Қараша


Ақпараттық технологиялар

004.915(574) Рамазанов Р.Г. Технология создания эффективной презентации:Р 21 рецепт "вкусной" презентации по-домашнему: учебно-методическое пособие /Р.Г. Рамазанов, Р.Б. Абишева.- Рекомендовано Методическим советом

 

"Назарбаев Интеллектуальные школы".- Астана, 2015.- 125 с.
Мәдениет

71(257К-4Кз) Еуразия тарихы мен мәдениетіндегі Арал - Сырдарияның өңірінің Е 89 орны=Арало - Сырдарьинский регион в истории и культуре Евразии: Халықаралық ғылыми конференция материалдары (2009 жылғы 23 қазан) /

 

Жалпы ред. басқарған Б.Момынбаева.- Алматы: Курсив, 2009.- 432 б.
Библиография

016:929(574) Сүлейменова Э. Биобиблиографиялық көрсеткіш=С 90 Биобиблиографический указатель / Э. Сүлейменова; Құраст: Н.Шәймерденова, Л.Шайкенова., М.Аймағамбетова.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 110 б.

 

016:929(574) Шоқай М. Библиографиялық көрсеткіш / М. Шоқай; Жоба жетекшісі Ш 77 К.Есмағамбетов.- Алматы: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, 2015. - 414 б.Баспасөз

070 Қамзабекұлы Д. Алаш - темірқазық: Сұхбаттар / Д. Қамзабекұлы.-Қ 31 Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2015.- 340 б.

 

76.01(5Қаз) Примбетова М. Зерде баспалдақтары: Таным. Талғам. Ізденіс /П 17 М.Примбетова.- Астана: Сарыарқа, 2013.- 248 б.


070(574) Уайдин Ү. Әдеп әлемі және журналистика: Талдамалы журналистика,У 12 тағылымдық педагогика / Ү. Уайдин.- Алматы: Білім, 2015.- 288 б.

 

76.01(5Қаз) Уәлиұлы Н. Парасат пен парыз / Н. Уәлиұлы; Құраст: А. Уәлиева.-У 17 Алматы, 2012.- 408 б.+16 б.Дін

28 Алыммуддинұлы Ә. Жұмақтың кілті жаныңда / Ә. Алыммуддинұлы.-А 48 Алматы: Көкжиек, 2014.- 144 б.

 

28 Алымуддинулы Аким. Уважение к родителям: Ключ к раю /А 48 А.Алымуддинулы; Пер.. Альберт Фролов.- Алматы: Көкжиек - Б, 2014.- 144 с.

 

28 Әділбаев А. Имам Ағзам Әбу Ханифаның ғибратқа толы ғұмыры /Ә 25 А.Әділбаев , И. Түсіпхан.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 172 б.

 

28 Әділбаева Ш. Исламдаға жанұя / Ш. Әділбаева.- Алматы: Көкжиек, Ә 25 2014.- 224 б.

 

28 Бағашар Қ. Ислам және өнеге / Қ. Бағашар.- Алматы: Қазақ Б 13 энциклопедиясы, 2015.- 192 б.

 

2 Бағашаров Қ. Діни толеранттылық және әлемдік діндер: Буддизм, Б 13 христиан, ислам / Қ. Бағашаров.- Алматы: Көкжиек, 2014.- 40 б.

 

28 Бейсенов Б.К. Қазақ ойшылдары дін туралы: Оқу құралы /Б 38 Б.К.Бейсенов.- Алматы: Көкжиек, 2015.- 192 б.

 

86.38 Гюлчур М.К. Культура поведения в исламе / М.К. Гюлчур; Перевод Г 99 с тур. Айдер Исмаилов.- Алматы: Көкжиек - Б, 2011.- 192 с.

 

28 Дін және қоғам / Құраст.: А.Әбдірасылқызы, Т.Әбуов, М.Исахан т.б. Д 91 - Астана: Ерен ҚҚ., 2015.- 296 б.

 

28 Жолдыбайұлы Қ. Дін мен діл. 2 / Қ. Жолдыбайұлы.- Алматы, 2015.-Ж 69 200 б.

 

28 Жұма Доктор Али. Дінде шектен шыққандар: Ұстанған жолы мен Ж 87 ерекше мән берген мәселелері / Д.А. Жұма.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 144 б.

 

28 Кердерлік ханафи ғұлама.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.-К 32 104 б.

 

 

28 Құрманбаев Қ. Құран ілімдеріне кіріспе / Қ. Құрманбаев.- Алматы: Қ 77 Нұр-Мүбарак, 2014.- 392 б.

 

28 Құрманбаев Қ. Хадис ілімі: Тарихы және әдіснамасы / Қ. Құрманбаев.-Қ 77 Алматы: Нұр-Мүбарак, 2014.- 300 б.

 

86.38 Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Тафсир Хилал: 30- Джуз /М 92 С.М.Мухаммад; Перевод смыслов и толкование Священного Куръана.- Ташкент,2012.- 424 с.

 

86.38 Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Тафсир Хилал. 1: 1- Джуз /М 92 С.М.Мухаммад; Перевод смыслов и толкование Священного Куръана.- Ташкент, 2013.-528 б.

 

28 Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Тафсир Хилал. 2: 1- Джуз /М 92 С.М. Мухаммад; Перевод смыслов и толкование Священного Куръана.- Ташкент,2014.- 472 c.


28 Рафәт Абдурахман Әл-Бәшә. Табиғиндер өмірінен өнегелер / А.Ә. Рафәт; Р 23 Араб тілінен ауд.: Еламан Құлниязұлы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы,2015.- 240 б.

 

28 Рахманов Қ. Ислам экстремизм мен лаңкестікке қарсы / Қ. Рахманов;Р 24 Ред: Д.Наушабай.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 320 б.

 

86.38 Сейтұлы Қ.Е. Матуриди ақидасы: Пайғамбарларға иман / Қ.Е.Сейтұлы. С 31 - Алматы: Көкжиек, 2011.

 

28 Сейітұлы Қ. Пайғамбарлар тарихы / Қ. Сейітұлы. - Алматы:С 32 ҚАЗақпарат, 2015.- 320 б.


 

Саясат

66.3(5 Қаз) Әлем қазақтарының рухани сұхбаты: тіл, мәдениет және Алаш мұраты:Ә 32 Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.- Астана қаласы әкімдігі.- Алматы: Сардар, 2008.- 364 б.

 

325(4) Баймолда Д. Европадағы қазақтар: Публицистикалық зерттеу /Б 20 Д.Баймолда.- Алматы: Атажұрт, 2015.- 192 б.- (Шетелдегі қазақтар).

 

327(574) Евроодақ - Қазақстан - Ресей: өзара әрекеттестіктің жаңа Е 21 парадигмасы=Евросоюз - Казахстан - Россия: Новая парадигма: ХІІ Жылсайынғы Алматы конференциясының материалдары.- Алматы: КИСИ при Президенте РК,

2014.- 144 с.

 

328.185(574) Комментарий к Закону Республики Казахстан "О борьбе с К 63 коррупцией" / Коллектив авт: Бекбаев Е., Габбасов А и др.- Астана: Академия финансов полиции, 2015.- 194 с.

 

323(574)(084) Қазақстан- қарашаңырағым: Фотоальбом / Құраст.: Құсайынов С.-Қ 18 Алматы: АRNA - Ь, 2015.- 208 б: Фотосуретті.- (Қазақстан халқы ассамблеясының жылы 2015).

 

323(574)(075.8) Насимов М. Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы: Оқу құралы /Н 26 М.Насимов. - Алматы: ЖК "Сагаутдинова", 2015.

 

323(574) Насимов М. Қалыптасқан Қазақстан - Елбасы саясатының жемісі /Н 26 М.Насимов.- Алматы: ЖК "Сагаутдинова", 2015.- 43 б.

 

32.001(075.8) Насимов М. "Саясаттану" пәні бойынша тесттер жинағы /Н 26 М. Насимов.- Алматы: ЖК "Сагаутдинова", 2015.- 119 б.

 

323(574)(075.8) Насимов М. Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы: Оқу құралы /Н 26 М.Насимов.- Алматы: ЖК "Сагаутдинова", 2015.- 143 б.

 

66.3(5Каз) Президент Нурсултан Назарбаев=Қазақстан Президенті Нұрсұлтан П 67 Назарбаев: Стратегия вечной дружбы. Казахстан - Россия / Т. Мансуров.-Москва: Русский Раритет, 2010.- 540 б.

 

 

66.4(5Кит) Рустемов Б. Великий Китай: в пространстве и во времени / Б.Р 88 Рустемов.- Астана: Полиграф-Мир, 2009.- 656 с.

 

325(470.44) Ташпекова Г.А. Казахи саратовской области: история и Т 25 современность / Г.А. Ташпекова.- Алматы: Атажұрт, 2015.- 284 с.:24 табл.:илл.- (Шетелдегі қазақтар).

 

 

325(470.67) Увайсов М. Дагестанцы в Казахстане: Информационно-У 18 позновательная книга / М. Увайсов.- Алматы: Дәуір- Кітап, 2015.- 144 стр.

 

 

327(574) Shaikhutdinov T. China-US: G2 or New Type of the Relationship S 53 between Major Powers / T. Shaikhutdinov.- Astana: The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the Presi-dent of the Repub, 2014.- 172 б.


 

Экономика. Экономикалық ғылымдар

339.92 Винокуров Е. Евразийская континентальная интеграция / Е. Винокуров, В 49 А. Либман.- Санкт-Петербург: PSP-Print, 2014.- 224 с.

 

339.5 Еуразиялық экономикалық одақ: идеядан нақты істерге=Евразийский Е 20 экономический союз: от идеи к реализации: Халықаралық конференция материалдарының жинағы.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014.- 160 с.

 

339.727.22 Мониторинг прямых инвестиции России, Беларуси, КАзахстана и М 77 Украины в странах Евразии - 2014: Доклад №28 / Рукововдитель проекта Анисимов А.М.- Санкт-Петербург: 2014, ЦИИ ЕАБР.- 66 с.- (Евразийский Банк

Развития).

 

339.92 Мухамеджанова Д. Казахстан в экономике Азии: актуальные М 92 тенденции международного сотрудничества: Монография / Д. Мухамеджанова.-Астана: КИСИ при Президенте РК, 2014.- 168 с.

 

332.14 Оценка влияния нетарифных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов О-93 предприятий: Доклад №30.- Санкт-Петербург: Центр интеграционных исследований, 2015.- 96 с.- (Евразийский Банк Развития).

 

332.14 Оценка экономических эффектов отмены нетарифных барьеров в ЕАЭС: О 93 Доклад №29 / Рук. проекта А.М.Анисимов.- / Проект реализован при содействии Евразийской экономической комиссии.- Санкт-Петербург: Центр

интеграционных исследований, 2015.- 72 с.- (Евразийский Банк Развития).


 


Құқық.Заң ғылымдары

342.51(574) Назарбаев Н. Хроника глобального диалога. Казахстан в контексте Н 17 мировых тенденций / Н. Назарбаев.- Алматы: Раритет, 2015.- 304 с.

 

340(574) "Шығыс-Батыс: сот сараптамасындағы әріптестік. Сот Ш 97 сараптамасының теориясы мен тәжірибесіндегі өзекті мәселелер" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (Алматы қ.2014 жылғы 6 қараша)=Материалы Международной научно-практической конференции "Восток-Запар: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы" (Алматы, 6 ноября 2014 г.).-

Министерство ЮСТИЦИИ Республики Казахстан. Центр судебной экспертизы.-Астана, 2014.- 332 б.Әскери іс

355.48(574) Абырой мен парыз=Честь и долг: Еуропа елдеріндегі Екінші А 16 дүниежүзілік және Ұлы Отан соғысына қазақстандықтардың қатысуы.- Алматы, 2014.- 592 б.

 

355.292(574) Аупбаев Ж. Рухы күштілер: Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған /А 91 Ж. Аупбаев.- Алматы: Раритет, 2015.- 400 б.

 

 

355.292(574) Көлбаев Т. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін! / Т. Көлбаев.-К 67 Алматы: Асыл сөз, 2015.- 384 б.: фото.

 

 

355.292(574) Кульбаев Т. Все для фронта, все для Победы / Т. Кульбаев.-К 67 Алматы: Асыл сөз, 2015.- 384 с.: фото.

 

 

355.292 Смагул Б. Король Панджшера: Посвящается 177-му отдельному С 52 отряду специального назначения ГРУ ГШ СССР / Б. Смагул.- Алматы: Атамұра, 2015.- 192 с.: фото.

 

355.292 Смағұл Б. Қазақтың "Қара майоры" / Б. Смағұл.- Алматы, 2014.-С 52 160 б.


355.292(574)(084) Ұзақбаев Б. Ерлікті сүйген ел нұрлы: Фотоальбом / Б. Ұзақбаев.-Ұ 25 Алматы: АRNA - Ь, 2015.- 213 б: Фотосуретті.


Білім

371.213(574) Абдраманова Қ.С. Іс-әрекеттегі зерттеуде деректермен жұмысты І 85 қалай ұйымдастыруға болады.=Как можно организовать работу с данными в процессе исследования в действии / Қ.С. Абдраманова, Ж.Д. Жансүгіров.-

Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының әдістемелік кеңесі.- Астана, 2015.- 56 б.

 

 

373.5.016(574) Деон Чарльз Лоу. Кооперативтік оқыту жөніндегі практикалық Д 34 құрал=Пратическое пособие по кооперативному обучению / Ч.Л. Деон.-"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Әдістемелік кеңесі ұсынған.- Астана,

2015.- 152 б.

 

371.018.46(073)(574) Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін Қ 18 арттырудың деңгейлі бағдарламасы=Уровневые программы повышения квалификации педагогических кадров Республики Казахстан: Теория. Тәжірибе. Ойлар. 1 бөлім.- Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Әдістемелік кеңесі.-Астана, 2015.- 154 б.

 

371.26(072)(574)Мурзагалиева А.Е. Учебные цели согласно таксономии Блума: М 91 Сборник заданий и упражнений / А.Е. Мурзагалиева, Б.М. Утегенова.-Рекомендовано Методическим советом "Назарбаев Интеллектуальные школы".-

Астана, 2015.- 58 с.

 

371(072)(574) ОбыденкинаЛ.В. Моделирование и поддержка устойчивости О-30 профессиональных сообществ учителей. Проблемно-методические порталы::Метод. пособие / Л.В. Обыденкин.- Рекомендовано Методическим советом

Центра педагогического мастерства АОО "НИШ".- Астана, 2015.- 54 с.

 

373.5.016(574) Обыденкина Л.В. Использование международного исследования PISA И 88 в рамках уровневых программ=Деңгейлік бағдарламалар шеңберінде PISA халықаралық зерттеу материалдарының қолдануы: / Л. Обыденкина, Л.Е. Абакиева.- "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік

орталығының Әдістемелік кеңесі.- Астана, 2015.- 76 б.

 

371.3(574) Сборник по развитию критического мышления: из опыта работы С 23 учителей Назарбаев Интеллектуальных школ.- Методический совет АОО "Назарбаев Интеллекуальные школы".- Астана, 2015.- 90 с.

 

371.14(574) Сыншы дос: Мұғалімнің кәсіби дамуындағы ынтымақтастық тәсілі /С 95 Ғабдоллақызы Б.- "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы.- Астана, 2015.- 46 б.

371(574) Сыныпта сындарлы әңгімені ынталандыратын стратегиялар=Стратегии, С 95 стимулирующие конструктивную беседу в классе.- "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Әдістемелік кеңесінің шешімімен баспаға ұсынады.- Астана,

2015.- 34 б.

 

371.14(574) Тушинская О.Ю. Деңгейлі бағдарлама бойынша педагог Т 92 қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарында оқыту үдерісінде бірлескен ортаны құру=Создание коллаборативной среды в процессе обучения на курсах повышения квалификации педагогических работников по уровневым программам / О.Ю. Тушинская.- "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының.- Астана, 2015.- 136 б.

 

 

371.14(574) Хохотова О.И. Методические рекомендации по написанию Х 86 рефлексивных отчетов для слушателей курсов первого (продвинутого( уровня в рамках уровневых программ, разработанных Центром педагогического

мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" совместно с Факультетом образования Кембриджского университета="Назарбаев зияткерлік мектептері" ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы мен Кембридж

университеті білім беру факультеті мен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республика педагог қызметкерлерінің біліктілігі арттырудың деңгейлі бағдарламасы аясында Бірінші (іргелі) деңгей курстары тыңдаушыларына арналған рефлексиялық есеп жазу жөніндегі әдістемелік ұсыныстар / О.И. Хохотова.- Центр педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".-Астана,2015.- 50 с.

 

373.5.016(574)Черенкова Л.В. Методические рекомендации по тайм-менеджменту Ч-46 для учителей общеобразовательных школ / Л.В. Черенкова.- Центр педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".-Астана,2015.- 44 с.

 

373.5.016(574)Шимырбавева Ж.К. Как измерить резултаты тренинга?: Метод. Ш 61 рекомендации / Ж.К. Шимырбавева.- Астана, 2015.


Этнография

39(574) Өмірбекова М.Ш. Қөшпенділер мәдениеті қазақ халқының дәстүрлі Ө 44 өнерінің мәдени рәміздік негіздері / М.Ш. Өмірбекова.- Алматы: Дәуір, 2015.-292 б.

 

398(=512.122) Өтегенұлы С. Өмірбай шешен / С. Өтегенұлы.- Қызылорда: Тұмар, Ө 76 2014.- 356 б.Жаратылыстару ғылымдары

517.2(574) Ділман Т. Сандық әдістер: Оқу-әдістемелік құрал / Т. Ділман, Д 90 А.Ділманова; Жауапты ред. Елеусінова Б.Т.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2015.- 352 б.

 

 

39.6г(5Қаз) Қабиқызы С. Талғат Мұсабаев: Ғұмырнамалық деректі хикаят /Қ 13 С.Қабиқызы.- Алматы: Қазақстан, 2010.- 240 б.+80 б.: фотосуреттер.

 

 

547.823 Химия фосфорорганических соединений: Учебное пособие / Джиембаев Х 46 Б. и др.- Алматы: Қыздар университеті, 2015.- 350 с.

 

512.122 Шолақ Қ. Күзде гүлдеген тобылғы: Өлеңдер / Қ. Шолақ.- Алматы: Ш 78 Ан Арыс, 2015.- 288 б.


556.18 Ясинский В. Международное сотрудничество и инвестиционная Я 79 политика в управлении водными ресурсами / В. Ясинский , А. Мироненков, Т.Т. Атсембеков.- Алматы: RUAN, 2015.- 384 с.Денсаулық сақтау

613.817(574) Апатқа апарар үш індет (Темекі, арақ, есірткі) / Нұрбек А 73 Қайырмұхаммед.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 144 б.


Ауыл шаруашылығы

42.112(5 Қаз) Айдосов Б. Дала академигі Ыбырай Жақаев және оның ізбасарлары. А 31 Профессор А.Х. Айдосовтың басшылығымен: Даңқты күрішші, Ыбырай Жақаевтың 120 жылдығына арналады / Б. Айдосов.- Қызылорда: Тұмар, 2011.-

 

248 б.

 

631.6(574) Шакибаев И. Гидрогеолого-мелиоративные аспекты проблем Ш 19 орошаемых земель юга Казахстана / И. Шакибаев; Отв.ред: Ж.Сыдыков.-Алматы:Контур, 2014.- 304 c.Өнер

784.3(574) Әсеттің 500 әні: Екі томдық. 1 / Құраст.: Н.Н.Нүсіпжан, Д.Ә. Бейсеуов. Ә 74 - Алматы: Өнер, 2015.- 256 б.- (Ғасырлар үні).

 

784.3(574) Әсеттің 500 әні: Екі томдық. 2 / Құраст.: Н.Н.Нүсіпжан, Д.Ә. Бейсеуов.-Ә 74 Алматы: Өнер, 2015.- 256 б.- (Ғасырлар үні).


75(574)(084) Бертілеу Р. Сандағы ағыс=Течение в сознании: Фотоальбом /Б 47 Р.Бертілеу.- Алматы: Азия Арна, 2015.- 280 б.: илл.

 

75(574)(084) Каметов Қ. Өмір мен табиғат үндестігі=В гармонии жизни и К 18 природы / Қ. Каметов.- Алматы: Азия Арна, 2015.- 160 б.

 


75(574) (084) Қасымбек М. Мырзашөл - қобыздың қоңыр әуені=Мырзашөл чудные Қ 21 звуки кобыза / М. Қасымбек.- Алматы: Азия Арна, 2015.- 280 б.


792(574) Қазақстан театрлары=Театры Казахстана.- "Әдебиеттің әлеуметтік Қ 18 маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы.- Алматы: Тау Қайнар, 2015.-256 б.: илл.

 

 

792.071(574)(084.121) Нұрекеев М: Кітап-альбом / Құраст.: Әшірбек Көпеш, Наргиз Н 86 Асанова.- Алматы: Өнер, 2015.- 240 б.- (Қазақ өнерінің қайраткерлері).

 

Спорт

796.071(574) Жаңа арқаның жарық жұлдызы: Ғұмырнамалық хикаят / Ред:Ж 28 А.Сәулебек.- Астана: Сарыарқа, 2014.- 160 б.

 

796.332(574) Сыбанбай С. Ала доптың аламаны: футболдан әлем чемпионаттарының С 93 тарихы 1930-2014 жылдар / С. Сыбанбай.- Алматы: АRNA - Ь, 2015.- 640 б.
Тіл білімі

811.512.122(574) Елдің тілі=Язык страны / Құраст: Ж. Тұрлыбекова.- Астана, 2014.-Е 44 140 б.


81.632.4.я(5Қаз) Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы: Емле, тыныс белгілері, сөз С 94 сазы / Р. Сыздық; Жауапты ред: Н.Уәлиев.- Астана: Елорда, 2000.- 532 б.


81 Тренды в филологической науке: школа профессора Э.Д. Сулейменовой: Т 66 Сборник статей / Сост: О.Алтынбекова и др.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.-342 с.: фото.

 

81.2(5Қаз) Тілдік жаднама=Языковая памятка / Құраст: Т.Ермағамбетов., Т 93 Н.Майлыбаева., А.Смағұлова.- Астана: Зерде, 2013.- 94 б.Халық ауыз әдебиеті

82.3(5қаз) Бес ғасыр жырлайды: ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі Б 48 қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Үш томдық. 1 / Құраст: М.Байділдаев.-Алматы: Жазушы, 1984.- 256 б.

 

82.3(5қаз) Бес ғасыр жырлайды: ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі Б 48 қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Екі томдық. 2 / Құраст: М.Байділдаев.-Алматы: Жазушы, 1989.- 496 б.

 

82.3(5қаз) Бес ғасыр жырлайды: ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі Б 48 қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Үш томдық. 2 / Құраст: М.Байділдаев.-Алматы: Жазушы, 1984.- 336 б.

 

82.3(5қаз) Бес ғасыр жырлайды: ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі Б 48 қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Үш томдық. 3 / Құраст: М.Байділдаев.-Алматы: Жазушы, 1985.- 352 б.

 

82.3(5қаз) Қазақ халық әдебиеті: Көп томдық. 1: Дастандар / Жауапты Қ 17 шығарушы Т.Алпысбаев.- Алматы: Жазушы, 1990.- 304 б.

 

82.3(5қаз) Қазақ халық әдебиеті: Көп томдық. 2: Айтыс / Жауапты шығарушы Қ 17 А.Әлманов.- Алматы: Жазушы, 1986.- 352 б.

 

82.3(5қаз) Қазақ халық әдебиеті: Көп томдық. 2: Дастандар / Құраст: Қ 17 Б.Әзібаева.- Алматы: Жазушы, 1990.- 320 б.

 

82.3(5қаз) Қазақ халық әдебиеті: Көп томдық. 3: Батырлар жыры / Құраст:Қ 18 М. Ғұмарова.- Алматы: Жазушы, 1987.- 304 б.

 

82.3(5қаз) Қазақ халық әдебиеті: Көп томдық. 5: Батырлар жыры / Құраст:Қ 17 О. Нұрмағамбетова.- Алматы: Жазушы, 1989.- 384 б.Әдебиеттану

83.8 Ақ сандық, көк сандық: Балалар фольклоры (бесік жырлары, А 37 тақпақтар, жаңылтпаштар мен жұмбақтар, ойын өлеңдері мен ойындар,ертегілер) / Құраст: Ш.Ибраев.- Алматы: Жазушы, 1988.- 256 б.- (Балалар кітапханасы).

 

83.3(5Қаз) Әлтай А. Ақын-жыраулар поэзиясы (ХҮ-ХҮІІІ ғғ.): Оқулық / А. Әлтай; Ә 54 Жауапты ред: С. Қасқабасов.- Астана: Ақжолтай, 2013.- 232 б.


83.3(5Қаз) Сөз сарасы: Тіл туралы қазақ афоризмдері / Құраст: Е.Шаймерден, С 73 Е.Тілешов.- Астана: Сардар, 2009.- 160 б.

 

Көркем әдебиет

821.512.122-93 Ағыбаев Қ. Айналайын: Балаларға арналған / Қ. Ағыбаев.-А 23 Алматы: Баспалар уйі, 2015.- 192 б.

 

821.512.122 Азамат. Ақын. Қайраткер: Ғұмырнамалық естелік / Құраст: А.А 29 Торғаева.- Алматы: Дала, 2015.- 312 б.


821.512.122 Айтұлы Н. Шығармалары. Жеті томдық: Өлеңдер, толғаулар,А 32 балаларға арналған өлеңдер, ертегілер және аудармалар. 6 / Н. Айтұлы.-Алматы: Фолиант, 2015.- 456 б.

 

821.512.122 Айтұлы Н. Шығармалары. Жеті томдық: Мақалалар мен сұхбаттар. 7 А 32 / Н. Айтұлы.- Алматы: Фолиант, 2015.- 592 б.


821.512.122 Ақ желкеннің ұландары / Тоқтарбай Е., Смақов Д., Жылқыбай М.,А 37 Файзолла А.- Алматы: Сораба, 2015.- 296 б.

 

 

84(5Қаз) Аманат.- Қызылорда: Қызылордаполиграфия ААҚ, 2003.- 157 б.


821.161.1(574) Арцишевский А. Однажды после войны: Роман, повесть, рассказы /А 88 А. Арцишевский.- Алматы: Алаш, 2015.- 480 с.

 

 

821.512.122 Арцишевский А. Бигельды Габдуллин: право на исповедь:А 88 Документальный роман-эссе / А. Арцишевский.- Алматы: ЭДЕЛЬВЕЙС, 2015.-320с.

 

821.512.122 Асанов С. Арман ағысы: Өлеңдер / С. Асанов.- Алматы: ХанТәңірі,А 87 2015.- 342 б.

 

821.512.122-93 Асылбек А. Балғын балалық: Өлеңдер, жұмбақтар, ойындар,А 89 ертегілер,мектеп саханасыеа арналған шығармалар, ән мәтіндері / А. Асылбек.- Алматы: Балалар әдебиетi, 2015.- 240 б.

 

821.512.122 Асылбекұлы С. Рәбиғаның маххабаты: Әңгімелер, повестер, А 89 пьесалар / С. Асылбекұлы; Асылбекұлы С.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2015.-320 б.

 

821.512.122=161.1 Ахетов А. Властелин духа: Роман / А. Ахетов.- Алматы:А 95 Раритет, 2015.- 256 с.

 

821.512.122 Ахметбекұлы А. Көктудың желбірегені / А. Ахметбекұлы.- Алматы:А 94 Сардар, 2015.- 320 б.

 

821.512.122 Әбікенұлы Е. Желтоқсан ызғары: Проза / Е. Әбікенұлы.- Алматы:Ә 20 Жалын, 2015.- 136 б.- (Жас толқын).


84(5Қаз) Әбілханұлы Р. Сыр елінің Еламаны / Р. Әбілханұлы.- Алматы: Arna-Ә 20 B, 2013.

 

821.512.122 Әкімханов М. Көңілге тұнған көп сурет: Өлең. Естелік.Сыр-Ә 47 сұхбаттар / М. Әкімханов.- Алматы: Ан Арыс, 2015.- 288 б.

 

821.512.122 Әлсейітов М. Жетімсайдың бойында- жетім ауыл: Өлеңдер жинағы /Ә 54 М. Әлсейітов.- Алматы: Атажұрт, 2015.- 128 б.- (Шетелдегі қазақтар).

 

821.512.122.0(035.3) Әлібек Т. Құланаян Құлмамбет: Монография / Т. Әлібек.- Алматы:Ә 55 Баспалар уйі, 2015.- 272 б.

 

821.512.122 Әлімжанов Б. Шығармалары: Өлең жырлар мен поэмалар. 1: Шексіз Ә 55 ғалам, мен сенің бір бөлшегіңмін... / Б. Әлімжанов.- Астана: Фолиант,2015.- 320 б.

  

821.512.122 Әлімжанов Б. Шығармалары: Пьесалар. 2: Театр терезесіндегі Ә 55 сәуле / Б. Әлімжанов.- Астана: Фолиант, 2015.- 320 б.

 

821.512.122 Әлімжанов Б. Шығармалары: Әңгімелер мен повестер. 3: Күлкімен Ә 55 көмкерілген ой / Б. Әлімжанов.- Астана: Фолиант, 2015.- 336 б.

 

 821.512.122.0 Әлімқұлов Қ. Мәңгілік мұра: Зерттеулер / Қ. Әлімқұлов.- Алматы:Ә 55 ХанТәңірі, 2015.- 352 б.

 

84(5Қаз) Әміреұлы М. Жеті белес / М. Әміреұлы.- Алматы: Arna- B, 2012.-Ә 58 248 б.

 

821.512.122 Әріп Ғ. Қасиетті парыз: Публицистика / Ғ. Әріп.- - Алматы: ХанТәңірі,Ә 72 2014.- 286 б.

 

821.512.122 Әріп Ғалым. Өмірді өлшеймін мен өз бағаммен... / Ғ. Әріп.-Ә 72 - Алматы: Сөздiк-Словарь, 2015.- 216 б.

 

821.512.122 Әріп Дүйсенбі. Бел- белестер: Публицистикалық шығармалар жинағы Ә 72 / Д. Әріп.- Алматы: "Нұрақынов" ЖК, 2015.- 356 б.: сурет.- (Суретті).

 

821.512.122 Әшімханұлы Д. Көптомдық шығармалары: Повестер мен әңгімелер. 1:Ә 95 Тасқала / Д. Әшімханұлы.- Астана: Нұра-Астана, 2015.- 480 б.

 

821.512.122-1 Бабадан қалған асыл сөз: Қазақ халқының тарихындағы ұлы Б 12 тұлғалардың Отан, патриотизм туралы нақыл- өсиет, даналық ойлар мен қанатты сөздері / Құраст.: Асия Акишева.- Алматы: Раритет, 2015.- 200 б.

 

821.512.122-93 Базарбайқызы М. Әкесін іздеген ұл: Балаларға арналған әңгімелер Б 16 жинағы / М. Базарбайқызы.- Алматы: Фирма Орнак, 2015.- 176 б.

 

 

821.512.122 Байбол Әлібек. Ой ұшқындары: Проза / Ә. Байбол.- Алматы: Жалын, Б 17 2015.- 136 б.- (Жас толқын).

 

821.512.122 Байтілес Е. Пенде мен перде: Публицистикалық жинақ / Е. Байтілес.-Б 20 Алматы: Arna- B, 2015.- 312 б.

 

821.512.122 Байхонов С. Жоқ іздеген жолаушы: Эссе, элегиялар / С. Байхонов.-Б 20 Алматы: Баспалар уйі, 2015.- 328 б.

 

 

821.512.122 Бақ берген: Мақалалар мен эсселер / Құраст.: Әбідікәрімов Ш.,Б 21 Омарұлы Б.- Алматы: АRNA - Ь, 2015.- 512 б.

 

821.512.122 Балтабайұлы С. Туған жерге тағзым / С. Балтабайұлы.- Қызылорда:Б 22 Полиграфкомбинат, 2015.- 142 б.

 

84(5Қаз) Баубекұлы Ә. Ғашықтық жырлары: Өлеңдер, сонеттер / Ә. Баубекұлы;Б 28 Ред: С. Сапарұлы.- Көкшетау: Көкшетау университеті, 2004.- 56 б.- ("Алаш үні" кітапханасы").

 

821.512.122 Баянбай Қ. Ақшам: Өлең- дастандар / Қ. Баянбай.- Алматы: Ан Б 31 Арыс, 2015.- 232 б.

 

821.512.122 Баянбай Қ. Егіздер / Қ. Баянбай.- "Әдебиеттің әлеуметтік Б 31 маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы.- Алматы: Балалар әдебиетi, 2015.- 23 б.- (Балалар көркем әдебиеті).

 

 

821.512.122 Бәдіғұл Н. Сағым бейне: Өлеңдер, поэмалар / Н. Бәдіғұл.- Алматы: Б 32 Баспалар уйі, 2015.- 384 б.

 

821.512.122 Бейсенбекұлы Д. Қылтұсау: Роман / Д. Бейсенбекұлы.- Алматы: Б 38 Жалын, 2015.- 136 б.- (Жас толқын).

 

821.512.122 Бектемісов А. Жүрек жылуы: Естелік- эсселер, публицистикалық ой-Б 40 толғамдар мен өлеңдер / А. Бектемісов.- Алматы: Айғаным, 2015.- 286 б.

 

821.512.122 Біжкенов Е. Арман асуында / Е. Біжкенов.- Астана: Мастер По, Б 94 2015.- 254 б.

 

821.512.122 Біжкенов Е. Жан тынысы / Е. Біжкенов.- Астана: Мастер По, 2015.-Б 94 220 б.

 

821.161.1-32(574)Веревочкин Н. Человек без имени и другие истории о счастливых В 31 неудачниках: Повести / Н. Веревочкин.- Алматы: Алаш, 2015.- 480 с.

 

821.162.3=512.122 Горелова Е. Құттыаяғым- күшігім: Повесть / Е. Горелова; Қазақ Г 64 тіліне аударған Ж.Нұсқабайұлы.- Алматы: Білім, 2015.- 320 б.

 

821.450=512.122-2 Данте Алигьери. Тамұқ: Комедия / А. Данте; Қазақ тіліне Д 16 аударған М.Мақатаев.- Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2015.- 252 б.

 

821.512.122.0 Дербісалин Ә. Ыбырай Алтынсарин: Үш томдық шығармалар жинағы. 1: Д 33 Деректі ғұмырбаяндық эссе-хикаят және ғылыми зерттеулер / Ә. Дербісалин.-Алматы: Дәуір- Кітап, 2015.- 632 б.

 

 

821.161.1-31(574)Доронин Г. Остров: Роман / Г. Доронин.- Алматы: Нұрлы Press.kz, Д 69 2015.- 288 с.

 

821.512.122 Досманбетов Б. Өмірім- өрісім / Б. Досманбетов.- Астана: Д 64 Фолиант, 2015.- 240 б.: фотосуреттер.

 

84(5Қаз) Досманбетов Б. Сүйем сені, сыр елі / Б. Досманбетов.- Алматы: Д 64 АRNA - Ь, 2005.- 336 б.

 

84(2Рос=Рус)6 Евтушенко Евг. Избранные произведения. 1: 1952-1965 Е 27 стихотворения и поэмы / Е. Евтушенко.- Москва: Художественная литература, 1980.- 510 с.

 

84(2Рос=Рус)6 Евтушенко Евг. Избранные произведения. 2: 1966-1974 Е 27 стихотворения и поэмы / Е. Евтушенко.- Москва: Художественная литература, 1980.- 398 с.

 

 

84(5Қаз) Ел мұраты: Елдік тақырыбындағы мақал-мәтелдер, қанатты сөздер /Е 41 Құраст: Е. Шаймерденұлы.- Астана: Профи Медиа, 2013.- 160 б.

 

84(5Қаз) Ерлік-дастан: Антологиялық жыр жинағы / Құраст: А.Әлтаев., Е 68 К.Ахметов.- Астана: Полиграфкомбинат, 2010.- 520 б.: сурет.

 

821.512.122 Есенберлин І. Ілияс Есенберлиннің поэзиясы / І. Есенберлин; Е 79 Құраст.: Қозыкөрпеш Есенберлин.- Алматы: Баспагерлер мен таратушылар ассоциациясы, 2015.- 288.

 

82=03.512.122.0=161.1 Есенберлин І. Ойлар, баяндамалар, күнделіктер, хаттар=Мысли, Е 79 выступления, дневники, письма / І. Есенберлин.- Алматы: Баспагерлер мен таратушылар ассоциациясы, 2015.- 480 б.

 

821.161.1=512.122 Есенин С. Өкінбеймін, шақырмаймын, жыламан... / С. Есенин; Е 79 Аударған Исрайл Сапарбай.- Алматы: ХанТәңірі, 2015.- 324 б.

 

821.512.122 Жаксымбетұлы Е. Шәмші- дария: Деректі -дастан / Е. Жаксымбетұлы. Ж 21 - Алматы: Білім, 2015.- 346 б.

 

821.512.122 Жанбота Д. Шығармалары. 1: Жер иесі / Д. Жанбота.- Алматы: Ж 26 Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 560 б.

 

821.512.122 Жанбота Д. Шығармалары. 2: Қайталанбас қас қағым... / Д. Жанбота.-Ж 26 Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 560 б.

 

821.512.122 Жандыбаев Ғ. Талантқа- талғам таразы: Әңгімелер, трактаттар, Ж 26 сұхбаттар, мақалалар / Ғ. Жандыбаев.- Алматы: Баспалар уйі, 2015.- 480 б.

 

821.512.122 Жанұзақұлы Н. Бір ауыз сөзім - мың ділда: Философиялық ой- пікір Ж 26 / Н. Жанұзақұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2015.- 256 б.

 

821.512.122-93 Жемісбек Т. Жанталас: Повестер / Т. Жемісбек.- Алматы: Ж 44 Балалар әдебиетi, 2015.- 96 б.

 

821.512.122-93 Жеңісұлы Е. Мынау ғазиз дүние: Әңгімелер / Е. Жеңісұлы.-Ж 47 Алматы: Балалар әдебиетi, 2015.- 128 б.: илл.- (Білгірлер мен тілгерлер тілдестігі).

 

821.512.122-93 Жеті жамбы: Кітап- кешен / Құраст.: Нүсіпбай Т.О.- Алматы: Ж 56 Баспалар уйі, 2015.- 288 б.

 

821.512.122 Жұбатова Ш. Шаңқай түс: Өлеңдер / Ш. Жұбатова.- Алматы: Сөздiк-Ж 86 Словарь, 2015.- 288 б.

 

821.512.122 Жұмағалиев А. Өлмес өмір дастаны: Өлеңдер мен поэмалар /Ж 87 А.Жұмағалиев; Құраст: Ә.Сәрсенбаев.- Алматы: Арыс, 2015.- 288 б.

 

84(5Қаз) Ибадуллаева Ш. Думанды өмір / Ш. Ибадуллаева.- Қызылорда:И 13 Полиграфия, 2011.- 130 б.

 

821.512.122 Ибрашұлы С. Махаббат құрмалдығы: Әңгімелер / С. Ибрашұлы; Ред: И 22 А. Марданова.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 1000 дана.

 

821.512.122 Ибрашұлы с. Сайыпназар Ахун / с. Ибрашұлы; Мәді (Маһди)- Диуана И 15 қожа қоғамдық қоры демеуші.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2015.- 184 б.

 

821.512.122 Идирисов А. Таншолпан: Перевод с казахского языка. 1: И мечта И 26 заветная, и песня желанная / А. Идирисов; Переводчики: В.М.Буренков, К.Жорабеков.- Алматы: Алатау, 2015.- 416 с.

 

821.512.122 Идирисов А. Таншолпан: Перевод с казахского языка. 2: Две реки, И 26 текущие по одному руслу / А. Идирисов; Переводчики: В.М.Буренков, К. Жорабеков.- Алматы: Алатау, 2015.- 400 с.

 

821.512.122 Иманасов С. Шығармалар жинағы. 3: Өлеңдер. Аудармалар /И 48 С.Иманасов.- Алматы: Алатау, 2015.- 384 б.

 

 

821.512.122 Кемелұлы Қ. Шығармалары: Құраст. О.Жолдыбай / Қ. Кемелұлы.-К 29 Астана: Фолиант, 2015.- 384 б.

 

821.161.1-32(574) Кешин К. Страстные силы мира: Избранное. воспоминания, К 37 рассказы, повесть / К. Константин.- Алматы: Ан Арыс, 2015.- 384 с.

 

84(5Қаз) Көзденова Р. Парызға адалдық / Р. Көзденова.- Түркiстан: Тұран, К 67 2009.- 94 б.

 

821.512.122.0 Көркем сөздің хас шебері: Қалихан Ысқақ туралы естеліктер /К 69 Құраст.: Қ.Назырбаев.- Алматы: ХанТәңірі, 2015.- 250 б.: жапсырма.

 

821.512.122(574.54) Көшербаев Елеу. Парыз: Құраст.: Көшербайұлы А. 2 /К 70 Е.Көшербаев.- Қызылорда: Тұмар, 2015.- 224 б.

 

821.512.122(574.54) Көшербаев Елеу. Серпін: Құраст.: Көшербайұлы А. 1 /К 70 Е.Көшербаев.- Қызылорда: Тұмар, 2015.- 344 б.

 

821.512.122(574.54) Көшербаев Елеу. Тәуекел: Құраст.: Көшербайұлы А. 3 /К 70 Е.Көшербаев.- Қызылорда: Тұмар, 2015.- 288 б.

 

821.512.122 Күзембаев Қ. Ой-хой, дүние: Өлеңдер / Қ. Күзембаев.- Алматы: ЖК К 92 "Нуракынов", 2015.- 380 б.

 

821.2221=512.122 Күмісбаев Ө. Шығыс Шайырлары: Бес томдық. 1: Иран әдебиетінің К 93 тарихы / Ө. Күмісбаев.- Алматы: Дәуір, 2015.- 312 б.

 

821.2221=512.122 Күмісбаев Ө. Шығыс Шайырлары: Бес томдық. 2: Аудармалар /К 93 Ө.Күмісбаев.- Алматы: Дәуір, 2015.- 288 б.

 

821.2221=512.122 Күмісбаев Ө. Шығыс Шайырлары: Бес томдық. 3: Терең тамырлар /К 93 Ө.Күмісбаев.- Алматы: Дәуір, 2015.- 452 б.

 

821.2221=512.122 Күмісбаев Ө. Шығыс Шайырлары: Бес томдық. 4: Ағалар алақаны /К 93 Ө.Күмісбаев.- Алматы: Дәуір, 2015.- 416 б.

 

821.2221=512.122 Күмісбаев Ө. Шығыс Шайырлары: Бес томдық. 5: Өлеңдер, әңгімелер К 93 / Ө. Күмісбаев.- Алматы: Дәуір, 2015.- 440 б.

 

821.135.2-93 Кэраре Петру. Про зеленую травинку / П. Кэраре.- Алматы: К 98 Балалар әдебиетi, 2015.- 47 с.

 

821.512.122 Қабанбаев М. Шығармалары. 4: Айшылық алыс жол / М. Қабанбаев.-Қ 13 Алматы: Таймас, 2015.- 320 б.

 

821.512.122 Қабанбаев М. Шығармалары. 5: Кермек дәм / М. Қабанбаев.-Қ 13 Алматы: Таймас, 2015.- 320 б.

 

821.512.122 Қайратқызы Ә. Қыз өссе- елдің көркі: Проза / Ә. Қайратқызы.-Қ 23 Алматы: Жалын, 2015.- 136 б.- (Жас толқын).

 

821.512.122 Қаламгер Азамат. Новеллалар: Проза / А. Қаламгер.- Алматы:Қ 25 Жалын, 2015.- 136 б.- (Жас толқын).

 

821.512.122 Қалдыбаев Ә. Шығармалары: Роман. 1: Мен- апамның баласымын /Қ 25 Ә.Қалдыбаев.- Алматы: Таймас, 2015.- 416 б.

 

821.512.122 Қалдыбаев Ә. Шығармалары: Хикаяттар. 2 / Ә. Қалдыбаев.- Алматы:Қ 25 Таймас, 2015.- 304 б.

 

821.512.122 Қалдыбаев Ә. Шығармалары: Хикаяттар, әңгімелер. 3 / Ә. Қалдыбаев.-Қ 25 Алматы: Таймас, 2015.- 240 б.

 

821.512.122 Қалдыбаев Ә. Шығармалары: Әңгімелер, драмалық шығармалар. 4 /Қ 25 Ә.Қалдыбаев.- Алматы: Таймас, 2015.- 320 б.

 

 

821.512.122 Қами Нұрлан. Қар адамы: Әңгімелер мен хикаяттар / Н. Қами.-Қ 31 - Алматы: Жазушы, 2015.- 344 б.

 

821.512.122 Қарымсақұлы И. Жүрек жазбалары: Ғұмырнамалық кітап. 3 /Қ 42 И.Қарымсақұлы.- Алматы: АRNA - Ь, 2015.- 432 б.: фотосурет.

 

821.512.122 Қирабаев С.С. Өмір тағылымдары: Естеліктер / С.С. Қирабаев.-Қ 36 Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 448 б: жапсырма.

 

821.512.122 Қуантайұлы Н. Асыл сөз / Н. Қуантайұлы.- Алматы: Сөздiк-Словарь, Қ 70 2015.- 336 б.

 

821.512.122 Құлиев Жұмабай. Жан қобдиындағы жақұттар / Ж. Құлиев.- Алматы: Қ 74 Жазушы, 2015.- 136 б.

 

821.512.122 Құлмүхаммед Қ. Олжа: Өлеңдер жинағы / Қ. Құлмүхаммед.- Алматы: Қ 74 Атажұрт, 2015.- 192 б.- (Шетелдегі қазақтар).

 

821.512.122 Құлыяс Т. Таңдамалы: Үш томдық. 1: Декекті хикаяттар / Т. Құлыяс.  74 - Астана: Фолиант, 2015.- 416 б.

 

821.512.122 Құныпияұлы К. Алтын семсер: Өлеңдер / К. Құныпияұлы.-Қ 76 Алматы: Алаш, 2015.- 256 б.

 

821.512.122 Латиева С. Туған жердің түтіні / С. Латиева.- Алматы: Сораба,Л 23 2015.- 368 б.

 

821.512.122 Мәлікова Д. Жүрегімдегі періштем: Өлеңдер / Д. Мәлікова.-М 35 - Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 173 б.

 

821.512.122.0 Мәмесейіт Т. Таным таразысы: Әдеби мақалалар мен зерттеулер /М 36 Т.Мәмесейіт.- Астана: Нұра-Астана, 2015.- 344 б.

 

821.512.122 Мәнбазарұлы О. Құралайым: Таңдамалы өлеңдер жинағы /М 36 О.Мәнбазарұлы.- Алматы: Атажұрт, 2015.- 288 б.- (Шетелдегі қазақтар).

 

821.512.122 Мекебаев А. Шығармалары. 1 том / А. Мекебаев; Ред: Н.Мәтбек.-М 41 Алматы: Нұрлы Press.kz, 2015.- 344 б.

 

84(5Қаз) Мерекенова Б. Адам тағдыры: Әңгімелер / Б. Мерекенова.- Алматы:М 46 Үш қиян, 2006.- 360 б.

 

84(5Қаз) Мерекенова Б. Ана махаббаты: Әңгімелер жинағы / Б. Мерекенова.-М 46 Алматы: Дәуір, 2013.- 160 б.

 

84(5Қаз) Мерекенова Б. Өмір керуені: Роман / Б. Мерекенова.- Алматы:М 46 Дәуір, 2013.- 208 б.

 

821.512.122 Молдағалиев Ж. Таңдамалы шығармалар / Ж. Молдағалиев.- Алматы:М 66 Алатау, 2015.- 480 б.

 

821.512.122.0 Мұсалы Л. Символ- бернелеу және оның көркемдік қызметі: Ғылыми М 85 монография / Л. Мұсалы.- Алматы: Ан Арыс, 2015.- 160 б.

 

821.512.122 Мұстафин С. Зобалаң: Роман / С. Мұстафин; Құраст.: Нұржан М 86 Серікқазыұлы.- Алматы: Атажұрт, 2015.- 448 б.- (Шетелдегі қазақтар).

 

821.512.122 Мұханбетқалиұлы Қ. Шығармалары. Төрт томдық. 4: Аудармалар /М 86 Қ.Мұханбетиқалиұлы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 400 б.

 

 

821.512.122 Мұханбетқалиұлы Қ. Шығармалары. Төрт томдық. 1 /М 86 Қ.Мұханбетқалиұлы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 400 б.

 

821.512.122 Мұханбетқалиұлы Қ. Шығармалары. Төрт томдық. 2 /М 86 Қ.Мұханбетқалиұлы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 400 б.

 

821.512.122 Мұханбетқалиұлы Қ. Шығармалары. Төрт томдық: Тарихи роман. 3:М 86 Тар кезең / Қ.Мұханбетқалиұлы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 400б.

 

84(5Қаз) Мүсірепов Ғ. Қазақ әйелі: Роман және әңгімелер / Ғ. Мүсірепов;М 88 Нарымбетов Ә.- Алматы: Жалын, 1982.- 416 б.

 


821.512.122 Нақысбеков Қ. Мың бір өлең / Қ. Нақысбеков.- Алматы: Баспалар Н 18 уйі, 2015.- 192 б.

 

821.512.122 Негимов С. Шығармалары. 1: Зерттеулер / С. Негимов.- Астана: Н 36 Фолиант, 2015.- 424 б.

 

821.512.122.0 Негимов С. Шығармалары. 2: Зерттеулер, эсселер және ой-Н 36 толғаныстар / С. Негимов.- Астана: Фолиант, 2015.- 536 б.

 

821.512.122 Ниянқұлов С. Әкеммен сырласу / С. Ниянқұлов.- Алматы: Айғаным, Н 65 2015.- 228 б.

 

821.512.122 Нұрғалиев Ө. Афина мектебі. 1 / Ө. Нұрғалиев.- Алматы: Жазушы, Н 86 2015.- 352 б.

 

821.512.122 Нұрғалиев Ө. Соғыстың соңғы жазы. 2 / Ө. Нұрғалиев.- Алматы: Н 86 Жазушы, 2015.- 288 б.

 

821.512.122 Нұрғалиев Ө. Соны сұхбаттар. 3 / Ө. Нұрғалиев.- Алматы: Жазушы, Н 86 2015.- 288 б.

 

 

821.512.122 Нұрлыбайұлы Ә. Шығармалары / Ә. Нұрлыбайұлы. - Алматы: Нұрлы Н 86 Press.kz, 2015.- 344 б.

 

821.512.122 Нұрпеис Әбді-Жамил. Сондай да бір күн болған. Сондай да бір түн Н 86 болған: Диология / Ә. Нұрпеис.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2015.- 304+266 б. 1,2 кітап

 

 

821.512.122 Он бес үй: Әулетнама / Құраст: Д. Мықтыбек.- Алматы: Эксклюзив О-59 КА, 2015.- 412 б.: жапсырма.

 

 

821.512.122 Райымқұлов Р. Таңдамалы шығармалары. 1 / Р. Райымқұлов.- Алматы: Р 17 ЖК "Аширбаев Шермат Ералыевич", 2015.- 304 б.

 

821.512.122 Райымқұлов Р. Таңдамалы шығармалары. 2 / Р. Райымқұлов.- Алматы: Р 17 ЖК "Аширбаев Шермат Ералыевич", 2015.- 336 б.

 

821.512.122 Райымқұлов Р. Таңдамалы шығармалары. 3 / Р. Райымқұлов.- Алматы: Р 17 ЖК "Аширбаев Шермат Ералыевич", 2015.- 320 б.

 

821.512.122(574.54) Рахматулла Ж. Дала толғауы / Ж. Рахматулла. - Алматы: Сөздiк-Р 24 Словарь, 2015.- 464 б.

 

821.512.122 Рәш М. Топжарған елім: Өлеңдер / М. Рәш.- Алматы: Жазушы, Р 26 2015.- 384 б.

 

821.112.2= 512.122.1 Рот Й. Тағдыр тәлкегі: Роман / Й. Рот.- Алматы: Фирма Орнак, Р 74 2015.- 176 б.

 

821.512.122-32 Сатыбалдыұлы Қ. Ақиқат мінбесі: Әңгімелер / Қ. Сатыбалдыұлы.-С 23 - Алматы: ХанТәңірі, 2015.- 342 б.

 

84(5Қаз) Сахиев Ж. Күзетші: "Кеңістік көшпенділері" сериясының он екінші С 26 ғылыми-болашақтық романы / Ж. Сахиев.- Астана: Елорда, 2013.- 360 б.-(Кеңістік көшпенділері).

 

821.512.122 Сәдуақас Т. Шығармалар жинағы: Поэмалар. 2 / Т. Сәдуақас.-С 28 Алматы: Сораба, 2015.- 400 б.

 

84(5Қаз) Сәдуұлы С. Егіз ғұмыр / С. Сәдуұлы , Б. Қаршығақызы; Құраст:С 28 С.Хангелдин.- Алматы: Арко, 2011.- 182 б.

 

821.512.122 Сәйдінәсімқызы Ш. Лебізім ұшырасса ұрпағыммен /С 28 Ш.Сәйдінәсімқызы.- Алматы: Сарыарқа, 2015.- 348 б.

 

821.512.122 Сәрсеке М. Шығармалары: Деректі ғұмырнама- роман. 4: Қазақтың С 28 Қанышы / М. Сәрсеке.- Астана: Фолиант, 2015.- 640 б.

 

821.512.122 Сәрсеке М. Шығармалары: Ғұмырнама роман. 5: Біртуар Бөкетов /С 28 М.Сәрсеке.- Астана: Фолиант, 2015.- 536 б.

 

821.512.122 Сәрсеке М. Шығармалары: Деректі роман-эссе. 6: Ноқталанған С 28 тарихшы / М. Сәрсеке.- Астана: Фолиант, 2015.- 568 б.

 

821.512.122 Сәрсеке М. Шығармалары: Роман. 7: Жарылыс / М. Сәрсеке.- Астана:С 28 Фолиант, 2015.- 472 б.

 

821.512.122 Сәрсеке М. Шығармалары: Роман. 8: Көмбе / М. Сәрсеке.- Астана:С 28 Фолиант, 2015.- 512 б.

 

821.512.122.0 Сәрсенбай О. Өмір- сынақ / О. Сәрсенбай.- Алматы: Қайнар, 2015.-С 28 456 б.

 

821.512.122 Сегізбайұлы К. Шығармалары. 6: Домбыра- кие / К. Сегізбайұлы.-С 30 Алматы: Жалын, 2015.- 384 б.

 

 

821.512.122 Смағұл Б. Оқ пен Отан: Жыр кітабы / Б. Смағұл.- Алматы: Атамұра,С 52 2014.- 208 б.

 

821.512.122 Смайыл А. Көп томдық шығармалары: Роман, повестер. 1 /С 53 А.Смайыл.- Астана: Фолиант, 2015.- 528 б.

 

821.512.122 Смайыл А. Көп томдық шығармалары: Повестер мен әңгімелер. 2 /С 53 А.Смайыл.- Астана: Фолиант, 2015.- 392 б.

 

821.512.122 Смайыл А. Көп томдық шығармалары: Тарихи зерттеулер. 3 /С 52 А.Смайыл.- Астана: Фолиант, 2015.- 320 б.

 

821.512.122 Смайыл А. Көп томдық шығармалары: Тарихи зерттеулер. 4 /С 53 А.Смайыл.- Астана: Фолиант, 2015.- 304 б.

 

821.512.122 Смайыл А. Көп томдық шығармалары: Тарихи зерттеулер. 5 /С 53 А. Смайыл.- Астана: Фолиант, 2015.- 272 б.

 

 

821.512.122 Сығай Ә. Жансарай: Сыр-сұхбаттар / Ә. Сығай. - Алматы: Ана тiлi,С 93 2015.- 432 б.

 

821.512.122-93Сыздықов М. Ақ басты тырна: Повестер, әңгімелер / М. Сыздықов.-С 94 Алматы: Балалар әдебиетi, 2015.- 160 б.

 

 

821.512.122 Тапиқұлы Дәулетжан. Өмір философиясы: Ғылыми- танымдық Т 20 мақалалар / Д. Тапиқұлы.- Алматы: ХанТәңірі, 2015.- 285 б.

 

821.512.122-93 Тәтті алма: Балаларға арналған шығармалар жинағы. 1: Проза /Т 29 Құраст.: Ш.Күмісбайұлы, А.Шәуеев, А.Елгезек.- Астана:Фолиант, 2015.- 344 б.

 

821.512.122-93 Тәтті алма: Балаларға арналған шығармалар жинағы. 2: Поэзия /Т 29 Құраст.: Ш.Күмісбайұлы, А.Шәуеев, А.Елгезек.- Астана: Фолиант, 2015.- 272б.

 

84(5Қаз) Тоқмағамбетов А. "Дейді екендер" дейді екен: Сатиралық Т 53 шығармалар / А. Тоқмағамбетов.- Алматы: Ана тiлi, 2005.- 288 б.

 

821.512.122 Толыбаева Г. Ұмытылмас дала перзенті Мұхамет-Әли / Г. Толыбаева; Т 56 Ред: Ж.Мусин.- Алматы: Жания- полиграф, 2015.- 216 б.

 

821.512.122 Тоңболатқызы А. Әке аманаты / А. Тоңболатқызы; Ред: С.Ибрашұлы.-Т 58 Қызылорда, 2014.- 140 б.

 

821.512.122 Төлепбергенұлы Н. Жемқордың жеткен жері: Әзіл-оспақ, сықақ Т 65 әңгімелер / Н. Төлепбергенұлы.- Алматы: Баспалар уйі, 2015.- 480 б.


821.512.122 Тікебаева Б. Рауан: Өлеңдер. Лирикалық поэмалар / Б. Тікебаева.-Т 92 Алматы: Ан Арыс, 2015.- 256 б.


821.512.122.0(035.3) Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: Үш томдық шығармалар жинағы. 1: Т 93 Монография / Ж. Тілепов.- Алматы: Дәуір- Кітап, 2015.- 344 б.

 

821.512.122 Тілеухан Т. Ең ғажайып хикая: Роман / Т. Тілеухан.- Алматы:Т 91 Фирма Орнак, 2015.- 512 б.

 

84(5Қаз) Тілтолғау: Өлең-жырлар / Құраст: А.Әлтай, С.Айтуғанова, Т 93 С.Дүйсенғазин.- Қарағанды: Гласир, 2013.- 152 б.

 

 

821.512.122-31Уразбаев А. Повесть о солдате: Повесть / А. Уразбаев , Б.Байжасаров. У 67 - Алматы: Амарей, 2015.- 244 стр.: фото.

 

821.512.122(574.54) Ұзақбаев Б. Алдаспандар рухы: Тарихи роман / Б. Ұзақбаев; Ред: Ұ 25 А. Болатханқызы.- Алматы: АRNA - Ь, 2015.- 648 б.

 

821.512.122-84 Ұлт рухы: Қанатты сөздер / Құраст: Е.Зәңгіров.- Алматы: АRNA - Ь, Ұ 43 2015.- 160 б: Фотосуретті.

 

821.161.1.0 Фроловская Т. Житие льва и Бориса / Т. Фроловская.- Алматы: Ан Ф 91 Арыс, 2015.- 388 с.

 

821.161.1(574-3)Чернова Н. Степной Вавилон: Проза / Н. Чернова.- Алматы: Нұрлы Ч 49 Press.kz, 2015.- 288 с.

 

821.512.122 Шайхисламұлы Ж. Алтын жамбы: Шайхисламұлының жыр- мұралары. Үш Ш 18 томдық. 1 / Ж. Шайхисламұлы; Құраст.: Т.Әлбеков.- Алматы: Азия Арна, 2015.-400 б.

 

821.512.122 Шайхисламұлы Ж. Алтын жамбы: Шайхисламұлының жыр- мұралары. Үш Ш 18 томдық. 2 / Ж. Шайхисламұлы; Құраст.: Т.Әлбеков.- Алматы: Азия Арна, 2015.-324 б.

 

821.512.122 Шайхисламұлы Ж. Алтын жамбы: Шайхисламұлының жыр- мұралары. Үш Ш 18 томдық. 3 / Ж. Шайхисламұлы; Құраст.: Т.Әлбеков.- Алматы: Азия Арна, 2015.-352 б.

 

821.512.122.09 Шал ақын: Өлеңдер және әдеби зерттеулер / Құраст.: Жарасбай Ш 21 Сулейменов.- Алматы: Баспалар уйі, 2015.- 344 б.

 

821.512.122 Шалқар К. Үш томдық шығармалары: Дастандар мен балладалар. 2: Ш 21 Бабалар елінде / К. Шалқар.- Алматы: Таймас, 2015.- 480 б.

 

821.512.122 Шалқар К. Үш томдық ығармалар: Лирикалық өлеңдер жинағы. 3: Ш 21 Бүлдіршін бүршіктері / К. Шалқар.- Алматы: Таймас, 2015.- 480 б.

 

821.512.122 Шәмшиева Г. Аққудың үні: Өлеңдер / Г. Шәмшиева.-Ш 34 - Алматы: Айғаным, 2015.- 286 б.

 


821.111=512.122-2 Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир.- Алматы: Халықаралық Ш 42 Абай клубы, 2015.- 424 б.

 

821.512.122 Ыбырайымұлы Ә. Мизам көк: Хикаяттар мен әңгімелер /Ы 15 Ә.Ыбырайымұлы.- Астана: Фолиант, 2015.- 456 б.


Тарих

94(574.54)(031) Аламесек энциклопедиясы.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2015.

 

94(574.54) Аманов Ж. Батырлар басқарған ауыл / Ж. Аманов , К. Сейітов.-А 52 Астана: Фолиант, 2015.- 304 б.

 

 

63.3(5Қаз) Асанғазы О. Ұлт мерейі / О. Асанғазы.- Алматы: Нұр- Принт, 2012.А 87 - 304 бет.

 

913(574.24) Астана көшелері: деректер мен дәйектер / Құраст: А.Құсайынов.,А 89 Н.Майлыбаева.- Астана, 2014.- 118 б.

 

63.3(257К-4Кз) Әбдікәрімов Қ. Алыптар шыққан ауыл / Қ. Әбдікәрімов.- Қызылорда:Ә 14 ЖК "ЛИ-Медиа", 2013.- 170 б.

 

94(574) Әбілпейіз / Жауапты ред: Каримов М., Асылбеков М.- Қарағанды, Ә 20 2014.- 175 б.

 

63.3 Байжумин Ж. История рождения, жизни и смерти пастуха Авеля. Б 18 Арийский лексикон: В четырех книгах. 1 / Ж. Байжумин.- Алматы: Типография оперативной печати, 2009.- 368 с.

 

63.3 Байжумин Ж. История рождения, жизни и смерти пастуха Авеля. Б 18 Арийский лексикон: В четырех книгах. 2 / Ж. Байжумин.- Алматы: Типография оперативной печати, 2009.- 352 с.

 

63.3(5Қаз) 1932-1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты=Правда о голоде 1932-1933 Б 94 годов / Б.Аяған., Ж.Қыдыралина Ж.- Алматы: Литера - М, 2012.- 336 б.

 

94(574) Дабаев И.Н. ХХ век: портреы выдающихся деятелей / И.Н. Дабаев.-Д 12 - Алматы: Ип "Бексултан и комп.", 2015.- 476 с.

 

94(574.54) Дайрабай Т. Тойқожа батыр әулеті / Т. Дайрабай.- Алматы:Д 14 Полиграфкомбинат, 2015.- 320 б.+40 б.: фото.

 

94(574) Джангильдин Ч.А. Алиби Джангильдин. Он выбрал свой путь /Д 40 Ч.А.Джангильдин.- Алматы, 2014.- 214 с.

 

 

94(=512.1) Досманбетов Б. Түркі халықтары: Этнодемографиялық аспект /Д 64 Б.Досманбетов.- Астана: Фолиант, 2015.- 312 б.

 

63.3(5Қаз) Ергөбек Қ. Түркістан жинағы. 1 / Қ. Ергөбек; Құраст: Р. Жаздықбаева.-Е 65 Түркiстан: Тұран, 2010.- 400 б.- (Түріктану кітапханасы).

 

63.3(5Қаз) Ергөбек Қ. Түркістан жинағы. 3 / Қ. Ергөбек.- Түркiстан: Тұран, Е 65 2011.- 400 б.- (Түріктану кітапханасы).

 

63.3(5Қаз) Ергөбек Қ. Түркістан жинағы. 4 / Қ. Ергөбек.- Түркiстан: Тұран, Е 65 2013.- 506 б.- (Түріктану кітапханасы).

 

63.3(5Қаз) Ергөбек Қ. Түркістан жинағы. 5 / Қ. Ергөбек.- Түркiстан: Тұран, Е 65 2013.- 362 б.- (Түріктану кітапханасы).

 

930.85(574) Жамалов К. Әлемдік өркениет іздері: Ежелгі Шығыс / К. Жамалов.-Ж 24 Алматы: Сөздiк-Словарь, 2015.- 360 б.

 

94(574) Жангелдин Ш. Әліби Жангелдин...ол өз жолын таңдады /Ж 26 Ш.Жангелдин; Құраст: Ш.Жангелдин.- Алматы: Print Express, 2014.- 216 б.

 

94(574) Жүсіп С. Ашаршылық ақиқаты: Деректер мен дәйектер / С. Жүсіп.-Ж 91 Алматы: Курсив, 2015.- 1000 дана: сурет.

 

63.3(5Каз) Зиманов М. Алтайская звезда. Национальная идея Турана: Сборник З 62 статей и тезисов. 1 / М. Зиманов.- Алматы: Типография оперативной печати, 2011.- 688 стр.

 

63.3(5Каз) Зиманов М. Алтайская звезда. Национальная идея Турана: Сборник З 62 статей и тезисов. 2 / М. Зиманов.- Алматы: Типография оперативной печати, 2011.- 768 стр.

 

 

94(574) История в лицах. Страницы мужества и памяти / Сост: Рахимбекова И 90 А . и др.- Астана: РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Р, 2014.- 144 с.

 

94(574)(075.8) Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының құрылу тарихы / Б.Б. Кәрібаев.-К 25 Алматы: Сардар, 2015.- 520 б.

 

908(574.54) Кәрібозұлы Б. Қызылорда / Б. Кәрібозұлы.- Астана: Фолиант, 2015. К 25 - 304 б.: фото.- (Менің Отаным- Қазақстан).

 

94:911(574)(035.3) Ксенжик Г.Н. Историческая география Степных областей Казахстана К 86 в ХІХ- начале ХХ вв: Монография / Г.Н. Ксенжик.- Алматы: Айғаным, 2015.-406 с.

 

94(574) Қазақ хандары=Казахские ханы.- Алматы: Сардар, 2015.- 128 б.

 

94(574)(063) "Мұстафа Шоқай - Алаштың алып тұлғасы" атты республикалық ғылыми-М 85 тәжірибелік конференцияның ғылыми еңбектер жинағы (2015 жылғы 12 қазан).-Қызылорда: Тұмар, 2015.- 208 б.

 

94(574.54) Нәлібаев М. Сырдың шежіресі сыр шертеді / М. Нәлібаев.-Н 32 Қызылорда, 2014.- 280 б.: сурет.

 

 

63.3(5Каз) Рустемов Б. Величие свершаемых дел: Публицистика посвящается 10- Р 88 летию г. Астаны / Б. Рустемов.- Астана: Полиграф-Мир, 2009.- 560 с.

 

94(574.54)(031) Сәулебек А. Тарихы терең Тартоғай: Энциклопедиялық кітап /С 28 А.Сәулебек.- Алматы: Үш қиян, 2015.- 440 б.

 

974(574.24) Смайыл А. Тарих таңдаған Астана / А. Смайыл.- Астана:С 52 Полиграфкомбинат, 2014.- 480 б.: сурет.

 

94(100)"05/..."(574)(035.3) Cыздықов С.М. Қарлық- Қарахан мемлекеті: саяси тарихы C 11 және мәдени мұралары: Монография / С.М. Cыздықов.- Астана: Фолиант, 2015.-328 б.

 

 

908(574) Сыздықов С.М. Қарқаралы - қазылық: Ғылыми- танымдық кітап /С 94 С.М.Сыздықов; Тарихшылардың ұлттық конгресі кітапханасы.- Астана: Фолиант,2015.- 304 б.- (Мәңгілік ел).

 

 

94(574.54) Түлкібай ерлігі елге үлгі: Ер-Түлкібай ерлігінің 160 жылдығына Т 90 арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Қызылорда: Нұрай Принт Сервис, 2014.- 174 б.

 


94(574.54) Хасанұлы Б. Түлкібай Жаңатайұлының ақ шариғат билігі мен ерен Х 23 ерлігінің әлеуеті / Б. Хасанұлы.- Қызылорда, 2014.- 66 б.

 

902(574) Шәлекенова У. Ғылыми еңбектер=Научные труды. 2 / У. Шәлекенова.-Ш 34 Алматы: Жібек жолы, 2015.- 600+16 б.: фото. 

 

02 қараша 2015 ж. 12:14
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: