Қыркүйек

Анықтамалық басылымдар


036 (574.24)           Астана. Путеводитель / Сост..: Турлынова Р. - Астана: Фолиант,

  А 91         2018.- 144 стр.: илл.                                                          

                                                                         

Альманах. Күнтізбелер

059(574)              Туған тіл: Еларалық қоғамдық саяси, әдеби-ғылыми альманах. 1(35).

   Т 77        - Астана: Атажұрт, 2018.- 99 б.: суретті.                                 

059(574)              Туған тіл: Еларалық қоғамдық-саяси, әдеби-ғылыми альманах. 2(36).

   Т 77        - Астана: Атажұрт, 2018.- 97 б.            

                               

                                                                       Өнер

72(084)            Архитектура Астаны / Сост.: Мамырбаева Б. - Астана: Фолиант,

  А 87         2018. - 304 стр: илл.                                                                                   

784.3 (574.24)           Астана=Жыр құшағында. Ән қанатында: Өлеңдер мен әндер / Құраст.:

  А 89         Ақжолова Г.- Астана: Фолиант, 2018.-  320 б.: суретті.                                                          

                                             

73(574.24)(084)           Астана: монументы и скульптуры / Сост.: Болатұлы Б. - Астана:

  А 91        Фолиант, 2018.- 208 стр.: илл.                                                          

75/76(574.24)           Астана - суретшілер көзімен=Астана в графике и живописи / Құраст.:

  А 89         Қазанқапов Ж., Кәкенұлы Ж.- Астана: Фолиант, 2018.- 192 б.: суретті.                        

739.2(574)(084)           Әденова Ләззат.  Зергерлік өнер нақыштары: Кітап-альбом /    

  Ә 23         Л.Әденова, Т. Қожағұлов.-Алматы: Аспантау, 2018.- 209 бет: суретті.- (Рухани

                   жаңғыру).             

75/76(574)             Оразқұлова Қалдыкүл.  Өмірдің алуан бояулары / Қ. Оразқұлова.

  О 65         - Алматы: Аспантау, 2018.- 190 бет: суретті.                                                         

72(574)               Труспекова Халима.  Жаңа заман сәулеті: Кітап-альбом /       

   Т 73        Х.Труспекова.- Алматы:Аспантау, 2018.- 200 бет: суретті.- (Рухани жаңғыру).     

                

                                                               Тіл білімі

811.512.122            Күзекова З.  Қазақ тілі: Оқу құралы. В1: Орта деңгей /        

  К 92         З.Күзекова , Г. Масақова.- Астана: Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси   

                  жұмыс комитеті, 2018.- 120 б.: суретті.

                                   

811.512.122            Күзекова З.  Қазақ тілі: Оқу құралы. В2.1: Ортадан жоғары деңгей.

  К 92         Бірінші кезең / З. Күзекова , Б. Ақбұзауова.- Астана: Тілдерді дамыту және

                   қоғамдық-саяси жұмыс комитеті, 2018.- 146 б.: суретті.

811.512.122(075)      Күзекова З.  Қазақ тілі: Оқу құралы. А1: Бастапқы деңгей /   

   К 92        З.Күзекова , Б. Ақбұзауова.- Астана: Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси   

                  жұмыс комитеті, 2018.- 122 б.: суретті.                                   

811.512.122(075)      Күзекова З.  Қазақ тілі: Оқу құралы. А2: Базалық деңгей /    

   К 92        З.Күзекова, Г. Масақова.- Астана: Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси   

                   жұмыс комитеті, 2018.- 224 б.: суретті.    

                               

                                                        Көркем әдебиет

821.512.122-           Алдаркөсе мен Қожанасыр хикаялары: Құраст.: Құлбаев Абылайхан.- 

  А 40          Алматы: "Балауса баспасы" ЖШС, 2018.- 192 бет: суретті.                                                                  

821.512.122.09           Әшімбаев Сағат.  Шығармалары. Т.3 / С. Әшімбаев; Құраст.:       

  Ә 95         Бейсенова Ш.- Алматы: Қазақ  энциклопедиясы, 2018.- 400 бет.                                           

821.512.122.0           Бақтыгереева Ақұштап.  Парасат сөзі / А. Бақтыгереева.       

  Б 29         - Алматы: Айғаным, 2018.- 152 бет.                                                                  

821.111-31             Браун Дэн.  Ангелы и демоны=Angels and Demons: роман / Д. Браун;

  Б 87         пер. с англ. Г.Б.Косова.- Москва: Издательство АСТ, 2018.- 639,(1) стр.-  

                  (Величайший интеллектуальный триллер).                                    

                         Первое дело Роберта Лэнгдона - героя "Кода да Винчи"            

821.512.122            Досанов Сәбит.  Он екі томдық таңдамалы шығармалары: Әңгімелер, 

  Д 64         повестер. Т.1 / С. Досанов; Жауапты шығарушысы: Алтай А.-  Алматы:                    

                  Арда+7, 2018.- 664 бет.               

821.512.122            Досанов Сәбит.  Он екі томдық таңдамалы шығармалары: Роман. Т.2:

  Д 64         Екінші өмір / С. Досанов; Жауапты шығарушысы: Алтай А.- Алматы: Арда+7,

                   2018.- 504 бет.                                                                      

821.512.122            Досанов Сәбит.  Он екі томдық таңдамалы шығармалары: Роман. Т.3:

  Д 64         Тау жолы / С. Досанов; Жауапты шығарушысы: Алтай А.- Алматы: Арда+7,     

                   2018.- 576 бет.                                                           

821.512.122            Досанов Сәбит.  Он екі томдық таңдамалы шығармалары: Роман-     

  Д 64         эпопея. Бірінші кітап. Т.4: Жиырмасыншы ғасыр / С. Досанов; Жауапты       

                   шығарушысы: Алтай А.- Алматы: Арда+7, 2018.- 576 бет.               

821.512.122            Еңсегенұлы Тоқболат.  Бақытжанның танылмаған келбеті: зерттеу / 

  Е 59         Т. Еңсегенұлы.- Алматы: Тоғанай Т, 2018.- 54 б.                           

821.512.122.0         Еңсегенұлы Тоқболат.  "Авеста"-Тәңірлік дін негізі, қазақ       

  Е 59         әдебиеті мен философиясының архетиптері: монография. Т.9 / Т. Еңсегенұлы.-

                  Алматы: Тоғанай Т, 2018.- 456 б.                                          

821.512.122.0           Еңсегенұлы Тоқболат.  "Авестадағы" заңдар жинағы және қазақ әдет-

  Е 59         ғұрып қағидалары: монография. Т.10 / Т. Еңсегенұлы.- Алматы: Тоғанай Т,   

                   2018.- 456 б.                                                             

821.512.122-3           Еңсегенұлы Тоқболат.  Мәңгілік сағыныш: повестер, әңгімелер,    

  Е 59           хикая, новеллалар. Т.11 / Т. Еңсегенұлы.- Алматы: Тоғанай Т, 2018.- 384 б.

821.512.122           Еңсегенұлы Тоқболат.  Сыр бойы ақын-жыраулары, олар жасаған     

   Е 59        шығармалар ерекшеліктері: ғылыми-зерттеу. Т.8 / Т. Еңсегенұлы.- Алматы:   

                  Тоғанай Т, 2016.- 464 б.                                                   

                        

821.111-312.4           Кристи Агата.  Десять негритят / А. Кристи; пер. с англ.        

  К 82         Екимовой Н.В.- Москва: Изд. "Э", 2018.- 320 с.- (Всемирная литература).   

821.512.122.09           Нұржеке-ұлы Бексұлтан.  Өнер мен өмір: Әңгімелер жинағы /    

  Н 86         Б.Нұржеке-ұлы.- Алматы: "Жалын баспасы" ЖШС, 2018.- 608 б.                 

821.112.2-31           Ремарк Эрих Мария.  Возлюби ближнего своего: Роман / Э.М. Ремарк;

  Р 37         пер. с нем. Шрайбера И.- Москва: Издательство АСТ, 2018.- 480 с.-         

                  (Эксклюзивная классика).                                                  

821.112.2-31           Ремарк Эрих Мария.  Три товарища: роман / Э.М. Ремарк; пер. с   

   Р 37        нем. Архипова Ю.- Москва: Издательство АСТ, 2018.- 480 стр.- (Эксклюзивная

                   классика).                                                                 

821.112.2-31           Ремарк Эрих Мария.  Триумфальная арка: роман / Э.М. Ремарк; пер.

   Р 37        с нем. Рудницкого М.Л.- Москва: Издательство АСТ, 2018.- 640 стр.-        

                  (Эксклюзивная классика).                                                   

821.512.122           Сарай Әнес.  Шығармалары. Т.2: Еділ бойы саздары / Ә. Сарай. 

   С 22        - Астана: Фолиант, 2018.-  400 бет.                                                                  

84(5Қаз)              Тарази Әкім.  Үш томдық шығармалар жинағы: Роман. т 2: Қорқау   

   Т 21        жұлдыз / Ә. Тарази.- Алматы: Жазушы, 2007.- 368 бет.- (Қазіргі қазақ      

                   прозасы).                                                                 

84(5Қаз)              Тарази Әкім.  Үш томдық шығармалар жинағы: Роман. т 3: Тырна,   

   Т 21        тырна,тырналар / Ә. Тарази.- Алматы: Жазушы, 2007.- 352 бет.- (Қазіргі    

                   қазақ прозасы).                                                            

821.512.122           Тарази Әкім.  Шығармалары: Романдар мен әңгімелер. Т. 9: Көк    

   Т 21        Аспанда қырағы көз бар / Ә. Тарази.- Астана: Фолиант, 2018.- 480 б.                                  

821.512.122-31           Тоқаев Кемел.  Шығармалары: (роман). Т.2 / К. Тоқаев; Құраст.:  

   Т 52        Дәуренбеков Ж.-Алматы: Ана тiлi,2018.- 384 б.                                                             

821.512.122-31           Тоқаев Кемел.  Шығармалары: (роман және повесть). Т.3 /      

   Т 52        К.Тоқаев; Құраст.: Дәуренбеков Ж.- Алматы: Ана тiлi, 2018.- 384 б.                                 

821.512.122           Тоқаев Кемел.  Шығармалары: (повестер мен әңгімелер). Т.4 /    

   Т 52        К.Тоқаев; Құраст.: Дәуренбеков Ж.- Алматы: Ана тiлi, 2018.- 384 бет.             

821.512.122           Тоқаев Кемел.  Шығармалары: (деректі жазбалар, естеліктер). Т.5 

   Т 52        / К. Тоқаев; Құраст.: Дәуренбеков Ж.- Алматы: Ана тiлi, 2018.- 336 бет: суретті.    

821.512.122-4           Туған жерді түлеткен тұлға: Деректі естелік хикаяттар / Құраст.:

  Т 77         Маханбет Қ.- Қызылорда: "Полиграфия Баспа Үйі" ЖШС, 2018.- 232 бет:       

                  суретті.                                                                   

                              Жүндабеков Нұрман туралы 

                                      

                                                                Тарих


94(574)               Салғараұлы Қойшығара.  Өмірбаян туған күннен басталады /     

   С 18        Қ.Салғараұлы.- Астана: Фолиант, 2018.- 480 б.                                                                    

94(574)                Трагедия казахского аула. 1928-1934: Сборник документов. Т.2:   

  Т 65         1929 - январь 1932 / Сост. Зулкашева А.С., Исахан Г.Т., Сатаева Ж.А.   

                  - Алматы: Раритет, 2018.- 744 стр.                                                                

910(031)              Түсіпбекова Гүлсім.  География: Балаларға арналған энциклопедия 

   Т 90        / Г. Түсіпбекова, Қ. Ахметов.-Алматы: ЖК "Спанова А.Б.", 2017.- 480 бет.-   

                   (Суретті).                                                                

94(592.3)             Ю Ли Куан.  Из третьего мира - в первый. История Сингапура (1965-

   Ю 11        2000)=From Third World to First: The Singapore Story: 1965-2000 / Л.К. Ю; 

                    пер. с англ. Боня А.- Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.- 576 стр.      

                         От автора "сингапурского чуда" - премьер-министра страны с 1959 

               по 1990 г.      

                                                           

22 қараша 2018 ж. 17:19
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: