Қаңтар

2021 жылдың қаңтар айында келіп түскен кітаптар

 

Библиография

016:929(574)   

Қ 23    Қайым Мұхамедханов: библиографиялық  көрсеткіш = Каюм Мухамедханов: библиографический указатель [Мәтін]  / құраст. Н.Б. Харламова, Ш.Н. Сақыбаева,

Ж. Чушекова, А. Омарова. – Алматы : Мектеп, 2020. – 274 б.

Баспасөз.  Журналистика

070(574.54)   

А 67    Аңсатов,  Сәпен (Сәби). Айтарым бар [Мәтін]  / С.Аңсатов ; ред. Н.Қарасайқызы. – Қызылорда : Тұмар, 2020. – 336 б.

ФилософияПсихология

16(574)   

А 14    Абдильдин,  Жабайхан. Собрание сочинений [Текст] . Т.17 / Ж. Абдильдин ; ред.

Т. Нургуатова. – Нур-Султан : Фолиант, 2020. – 480 с.

Құқық. Заң  ғылымдары

342.51(574)   

Қ 18    Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К Тоқаевтың Жолдауы "Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" [Мәтін]  : әдістемелік нұсқаулық / шығаруға жауапты: Мұқанова А.Ж. – Нұр-Сұлтан : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2020. – 172 б.

342.51(574)   

П 61    Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева "Казахстан в новой реальности: время действий" [Текст]  : Методическое пособие. – Нұр-Сұлтан : Казахст. ин-т стратег. исслед. при Президенте РК, 2020. – 176 с.

Этнография.Фольклор

398 (574)   

Қ 44    Қасқабасов,  С. Таңдамалы [Мәтін] . 5-том : Ғылым және ғалым. Әр жылғы зерттеулер /  С.Қасқабасов ; құраст: Жанат Аймұхамбет. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 344 б

398 (574)   

Қ 44    Қасқабасов,  С. Таңдамалы [Мәтін]. 6-том : Заман. Қоғам. Руханият /  С.Қасқабасов;  құраст: Жанат Аймұхамбет. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 320 б

398 (574)   

Қ 44    Қасқабасов,  Сейіт. Таңдамалы [Текст] . 7-том : К проблеме определения фольклорного жанра / С. Қасқабасов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 320 с.

 

Медицина.Денсаулық сақтау

618.19:575.1   

Г 34    Генетическое консультирование у больных с раком молочной железы [Текст]  : методическая рекомендация. – Актобе : Литера-А, 2020. – 28 с.

618.19:575.1   

О 75    Особенности микробиоценоза у женщин с раком молочной железы [Текст]  : монография. – Актобе : Литера-А, 2020. – 44 с.

618.19:575.1   

П 44    Подход к снижению побочного влияния химиотерапии у женщин при раке молочной железы [Текст]  : монография. – Актобе : Литера-А, 2020. – 52 с.

 

Өнер

85.317.413(257Қ-4Кз)   

А 45    Алмаханова,  Э. Опера либреттолары : көмекші оқу құралы (қазақша нұсқасы) /

 Э. Алмаханова. – Қызылорда : ТОО"Қаңлы-1", 2012. – 110 б.

 

78.089(574.54)   

С 22    Сариев,  Шөмішбай. Сәлем,саған туған ел [Мәтін]  / Ш. Сариев. – Алматы : Sansam, 2018. – 248 б. : ноталы

78.087(574)   

Ұ 46    Ұлы даланың көне сарындары = Древние мотивы великой степи = Ancient motifs of the gret steppe [Мәтін]  : Антология. Үш томдық. Т.2 : Аспаптық көне сарындар. Дәстүрлі күй өнері / құраст. Н.Б.Акимжанова.,Е.Е.Жаманбалинов; ауд.: А.Ә.Омаров; Т.Л. Барнет; Г.Ш. Аппакова. – Алматы : Brand Book, 2020. – 1184 б. : ноталы. – (Рухани жаңғыру) .


Тіл білімі

811.512.122   

С 28    Сәдуақасұлы,  Жеңіс. Қазақ тілі мәселелері [Мәтін]  : Ғылыми-зерттеу, әдістемелік еңбектер мен мақалалар жинағы / Ж. Сәдуақасұлы. – Алматы : Тұмар, 2017. – 528 б

 

Көркем әдебиет

821.512.122-1(574.54)   

Ә 82    Әуезов,  Елубай. Түпсана жаңғырығы [Мәтін]  : өлеңдер мен балладалар /

Е. Әуезов. – Алматы : Arna-B, 2019. – 292 б.

821.512.122-94(574.54)   

Б 32    Бәкір,  Әбдіжәлел. Мұстафа Шоқай : өмірі мен қызметі, шығармашылығы /

Ә. Бәкір; ред. Ж.Әбіл. – Алматы : Арыс, 2020. – 328 б.

821.512.122   

Б 69    Бодаубай,  Болат. Шығармалары. [Мәтін]  : Алты томдық. 1-том : Повесть. Роман. Очерктер / Б. Бодаубай. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 400 б

 

821.512.122.0(082.2)   

Е 33    Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы [Мәтін]  : Бес томдық. Т.3 : Алтын орда дәуіріндегі әдеби жәдігерлер (Діни-дидактикалық шығармалар) / құраст. Т.Е. Қыдыр. – Алматы : Evo Press, 2020. – 576 б. – (Рухани жаңғыру). – (Ұлы дала жауһарлары) .

821.512.122-94   

Ж 81    Жұмаділдәұлы,  Әзиз. Сайын дала сардары [Мәтін]  : тарихи хикая / Ә.Жұмаділдәұлы. – Атырау : Атырау-Ақпарат, 2020. – 152 б.

821.512.122-94   

М 32    Әл-Машани,  Ақжан. Әл-Фараби көпірі [Мәтін]  / А. Әл-Машани; Құраст: М.Ақсан. – Алматы : Алатау, 2020. – 872 б.

821.512.122-94(574.54)   

С 28    Сәдуақасұлы,  Жеңіс. Сағыныш сазды сырларым [Мәтін]  : өмірбаяндық-танымдық эссе / Ж. Сәдуақасұлы. – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2019. – 172 б.

 

821.512.122.0(093)   

Ұ 49    Ұлы даланың ұлағатты тұлғалары [Мәтін]  / құраст. Қуат Бораш. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 320 б.

 

Тарих

94 (574.54)   

А 67    Аңсат,  Сәби. Ұлт рухын түлеткен Темірбек Жүргенов [Мәтін]  / С. Аңсат. – Қызылорда : Тұмар, 2020. – 232 б

908(574)   

А 90    Атамекен [Мәтін]  : ақпараттық-танымдық жинақ / құраст. С.Итеғұлова; ред. Б.Ысқақ. – Нұр-Сұлтан : Тіл-Қазына, 2020. – 256 б.

94(574)   

А 99    Аяған,  Бүркітбай. Ұлы даланың Айбынды билеушілері. Әбілқайыр Шайбани - Дешті-Қыпшақтың соңғы билеушісі = Великие ханы Великой степи. Абулхаир Шейбанид - последний владетель Дашти-Кыпчака [Мәтін]  / Б. Аяған ; ауд. Г. Илюбаева. – Алматы : Тау-Қайнар, 2020. – 296 б.

902/904(574)   

З -15    Зайберт,  Виктор. Ботай = Botay [Мәтін]  / В. Зайберт ; ауд. В. Тимохина. – Алматы: Балауса, 2020. – 480 б.

01 қаңтар 2021 ж. 18:04
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: