Мұстафа Шоқай

1. Айдосов А., Қалиев Ы., Кереев М. Қызылорда:[Қызылорда алғашқы астана-80]. – Қызылорда: Тұмар, 2005.-67, 71- 74, 63 б.

2. Бөкейханов Ә. Таңдамалы.- Алматы: Қазақстан, 1994.-52,72,76,75,81-89,236,250 б.

3. Досманбетов Б., Кереев М. Қызылорда: [Қызылорда – 180].- Қызылода: Нұр-Сәулет, 1999.-67-68, 75 б.

4. Жүсіпов С. Қанішер Гержодтың қолжазбасы: Зерттеулер, талдаулар.

5. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Көп томдық/Бас ред. М.Қойгелдиев.-Астана: «Астана полиграфия», 2007.- Т.4.-Қазақ съездері.- 9,14,16,23,100, 103-105,109,129,165,174,215,217,221, 231,236,271,277,280,297,318 б.

6. Озғанбай Ө. Ресей мемлекттік Думасы және Қазақстан. ( 1905-1917 ж.ж.) – Алматы: 1997.-20,21,69,101,102,188,203,218,196,199,307 б.

7. Оралтай Х. Алаш Түркістан-түріктердің Ұлт азаттық ұраны.- Стамбул : 1973.- 79-80 б.

8. Оралтай Х. Елімай-лап өткен өмір: Шығыс Түркістан қазақтарының 1930 жылдан бергі елдегі және шеттегі ұлт-азаттық күрестерінен көріністер, сондай-ақ Такламакан шөлінде, Гималай тауында және Түркия мен Германияда арпалысып өткен жылдар.- Ыстанбұл:1999.-287, 295,311,336,440,456,487-489,518,519,542,555,590,589,590-591,602- 606,599,609,616,627,668,669,606,599,609,616,627,668,669, 684,727,728,372 б.

9. Рахматулла Ж., Сағымбайұлы К. Тәуелсіздік толғауы.- Қызылорда: 2002.-6, 22 б.

10. Сыр өңірі тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін.- Алматы: Атамұра, 1998.-104-106 б.

11. Түменбай Қ. Жындахана жейдесі:/ Әңгіме/ //Түменбай Қ.Жасыл жанып тұрғанда:Роман, хикаят, әңгімелер-Алматы: «Сөздік-словарь»,2001.-295-296 б.