Мұстафа Шоқай

1.Арғынбаев Ә. Мұстафа Шоқайұлының «Түркістанның біртұтас идеясы туралы» еңбегіне //Қазақ тарихы.-1997.-№2.-37-38 б.

2.Атабаев Б. Стамбулдан келген кітап: [Мұстафа Шоқайдың еңбектері туралы] //Сыр бойы.-2004.-27 қаңтар

3.Әбжанов Х., Кональская С. Америкадан жеткен қолтаңба: [М.Шоқайдың 1935 жылы Парижде жарық көрген «Түркістан под властью Советов» деген еңбегі Нью-Хэвен қаласындағы Йель университетінің кітапханасынан табылды] //Егемен Қазақстан.-2001.-20 желтоқсан

4.Әли Ф. «Жас Түркістанның» жаңа өмірі: [М. Шоқайдың 1929-1339 жылдар аралығында Парижде шығарған «Жас Түркістан» журналы туралы] //Қазақ әдебиеті.-1997. – 25 қараша

5.Елім деген ұланын ұлым деп елі қашан бауырына басар екен?:[Мұстафа Шоқайдың мұралары туралы] //Ақмешіт апталығы.-2000.-21 қаңтар

6.Жәпек М. Мұстафа Шоқайұлының публицистикасы: [Тарихи дерек] //Орталық Қазақстан.-2005.-25 қазан

7.Жұмағали К.Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді немесе Мария Шоқай «Естеліктерінің» аудармашысы кім? //Жас Алаш.-2000.-13 маусым.-(«Руханият»,№5, газет қосымшасы)

8.Жұмаханов Н. Мұстафа Шоқайдың екі томдығы: [ «Қайнар» баспасынан таңдамалы шығармалар жинағы жарық көрді] //Қазақ әдебиеті.-1999.-25 маусым(№26).-2 б.

9.Қарсыбаева Ж. А., Шотбақова Л.Қ. Мұстафа Шоқайдың публицистикасы // Парасат. – 2008.- №7.-17 б.; Қарағанды университетінің хабаршысы. Тарих.Философия.Құқық сериясы.-2008.-№2.-190-195 б.

10.Қозыбаев М. Ғұмырнама жанрын зерттеу мәселелері: [М.Шоқайдың ғұмырнамалық еңбектерін зерттеу мәселелері туралы] //Қазақ Елі.-1996.- 27 желтоқсан (№52). – 3 б.

11.Қоңыратбай Т. Атылудан аман қалған азат ой: [ Мұстафа Шоқай мұрасын оқығаннан кейін туған ойлар] //Түркістан.-2003.-10 көкек(№15)..

12.Қыдырәлі Д. Эмиграциядағы Түркістан әдебиеті: [М.Шоқайдың еңбектері туралы] //Таң-Шолпан.-2005.-№4.-124-131 б.

13.Мұстафа және Мария Шоқайдың «Естеліктер» кітабы: [ Кітаптың тұсаукесер рәсімінен] //Қазақ әдебиеті.-1997.-22 сәуір.-2 б.

14.Мұстафаның «Дибаевы»: [1915 жылы «Қазақ» газетінің 156 санында жарияланған М.Шоқайдың мақаласы туралы және сол мақала қайтадан қайталанып беріліп отыр] // Қазақстан-ZAMAN.-1996.-21 маусым

15.Орынбекұлы Б. Мұстафаны оқығанда: [М.Шоқайдың «Туркестан под властью Советов» атты монографиялық еңбегінде тоталитарлық жүйе қасіреттері терең суреттелетіні жайлы] //Заман-Қазақстан.-1997.-17 қаңтар.-12-13 б.

16.Сәдірқызы Г. Отанға оралу: [ Мұстафа Шоқайдың туған топырағына өзі болмаса да көзіндей көретін кітабы жұртымен табысты] //Егемен Қазақстан.-1997.-22 сәуір

17.Сәрсенбай О. Мұстафа Шоқай мұрасы //Қазақ Елі.-1999.-12-18 ақпан.-4 б.

18.Серғазинов Б. Мұстафа Шоқай еңбектерінде Кеңес өкіметі саясатының бағалануы //Абай.-2001.-№2.-52-54 б.

19.Сүтжанов С. Ұлттық зиялы деп...[М.Шоқайдың тұжырымдамасы туралы] //Ақиқат.-2004.-№2.-94-96 б.

20.Ұлышай С. Мұстафаны толық танимыз десек... немесе оның шетелдерде жарияланған басты еңбектері туралы: [«Улуг Туркистан», «Бірлік туы», «Свободный Туркестан», «Новый Туркестан», «Вольные горцы», «На рубеже», «Жаңа дүние», «Арай», «Жаңа Түркістан», «Жас Түркістан», «Ориент ет оксидент» атты басылымдарда жарияланған мақалалар туралы] //Қазақ Елі.-1996.-20 желтоқсан.-1,5 б.-(М.Шоқай мен Мария Шоқайдың 1921 жылы түскен фотосуреті берілген)