Желтоқсан

2020 жылдың желтоқсан айында келіп түскен кітаптар

 

Менеджмент

005.591.6   

М 68    Монтгомери,  Чарльз. Бақытты қала [Мәтін]  : Қалалық жоспарлау арқылы өмірімізді өзгерту / Монтгомери Чарльз ; ауд. С. Мұсабекова. – Қарағанды : Гласир, 2020. – 300 б.

 

Саясат

323.1(574)   

Ш 18    Шаймерденова,  М. Өнер мен мәдениеттегі Қазақстан этностарының өкілдері: есімнамалар энциклопедиясы = Представители этносов Казахстана в искусстве и культуре: энциклопедия персоналий [Мәтін]  /  М. Шаймерденова. – Алматы : Золотая Книга, 2020. – 320 б. : фото

 

Денсаулық сақтау

61:94(574)(038)   

Д 70    Досаханов,  Алихан. Первые: врачи Алаш [Текст] . 1 / А. Досаханов. – Алматы: Сөздік - Словарь, 2020. – 368 с. : илл.

61:94(574)(038)   

Д 70    Досаханов,  Алихан. Первые: медицинские фельдшеры  Алаш [Текст] . 2 /

А. Досаханов. – Алматы : Сөздік-Словарь, 2020. – 320 с. : илл.

 

Өнер

783.3(574)   

Ә 14    Әбдінұров,  Серікжан. Мәңгілік ел [Мәтін]  / С. Әбдінұров, Ә. Әбдінұров. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 192 б. : нота

75(574)(084)   

М 78    Камиль Муллашев = Kamil Mullashev [Мәтін]  : Кітап-альбом / ред. Г. Ақжолова, О. Ниязова, В. Гришанова.– Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 480 с. : суретті

78.071.1(084)   

Н 86    Нұрғиса Тілендиев = Нургиса Тлендиев = Nurgisa Tilendiyev : кітап-альбом. – Алматы : Өнер, 2020. – 280 б.

Тіл білімі

81"27(574)(030) 

С 85    Сүлейменова,  Э.Д. Қазақстан тілдері = Языки Казахстана [Мәтін]  : әлеуметтік лингвистика анықтамалығы /  Э.Д. Сүлейменова,  Н.Ж. Шаймерденова. – Алматы : Золотая Книга. – 480 б.

Көркем әдебиет

821.512.122.0(035.3)   

А 13    Абай және Алаш сабақтастығы: тарихи-философиялық, әдеби-лингвистикалық аспект [Мәтін]  : Ұжымдық монография / бас ред. Е. Сыдықов. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 408 б. – (Абай академиясы) .

821.512.122.0(035.3)   

А 13    Абай және қазақ социумы [Мәтін]  : Ұжымдық монография. Т.1. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 296 б. – ("Абай академиясы") .

821.512.122.0(035.3)   

А 13    Абай және қазақ социумы [Мәтін]  : Ұжымдық монография. Т.2. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 408 б. – ("Абай академиясы") .

821.512.122.0(035.3)   

А 13    Абай және қазақ социумы [Мәтін]  : Ұжымдық монография. Т.3. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 508 б. – ("Абай академиясы") .

821.512.122.0(035.3)   

А 13    Абай және қазақ социумы [Мәтін]  : Ұжымдық монография. Т.4 . – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 352 б. – ("Абай академиясы") .

821.512.122-1   

А 13    Абай. Шығармаларының академиялық толық жинағы [Мәтін]  : үш томдық. 1 : Өлеңдер мен аудармалар. – Алматы : Жазушы, 2020. – 640 б.

821.512.122   

А 13    Абай. Шығармаларының академиялық толық жинағы [Мәтін]  : үш томдық. 2 : Поэмалар,қара сөздер мен хаттар,музыкалық шығармалар. – Алматы : Жазушы, 2020. – 528 б. : нота

821.512.122-1   

А 13    Абай. Шығармаларының академиялық толық жинағы. [Мәтін]  : Абай шығармалары қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. – Алматы : Жазушы, 2020. – 488 б.

821.512.122-94  

А 31    Айбергенова,  Салтанат. Тоғысқан тағдырлар [Мәтін]  : Көркем әдебиет. Мемуар / С. Айбергенова. – Алматы : АННҰР САПА, 2020. – 264+32 б : 30 бет сур.

821.512.122    Ә 32    Әбілқайыр,  Қанат. Еңселі Елордасы қазағымның [Мәтін]  /

Қ. Әбілқайыр, Л. Шашкова, А. Мырзахмет. – Алматы : Әдебиет баспасы, 2020. – 392 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

821.512.122(574.54)   

Д 22    Дәуренбеков,  Жақау. Ойдауа [Мәтін] : толғамдар / Ж. Дәуренбеков. – Алматы : Ана тiлi, 2020. – 384 б.

821.512.122-3   

Д 64    Досанов,  Сәбит. Он екі томдық таңдамалы шығармалары. [Мәтін]. 11 : Көсемсөз.Сұхбат / С. Досанов. – Алматы : Арда+7, 2020. – 592 б.

821.512.122-3   

Д 64    Досанов,  Сәбит. Он екі томдық таңдамалы шығармалары. [Мәтін]  : Он екінші кітап. 12 : Деректі проза. Көсемсөз.Сұхбат / С. Досанов. – Алматы : Арда+7, 2020. – 552 б.

821.512.122-3  

 Д 64    Досанов,  Сәбит. Он екі томдық таңдамалы шығармалары. [Мәтін] . 10 : Әдеби сын.Көсемсөз / С. Досанов. – Алматы : Арда+7, 2020. – 576 б.

821.512.161   

Е 74    Ертұғрұл,  Айқұт. Қорқыт ата не деді? [Мәтін]  : Қорқыт атаның әңгімелері /

А. Ертұғрұл, Г. Сүнгү ; ауд. Ж.Мақсұтхан. – Алматы : Балалар әдебиетi, 2020. – 164 б.

821.512.122.0   

Ж 39    Жолдасбеков,  Мырзатай. Жамбыл Жабаев.Ұлы дала ақыны [Мәтін]  /

М. Жолдасбеков. – Нұр-Сұлтан : Күлтегін, 2020. – 224 б : суретті.

821.512.122.0   

Ж 82    Жұртбай,  Тұрсын. Кешегі өткен би Құнанбай... [Мәтін]  / Т. Жұртбай. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 416 б. – ("Абай академиясы") .

821.512.122   

Ж 92    Жылқышиев,  Қойшығұл. Бостандықтың бесігі - Ару қала [Мәтін]  /

Қ. Жылқышиев, Қ. Мұқаш, Г. Ниетқалиева. – Алматы : Әдебиет баспасы, 2020. – 352 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

821.512.122(574.54)   

И 74    Иран-Ғайып. Аралдан ұшқан аққулар [Мәтін]  / Иран-Ғайып,  М. Кенжебай, 

Қ. Омаров. – Алматы : Әдебиет, 2020. – 272 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

821.512.122   

К 24    Кәпұлы,  Дәулеткерей. Отпан таудың басында ұран оты [Мәтін]  / Д. Кәпұлы,

З. Наурызбаева, А. Жаңбырбай. – Алматы : Әдебиет баспасы, 2020. – 424 б. – ("Әдеби өлкетануды жамыту") .

821.512.122   

К 29    Кемелбаева,  Айгүл. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы [Мәтін]  / А. Кемелбаева,

Н. Ақыш, Ж. Кенебай. – Алматы : Әдебиет, 2020. – 272 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

821.512.122-476   

Қ 18    Қазақстан  - Беларусь = Казахстан-Беларусь [Мәтін]  : Әдеби альманах. – Алматы : Жібек жолы, 2020. – 512+16 б. : суретті.

821.512.122  

 Қ 34    Қанапиянов,  Бақытжан. Шығармалары. Екі томдық [Мәтін] . Т.2 / Б. Қанапиянов ; құраст. Б. Хабдина. – Алматы : Жібек жолы, 2019. – 692 б. : 16 бет сур.

821.512.122  

 Қ 34    Қанапиянов,  Бақытжан. Шығармалары. Екі томдық [Мәтін] . Т.1 / Б. Қанапиянов ; құраст. Балжан Хабдина. – Алматы : Жібек жолы, 2019. – 560 б. : 16 бет сур.

821.512.122   

Қ 74    Құлыяс,  Табыл. Таңдамалы [Мәтін]  : Бес томдық. Т.5 / Т. Құлыяс. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 576 б.

821.512.122-1   

М 39    Медетбек,  Темірхан. Шығармалары [Мәтін]  : 7 томдық. Т.3 : Өлеңдер /

Т. Медетбек. – Алматы : Керемет медиа, 2020. – 320 б.

821.512.122-1   

М 39    Медетбек,  Темірхан. Шығармалары [Мәтін]  : 7 томдық. Т.4 : Өлеңдер /

Т. Медетбек. – Алматы : Керемет медиа, 2020. – 320 б.

821.512.122.0   

М 39    Медетбек,  Темірхан. Шығармалары [Мәтін]  : 7 томдық. Т.5 : Өлеңдер /

Т. Медетбек. – Алматы : Керемет медиа, 2020. – 320 б.

821.512.122.0   

М 39    Медетбек,  Темірхан. Шығармалары [Мәтін]  : 7 томдық. Т.7 : Өлеңдер /

Т. Медетбек. – Алматы : Керемет медиа, 2020. – 320 б.

821.512.122.0   

М 39    Медетбек,  Темірхан. Шығармалары [Мәтін]  : 7 томдық. Т.6 : Өлеңдер /

Т. Медетбек. – Алматы : Керемет медиа, 2020. – 320 б.

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар,10 томдық [Мәтін]  : Роман. 1 : Мөлдір махаббат / С. Мұқанов. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 496 б

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар, 10 томдық [Мәтін]  : Роман. Т.2 : Ботагөз / С. Мұқанов ; құраст. Ә. Қайырбеков. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 464 б. : портрет

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар,10 томдық [Мәтін]  : Роман. (Бірінші кітап). 3 : Өмір мектебі / С. Мұқанов. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 478 б

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар, 10 томдық [Мәтін]  : роман. екінші кітап. Т.4 : Өмір мектебі / С. Мұқанов ; құраст. Ә. Қайырбеков. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 488 б. : портрет

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар,10 томдық [Мәтін]  : Роман.Үшіншіі кітап. 5 : Өмір мектебі / С. Мұқанов. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 448 б.

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар,10 томдық [Мәтін]  : Роман.Бірінші кітап. 6 : Аққан жұлдыз / С. Мұқанов. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 392 б.

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар,10 томдық [Мәтін]  : Роман.Екінші кітап. 7 : Аққан жұлдыз / С. Мұқанов. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 464 б.

821.512.122   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар.10 томдық [Мәтін] . 8 : Поэмалар /

С. Мұқанов. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 432 б.

821.512.122.0   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар. 10 томдық [Мәтін] . Т.9 : Қазақ қауымы / С. Мұқанов. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 376 б.

821.512.122.0   

М 84    Мұқанов,  Сәбит. Таңдамалы шығармалар. 10 томдық [Мәтін]  : зерттеулер. Т.10 : Жарқын жұлдыздар / С. Мұқанов. – Қазығұрт : Алматы, 2020. – 400 б.

821.512.122-94   

Н 86    Нұржеке-ұлы,  Бексұлтан. Қазақ батырлары [Мәтін]  : Әңгімелер жинағы /

Б. Нұржеке-ұлы ; ред. Салтанат Нұржекеева. – Алматы : Жалын, 2020. – 672 бет

821.512.122   

О - 65    Ораз,  Нұрғали. Қыз мұнарасы [Мәтін]  : хикаят, әңгімелер, эсселер, этюдтер / Н.Ораз. – Алматы : Қайнар, 2020. – 384 б.

821.512.122   

Р 17    Райымбекұлы,  Маралтай. Жайықтың бойы көк шалғын [Мәтін]  / М. Райымбекұлы,  Н. Қами,  М. Құнапияқызы. – Алматы : Әдебиет, 2020. – 296 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

821.512.122(574.54)  

С 22    Сарбалаев,  Бақыт. Түркістан - Ер Түріктің бесігі ғой [Мәтін]  / Б. Сарбалаев. – Алматы : Әдебиет, 2020. – 416 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

821.512.122   

С 22    Сарыбай,  Бейбіт. Хандықтың туын тіккен киелі өлке [Мәтін]  / Б. Сарыбай,

Қ. Ергөбек, Е. Жүніс. – Алматы : Әдебиет баспасы, 2020. – 384 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

323(574)   

С 28    Сәбден,  Оразалы. Қоғам дерті [Мәтін]  / О. Сәбден. – Алматы : Service Press, 2020. – 226 с.

821.512.122   

С 28    Сәрсек,  Жарас. Баянауыл басында балалы құр [Мәтін]  / Ж. Сәрсек, М. Қарт,

Д. Бейсенбекұлы. – Алматы : Әдебиет баспасы, 2020. – 224 б. – (Әдеби өлкетануды дамыту) .

821.512.122-1(574.54)   

С 28    Сәтжан,  Биболат. Жолқараған [Мәтін]  / Б. Сәтжан. – Қызылорда : Тұмар, 2020. – 136 б.

821.512.122.0   

С 93    Сыдықов,  Ерлан. Абайдың ғұмырнамасы [Мәтін]  : ғылыми-танымдық дерекнама жинағы. 1-кітап / Е. Сыдықов.– Нұр-Сұлтан : ҚҚ Алашорда, 2020. – 408 б. – (Абай академиясы) .

821.512.122.0   

С 93    Сыдықов,  Ерлан. Абайдың ғұмырнамасы [Мәтін]  : ғылыми-танымдық дерекнама жинағы. 2-кітап / Е. Сыдықов.– Нұр-Сұлтан : ҚҚ Алашорда, 2020. – 496 б. – (Абай академиясы) .

821.512.122-94   

Ы 21    Ыдырысов,  Әбілфайыз. Екі жұлдыз көктегі [Мәтін]  / Ә. Ыдырысов. – Алматы : Алатау, 2020. – 576 б.

 

 

 

Тарих

929.522(574)   

А 94    Ахметов,  Арман. Абылай хан әулеті [Мәтін]  : Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу. Т.1 / А. Ахметов. – Нұр-Сұлтан : ҚҚ Алашорда, 2020. – 376 б.

929.522 (574)   

А 94    Ахметов,  Арман. Барақ хан әулеті [Мәтін]  : Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу. Т.2 / А. Ахметов. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 384 б. : суретті

929.522(574)   

А 94    Ахметов,  Арман. Сәмеке хан әулеті [Мәтін]  : Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу. Т.4 / А. Ахметов. – Нұр-Сұлтан : ҚҚ Алашорда, 2020. – 248 б. : суретті

94(574)   

Е 85    Естеліктегі Алаш [Мәтін]. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 488 б.

94(574)   

Қ 56    Қожанұлы,  Сұлтанбек. Таңдамалы мақалалары мен архивтік материалдар жинағы = Сборник избранных статей и архивных материалов [Мәтін]  / С. Қожанұлы. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 496 б.

929.52(574.54)   

Т 86    Тұрманұлы,  Маханбетжан. Сарыбай руының шежіресі [Мәтін]  / М. Тұрманұлы. – (екінші басылым). – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2020. – 309 б.

 

94(574)   

Ш 34    Шәлекенов,  Уахит. Ғылыми еңбектер [Мәтін] . Т.4 : Ежелден түріктер отырықшы. Қазақ өркениеті / У. Шәлекенов. – Алматы : Жібек жолы, 2020. – 568 б. : 16 бет сур.

Сыйға келген кітаптар тізімі

Баспасөз

070(574.54)   

С 28    Сәдібекұлы,  Айжарық. Жұмыр жерде біз бармыз [Мәтін]  / А. Сәдібекұлы. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2018. – 304 б.

070(574.54)   

С 28    Сәдібекұлы,  Айжарық. Парасат майданы [Мәтін]  / А. Сәдібекұлы. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2018. – 300 б. : портрет

76.120.4(257Қ-4Қз)   

С 28    Сәдібекұлы,  Айжарық. Парасат майданы [Мәтін] : Публицистика / А. Сәдібекұлы. – Алматы : Arna-b, 2013. – 292 б.

Экономика

323(574.53)   

Ө - 59    Өркендеген, көркемденген Оңтүстік = Созидающая красота юга [Мәтін]  / жауап. ред. К. Айдарбекова. – Алматы : Аса" баспа үйі, 2014. – 480 б. : суретті

Саясат

66.3(5Қаз)   

Б 73    Болашаққа ұмтылған Шығыс Қазақстан = Восточный Казахстан устремленный в будущее [Мәтін]  / ауд. М.Хасен, Н.Петрова. – Өскемен : Астана Даму-21, 2009. – 300 б.

65.9(5Қаз)   

О-62    Оңтүстік Қазақстан облысының экономикасы = Экономика Южно-Казахстанской области [Мәтін]  / Құраст. Н.Хайкина, О.Стаценко; ауд. Ж.Байпақбаева, К.Боброва. – Алматы : Таймас баспа Үйі, 2009. – 200 б. : фото

Білім

74.2   

Е 71    Еркибаева,  Г.Г. Педагогика школы [Текст]  : Учебное пособие для педагогических специальностей вузов /  Г.Г. Еркибаева. –Алматы, 2010. – 196 с.

74.584(257К-4Кз)738.1   

Қ 66    Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті [Мәтін]  : қалыптасуы мен даму жолдары / жауап. ред.: Б. Кәрібозұлы; бас ред.: Қ.Бисенов; құраст.: Ғ. Тұяқбаев, Ж. Майгелдиева, Қ. Омаров. – Астана : Фолиант, 2012. – 368 б. : суретті

74.57(257Қ-4Қз)   

М 36    М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі [Мәтін] . – Қызылорда : Тұмар, 2012. – 200 б. : фото

 

Жаратылыстану ғылымдары

28.59(5 Қаз)   

О 62    Оңтүстік Қазақстан облысының табиғаты = Природа Южно-Казахстанской области = Nature of the Southern  Kazakhstan Province [Мәтін] . – Алматы : Таймас, 2009. – 200 б.

 

Өнер

85.334(5Қаз)   

А 14    Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театры [Текст]  / Жетек.К.Осмонов; ауд.З.Жаманкулова. – Бишкек : Учкун, 2007. – 240 с. : фото

85.334.3(5Қаз)   

Б 27    Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры [Мәтін]  : Кітап-альбом / құраст.

А. Нықмұқанова. – Орал : Полиграфсервис, 2013. – 107 б. : суретті

792.5(574.52)   

Б 94    Бір сәт - бірегей ғұмыр [Мәтін]  / Құраст: А. Қартабай. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2016. – 240 б. : суретті

85.313 (5 Қаз)  

 Ж 25    Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының 75 жылдығына арналған = Казахская государственная филармония имени Жамбыла [Мәтін]  / құраст. Мухтар Утеуов. – Алматы : ВТСОМ баспаханасы, 2010. – 208 б : суретті

 

85.33(Тат)   

И 46     Илялова Ильтани. Театр имени Тинчурина [Текст]  / И. Илялова. – Казань : ГУП "ПИК "Идел-Пресс", 2002. – 280 с. : фото

791.8(574)   

Қ 17    Қазақ мемлекеттік циркі [Мәтін]  / Құраст. Д.Досбатыров; ауд. С.Қосназарова. – Алматы, 2015. – 151 б.

721.01(574)   

К 14    KAZGOR. Жобалар = Проекты = Projects [Мәтін]  / құраст. А. Татыгулов; ауд.:

Г. Иса, Т. Сафонова, А. Чакенова. – Алматы : Service Press, 2019. – 368 б. : фотосуретті

85.33(5Қаз)   

Қ 18    Қазақтың мемлекеттік Ғ. Мүсірепов атындағы академиялық жастар мен балалар театры [Мәтін]  : Фотоальбом / Құраст. Б.Наурызов,З.Мырзалиева, Б.Нұрпейіс. – Алматы : Өнер, 2003. – 144 б. : суретті. – (Қазақстан театрлары) .

 

85.334.3(5қаз)   

Қ 19    Қазақтың мемлекеттік М.Әуезов атындағы академиялық драма театры = The M. Auezov Kazakh State Academic Drama Theatre [Мәтін]  : Фотоальбом / Бас ред.:

Е. Нұразхан. – Алматы : Өнер, 2002. – 160 б. : Фотосуретті. – (Қазақстан театрлары) .

 

792(574.54)   

Н 25    Қызылорда облыстық Нартай Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театры -60 жыл [Мәтін]. – Қызылорда : Тұмар, 2015. – 128 б. : фотосуретті

 

85.334.3(5Қаз)   

С 28    Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық қазақ драма театры - 75 [Мәтін]  / құраст. К. Жұмабеков, Ә. Оразбеков, Қ. Мақсұтов. – Қарағанды : Экожан, 2007. – 120 б. : суретті

 

Көркем әдебиет

84 (257Қ-4Қз)   

Ә 14    Әбдіраштың,  Жарасқаны. Көңіл көкпары [Мәтін]  / Ж. Әбдіраштың. – Алматы : Ана тiлi, 1998. – 320 б.

84 (257Қ-4Қз)   

Ә 14    Әбдіраштың,  Жарасқаны. Сана соқпағы [Мәтін]  : Өлең, баллада, поэма, эпиграмма, аударма / Ж. Әбдіраштың. – Алматы : Жалын, 1998. – 400 б.

84 (257Қ-4Қз)   

Ә 14    Әбдіраштың,  Жарасқаны. Шежірелі шаңырақ [Мәтін]  : Өлең, тақпақ, ертегі, жаңылтпаш,санамақ,жұмбақ,аударма,мақала / Ж. Әбдіраштың. – Алматы : Жалын, 1998. – 368 б.

821.512.122-94(574.54)   

Б 52    Бибасарұлы,  Айдархан. Қожамберді батыр [Мәтін]  / А. Бибасарұлы. – Кентау : "Еркін и К-ХХІ", 2018. – 226 б.

821.512.122(574.54)   

С 28    Сәдібекұлы,  Айжарық. Бұрынғының адамдары [Мәтін]  : Роман / А. Сәдібекұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2019. – 512 б

84(257Қ-4Қз)   

С 28    Сәдібекұлы,  Айжарық. Қараша үйдің келіні [Мәтін]  : Әңгімелер / А. Сәдібекұлы. – Алматы : Қайнар, 2013. – 248 б. – (Жаңа заман әдебиеті. Проза) .

 

 

 

Тарих

92(5Каз)   

А 40    Акмола [Текст]  : Энциклопедия / глав. ред. Р.Н. Нургалиев. – Алматы : Атамура, 1995. – 400 с. : илл.

908(574.13)   

А 35    Ақтөбе [Мәтін]  : Фотоальбом / ауд.А.Утегенов,Н.Голубева,. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2015. – 336 б.

63.3 (5 Қаз)   

А 89    Астана Astana [Мәтін]  : Кітап - альбом / бас ред. Жұмагүл Саухат. – Астана : Сарыарқа" БҮ, 2013. – 384 б. : суретті. – (Астана кітапханасы) .

63.3(5Қаз)   

Ә 54    Әлия  Aliya Алия [Мәтін]  : Қазақ халқының даңқты қызы, Кеңес одағының батыры Әлия Нұрмұханбетқыз Молдағұлованың (1925-1944 ж.ж) туғанына 80 жыл толуына арналады / ауд.А.Өтегенов. – Ақтөбе : Шамшырақ-Ақтөбе, 2005. – 

94(574)   

Г 12    Габдуллин,  Бигельды. Великое кочевье [Текст]  : Исторические эссе / Б.Габдуллин. – 4-е изд. – Алматы : Эдельвейс, 2015. – 280 с. : илл.

63.3(257Кз-4кз)   

И 48    Иманғалиев,  Сәбит. Қызылорда көшелері = Улицы Кызылорды = The streets of Kyzylorda [Мәтін]  / С. Иманғалиев, З. Қыстаубаева. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2009. – 216 б. : 16 бет сур.

94(574)   

Қ 17    Қазақ болып қалыптасқан ғасырлар [Мәтін]  / құраст.: Е. Әлімжан, Б. Хинаят. –  Тараз : "DanAi", 2015. – 624 б.

94(574)(084)   

К 40    Ким,  Джинсок. Корейцы Казахстана [Текст]  / Д. Ким. – Астана, 2017. – 159 б.

63.3(5қаз)  

 Қ 19    Қазбеков,  Айтқажы. Бурабай, Оқжетпес, Әулиекөл [Мәтін]  / А. Қазбеков ; Алиев А.К., Соловьев С.Ф., Шабитайқызы Ш. – Көкшетау : Көкше-Полиграфия, 2011. – 280 б.

63.3(257Қ-4Қз)   

Қ 41    Қармақшы [Мәтін]  : Ауданға 80 жыл / ред.: Ш. Құндақбаев, Е. Тоқтаров. – Алматы : Халықаралық "Дала" журналының кітапханасы, 2009. – 240 б.

63.3 (5 қаз)   

Қ 56    Қожа Ахмет Ясауи кесенесі = Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави = Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi [Мәтін]  / құраст. Ә.Қ,Муминов, С.Моллақанағатұлы т.б. – Алматы : Таймас, 2009. – 200 б. : суретті

929.52(574.54)   

Т 86    Тұрманұлы,  Маханбетжан. Анамдай аяулысың туған жерім [Мәтін]  / М.Тұрманұлы. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2014. – 290 б.

 

Өлкетану

26.89(257Қ-4Ақт)   

А 35    Ақтөбе-Aktobe-Актобе [Мәтін]  : фотоальбом / ауд. А.Утегенов, Н.Голубева. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2010. – 312 б.

26.89(5Қаз)   

Ж 56    Жетісу = Семиречье = Zhetysu [Мәтін]  : Фотоальбом / Жоба авторы: Ж. Нұрбеков; мәтін авторы: А. Поздеев-Башта, К. Ахметова; ауд. К. Үйсінбаева, Т. Ақбердин. – Алматы: Эффект" ЖШС, 2009. – 192 б.

26.89   

Қ 78    Құтты мекен - Ақтөбе [Мәтін]  : Кітап-альбом / ағылш. тіліне ауд. Мейрамгүл Балғожина. – Алматы : Самға-2008. –  : суретті

26.89(5Қаз)   

О - 62    Оңтүстік Қазақстан облысының тарихи-мәдени ескерткіштері = Памятники истории и культуры Южно-Казахстанской области = Historical and cultural monuments in Southern Kazakhstan province [Мәтін]  / құраст. К.Байпақов, Д.Воякин.; ауд. Т.Акбердин, К.Боброва, К.Уйсенбаева. – Алматы : Таймас, 2009. – 200 б. : суретті

26.89(2Рос=Яку)   

Р 43    Республика Саха [Текст]  / Сост. И.И.Шабалина; пер. Н.Томпосова,В.Зенина. – Якутск : Якут. кн. изд., 2005. – 319 с.

07 желтоксан 2020 ж. 11:56
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: