлы Н. Алдаркөсенің ұрпағы: Әзіл әңгімелер мен сықақ К 66 өлеңдер / Н. Көбегенұлы; Ред: Қ. Әшірбекұлы.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2011.- 100 б.

 

821.111(73)-312.4 Кринг Т. Сдвиг: Роман / Т. Кринг , Д. Пек; Пер. с англ. К 82 В.Антонова.- Москва: АСТ, 2014.- 349 с.- (Детектив-загадка).

 

82-2-93 Крылов И.А. Басни. Горе от ума. Поэзия. Поэмы. Драма. Проза. 8 К 85 том / И.А. Крылов, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов; Гл.ред: Д. Тевекелян.-М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 568 с.+24 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-93 Крылов И. Басни / И. Крылов; Гл.ред: А. Алир.- Москва: Самовар, К 85 2014.- 80 с.: илл.- (Школьная библиотека).

 

821.161.1-312.4 Кулешов А.П. Сыскное агенство: Роман / А.П. Кулешов; Вып. ред: К 90 В. Кичин.- М.: Вече, 2015.- 352 с.- (Сделано в СССР. Любимый детектив).

82-343-93 Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. 1 том / Н. Кун; Гл.ред: К 91 Тевекелян Д.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 424 с.+16 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

 

82-3-93 Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны. Последний из К 92 Могикан: Романы. 22 том / Д.Ф. Купер; Пер. с англ. Т. Грица., Е.Чистяковой-Вэр.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 704 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Куприн А.И. Рассказы: Сборник. 50 том / А.И. Куприн, М.М. Р 24 Пришвин; Отв.ред.-сост: А. Тарасова.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 496 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3(574) Кусаинов М. Тайны Синявских болот и высот - 3: Книга третья /К 94 М.Кусаинов; Ред: Г. Бектыбаева.- Астана: Сарыарка, 2014.- 732 с.: фото.

 

82-34-93 Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Чудесное К 98 путешествие Нильса с дикими гусями. Питер Пэн и Венди: Сказка, повесть. 29

том / Л. Кэрролл , С. Лагерлёф; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 560 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

84(5Қаз) Қабылшаева Т. Жаныммен жалғыз кешкен мұң / Т. Қабылшаева; Ред: Қ 13 Т. Қабылшаева.- Қызылорда: Тұмар, 2011.- 160 б.: илл.

84(5Қаз) Қындыбай І.Д. Шоған абыз- тарихи тұлға: Өткен дәуіріміздің Қ 85 деректі шежіресі / І.Д. Қындыбай; Ред: Ә. Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2013. - 316 б.

 

821.133.1-31 Леви М. Первая ночь: Роман / М. Леви; Пер. с фр. Е. Клоковой.-Л 36 Москва: Иностранка, 2015.- 480 с.

 

821.113.6-31 Линдквист Ю.А. Звездочка: Роман / Ю.А. Линдквист; Пер. со швед. Л 59 Ю. Смирновой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2014.- 448 с.- (The Big Book).

 

821.111(73) Лихэйн Д. Общак: Роман / Д. Лихэйн; Пер. с англ. Е. Королевой.-Л 65 Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2014.- 224 с.- (Азбука-бестселлер).

 

82-3-93 Лондон Дж. Белое Безмолвие. Северная Одиссея. Закон жизни: Л 76 Рассказы. 34 том / ж. Лондон Д; Пер. с англ.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 464 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-31 Луганцева Т. Забавы негодяев: Сборник / Т. Луганцева; Отв.ред: Л 83 Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив).

 

821.161.1-312.4Луганцева Т.И. Отставной козы барабанщица: Роман /Л 83 Т.И.Луганцева; Отв.ред: М. Тимонина.- Москва: АСТ, 2014.- 318 с.-(Иронический детектив).

 

821.161.1-312.4Луганцева Т.И. Сердце разбитой кометы: Роман / Т.И. Луганцева;Л 83 Отв.ред: М. Тимонина.- Москва: АСТ, 2014.- 318 с.- (Иронический детектив).

 

821.161.1-312.4Луганцева Т. Рыбалка в тихом омуте: Роман / Т. Луганцева; Отв.Л 83 ред: М. Тимонина.- Москва: АСТ, 2014.- 320 с.- (Остроумный детектив).

 

821.111(73)-31Маккинли Р. Красавица: Роман / Р. Маккинли; Отв.ред: А.Етоев.-М 15 Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2014.- 224 с.- (Lady Fantazy).

 

821.111-312.4 Маккол-Смит А. Женское детективное агенство №1 / А. Маккол-Смит;М 15 Пер. с англ. Н. Кротовской.- М.: РИПОЛ классик, 2014.- 256 с.-(Обаятельный детектив).

 

821.111-312.4 Маккол-Смит А. Мораль красивых девушек / А. Маккол-Смит; Пер. с М 15 англ. В, Кулагиной-Ярцевой.- М.: РИПОЛ классик, 2014.- 256 с.-(Обаятельный детектив).

 

821.111-312.4 Маккол-Смит А. Слезы жирафа / А. Маккол-Смит; Пер. с англ. М 15 М.Ворсановой.- М.: РИПОЛ классик, 2014.- 240 с.- (Обаятельный детектив).

 

821.111(71)-312.4 Манро Э. Беглянка: Рассказы / Э. Манро; Пер. с англ. М 23 Е.Петровой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 352 с.- (The Big Book).

 

821.111-32 Манро Э. Танец блаженных теней: Рассказы / Э. Манро; Пер. с М 23 англ. Е. Калявиной.- Санкт-Петербург: Азбука, 2014.- 256 с.- (Азбука Premium).

 

84(5Қаз) Матаев М.М. Көзімнің нұры: Өмірбаяндық - деректі хикаят /М 29 М.М.Матаев; Ред: Қ. Соңғыбайұлы.- Павлодар: Дом печати, 2003.- 212 б.: илл.

 

84(5Қаз) Матаев М. Ойлап тұрсам, дүние..: Өмір-деректік және ой-М 29 толғамдық хикаят / М. Матаев.- Қызылорда: ТАиС, 2010.- 224 б.

 

84(5Қаз) Матаев М. Ұстаздық тұғыры: Өмірдеректік, ой-толғамдық еңбек. 1 М 29 / М. Матаев; Ред: Қ. Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.- 368 б.

 

84(5Қаз) Матаев М. Ұстаздық тұғыры: Өмірдеректік, ой-толғамдық еңбек. 2 М 29 / М. Матаев; Ред: Қ. Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.- 224 б.

84(4Вл) Мейл П. Марсельская авантюра: Роман / П. Мейл; Пер. с англ. М 45 И.Пандер.- Санкт-Петербург: Азбука, 2013.- 256 с.- (Азбука-бестселлер).

821.111(73)-31Миллер Л. Свободное падение / Л. Миллер; Пер. с англ. М 60 И.Иванова.- Санкт-Петербург: Азбука, 2014.- 448 с.- (Lady Fantasy).

 

821.161.1-31 Минаев С. Духless 21 века. Селфи: Роман / С. Минаев; Ред:М 61 О.Ярикова.- Москва: АСТ, 2015.- 413 .

 

821.111(73)-312.4 Мэдсен Д. Мозаика Бернса: Роман / Д. Мэдсен; Пер. с англ.М 97 А.Яковлева.- М.: Вече, 2014.- 304 с.- (Action-Клуб).

 

84(7США) Мэдсен Д. Охота на Хемингуэя: Роман / Д. Мэдсен; Пер. с англ.М 97 А.Яковлева.- М.: Вече, 2013.- 320 с.- (Action-Клуб).

 

82-3-93 Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля. Королевство кривых Н 48 зеркал. Школа котовоздухоплавания: Сказка, повести. 48 том / А.С. Некрасов, В.Г. Губарев; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 624 с.+12 л.:

илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-31 Нестерова Н. Жребий праведных грешниц: Сибиряки: роман /Н 55 Н.Нестерова; Отв.ред: Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.

 

821.161.1-31 Нестерова Н. Кошки-мышки: Роман / Н. Нестерова; Отв.ред: Н 56 Т.Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Совет да любовь. Проза Н. Нестеровой).

 

821.161.1-31 Нестерова Н. Любовь без слов: Сборник / Н. Нестерова; Отв.ред:Н 56 Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Проза Н. Нестеровой).

 

821.161.1-31 Нестерова Н. Ты не слышишь меня: Роман, рассказы / Н. Нестерова; Н 56 Отв.ред: Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2014.- 317 с.

 

821.111-31 Николс Д. Мы: Роман / Д. Николс; Пер. с англ. Е. Коротнян., Н 63 О.Александровой.- М.: Иностранка, 2015.- 512 с.

 

82.3-93 Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. Витя Малеев в школе Н 84 и дома: Повести, рассказы. 43 том / Н. Носов; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 744 с.+24 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

84(5Қаз) Омарова Ж. Маңдайға біткен маңмаңгер / Ж. Омарова; Ред: О 58 С.Парманқұл.- Алматы: Арқас, 2008.- 240 б.

 

821.161.1-31 Орлов В. Истощение времени, или Сведения об участии кота О 66 Тимофея в государственном перевороте; Соленый арбуз: Сборник / В. Орлов.-Москва: АСТ, 2015.- 318 с.- (Бестселлеры В. Орлова).

 

821.111-31 Оруэлл Д. 1984. Скотный Двор: Роман, сказка-аллегория / Д.Оруэлл; О-70 Пер. с англ. В.Голышева., Л.Беспаловой.- Москва: АСТ, 2015.- 363 с. - (XX век - The Best).

 

 

821.512.122 Отарбаев Р. Шыңғыс ханның көз жасы: Хикаят және әңгімелер /О 81 Р.Отарбаев; Ред: Қ. Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2014.- 224 б.

 

821.512.122 Өтегенұлы Б. Сағынам өткен күндерді: Деректі хикаят пен Ө 76 көзкөргендер жазбалары / Б. Өтегенұлы; Құраст: Б.Ұзақбаев.- Алматы: Arna-B, 2014.- 136 б.

 

84(4Вл) Пенни С. Невидимки: Роман / С. Пенни; Пер. с англ. И. Тетериной. П 25 - Санкт-Петербург: Азбука, 2013.- 544 с.- (Азбука-бестселлер).

 

82-34-93 Перро Ш. Красная Шапочка. Золушка. Сказки Зимняя сказка. Сампо-П 27 Лопаренок / Ш. Перро , Г.Х. Андерсен, З. Топелиус; Гл.ред: Д. Тевекелян.-М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 512 с.+24 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Портер Э. Поллианна. Длинноногий Дядюшка: Повести. 46 том /П 60 Э.Портер , ж. Уэбстер Д; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 472 с.+8 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

 

82-1-93 Поэты ХХ века: Сборник. 16 том / Отв.ред.-сост: А. Тарасова.- М.: П 67 СЛОВО/SLOVO, 2014.- 456 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111(73)-312.4 Престон Д. Белый огонь: Роман / Д. Престон , Л. Чайлд; Пер. с П 735 англ.:Г.Крылова.- Санкт-Петербург: Азбука, 2014.- 412 с.- (The Big Book).

 

821.111(73)-312.4 Престон Д. Огонь и сера: Роман / Д. Престон , Л. Чайлд; Пер. с П 73 англ. Н. Абдуллина.- Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 544 с.- (The Big Book)

 

82-3-93 Пушкин А.С. Стихотворения 1817-1836. Поэмы. Проза. 7 том / А.С. П 91 Пушкин; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 752 с.+24 л.: илл.-(Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Мещанин во дворянстве. Мнимый Р 12 больной: Роман, пьесы. 17 том / Ф. Рабле , Ж.Б. Мольер; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 0512 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-311.6Радзинский Э.С. Иван Грозный / Э.С. Радзинский; Ред: Е.Кудиярова.-Р 15 Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Великолепный век).

 

821.161.1-311.6Радзинский Э.С. Императрица и мятежная княжна / Э.С. Радзинский; Р 15 Ред: М. Николаева.- Москва: АСТ, 2015.- 316 с.- (Великолепный век).

 

821.111(73) Райс Э. Лэшер: Роман / Э. Райс; Пер. с англ. Т. Кадачиговой, Р 18 Е.Большелаповой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 800 с.- (The Big Book).

821.111(73) Райс Э. Мэйферские ведьмы: Роман / Э. Райс; Пер. с англ. Р 18 И.Иванова., И. Шефановской., Е. Коротнян.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 1136 с.- (The BigBook).

 

82-3-93 Рид Т.М. Всадник без головы: Роман. 27 том / Т.М. Рид; Пер. с Р 49 англ. А. Макаровой.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 456 с.+12 л.: илл.-(Библиотека детской классики).

 

821.111(94)-31Робертс Г.Д. Шантарам: Роман / Г.Д. Робертс; Пер. с англ. Р 58 Л.Высоцкого., М. Абушика.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 864 с.-(The Big Book).

 

821.161.1-31 Романова М. Болото: Роман / М. Романова; Отв. ред: Т. Захарова.-Р 69 Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Бестселлеры М. Романовой).

 

821.161.1-343.4Русские народные сказки / Сост: Жусупова А.М.- Астана: Sana Р 89 media, 2014.- 226 с.: илл. 84(5Қаз) Саңлақ: Ә. Матайұлы туралы естеліктер.- Қызылорда: Тұмар, 2007.-С 20 100 б.: сурет.

 

821.134.3-3.31Сарамаго Ж. Слепота: Роман / Ж. Сарамаго; Пер. с португ. С 20 А.Богдановского.- Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 320 с.- (Азбука Premium).

 

821.161.1-311.6Свеченовская И. Вещий Авель и Нострадамус. Цена пророчеств /С 24 И.Свеченовская; Ред: С. Кодзова.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.- 544 с.

 

82-3-93 Сервантес М.С. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: С 32 Роман. 18 том / М.С. Сервантес; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 448 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

 

82-3-93 Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных .Сын Казана: Романы. 49 С 33 том / Э. Сетон-Томпсон , Д. Кервуд; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO,2014.- 624 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111-31 Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка: Роман / Д. Сеттерфилд; Пер. с С 33 англ. В. Дорогокупли.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 448 с.-(Азбука-классика).

 

821.133.1-312.4Сильвен Д. Грязная война: Роман / Д. Сильвен; Пер. с франц.С 36 О.Чураковой.- Москва: АСТ: CORPUS, 2014.- 384 с.- (Лучшие детективы мира).

 

821.111(37)-31Симмонс Д. Террор: Роман / Д. Симмонс; Пер. с англ. М. Куреной.-С 37 Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 10000 экз.- (The Big Book).

 

82-34-93 Сказки Востока. 6 том / Отв.ред.-сост. А. Тарасова.- М.: С 42 СЛОВО/SLOVO, 2014.- 576 с.+16 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-34-93 Сказки русских писателей: Сборник. 3 том / Отв.ред.-сост. А.Тарасова. С 42 - М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 632 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Скотт В. Квентин Дорвард: Роман. 21 том / В. Скотт; Пер. с англ. С 44 Н Шишмаревой.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 440 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111-31 Смит У. Те, кто в опасности: Роман / У. Смит; Пер. с англ. С 50 Д.Арсеньева.- Москва: АСТ, 2015.- 415 с.- (Бестселлеры У. Смита).

 

821.111(73)-31Смолл Б. Гарем: Роман / Б. Смолл; Пер. с англ. В. Смирнова.-С 51 Москва: АСТ, 2015.- 444 с.- (Гарем Б. Смолл).

 

821.111(73)-31 Смолл Б. Снова любить: Роман / Б. Смолл; Пер. с англ. П. Мельникова. С 51 - Москва: АСТ, 2015.- 416 с.- (Гарем Б. Смолл).

 

821.111(73)-31Смолл Б. Плутовки: Роман / Б. Смолл; Пер. с англ. Т. Перцевой.-С 51 Москва: АСТ, 2015.- 448 с.- (Гарем Б. Смолл).

 

821.111(73)-31 Смолл Б. Рабыня страсти: Роман / Б. Смолл; Пер. с англ. С 51 А.Медниковой. - Москва: АСТ, 2015.- 415 с.- (Гарем Б. Смолл).

 

84(7США) Смолл Б. Тайные наслаждения: Роман / Б. Смолл; Пер. с англ. С 51 Т.Перцовой.- Москва: АСТ, 2013.- 317 с.- (Все оттенки наслаждения).

 

821.161.1-312.4 Соболева Л. Портфолио в багровых тонах: Роман / Л. Соболева;С 54 Отв.ред: Л. Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 352 с.- (Детектив по новым правилам).

 

821.161.1-312.4Солнцева Н. Кинжал Зигфрида: Роман / Н. Солнцева; Отв.ред: С 60 Н.Ткачева.- Москва: АСТ, 2014.- 350 с.

 

821.161.1-312.4Солнцева Н. Пассажирка с "Титаника" / Н. Солнцева; Отв.ред: С 60 Н.Ткачева.- Москва: АСТ, 2015.- 416 с.- (Мистический детектив).

 

821.161.1-312.4Солнцева Н. Последняя трапеза блудницы / Н. Солнцева; Отв.ред: С 60 Н.Ткачева.- Москва: АСТ, 2014.- 416 с.

 

821.161.1-312.4Солнцева Н. Эликсир для Жанны д`Арк: Роман / Н.Солнцева; Отв. С 60 ред: Н. Ткачева.- Москва: АСТ, 2014.- 382 с.

 

 

84(5Қаз) Сопыбеков А. Академик Сұлтан Сартаев: Поэма / А. Сопыбеков.-С 66 Алматы: Дәуір, 2012.- 256 б.: фото.

 

84(5Қаз) Сопыбеков А. Желкілдек батыр: Тарихи поэма / А. Сопыбеков; Ред: С 66 Қ. Әбдуов.- Алматы: Arna- B, 2012.- 200 .: илл.

 

84(5Қаз) Сопыбеков А. Хорасан ата: Тарихи поэма / А. Сопыбеков; Жобасын С 66 жасаған Шәміл Әбілтай.- Алматы: Білім, 2007.- 136 б.

 

82-3-93 Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ. Дети капитана Гранта: Роман. 28 С 80 том / Р.Л. Стивенсон, В. Жюль; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 672 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.111(73)-31 Стил Д. Чарлз-стрит, 44: Роман / Д. Стил; Пер. с англ. У.Сапциной. С 80 - Москва: АСТ, 2015.- 352 с.- (Даниэла).

 

821.111(73)-31 Стил Д. Семейный альбом: Роман / Д. Стил; Пер. с англ.- Москва: С 80 АСТ, 2015.- 352 с.- (Даниэла).

 

821.111(73)-31 Стил Д. Только раз в жизни: Роман / Д. Стил; Пер. с англ. Г. Лепилина. С 80 - Москва: АСТ, 2015.- 352 с.- (Даниэла).

 

84(5Қаз) Сүлейменов Қ. Жақсылықты істесең міндет қылма... / Қ. С 90 Сүлейменов; Ред: А. Базарбаев.- Қызылорда: Ақмешіт, 2013.- 612 б.

821.512.12 Сыр толқыны: Жас таланттардың жыр жинағы / Құраст: С 95 Қ.Есімсейітова.- Қазақстан Жазушылар одағы облыстық филиалы.-Қызылорда:Қызылорда- Қанағаты, 2015.- 180 б.

821.512.145-343.4 Татар халық әкиятләре / Құраст: Батырбаева Ф.Р., Қабылбаева Ж.Р.-Т 23 Астана: Sana media, 2014.- 226 б.

 

84(4Вл) Таунсенд С. Королева Камилла / С. Таунсенд; Пер. с англ. Т 23 Н.Мезина.- М.: Фантом Пресс, 2009.- 544 с.- (The Best of Phantom).

 

82-3-93 Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Т 26 Принц и нищий: Повести. 30 том / М. Твен; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 600с.+24 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

82-3-93 Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. 12 том / Л.Н. Толстой; Т 53 Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 616 с.+12 л.: илл.-(Библиотека детской классики).

 

821.161.1-311.61 Тумасов Б.Е. Василий Темный: Роман / Б.Е. Тумасов; Вып.ред: Т 83 Д.Федотов.- Москва: Вече, 2014.- 384 с.- (Библиотека исторического романа).

821.161.1-31 Тополь Э.В. АСТРО. Любовник Кассиопеи: Роман / Э.В. Тополь; Отв. Т 58 за вып. Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2014.- 306 с.- (Бестселлеры Эдуарда Тополя).

 

821.161.1-31 Тополь Э.В. Лобное место. Роман с будущим: Роман / Э.В. Тополь; Т 58 Отв. ред: Т.Н. Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Бестселлеры Эдуарда Тополя).

 

821.161.1-31 Тополь Э.В. Учреждение. Лобное место-2: Роман / Э.В. Тополь; Т 58 Отв. ред: Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 288 с.- (Бестселлеры Э. Тополя)

 

84(5Қаз) Тумысы бөлек тұлға еді: Естеліктер, сағыныш иірімдері / Ред: Т 83 Н.Әбжанұлы.- Қызылорда: Тұмар, 2007.- 108 б.

 

82-3-93 Уайльд О. Портрет Дориана Грея: Роман, рассказы, сказки. 31 том У 13 / О. Уайльд; Пер. с англ.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 472 с.+20 л.: илл.-(Библиотека детской классики).

 

821.111-312.9 Уорд Р. Темная вода: Роман. 1: Когда придет дождь / Р. Уорд; У 64 Пер. с англ. И. Иванова.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 288 с.-(Lady Fantazy).

 

 

821.111-312.9 Уорд Р. Темная вода: Роман. 2: Рожденная водой / Р. Уорд; Пер. У 64 с англ. И. Иванова.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 288 с.- (Lady Fantazy).

 

 

821.512.122 Ұзақбаев Б. Сартай батыр: Тарихи роман / Б. Ұзақбаев; Ред: Ұ 25 С.Бекмұратұлы.- Алматы: Arna- B, 2015.- 320 б.

 

821.111-94 Фармборо Ф. Первая мировая война: Дневники с фронта /Ф 24 Ф.Фармборо; Пер. с англ. В. Кузнецова.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.- 400 с.

 

821.111(73)-31Физерстоун Ш. Похоть: Роман / Ш. Физерстоун; Пер. с англ. Ф 50 А.Бузиной.- М.: Центрполиграф, 2014.- 349 с.- (Milady).

 

821.111(73)-31Филлипс К. Идеальное совпадение: Роман / К. Филлипс; Пер. с Ф 53 англ. В. Львова.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Все оттенки желания).

 

821.111(73)-31Филлипс К. Пробуждение страсти: Роман / К. Филлипс; Пер. с англ. Ф 53 В. Сухановой.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.- (Все оттенки желания).

 

821.111(73)-31Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби: Роман / Ф.С. Фицджеральд; Пер. Ф 66 с англ. Е. Калашниковой.- Москва: Эксмо, 2014.- 256 с.- (Pocket book).

 

 

82-93 Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. Ф 82 Республика ШКИД. Кортик: Повести. 40 том / Р.И. Фраерман, Л. Пантелеев; Гл. ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 608 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.222.1 Хайям О. Рубайат / О. Хайям; Пер. с перс.- М.: ОЛМА Медиа Групп, Х 15 2015.- 304 с.: илл.

 

 

821.111(73)-312.4Хемингуэй Ш. Гробница Александра: Роман / Ш. Хемингуэй; Пер. с Х 37 англ. И. Дорониной.- Москва: АСТ, 2014.- 317 с.- (Детектив-загадка).

 

821.111-31 Чедвик Э. Летняя королева: Роман / Э. Чедвик; Пер. с англ. Ч 35 Е.Коротнян.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2014.- 512 с.-(Женские тайны).

 

821.161.1-312.4Черненок М.Я. Роковое место: Роман / М.Я. Черненок; Вып. ред:Ч 49 Д.Федотов.- М.: Вече, 2015.- 288 с.- (Военные приключения).

 

821.161.1-312.4Черненок М.Я. Тузы и шестерки: Романы / М.Я. Черненок; Вып.ред: Ч 49 Д. Федотов.- М.: Вече, 2014.- 480 с.- (Военные приключения).

 

 

821.16.1-1-93 Чуковский К. Большая книга стихов и сказок / К. Чуковский; Отв. Ч 88 ред:Н. Родионова.- Москва: Махаон, 2015.- 144 с.: илл.

 

82-3-93 Чуковский К.И. Стихи и сказки. Серебряный герб: Повесть. 36 том Ч 88 / К.И. Чуковский; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 416 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-311.6Шалашов Е.В. Парламент Её Величества / Е.В. Шалашов; Ред: Ш 18 Д.Федотов.- М.: Вече, 2015.- 288 с.- (Исторические приключения).

 

82-34-93 Шварц Е. Сказки. Повести. Пъесы. 41 том / Е. Шварц; Гл.ред: Ш 33 Д.Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 680 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

 

821.111(73)-31Штоль М. Иконы: Роман / М. Штоль; Пер. с англ. Т. Голубевой.-Ш 92 Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2014.- 384 с.- (Lady Fantazy).

 

84(5Қаз) Шүкіров З. Қасиетті сезім: Әңгімелер мен повестер / З. Шүкіров; Ш 96 Бас ред: Ә. Пірманов.- Алматы: Атамұра, 2009.- 312 б.- (Атамұра кітапханасы).

 

82-3-93 Шекспир У. Гамлет. Король Лир. Ромео и Джульетта. Укрощение Ш 41 строптивой: Пьесы. 19 том / У. Шекспир; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 568 с.+20 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.133.1-31 Шмитт Э. -Э. Попугаи с площади Ареццо: Роман / Э.Э. Шмитт; Пер. Ш 73 с фр. Е. Березиной, А. Поповой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 576 с.-(Азбука-бестселлер).

 

821.512.122 Шүкіров З. Сыр бойы: Тарихи роман. 1 / З. Шүкіров.- Алматы: Ш 96 Қызылорда- Қанағаты, 2015.- 564 б.

 

821.512.122 Шүкіров З. Сыр бойы: Тарихи роман. 2 / З. Шүкіров.- Алматы: Ш 96 Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 512 б.

 

821.111(73)-31Эндрюс В.К. Цветы на чердаке: Роман / В.К. Эндрюс; Пер. с англ. Э 64 А.Смульского.- Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015.- 5000 экз.- (Азбука-бестселлер).

 

 

 Тарих ғылымдары

63.4(5Каз) Акишев К.А. Древние и средневековые государства на территории А 39 Казахстана: Этюды исследования / К.А. Акишев; Гл.ред: Б.А. Байтанаев.-Алматы: Хикари, 2013.- 192 б.

94(574)(510) Алдабек Н. Шыңжаң тарихы: Ежелгі заманнан ХХ ғасырдың ортасына А 40 дейін / Н. Алдабек , А. Түргенбай; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 326 б.

 

63.3(257К-4Кз) Әлем таныған Арал / Құраст: Ж. Жұмабай.- Ақтөбе: NOBEL, 2009.-Ә 52 286 б.: фото.

 

94(574) Алтай Х. Алтайдан ауған ел / Х. Алтай; Ред: Т. Дәулетов.-А 46 Алматы, 2014.- 272 б.

 

94(574) Әміржанов Қ. Қажымұқан и известные личности Казахстана /Ә 58 Қ.Әміржанов; Ред: Т. Ташенов.- Алматы: Полиграфия Сервис и К, 2015.- 75 б.

 

63.4(5Каз) Байтанаев Б.А. Сайрамский клад: Средневековое золото=Сайрам Б 18 көмбесі: Ортағасырлық алтын / Б.А. Байтанаев; Отв. ред: С. Яценко.- Алматы: Хикари, 2013.- 238 б.: илл.- (Мәңгі қазақ елі).

 

63.3(2) Булгакова И.В. Знаменитые люди ХХ века / И.В. Булгакова; Ред: Б 90 Рублев С., Феданова Ю.- Ростов-на-Дону: Владис, 2011.- 512 с.: илл.-(Историческая библиотека).

 

94(0)(031) Ежелгі дүние: Энциклопедия / Қазақ тіліне ауд. М. Әміржанова.-Е 33 Астана: Фолиант, 2014.- 512 б.: сур.- (Білім әлемі).

 

63.4(5Каз) Ёлгин Ю.А. Археологические и историко-архитектурные Ё 49 исследования мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави: Вторая половина ХІХ в. -середина 1950-х годов (Очерки и материалы) / Ю.А. Ёлгин; Отв.ред:Байтанаев Б.А.- Алматы, 2013.- 225 с.: илл.

 

94(100)"/05(075.8) Жұмағұлов Қ. Орта ғасырлар тарихы: Оқу құралы / Қ. Жұмағұлов, Ж 87 Р. Мырзабекова; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 350 б.

 

94(574.54) Жүсіп С. Қанішер Гержодтың ізімен: "Қанішер Гержодтың Ж 91 қолжазбасы" кітабының жалғасы / С. Жүсіп.- Алматы: Курсив, 2015.- 360 б.

 

94(1-87)(075.8)Көкебаева Г.К. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман К 67 тарихы (1918-2013): Оқу құралы / Г.К. Көкебаева; Ред: Г. Рүстембекова.-Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 258 б.

 

94(100)(03) Көшпенділердің ұлы шайқастары / Құраст: А. Ғалиев., Е. Жайнақов., К 70 А. Жұмаханов.- Алматы: Аруна, 2014.- 192 б.: илл.- (Оқушының энциклопедиясы).


63.3(5Каз) Кусаинов М. Мемориальная зона "Надежда": Книга 2. Путеводитель, К 94 исторический формуляр, справочник / М. Кусаинов; Ред: А. Каирбаев.- Астана: Сарыарка, 2006.- 256 с.: фото.

 

63.3(5Каз) Кусаинов М. Фронтовая судьба солдата,Золотой фонд Отечества: К 94 Книга 1 / М. Кусаинов; Ред: А. Каирбаев.- Астана: Сарыарка, 2011.- 320 c.: фото.


94(574) Мұсағұлова А. Қазақстандағы идеологиялық цензура тарихы (ХХ М 85 ғасырдың екінші жартысындағы республика тарихының өзекті мәселелері бойынша) / А. Мұсағұлова; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 188 б.

 

94(574)(075.8) Мұхатова О. Патшалық Ресейдің отарлау саясатының әлеуметтік-М 85 экономикалық салдары: Оқу құралы / О.Мұхатова; Ред: К. Саркенова.-Алматы: Қазақ университетi,2014.- 88 б.

 

94(574)(075.8) Омарбеков Т. Қазақ түркілерінің шығу тегі (ІХ-ХҮ ғасырлар): Оқу О-58 құралы / Т. Омарбеков; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.-396 б.

 

63.214(5Қаз) Тебегенов Т.С. Қазақ халқының ұлағатты ұрпақтар өркені: Байсары-Т 31 Кете - Кәнісбек Қарабазар Кете ататек-әулет ұрпақтары / Т.С. Тебегенов; Жауапты шығарушы: Ізтелеуов Д.М.- Алматы: Ұлағат, 2013.- 250 б.: фото.

 

94(574)(075.8) Тұрмашева Б. Қазақстан тарихы: тірек конспектілер, кестелер, Т 89 сызбалар, тестілер, тапсырмалар: Оқушыларды ҰБТ-ға дайындау құралы /Б.Тұрмашева , С. Берманова; Ред: А. Ермішева.- Астана: Фолиант, 2014.- 272 б. - (Мұғалімге әдістемелік көмек).

 

63.214 Түйімбетов М. (Дүйімбет). Жетіру Керейт шежіресі / М.Түйімбетов; Т 90 Ред: Н. Мыңжасов.- Қызылорда: Тұмар, 2006.- 384 б.

 

94(574)(031) Ұлы Дала мемлекеттері / Құраст: Е. Жайнақов.- Алматы: Аруна, Ұ 46 2014.- 216 б.: илл.- (Оқушылар энциклопедиясы).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 қыркүйек 2015 ж. 18:01
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: