KITAPKHANA.KZ
kz ru

Қаңтар

Ақпараттық технологиялар

004 Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 10 000-ға жуық термин.

3: Информатика және есептеуіш техника / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 452 б.


Мұрағат

005.912/930 Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11 000-ға жуық термин.

28: Іс жүргізу және мұрағат ісі / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.-512 б.


Мәдениет

008/7(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 13 000-ға жуық термин.

25: Мәдениет және өнер / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 552 б.


Мұражай

069(084) Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі=Национальный музей Қ 18 Республики Казахстан: Фотоальбом / Отв. ред: Д.Мынбай, директор Национального музея Республики Казахстан.- Алматы: Тау Қайнар, 2014.- 228 б.

 

Баспасөз

070 Бердібаев Б. Қайсар қалам / Б.Бердібаев.- Алматы: Дала" Б 45баспасы, 2014.

070 В газетных строчках- летопись области. Кызылординские вести - 85 /В 11 Ред.: Тимур Касымов.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 224 стр.: илл.

070 Омашев Н. Жиырмасыншы жылдар журналистикасы. 2 / Н. Омашев.-О 58 Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 320 б.

070 Сырдың сырлы шежіресі / "Сыр медиа" жауапкершілігі шектеулі С 95 серіктестігі.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 228 б.


Философия ғылымдары

1 Булекбаев С. Феномен сознания в философии:новый взгляд: Б 90 Монография / С. Булекбаев , В. Хайруллаева.- Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей Казахстана, 2014.- 256 с.

1/32 Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 14 000-ға жуық термин.

22: Философия және саясаттану / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 488 б.

 

Демография. Статистика

311/006 Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско- Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 12 000-ға жуық термин.

10: Статистика, стандарттау және зияткерлік меншік / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 644 б.

 

 

Экономика. Экономикалық ғылымдар

330/336(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 12 000-ға жуық термин.

27: Экономика және қаржы / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат,2014.-544б.

33 Сабден О. Экономика: Избранные труды І-ХХІ-томах / О. Сабден.-С 120Алматы, 2014.

 

Саясат. Саяси ғылымдар

342.5 Назарбаев Н. Қызмет хроникасы: 2013 / Н. Назарбаев. - Астана:Н 19 Деловой мир Астана, 2014.- 312 б.

342.5 Назарбаев Н. Хроника деятельности: 2013 / Н. Назарбаев. - Астана:Н 19 Деловой мир Астана, 2014.- 308 с.

342.51 Назарбаев Н. Избранные речи. 6: 2010-2011 / Н. Назарбаев; Рук.Н 19 проекта М.Б.Қасымбеков.-Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 632 с.

342.51 Назарбаев Н. Избранные речи. 7: 2012-2013 / Н. Назарбаев; Рук.Н 191 проекта М.Б.Касымбеков.- Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 572 с.

342.51 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 1: 1989-1991 / Н. Назарбаев;Н 17 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.- Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 612 бет.

342.51 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 2: 1991-1995 / Н. Назарбаев;Н 17 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.-Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 736 б.

342.51 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 3: 1995-1998 / Н. Назарбаев;Н 19 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.- Астана:Сарыарқа" БУ, 2014.- 644 б.

342.5 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 4(1): 1992-2002 / Н. Назарбаев;Н 17 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.- Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 668 б.

342.5 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 4(2): 2003-2005 / Н. Назарбаев;Н 17 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.- Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 744 б.

342.5 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 5(1): 2006-2007 / Н. Назарбаев;Н 17 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.- Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 664 б.

342.51 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 5(2): 2008-2009 / Н. Назарбаев; Н 17 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.-Астана:Сарыарқа" БУ, 2014.- 632 б.

342.51 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 6: 2010-2011 / Н. Назарбаев;Н 17 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.- Астана:Сарыарқа" БУ, 2014.- 636 б.

342.5 Назарбаев Н. Таңдамалы сөздер. 7: 2012-2013 / Н. Назарбаев;Н 19 Жоба жетекшісі М.Б.Қасымбеков.-Астана: Сарыарқа" БУ, 2014.- 584 б.

66.3(5 Қаз) Назарбаев Н. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н 19 Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы: 1990-1991 жылдар / Н. Назарбаев;Жетекші Қасымбеков М.Б.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.-526 бет: илл.-(Қызмет хроникасы).

66.3(5 Қаз) Назарбаев Н. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н 19 Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы: 1992-1993 / Н. Назарбаев; Жетекші: М.Б.Қасымбеков.-Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 596 бет:илл.- (Қызмет хроникасы). диск

66.3(5 Қаз) Назарбаев Н. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н 19 Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы: 2012 / Н. Назарбаев; Жетекші: М.Б. Қасымбеков.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 420 бет: илл.- (Қызмет хроникасы).

Диск

342.51 Назарбаев Н. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Н 191 Назарбаев. Хроника деятельности 2012 год: 2012 / Н. Назарбаев; Отв.рук.: М. Б.Касымбеков.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 410 с. +диск

323(574) Сабден О. "Түркістан өңірі" рухани-жаңа технологиялық кластерін С 14 құру Қазақстан қоғамын ізгілендіру жолы=О создании нового духовно-технологического кластера "Түркістан өңірі" путь к гуманизации Казахстанского общества / О. Сабден.- Алматы, 2014.- 104.


Мемлекет және құқық

67.621.163.1 Жарылқағанов Ә. Ішкі істер саласы және Баспасөз: Монография / Ж 32 Ә.Жарылқағанов; Жалпы ред. басқарған: Б.Ж. Омаров.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.

34(038) Қазақша-орысша, орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11 000-ға жуық термин. 29 том: Заңтану / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 532 б.


Әскери іс

355 Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско- Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 12 000-ға жуық термин. 11: Әскери іс / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 568 б.

 

Білім беру. Педагогикалық ғылымдар

373.291 Ахай Ж.А. Әріптер әлемінде / Ж.А. Ахай.- "ҚР тілдерді дамыту А 93 мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы".-Астана: Sana media, 2014.- 200 б.

37/159.9 Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 12 000-ға жуық термин.

24: Педагогика және психология / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 508 б.

74.265.7 Сәдуақасқызы К. Химияны оқыту / К. Сәдуақасқызы.- Астана: С 28 Сарыарқа, 2013.


 

Этнография

39 Нүсіпоқасұлы А. Тал бесіктен жер бесікке дейін / А.Нүсіпоқасұлы. Н 89 - Алматы: Өнер 21- ғасыр, 2014.- 592 б.


Жаратылыстану ғылымдары

52/53(038) Қазақша- орысша Орысша-қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 9 000-ға жуық термин.

1: Физика және астрономия / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.-388 б.

51 Қазақша- орысша Орысша-қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 9 000-ға жуық термин.

2: Математика / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 440 б.

531/621(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 9 000-ға жуық термин.

4: Механика және машинатану / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат,2014.- 400 бет.

556.18(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11 000-ға жуық термин.

16: Су шаруашылығы / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 488 б.

502/504(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 12 000-ға жуық термин.

17: Экология / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 506 б.

54(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11000-ға жуық термин.

12: Химия / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 496 б.

57(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 12 000-ға жуық термин.

13: Биология / Жетекші Қ.Ботбай.-Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 528 б.

 

Медицина. Денсаулық сақтау

61(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 12 000-ға жуық термин.

14: Медицина / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 532 б.

614:347.1 Сіздің денсаулыққа деген құқығыңыз: Халықтық анықтамалық /Б.Н.Түменованың редакторлығымен.- Алматы: Art Depo studio, 2014.

51.1 (5 Қаз) Шарманов Т. Алматы адамзат дамуының жаңа мыңжылдығында: Ш 27 4-басылым, толықтырылып, өңделген / Т. Шарманов.- Алматы, 2013.- 256б.

 

Техника. Техникалық ғылымдар

621.31(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско- Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 9 000-ға жуық термин.

5: Энергетика / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 442 б.

621.38/621.39 Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 9 000-ға жуық термин.

6: Электроника, радиотехника және байланыс / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы:ҚАЗақпарат, 2014.- 428 б.

621(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 9 000-ға жуық термин.

7: Машина жасау / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 372 б.

629(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 9 000-ға жуық термин.

8: Көлік және қатынас жолдары / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат,2014.- 428 б.

622/669(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11 000-ға жуық термин.

18: Кен ісі мен металлургия / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 504 б.

Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 10 000-ға жуық термин.

19: Геология, геодезия және география / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы:ҚАЗақпарат, 2014.- 450 б.


 

Ауыл шаруашылығы ғылымдары

631 Баяндин Қ. Нұрмолда Алдабергенов: Ғұмырнамалық деректі хикаят /Б 31 Қ.Баяндин; Ред. Н.Оразбек.- Алматы: Қазақстан, 2014.- 312 б.: фотосуреттер.-(Ғибратты ғұмыр).

631(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11 000-ға жуық термин.

15: Ауыл шаруашылығы / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 504 б.

 

Өнеркәсіп

67/68+677(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11 000-ға жуық термин.

20: Жеңіл және тоқыма өнеркәсібі / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 476 б.

 

664/64.04(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 14 000-ға жуық термин.

21: Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 600 б.


Өнер

75(084)(574) Жетісу өңірінің суретшілері: Алматы облыстық көркемөнер Ж 56 галереясы / Құраст: Қ. Қаблисанов.- Алматы облысының әкімдігі.- Алматы:Таймас, 2014.- 104 б.: илл.

 

72/69(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 10 000-ға жуық термин.

9: Сәулет және құрылыс / Жетекші Қ.Ботбай.-Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 448 б.

85.313(5Қаз) Тұрмағамбетова Б. Ұлттық өнер - өміршең қазына: Ғылыми Т 89 зерттемелер мен мақалалар / Б. Тұрмағамбетова; Пікір жазғандар: Ш. Гуллыев, А. Райымқұлова.- Алматы: Тұрмағамбетова Б., 2013.- 360 б.: илл.

 

Дене шынықтыру және спорт

796 Әлемдік және ұлттық спорт ойындары: Энциклопедия / Құраст.:Ә 52 Мереке Құлкенов.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 272 б.: суретті.

796(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 11 000-ға жуық термин.

30: Дене тәрбиесі және спорт / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.-464 б.

796 Спорт- ғұмыр: Естеліктер / Құраст.: Ж.Сейдуманов.- - Алматы: Баспагерлер С 74 мен таратушылар ассоциациясы, 2014.- 164 б.


Филологиялық ғылымдар

811.512.122 Әлімбек Г. Көркем шығармалар арқылы тіл үйретуге арналған Ә 55 "қазақ тілі ": Оқу құралы / Г. Әлімбек.- Алматы, 2014.- 176 б.

811.512.122+811.531(038) Қазақша- корейше, корейше-қазақша сөздік: Барлығы 6200 сөз.- Қ 17 - Астана, 2014.- 316 б.

81`373 Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. 1: Мақалалар, баяндамалар жинағы /Қ 23 Ә.Қайдар; Жауапты ред.: Э.Ә.Өтебаева.- Алматы: Сардар, 2014.- 520 б.

81`373 Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. 2: Мақалалар, баяндамалар жинағы /Қ 23 Ә.Қайдар.- Алматы: Сардар, 2014.- 512 б.

81`373 Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. 3: Мақалалар жинағы / Ә. Қайдар; Қ 23 Жауапты ред.:Э.Ә.Өтебаева.- Алматы: Сардар, 2014.- 512 б.

81`373 Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. 4: Мақалалар, баяндамалар жинағы / Ә. Қ 23 Қайдар.- Алматы: Сардар, 2014.- 520 б.

81`37 Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. 5: Қазақ тіліндегі имитативтер / Ә. Қ 23 Қайдар; Жауапты ред.: Э.Ә.Өтебаева.- Алматы: Сардар, 2014.- 304 б.

81`373.6 Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. 6: Қазақ тілі этимологиясының ғылыми-Қ 23 теориялық негіздері / Ә. Қайдар; Жауапты ред.: М.Ж.Айтқалиқызы.- Алматы: Сардар, 2014.- 256 б.

811.512.122 Қалиев Б. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі / Б. Қалиев.- Алматы:Қ 26 Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2014.- 728 б.

81.711 Қалиоллақызы А. Қытай тілі: Жалпыға арналған. 1 / А.Қалиоллақызы;Қ 26 Жоба жетекшісі: Шүй Лин.- Шыңжаң оқу-ағарту баспасы, 2013.

81.711 Қалиоллақызы А. Қытай тілі: Жалпыға арналған. 2 / А.Қалиоллақызы;Қ 26 Жоба жетекшісі: Шүй Лин.- Шыңжаң оқу-ағарту баспасы, 2013.

811.512.122 Мемлекеттік тіл саясаты (нормативтік- құқықтық актілер жинағы)=М 44 Государственная языковая политика (сборник нормативно- правовых актов) / Жалпы ред. басқарған: Д.Таумұрат.- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді

дамыту орталығы, 2014.- 912 б.

80/81 Сулейменов О. АЗиЯ: Книга благонамеренного читателя (печатается С 89 по изданию 1975г.) / О. Сулейменов.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2014.- 364 б.

80/81 Сүлейменов О.О. Таңбалар тілі / О.О.Сүлейменов.- Жаңа Заман С 90 Әдебиеттің Щеберлері.- Алматы: Ол-Жас баспасы" ЖШС, 2014.- 384 б.

80/81 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 1: Абай С 94 шығармаларының тілі / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 384 б.

80/81 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 5: Қыдырғали би С 94 Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре,2014.- 344 б.

 

80/81 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 6: Сөз құдіреті /С 94 Р.Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 296 б.

80/81 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 7: Ясауи С 94 "Хикметтерінің " тілі / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 664 б.

80/81 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 8: Тілдік норма және С 94 оның қалыптануы / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 292 б.

811.512.122 Тасибеков К. Ситуативный казахский. 2: Диалоги / К. Тасибеков.-Т 23 - Алматы: ИП "Такеева А.Б.", 2014.- 304 с.


Халық ауыз әдебиеті

82-343 Казахские богатырские сказания: фольклор / Перевод с казахского.-К 14 Алматы:Международный клуб Абая, 2014.- 368 с.

821.531=512.122-93 Корей елінің халық ертегілері: Корей тілінен ауд. және құраст. А 37 Д.Ақаш.- Астана, 2014.- 152 б.


Әдебиеттану

82/81(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ19 русский русско-казахский терминологический словарь: 14 000-ға жуық термин.

26: Әдебиет және лингвистика / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.-600 б.

83.3(5Қаз) Сариев Ш. Қазақ лирикасы: көркемдік ізденістер және ұлт С 22 тәуелсіздігі: Ғылыми зерттеулер, сын мақалалар / Ш. Сариев; Жауапты шығарушы: С. Қорабай.- Алматы: Тау-самал, 2012.- 336 б.


Көркем әдебиет

821.512.122 Айтұлы Н. Шығармалары. Жеті томдық. 3: Өлеңдер, толғаулар, А 32 поэмалар / Н. Айтұлы.- Астана: Фолиант, 2014.- 400 б.

821.512.122 Айтұлы Н. Шығармалары. Жеті томдық. 4: Өлеңдер, толғаулар,ән-А 32 өлеңдер, поэмалар / Н. Айтұлы.- Астана: Фолиант, 2014.- 464 б.

821.512.122 Айтұлы Н. Шығармалары. Жеті томдық. 5: Аудармалар / Н. Айтұлы.-А 32 - Астана:Фолиант, 2014.- 480 б.

821.512.122 Армандастар: Жинақ / құраст.: Рахат Қосбармақ.- Алматы: Баспагерлер А 79 мен таратушылар ассоциациясы, 2014.- 208 б.

821.512.122 Атабаев Б. Қасірет көрдік, жетімдік, қайсарлықпен жетілдік..:А 90Еселіктер жинағы / Б. Атабаев.- Қызылорда: Полиграфия, 2012.

821.512.122- Ахетов А. Звездой полночною сгорая: Поэзия / А. Ахетов.-А 951 - Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей Казахстана, 2014.-320 с.

821.512.122 Ахтанов Т. Көптомдық шығармалар жинағы. 6: Үндістан хикаясы /А 94 Т.Ахтанов.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 392 б.

821.512.122 Ахтанов Т. Көптомдық шығармалар жинағы. 7: Повестер, әңгімелер, А 94 мақалалар / Т.Ахтанов.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 392 б.

84(5Қаз) Әбдіраштың Жарасқаны. Көңіл көкпары: Өлең, баллада, поэма,Ә 14 аударма / Ж. Әбдіраштың; Ред: Г. Турлина.- Алматы: Ана тiлi, 1998.- 320 б.

84 (5Қаз) Әбдіраштың Жарасқаны. Шежірелі шаңырақ: Өлең, тақпақ, ертегі... Ә 14 / Ж. Әбдіраштың; Ред: М. Қаниұлы.- Алматы: Рауан, 1998.- 368 б.

821.512.122 Әбілқасымов Н. Тасжарған: Өлеңдер / Н. Әбілқасымов.- Алматы: Ә 20Алматыкітап, 2014.

84(5Қаз) Әйгілі Әзаға: Естеліктер мен эсселер / Құраст: М.Тоқтағазин.-Ә 37 Астана: Фолиант, 2012.- 552 б.

821.512.122 Әлпейісова К. Бақыт пен мұң: Әңгімелер мен эсселер жинағы /Ә 54 К.Әлпейісова.- Астана: Елорда, 2014.- 352 б.

84 (5Қаз) Байзақұлы Ж. Қалдырған ізің мәңгілік / Ж. Байзақұлы; Жауапты Б 17 ред: Нұрмағанбетов Н.- Қызылорда: Тұмар, 2013.- 136 б.

821.512.122 Байзақұлы Ж. Ақжол / Ж. Байзақұлы; Жауапты ред: Н.Әбжанұлы.-Б 18 Қызылорда: Тұмар, 2014.- 198 б.

84(5Қаз) Баязид Жолбарыс қажы. Аққу сезім: Таңдамалы жырлар / Ж.қ. Б 31 Баязид; Ред: С. Меңдібаев.- Қостанай: Қостанай баспа үйі, 2010.- 376 б.

821(574) Вотинцев П. Страна моя, от края и до края: Сборник В 79 стихотворении / П. Вотинцев.- Алматы: Ассоциация издателей и

книгораспространителей Казахстана, 2014.- 232 с.

821.112.2=512.122 Гете И.В. Жас Вертердің қасіреттері / И.В. Гете.- Алматы: Дәуір-Г 40 Кітап, 2014.- 132 б.

821.512.122 Ер Жәнібек Бердәулетұлы: Тарихи жылдар мен аңыздар / Құраст: Е 64 Ж.Ошан, Н. Набиолла.- Алматы: Palitra- Press, 2014.- 552 б.

84 (5Қаз) Ерғалиев Ж. Құлпытастың көз жасы: Хикаяттар, әңгімелер, Е 65 драмалар / Ж. Ерғалиев.- Алматы: Жаухар, 2012.- 424 б.- (Проза. Жаңа заман әдебиеті).

821.512.122 Есенжанов Х. Көптомдық шығармалар жинағы. 6: Әңгімелер мен Е 79 мақалалар / Х. Есенжанов.- Алматы:Mereke baspasy, 2014.- 392 б.

821.512.122 Есенжанов Х. Көптомдық шығармалар жинағы. 7: Публицистикалық Е 79 мақалалар, пікірлер / Х. Есенжанов.- Алматы:Mereke baspasy, 2014.- 392 б.

84(5Қаз) Досжанова С. Үшінші есіктің құпиясы: Ғұмырнамалық баян / Д 64 С.Досжанова; Ред: Т. Жақып.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2006.- 260 б.

84 (5Қаз)Жақсанов О. Адамдар өмірге қонақ екен: Ой-толғамдар, мөлтек сыр Ж 21 / О. Жақсанов; Ред: Ж. Болатов.- Қостанай: Қостанай баспа үйі, 2008.- 233 б.

84 (5Қаз) Жақсанов О. Өмір-керуен: Естеліктер, пайымдаулар және ой-Ж 21 толғамдар / О. Жақсанов; Ред: Ж. Болатов.- Қостанай: Шапақ, 2004.- 208 б.

84 (5Қаз) Жақып Б. Шығармалары: Еліккөрген: өлеңдер, балладалар, поэмалар Ж 21 / Б. Жақып; Ред: Қ. Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.- 352 б.- (Алтай-Ертіс кітапханасы).

821.512.122 Жауқазын жылда гүлдейді / Құраст.: Эльвира Бөкенбаева.-Ж 35 - Алматы: Баспагерлер мен таратушылар ассоциациясы, 2014.- 176 б.

821.512.122 Жиенбаев С. Он томдық шығармалар жинағы. 1: Өлеңдер / С. Ж 60 Жиенбаев.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 392 б.: илл.

821.512.122 Жиенбаев С. Он томдық шығармалар жинағы. 2: Өлеңдер, толғау, Ж 60 дастандар / С. Жиенбаев; Ред.: Серікбай Нұрахметов.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 384 б.: илл.

84(5Қаз) Жұбатова Ш. Жоғалмаған желкен: Өлеңдер / Ш. Жұбатова; Ред: Т. Ж 86 Айтбайұлы.- Алматы: Тоғанай Т, 2012.- 352 б.

84(5Қаз) Жұбатова Ш. Қайта оралған көктем: Өлеңдер / Ш. Жұбатова; Ред: Ж. Ж 86 Әбділда.- Алматы: Өлке, 2010.- 256 б.

821.512.122 Ибрашұлы С. Махаббат құрмалдығы: Әңгімелер / С. Ибрашұлы; Ред: И 15 А. Марданова.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 201 б.

821.512.122 Иманжүсіп Құтпанұлы, Шашубай Қошқарбайұлы т.б: Шығармалары /Қ 78 Жоба авторы Бекен Ыбырайым.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.-(Ақындар аманаты).

821.512.122 Исабаев Н. Айналайын арманым: Жыр жинақ / Н. Исабаев.-И 83 - Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 288 б.

821.512.122 Когда душа не может молчать: О Мажите Бегалине / Сост.: Касым К 57 Бегалин.- Астана: Елорда, 2014.- 320 б: Фото.

821.512.122 Күлтума Өтемісұлы, Нарманбет Орманбетұлы, Өскінбай Қ 74 Қалқаманбетұлы және т.б: Шығармалары / Жоба авторы Бекен Ыбырайым.- Алматы:Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).

821.512.122 Күмісбайұлы Ш. Гүл мен нұр. 3 том: Таңдамалы әңгімелер мен К 94 ертегілер / Ш. Күмісбайұлы; Ред: Күмісбайұлы Ш.- Алматы: Балалар әдебиетi, 2014.- 320 б.

821.512.122 Қайран Ә. Наркескен: Тарихи дастандар. Толғаулар / Ә. Қайран; Қ 23 Ред.:М.Құрманбек.- Алматы: ЖК "Нуракынов", 2014.- 400 б.

821.512.122 Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық. 1 том: Айтыс. (Кеңестік Қ 17 кезеңге дейінгі айтыс) / Құраст. М.Жолдасбеков, Р.Әлмұханова.- Астана:Күлтегін, 2014.- 400 б.

821.512.122 Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық. 2: Айтыс. (Кеңестік Қ 17 кезеңге дейінгі айтыс) / Құраст. М.Жолдасбеков, Р.Әлмұханова.- "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару бағдарламасы".- Астана: Күлтегін, 2014.- 400 б.

821.512.122 Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық. 3: Айтыс. (Кеңестік Қ 17 кезеңдегі айтыс) / Құраст. М.Жолдасбеков, С.Негимов.- Астана: Күлтегін, 2014.- 400 б.

821.512.122 Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық. 4: Айтыс.(Кеңестік Қ 17 кезеңдегі айтыс) / Құраст. М.Жолдасбеков, С.Негимов.- Астана: Күлтегін, 2014.- 400 б.

821.512.122 Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық. 5: Айтыс. (Тәуелсіздік Қ 17 кезеңдегі айтыс) / Құраст. М.Жолдасбеков, Ш. Қойлыбаев.- Астана: Күлтегін, 2014.- 400 б.

821.512.122 Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық. 6: Айтыс. Тәуелсіздік Қ 17 кезеңдегі айтыс / Құраст. М.Жолдасбеков, Ш. Қойлыбаев.- Астана: Күлтегін, 2014.- 400 б.

821.512.122 Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық. 7: Айтыс. (Шет елдердегі Қ 17 айтыс) / Құраст. М.Жолдасбеков, А.Мәулет.- Астана: Күлтегін, 2014.- 400 б.

821.512.122 Қараүлек ана, Қамқа Қазыбекқызы, Алмажан Азаматқызы, Сара Қ 41 Тастанбекқызы т.б: Шығармалары / Жоба авторы Бекен Ыбырайым.-- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).

821.512.122 Қарымсақұлы И. Қоңыр қалам / И. Қарымсақұлы.- Алматы: Arna- b, Қ 42 2012.

821.512.122 Қоңқабаев Б. Болмысы бөлек Бөгенбай: Естеліктер, толғаулар, Қ 65 деректі әңгімелер / Б. Қоңқабаев.- Алматы: Заңғар, 2014.- 200бет.: 40 түрлі-түсті фотосурет.

84(5Қаз) Лушникова Н. Қазақтың бір қызымын / Н. Лушникова; Ред: А. Жүсіп. Л 83 - "Мәдени мұра"бағдарламасы.- Алматы: Үш қиян, 2007.- 456 б.

821.512.122 Матайқызы Д.Т. Айналайындарым менің... / Д.Т. Матайқызы.-М 29 - Алматы: Mereke baspasy, 2014.- 288 б.

821.512.122 Махаббат пен сағыныш=Но лед в душе не тает... / Құраст: С. Досанов,М 31 Қ. Аққошқарова.- Алматы: Арда, 2014.- 216 б.

821.512.122 Мырзахметұлы М. Абайтану: Екінші басылым. 1-кітап /М 91 М.Мырзахметұлы.- Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014.- 432 б.

821.512.122 Мырзахметұлы М. Абайтану: Екінші басылым. 2 / М. Мырзахметұлы.-М 91 - Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014.- 524 б.

821.512.122 Нұрмаханов О. Қорқыт- қобыз: Жыр жинағы / О. Нұрмаханов; Ред.Н 86 Д.Елубаев.- Алматы: Arna- b, 2014.- 152бет.

821.512.122 Омарұлы Б. Ең әдемі ертегі: Эсселер мен портреттік мақалалар /О-58 Б.Омарұлы.- Астана: Елорда, 2014.- 176 б.

821.512.122 Оразалин Н. Шығармалар жинағы. 1: Жыр кітабы / Н. Оразалин.-О 65 - Алматы: Ан Арыс, 2014.- 400 б.

821.512.122 Оразалин Н. Шығармалар жинағы. 2: Жыр кітабы / Н. Оразалин.-О 65 - Алматы: Ан Арыс, 2014.- 408 б.

821.512.122 Оразалин Н. Шығармалар жинағы. 3: Жыр кітабы / Н. Оразалин.-О 65 - Алматы: Ан Арыс, 2014.- 416 б.

821.512.122 Оразалин Н. Иесі- халық, киесі- елдің рухы: Қазақстан Жазушылар О 65 одағына 80 жыл. Баяндамалар, сұхбаттар. / Н. Оразалин; Жоба жетекшісі: К. Құныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 408 б.

821.512.122 Райымбекұлы М. Асау: Өлеңдер / М. Райымбекұлы; Бас ред: Р 17 Ә.Пірманов.- Алматы: Атамұра, 2014.- 176 б7.- (Атамұра кітапханасы).

84(5Қаз) Рухани мұра. 3: Қаратаудың арқалы сері жырауы Болатбек Р 87 Ердәулетұлы.- О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті жанындағы "Түркітану".- Алматы: Жазушы, 2007.- 496 б.

821.512.122 Сақ Қ. Алаш көсемсөзі: Көптомдық. 2: Тіл мәселелері / Қ. Сақ; С 17 Құраст.: Ерікқызы Э., Дәулетқызы А.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.-400 б.

821.512.122 Сақ Қ. Алаш көсемсөзі: Көптомдық. 3: Дін мәселелері / Қ. Сақ; С 17 Құраст.: Дәулетқызы А., Ерікқызы Э.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 400 б.

821.512.122 Сарай Ә. Көк түріктері / Ә. Сарай.- Алматы: Mereke baspasy, 2014.-С 22 688 б.

84(5Қаз) Сариев Ш. Поэзия падишасы - лирика / Ш. Сариев.- Алматы, 2012.-С 22 132 б.

84(5Қаз) Сәдуақасқызы К. Жүрек жырлары / К. Сәдуақасқызы; Ред: М.Дәдікбай. С 15 - Астана: Сарыарқа, 2013.- 264 б.

821.512.122 Сәрсенбай О. Өмірнама / О. Сәрсенбай.- - Алматы: Қайнар, 2014.-С 28 456 б.

84 (5Қаз) Сейітпенбетұлы О. Жыр шуағы: Өлеңдер мен толғаулар /С 31 О.Сейітпенбетұлы; Құраст: Әл-Созақи.- Қызылорда.- 49 б.

821.512.122 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 2: Абайдың сөз өрнегі С 94 / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 580 б.

821.512.122 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 3: Қазақ әдеби С 94 тілінің тарихы / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 352 б.

821.512.122 Сыздықова Р. Көптомдық шығармалар жинағы. 4: Сөздер сөйлейді /С 94 Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 412 б.

821.512.122 Сыпыра Сұрғалтайұлы, Асанқайғы Сәбитұлы, Қазтуған Сүйінішұлы т.б: С 89 Шығармалары / Жоба авторы Бекен Ыбырайым.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.-288 б.-(Ақындар аманаты).

821.512.122 Тәукейұлы С. Ақыр Жәнібек: Роман-шежіре / С. Тәукейұлы; Ред:Т 29 Ш.Жамықаева.- Алматы: Абзал- Ай, 2014.- 312 б.

821.512.122 Яшүкірқызы Ө. Ескі қоныстағы ел: Хикаят пен әңгімелер жинағы /Я 96 Ө. Яшүкірқызы; Ред: Қ. Ауғанбаева.- Астана: Елорда,2014.- 256 б.

 

Тарих. Тарих ғылымдары

94(574) "Алаш" ұстанымы үшін 1938 жылы құрбан болған Перуаш Кәрімұлына -А 39 100 жыл / Құраст:А.Жумабаева.- Алматы: Тұран, 2014.- 90 б.: илл.

63.3(257К-4Кз) Байзақұлы Ж. Берекелі, мерекелі Бесарық: Аулына 60 жыл /Б 19 Ж.Байзақұлы.- Қызылорда: Тұмар, 2011.- 272б.

94(574) Ел ұраны - Ер Жәнібек: Зерттеу мақалалары / Құраст: Ж. Шәкенұлы, Е 41 Н. Түсіпханұлы.- Алматы, 2014.- 284 б.

94(038) Қазақша- орысша Орысша- қазақша терминологиялық сөздік=Казахско-Қ 19 русский русско-казахский терминологический словарь: 14 000-ға жуық термин.

23: Тарих / Жетекші Қ.Ботбай.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 480 б.

94(510) Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар): Тарихи деректер. Қ 92 2 / Ред: С. Қамшыгер.- Алматы: Орхон, 2014.- 376 б.

94(574.54) Өнегелі өмір: Естеліктер / Құраст:Т.Қасымов, Ж.Аманов.-Ө 47 Қызылорда: ADAST, 2008.- 108 б.: илл.

94(510) Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар): Тарихи деректер.Қ 92 3 / Ред: С. Қамшыгер.- Алматы: Орхон, 2014.- 332 б.

94(574) Тәнекеев С.Н. 1916. Қарқара-Албан көтерілісі / С.Н. Тәнекеев;Т 28 Бас ред: К. Құныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 352 б.

94(=512.1) Умирьяев Б. Безвестные тюрки..: Исчезнувшие цивилизации /У 53 Б.Умирьяев; Рецензенты: Б.М. Сатершинов, М.К. Бисенкулов, Э.Ж. Валиханов. - Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 480 с.

22 сәуір 2015 ж. 09:40
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: