Маусым

ҚұқықЗаң ғылымдары

342.228.2(574)         Мәлібекұлы Жандарбек.  Қазақстан Елтаңбасы=Герб Казахстана / 

   М 35        Ж.Мәлібекұлы; Ауд.: Төлеғұл Ғ., Бейсембаева Ж.А.- Астана: "Сардар" баспа

                    үйі,2017.- 348 бет: суретті.                                                  

 

Этнография

39(038)                Құсайынов А.Қ.  Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі=  

  Қ 78         Краткий казахский этнографический словарь на 6 языках / А.Қ. Құсайынов,

                  Ә.Жүнісбек.- Алматы: Rond&A, 2017.- 304 бет.                                

 

Өнер

85.13                 Қазақстанның бейнелеу өнері=Мүсін. Скульптура. Sculpture.-      

   Қ 18        Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Ә.Қастеев атындағы өнер

                   мұражайы.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2010.- 111 бет: суретті.- (Өнер

                   мұражайы).      

Тіл білімі

81                    Тіл және қоғам: №1 (47)/2018 / Бас ред.: Есентаев Қ.- Алматы:   

   Т 93        "Полиграфкомбинат" ЖШС, 2018.- (Рухани жаңғыру).                          

                         альманах     

81(574)               Функционально-прагматические парадигмы этнокультурных единиц в  

   Ф 94        межъязыковой и межкультурной коммуникации: (на материале казахских,       

                   английских, русских, немецких, французских и испанских паремий) /         

                   Таирбеков Б.Г., Таирбекова Л.Н., Кабдулова К.Л., Амирова Ж.Г., Адырбекова 

                   М.К.-  Алматы: Изд. "Дәуір-Кітап", 2018.- 212 б.                                                                    

                                                   

Көркем әдебиет

821.512.122-31          Айдарбаев Жоламан.  Еділ патша / Ж. Айдарбаев.- Алматы: "Өнер"  

  А 31         баспасы, 2016.- 512 б.                                                    

821.521.122            Айупкеліні Ғалия Қайдауылқызы.  Сөз дауа / Ғ.Қ. Айупкеліні.-    

  А 31         Алматы: Айупкеліні Ғ.Қ., 2017, 2017.- 400 бет.                            

821.512.122            Асылбекұлы Серік.  Күзгі романс: повестер мен пьесалар /     

  С 89         С.Асылбекұлы; "Рух" халықаралық әдеби байқау жүлдегерлері.- Астана:

                   Фолиант,2018.- 240 бет.- (Рухани жаңғыру).                                        

821.512.122            Асылбекулы Серик.  Осенний романс: Рассказы, повести, пьесы /

  А 90         С.Асылбекулы; пер. с казахского языка.- Алматы: Нұрлы Press.kz,2018.- 560 с.                                                       

821.512.122-1           Әбділдәұлы Орысбай.  Аңыз бен нағыз: Дастандар мен толғаулар /

  Ә 14         О.Әбділдәұлы.- Алматы: "Макс-Эль Медиа Групп" ЖШС, 2018.- 288 бет.          

821.512.122-94           Ғаббасов Совет-Хан.  Күпті көңіл: Шығармалары. Т.1: Күнделік,   

  Ғ 12         жолсапар, ой-толғаныстар, пьеса / С. Ғаббасов.- Алматы: Қазақ             

                  энциклопедиясы, 2018.- 320 бет.                                           

821.512.122            Әшімханұлы Дидахмет.  Көптомдық шығармалар: Аудармалар. Т.4:    

  Ә 95         Өмірге құштарлық / Д. Әшімханұлы.- Астана: Нұра-Астана, 2018.- 480 б.                                                     

821.512.122-1           Беделханұлы Бақыт.  Ауадағы жазу / Б. Беделханұлы; "Рух"        

  Б 35         халықаралық әдеби байқау жүлдегерлері.- Астана: Фолиант, 2018.- 240 б.-

                  (Рухани жаңғыру).                                 

821.512.122-1          Дәрібаева Жадыра.  Қос қанатты дүние: Таңдамалы шығармалар      

  Д 20         (Өлеңдер, әңгімелер, мақалалар, сұхбаттар) / Ж. Дәрібаева.- Алматы: "Қайнар

                   баспасы" ЖШС, 2018.- 480 б.                

821.512.122            Дәутайұлы Несіпбек.  Кісі иесі: повестер мен әңгімелер /     

  Д 22         Н.Дәутайұлы.- Астана: Фолиант, 2018.- 240 б.- (Рухани жаңғыру).                                                         

821.512.122-1           Елемес Құл-Керім.  Аллахай: Жыр жинағы / Қ. Елемес; "Рух"       

  Е 45         халықаралық әдеби байқау жүлдегерлері.- Астана: Фолиант, 2018.- 240 бет.-

                  (Рухани жаңғыру).                               

821.512.122-94           Иманасов Сәкен.  Айтып-айтпай не керек... / С. Иманасов.- Алматы:

  И 48         ЖШС "Қазақстан" баспа үйi, 2018.- 560 бет.- (Замандастан мирас).          

821.512.122-93          Калаус Лиля.  Зов Солнца / Л. Калаус; Удостоенная Первой премии 

  К 17         Международного литературного конкурса "Рух" в номинации "Детская          

                   литература".- Астана: Фолиант, 2018.- 240 с.- (Рухани жаңғыру).           

821.512.122            Кенжебайұлы Бейсембай.  Шығармалар жинағы. Т.1: Түрік           

  К 30         қағанатынан бүгінгі күнге дейін / Б. Кенжебайұлы.- Алматы: "Ел-шежіре" ҚҚ,

                  2018.- 360 б.                                     

821.512.122-4           Кеңшілікұлы Амангелді.  Тұрақсыз әлемнің суреткері: Әдеби сын,  

  К 31         эсселер / А. Кеңшілікұлы; "Рух" халықаралық әдеби байқауының жүлдегері.-  

                  - Астана: Фолиант, 2018.- 240 б.- (Рухани  жаңғыру).                                                                 

821.512.122.0           Қазақ қолжазбалары. Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары: 

  Қ 17         10 томдық басылым. Т.10: Тауарих-и Хамса-и Шарқи. Шығыстың бес елінің     

                  тарихы.- Алматы:"Ел-шежіре" ҚҚ, 2018.- 496 бет. 

821.512.122-93           Наурызбаева Рахат.  Ғажайып әлем=Удивительный мир /          

   Н 28           Р.Наурызбаева.- Алматы: Ғылым ордасы, 2017.- 20 бет.                        

821.512.122-95           Нұрғазы Ардақ.  Таным мен талғам: сын кітабы / А. Нұрғазы; "Рух"

   Н 86           халықаралық әдеби байқау жүлдегерлері.- Астана: Фолиант, 2018.- 240 б.-

                      (Рухани жаңғыру).                                 

821.512.122           Нұрғалымұлы Ұларбек.  Дайағашшы: эссе, әңгіме, мақалалар /   

   Н 86        Ұ.Нұрғалымұлы; "Рух" халықаралық әдеби байқауының жүлдегерлері.-

                  - Астана: Фолиант, 2018.- 240 б.- (Рухани жаңғыру).          

821.512.122-31           Нұрмағанбетов Т.  Рухтар жерден кетеді: роман / Т.Нұрмағанбетов;         

   Н 86        "Рух" халықаралық әдеби байқау жүлдегерлері.- Астана:Фолиант, 2018.- 240 б.-           

                    (Рухани жаңғыру).          

84(5Қаз)              Табылды Ә.  Екі томдық таңдамалы шығармалары. т.1: Таңғажайып   

   Т-12        ертегілер / Ә. Табылды.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2005.- 248 бет.                                                                      

84(5Қаз)              Табылды Ә.  Екі томдық таңдамалы шығармалары. т.2: Қасиетті сөз 

   Т-12        / Ә. Табылды.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2005.- 248 бет.   

84(5Қаз)              Табылды Ә.  Таңдамалы шығармалары. т.3: Көңілді балалар /    

   Т-12        Ә.Табылды.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2006.- 272 бет.   

84(5Қаз)              Табылды Ә.  Таңдамалы шығармалары. т.4: Көңілді балалар /    

   Т-12        Ә.Табылды. - Алматы: Балалар әдебиеті, 2006.- 270 бет.   

84(5Қаз)              Табылды Ә.  Таңдамалы шығармалары. т.5: Әдепті балалар /     

   Т-12        Ә.Табылды.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2008.- 240 бет.                                         

821.512.122           Төлеу Айнұр.  Отқарақ / А. Төлеу.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 

   Т 65           2018.- 320 бет.                             

821.512.122           Хасан Серікбол.  Қазақ пен қазан: публицистикалық мақалалар /

   Х 23       С. Хасан; "Рух" халықаралық әдеби байқауының жүлдегері.- Астана: Фолиант,

                  2018.- 240 б.- (Рухани жаңғыру).          

                                                                    

821.512.122           Хузахметова Рауза.  На крыльях мечты / Р. Хузахметова; "Рух"    

   Х 98        халықаралық әдеби байқау жүлдегері.- Астана: Фолиант, 2018.- 240 стр.-

                   (Рухани жаңғыру).                                                                 

Тарих

94(100)                Мәжитұлы Ақбар.  Мұқали / А.Мәжитұлы; құраст.: Нүсіпжан Н.-   

  М 35         - Алматы: "Алатау" баспасы, 2018.- 480 бет.     

94(574)               Томпиев М.К.  Шекара шегін айқындау дәуірі=Эпоха обретения      

   Т 57        границ: Қазақ vs қалмақ / М.К. Томпиев, М.И. Уәлі.- Алматы: "Идан" баспасы,

                  2015.- 584 б., 72 жапсырма бет: сур.                                      

 

 

24 қазан 2018 ж. 16:12
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: