Июнь

Наука

001(574.54) Үздік жас ғалым: Ғылыми мақалалар жинағы / Ред. басқарған: Ү 28 Н.К.Нұрмаханов.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 136 б.

 

Печать

654(574)(075.8) Абдраев М. Телехабар жасау технологиясы: Оқу құралы /А 14 М.Абдраев; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2Ш.- 162 б.

 

659(574)(075.8) Ақпараттық себеп: имидждік басылымдарды дайындау А 37 ="Информационный повод: подготовка имиджевых публикаций": Жас оқытушы мектебі. Семинар-тренинг. 19 наурыз, 2014 жыл. Оқу-әдістемелік құрал / Ред: Ш. Биекеева.- Алматы:Қазақ университетi, 2014.- 110 б.

 

76.120.4 (257К-4Кз) Дайрабай Т. Жеті тараудағы - жеті анық / Т. Дайрабай; Ред: Д 14 Г.Мұзафарова.- Алматы: Өнер, 2012.- 400 б.: илл.

 

070(574.54) "Жалағаш жаршысы" жаңа белесте / Ред: Ғ. Әбілдаева.- Қызылорда: Ж 22 Тұмар, 2014.- 256 б.

 

655(574)(075.8) Медеубекұлы С. Басылымды редакторлық даярлау: Оқу құралы /М 39 С.Медеубекұлы; Ред: С. Қалуов. - Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 176 б.

 

070 Сыдиықұлы Қ. Бес ғасыр сөйлейді / Қ. Сыдиықұлы; Құраст. С 93 Ғарифолла Әнес пен Гулшат Омарова.- Алматы: Арыс, 2014.- 392 б.

070(574.54) Сыр бойы және "Кызылординские вести" газеттеріне 85 жыл / Құраст: С 95 Қ. Әбішұлы.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 80 б.: илл.

 

070 Тәшен Т.М. Сырда өскен шынар / Т.М. Тәшен; Ред: Ахетов Т.-Т 29 Қызылорда: Ақмешіт, 2014.- 244 б.

 

Стандартизация

006.91(574)(075.8) Метрологияның физикалық негіздері. Электрлік өлшеулер: Оқу-М 48 әдістемелік құрал / Ред: Ш.Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 92 б.

Культура

71(5Қаз) Өмірбекова М.Ш. Көшпенділер мәдениеті. Қазақтың дәстүрлі Ө 44 өнерінің мәдени рәміздік негіздері: Монография / М.Ш. Өмірбекова; Жауапты ред: Ә.Темірлан.- Алматы: Зият Пресс, 2010.- 288 б.


Библиография

016:34 Нарикбаев М.С. Библиографический указатель и материалы к Н 28 библиографии / М.С. Нарикбаев; Сост: С.Ф. Ударцев.- Астана: ТОО "КазГЮУ Консалтинг", 2015.- 176 с.

Справочные издания

030 Большая иллюстрированная энциклопедия школьника / Пер. с англ. Б 79 В.Гибадуллина и др.- Москва: Махаон, 2015.- 504 с.: илл.

 

030 Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита / Руков. проекта Б 79 Джулиан Холланд.- Москва: Махаон, 2014.- 496 с.: илл.

 

030 Большая книга знаний / Тех.ред: Т. Андреева.- Москва: Махаон, Б 79 2014.- 480 с.: илл.


Детская литература

087.5 А что это? А кто это?: Детская энциклопедия в вопросах и ответах А 11 / Ред: Чередниченко И., Скиба Т., Феданова Ю.- Ростов-на-Дону: Владис, 2015.- 160 с.: илл.

 

087.5(574) Абай / Құраст: П. Бисенбаев.- Алматы: Аруна, 2014.- 24 б.: илл.-А 13 (Даңқты адамдар).

 

087.5(574) Архимед / Жауапты ред: Д. Хамзеева.- Алматы: Аруна, 2014.- 24 б.: А 83 илл.- (Даңқты адамдар).

 

087.5 Большая книга игр для уиа: Развиваем логическое мышление и Б 79 креативность! / Пер. с англ. И. Муллер.- Санкт-Петербург: Питер, 2015.-192 с.: илл.- (Вы и ваш ребенок).

 

087.5 Вайнберг А. Жалықтырмайтын астрономия: Балалар энциклопедиясы /В 14 А. Вайнберг; Қазақ тіліне ауд. Қ.Қайым.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 61 б.:илл.


087.5 Данилова Л. Зимние забавы: Мастерим и играем вместе с детьми /Д 18 Л. Данилова; Гл.ред: Е. Измайлова.- Москва: Клевер-Медиа Групп, 2015.- 64 с.: илл.


087.5 Лучшие головоломки для мальчиков и девочек / Сост: Т. Скиба.-Л 87 Ростов-на-Дону: Владис, 2015.- 104 с.: илл.- (Развиваем логику и внимание).

 

087.5 Первая книга малыша: 300 первых слов / Пер. с англ. И. Данэльян.-П 26 Москва: Клевер-Медиа Групп, 2015.- 16 с.: илл.- (Мои первые слова).

 

087.5 Скиба Т.В. Первая детская энциклопедия обо всём на свете / Т.В. С 42 Скиба; Ред: Рублев С., Феданова Ю.- Ростов-на-Дону: Владис, 2015.- 160 с.: илл.

 

087.5 Стил Ф. Викинги. Пираты / Ф. Стил; Пер. с англ. О. Сергеевой.-С 80 М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.- 123(5) с.: илл.- (Узнай и смастери).

Философия.Психология

87.3(5Каз) Академик Ж.М. Абдильдин и мировая философия / Отв. ред: А 38 Г.Соловьев, С. Нурмуратов.- Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2008.- 306 с.

 

159.9(574)(075.8) Ахтаева Н. Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы: А 74 Оқу құралы / Н. Ахтаева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 256 б.

 

88.8(5Қаз) Әлқожаева Н. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүйесі: Ә 54 Оқу-әдістемелік кешен / Н. Әлқожаева , Д. Ертарғынқызы; Ред: Ш. Биекеева.-- Алматы: Қазақ университетi,2013.- 80 б.

 

159.9(075.8) Жарикбаев К.Б. Казахская этнопсихология: Учебное пособие /Ж 34 К.Б.Жарикбаев, А. Олжаева; Ред: Г. Бекбердиева., И. Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 304 с.

 

159.9(574) Спорттық психология: Оқу құралы / Ким А. және т.б.- Алматы: С 74 Қазақ университетi,2014.-132 б.

 

88.8 Шипицына Л.М. Психология детей с нарушениями функций опорно-Ш 63 двигательного аппарата: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук; Зав.ред: В. Кирьянов.- М.: Владос, 2004.- 368 с.- (Коррекционная педагогика).

Религия

86.38 Әділбаев А. Әбу Ханифа және ханафи мәзһабы / А.Әділбаев, Ә 25 Ш.Әділбаева; Ред: А. Жалбағаев, Қ. Бағашар.- Алматы: Көкжиек - Б,2012.- 400 б.

28 Әділбаев Алау. Кемелдік кілті / А. Әділбаев; Ред: А. Жалбағаев, Ә 25 С. Қалуов.- Алматы, 2014.- 248 б.

 

28 Ел болам десең , бесігіңді түзе: Бала тәрбиесінің мұсылмандық Е 41 бастаулары / Жоба жетекшісі Серікбай қажы Ораз.- Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы.- Алматы, 2014.- 232 б.

 

28 Ислам экстремизм мен лаңкестікке қарсы: Лаңкестік әрекеттер -И 87 адамзатқа қарсы жасалған қылмыс / Құраст: "Көкжиек-Б" баспасы.- Алматы:Көкжиек - Б, 2011.- 240 б.

 

28 Мұхиддин Әбу Зәкәрия Яхия ибн Шәрәф ибн Мурри. Хадистер жинағы: М 86 Риядус-салихин / Ә.З. Мұхиддин; Қазақ тіліне ауд: Әкімханов А.Б.- Алматы: Көкжиек, 2014.- 656 б.

 

28 Оңғаров Е. Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары / Е. Оңғаров; О 61 Ред: Ж. Сүлейменова.- Алматы: Көкжиек, 2014.- 272 б.

 

28 Өткелбаев Б. Ислам және ғылым / Б. Өткелбаев; Жауапты ред: Ө 90 Қ.Бағашар.- Алматы: Көкжиек, 2014.- 172 б.

 

86.38 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.Васатыя - путь жизни /Ш 39 М.С.Шейх; Отв.ред: А.В. Полосин.- Ташкент: Sharg, 2010.- 320 с.

 

86.38 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.Суннитские вероубеждения /Ш 39 М.С.Шейх; Отв.ред: А. Алиев.- Ташкент: Хилол-нашр, 2013.- 544 с.

 

86.38 Шейх Мухаммад Садық Мухаммад Юсуф.Разногласия: причины и Ш 39 решения / М.С. Шейх; Отв.ред: А. Алиев.- Тошкент: Hilol-Nashr, 2012.- 368 с.

 

Общественные науки в целом

3(100) Год планеты: Ежегодник. Вып. 2014 г.: экономика, политика, Г 59 безопасность / Гл.ред: В.Г. Барановский.- М.: Идея- Пресс, 2014.- 476 с.

316.3(574) Социальный портрет современного казахстанского общества: Сборник С 69 статей / Ред: Султангалиева А.К.- Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 240 с.: фото.


Политика. Политические науки

325(517.3) Қозғамбаева Г. Моңғолиядағы қазақ диаспорасының тарихы: Оқу Қ 57 құралы / Г. Қозғамбаева , А. Қалыш; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 172 б.

325.1(574) Садовская Е.Ю. Китайская миграция в Республику Казахстан: С 14 традиции Шелкового пути и новые векторы сотрудничества / Е.Ю. Садовская; Рецензент: К.Л. Сыроежкин.- Алматы: Раритет, 2014.- 444с.+12с.вкл.: вкл.

 

323(479.25) Сарабеков Ж. Армения и Евразийский экономический союз: больше С 20 вопросов, чем ответов? / Ж. Сарабеков.- Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 48 с.: фото.

 

323(575.1) Sarabekov Z. Uzbekistan on the Modern Stage / Z. Sarabekov.-S 22 Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 64 c.: фото.

 

66.3(257к-4Кз)Сенім жүгі / Құраст: А. Божанова., Жүсіпбек К.- Алматы: Самара-С 35 Принт, 2007.- 192 б.

 

323(574) Чеботарёв А.Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: Ч 34 динамика, идеи, оценки: Монография / А.Е. Чеботарёв; Гл.ред: Акимбеков С.М. - Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015.- 512 с.: фото.


Экономика. Экономические науки

332(574)(075.8) Абдыгалиева С. Землеустройство: Учебное пособие / С.Абдыгалиева; А 13 Ред: И .Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 226 с.

 

332.1(574)(075.8) Әубәкірова Ж. Аймақтық экономика: Оқу құралы / Ж. Әубәкірова, Ә 79 Ж. Құдабаева; Ред: Ш. Биекеева.- әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 162 б.

 

338.47(574)(035.3) Матаев Т.М. Партнерство государства и бизнеса в транспортной М 33 сфере в Республике Казахстан: Монография / Т.М. Матаев; Рецензенты: Проценко О.Д., Дуканич Л.В.- М.: Креативная экономика, 2014.- 256 с.: табл. - (Доктор делового администрирования).


338.1(574) Оралбаева Ж. Экономикалық талдау негіздері: Оқу құралы /О-65 Ж.Оралбаева , А. Арыстамбаева; Ред: Г. Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 б.

336.22(574)(075.8) Салықтар және салық салу: Оқулық / Ермекбаева Б., Нурумов А., С 18 Бекболсынова А., Арзаева М.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 598 б.

330(574)(075.8) Экономикалық теория: Оқу құралы / Бас ред: Е. Жатқанбаев.-Э 40 Алматы: Қазақ университетi,2014.- 306 б.

 

65.9(5Қаз) Ялчынкая О. Қазақстанның Банкноттары=Банкноты Казахстана /Я 51 О. Ялчынкая.- Алматы: Leader, 2012.- 150 б.: илл.


Государство и право. Юридические науки

342(574)(075.8) Жетпісбаев Б. Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық: Ж 56 Оқу құралы / Б. Жетпісбаев , С. Тыныбеков; Жауапты ред: С. Ермұхаметова.-Алматы: Қазақ елi, 2014.- 262 б.


343.9(574)(075.8) Криминалистік тактика: Оқу-тәжірибелік құралы / Тапалова Р.Б. К 74 және т.б.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 114 б.

347.965(574)(075.8)Мухамадиева Г. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: Оқу М 92 құралы. 2-басылым / Г. Мухамадиева; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 138 б.

 

347.9(574)(075.8) Тапалова Р. Сот-сараптамасының нормативтік-құқықтық негіздері: Т 20 Оқу-әдістемелік құрал / Р. Тапалова , С. Даубасова; Ред: Ш. Биекеева.-Алматы: Қазақ университетi,2014.- 242 б.

 

67.620.8(5Қаз)Трофимова С. Біздің Отан. Қазақстан Тәуелсіздігінің Рәміздері /Т 71 С.Трофимова; Бас ред: Сейдыханова Г.- Алматы: 8&8, 2013.- 22 б.: илл.

 

340.6(574) Шакиров К. Қазақстан Республикасындағы сот сараптамасы: Ш 20 ұйымдастырылуы және өндірісі: Оқу-әдістемелік құрал / К. Шакиров, Р.Тапалова; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 202 б.


Военное дело

355.292 70 жыл желбірейді жеңіс туы=70 лет реет знамя победы: Ұлы Отан Ж 56 соғысы кезіндегі мұнайшылар ерлігі / Құраст: Г. Оразалықызы., Ж. Құлиев., С. Жылқайдаров.- Алматы: "Полиграфкомбинат" ЖШС, 2015.- 496 б.: илл.

 

355 Елеусінов Б.Т. Сталиннен Горбачевке дейін / Б.Т. Елеусінов, Е 45 Б.Қ.Қожамберлиев; Ред: Ж. Ақсақалұлы.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 270 б.

 

355.292 Ер есімі - ел есінде=Мы помним, мы гордимся..: Фотокнига / Автор Е 64 и руков. проекта К. Бейсебаев.- Алматы: Қайнар, 2015.- 344 с.: фото.

 

355.292 Кәрім Рысбай. Ағайынды Бозжановтар / Р. Кәрім; Ред: Р. Кәрімов.-К 25 Қызылорда: Ақмешіт, 2014.- 235 б.: фото.

 

355(574.54) Мәдениеттік майдангерлер / Құраст: Ж. Аққұлов., Б. Нұржанов.-М 35 Алматы: Leader Book, 2015.- 356 б.+25 б.: сурет.


Социальное обеспечение

366.5 Тұтынушыларлың құқығын қорғауға арналған оқу-әдістемелік құрал: Т 89 Оқу-әдістемелік құрал / Т. Баталова, С. Шалтақбаева, Г. Пралиева, О. Вербова, И. Корсунов, Н. Цыгулева.- Алматы, 2014.- 600 б.

 

366.5 Учебно-методическое пособие по защите прав потребителей: Учебно-У 91 методическое пособие / Т. Баталова, С. Шалтакбаева. Г. Пралиева, О. Вербова, И. Корсунов, Н. Цыгулева.- Алматы, 2014.- 598 с.


Образование. Педагогические науки

373.54 Әлімов А.Қ. Интербелсенді оқу әдістемесін мектепке қолдану=Ә 55 Интерактивные методы обучения: Оқу құралы / А.Қ. Әлімов; Пікір жазғандар: Б. Тұрғынбаева., А. Рысбаева.- "Назарбаев Зияткерлік мектептерді" ДББҰ.-Астана: Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014.- 188 б.


74.200.54 Балаларға спорт жөнінде: Ол жайында бәрін біл / Қазақ тіліне ауд. Б 22 Ж. Қажығалиева.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 168 б.: илл.

 

373 Балаларды ғылымды танып-білуге жетелейік: Бірегей жүйелі құрылған Б 22 көрнекі анықтама / Қазақ тіліне ауд: Қ.Қайым.- Алматы:Алматыкітап, 2014.- 256 б.: илл.


373 Балаларды математиканы түсінуге жетелейік: Бірегей жүйелі Б 22 құрылған көрнекі анықтама / Қазақ тіліне ауд: Б. Уразова., Н. Тұяқова.-Алматы: Алматыкітап, 2014.- 264 б.: илл.

 

373(574)(072) Батибаева С. Дене тәрбиесі: Әдістемелік құрал: мектепалды Б 27 даярлық (5-6 жас) тобының педагогтеріне арналған / С. Батибаева; Ред: М. Солтанғазина.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 136 б.: сур.

 

373(574)(072) Бәтібаева С. Дене шынықтыру: Әдістемелік құрал / С. Бәтібаева, Б 32 Р. Байдекенова; Ред: М.Солтангазина.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 112 б.

 

74.261.4 Бекмағамбетов Ш. Қазақ тіліндегі түсіндірмелі қатынастағы Б 39 құрмаластардың құрылымдық-мағыналық ерекшеліктері: Оқу-әдістемелік құрал /Ш. Бекмағамбетов; Пікір жазғандар: Б. Шалабайұлы., Ж. Сәдуақасұлы.-Қызылорда: Тұмар, 2009.- 96 б.

 

376 Воробьёва Т. Логопедические упражнения: Артикуляционная В 75 гимнастика / Т. Воробьёва , О. Крупенчук; Ред: Ф. Салимжанова.- Санкт-Петербург: Литера, 2014.- 64 с.: илл.- (Уроки логопеда).

 

74.0 Ғаббасов С. Ұрпақ тәрбиесінің жаңа ілімі: 1-кітап және 2-кітап Ғ 12 / С. Ғаббасов; Бас ред: А. Сужикова.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 232 б.:сур.

 

373.2 Косинова Е.М. Логопедический букварь: Уникальная методика К 71 развития речи / Е.М. Косинова; Отв.ред: О. Фесенко.- М.: Махаон, 2015.-112 с.: илл.- (Академия дошколят).

 

74.58 Креативная педагогика: Сборник творческих работ студентов / Сост:К 79 А. Мынбаева, З. Садвакасова, А. Темирболат.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 70 с.: илл.

 

376 Крупенчук О.И. Логопедический массаж ложками / О.И. Крупенчук; К 84 Ред: Т. Кондакова.- Санкт-Петербург: Литера, 2014.- 48 с.: илл.- (Уроки логопеда).

 

74.4 Куликовская Л.К. Сам себе репетитор: Программированный учебник-К 90 тренажер по синтаксису русского языка / Л.К. Куликовская.- Алматы: Школа ХХІ века, 2011.- 200 с.- (Готовимся к тестированию).

 

37.02 Кусаинов Г.М. Основы дидактики=Дидактика негіздері: Учебное К 94 пособие / Г.М. Кусаинов, К.М. Сагинов; Рецензенты: С. Ахметбекова, Н.Жетпеисова.- Астана: Центр педагогического мастерства, 2014.- 338 с.

 

74.26 Мукажанова Р.А. "Самопознание" и другие учебные предметы М 90 предметы: возможности интеграции содержания и методов обучения: Учебно-методическое пособие для учителей / Р.А. Мукажанова, Г.А. Омарова.- Алматы: ННПООЦ "Бөбек", 2013.- 128 с.

 

378(574)(075.8) Мұхатова О.Х. Магистерлік диссертацияларды дайындау бойынша М 86 әдістемелік нұсқаулар: Оқу-әдістемелік құрал / О.Х. Мұхатова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 40 б.

 

74.58 Мынбаева А.К. Инновационные стратегии и технологии воспитания М 94 студентов . Инновации в обучении: Учебно-методическое пособие / А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова; Рецензенты: А.Б. Мукашева., Н.А. Анарбек.-Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 92 с.: фото.

 

371(031) Оқушының алғашқы энциклопедиясы / Жауапты ред: Д. Хамзеева.-О-52 Алматы: Аруна, 2013.- 448 б.: илл.

 

373 Помогите детям познать науку: Уникальный пошаговый наглядный гид П 55 / Пер. с англ.яз. Р. Боброва.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 256 с.: илл.

 

373 Помогите детям разобраться в математике: Уникальный пошаговый П 55 наглядный гид / Ред: А. Альмурсина.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 264 с.: илл.

 

378.4(574) Саяси ғылымдарының докторы, профессор Ә.Қ. Бәкірдің 75 жылдығына С 27 арналған дөңгелек үстел материалдары=Материалы круглого стола, приуроченного к 75-летию доктора наук, профессора Ә.Қ. Бәкір: "Алаш мұрасы

- тәуелсіздігіміздің рухани тірегі" / Ред. алқа: Құсаинова Ж.Д.,Мұқатаева Л.К., Абильдина А.А.- Астана, 2015.- 126 б.

 

373 Степанов В. Мой первый букварь: Классическая методика обучения С 79 / В. Степанов; Отв.ред: Е. Баканова.- Москва: Махаон, 2015.- 144 с.: илл.-(Академия дошколят).

 

74.200.58(5Қаз)Трофимова С. Біздің Отан. Қазақстан - құқықтық мемлекет /Т 71 С.Трофимова; Бас ред: Сейдыханова Г.- Алматы: 8&8, 2012.- 18 б.: илл.

 

373.2 Трофимук Н.А. Красивые поделки в технике декупаж / Н.А. Трофимук; Т 76 Ред: Т. Кондакова.- Санкт-Петербург: Литера, 2013.- 64 с.: илл.- (Не скучаем дома!).

 

Этнография

39(574)(084) Асылхан Б. Қазақтың көшпелілік мәдениеті=Kazakh Nomadic Culture А 89 / Б. Асылхан; Жауапты ред: Б.Ғабдылкарімұлы.- Үрімші: ҚХР Шинжяң Жастар -өрендер баспасы, 2014.

 

39(574)(075.8) Қалшабаева Б. Қазақ диаспорасы реприанттар проблемаларын Қ 29 зерттеу бойынша этнографиялық экспедициялар мен студенттік практика қатысушыларына арналған сұрақнама-бағдарлама: Оқу-әдістемелік құрал /Б.Қалшабаева , М. Егізбаева; Жауапты ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 760 б.

 

398(574) Қыз Жібек: Эпос / Проз. нұсқ. жасаған Ә.Файзуллаұлы.- Алматы: Қ 80 Алматыкітап, 2014.- 72 б.: илл.- (Менің Қазақстаным).


Естественные науки

28.5я6 Иващенко А. Қазақстанның өсімдіктер әлемі: Көпшілікке арналған И 20 ғылыми басылым / А. Иващенко; Жоба жетекшісі Э. Баталова.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 176 б.: сур.

 

502(574)(075.8) Каримов А.Н. Экологияның химиялық негіздері: Оқу құралы /К 18 А.Н.Каримов; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 218 б.

 

502(574)(075.8) Қоршаған орта химиясы: Оқу құралы / Мырзалиева М. және т.б.-Қ 66 - Алматы: Қазақ университетi,2014.- 284 б.

502(574)(075.8) Майкотова Ғ. БАҚ-тағы әлеуметтік-экология мәселелері: Оқу М 13 құралы / Ғ. Майкотова; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 б.

 

26.89(257К-4Кз) Сопыбеков А. Жаңақорған: Тарихнама / А.Сопыбеков.- Шымкент: С 66 "Кітап" ЖШС баспасы, 2008.- 648 б.: илл.

 

908(574)(084) Якушкин В. Қазақстанның ғажайып табиғаты=Удивительная природа Я 47 Казахстана: Фотоальбом / В. Якушкин; Ред: М. Жанұзақова., А. Сужикова.-Алматы: Алматыкітап, 2014.- 320 б.: фотосур.- (Менің Қазақстаным).


Математика

519.7(574)(075.8) Айсағалиев С. Тиімді басқару дәрістері: Оқу құралы / С. Айсағалиев, А 31 Ә. Қабидолданов; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 220 б.

 

517(574) Білиев Н. Функционалдық анализ: Қысқаша курс. Оқулық / Н.Білиев; Б 94 Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 166 б.

 

519.85(574)(075.8) Жумагулов Б.Т. Основы математического и компьютерного Ж 88 моделирования естественно-физических процессов: Учебник / Б.Т. Жумагулов, У. Абдибеков; Ред: Бекбердиева Г.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 208 с.: илл.

 

519.8(574)(075.8) Иманқұл Т. Операцияларды зерттеудің дәрістері: Оқу құралы /И 48 Т.Иманқұл; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 196 б.

 

51(07) Махмеджанов Н. Жоғары математикадан тапсырмалар жинағы: Оқу М 31 құралы / Н. Махмеджанов; Ред: Р. Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 122 б.

 

22.161.1(5Қаз)Темирболат С.Е. Метод редукции исследования краевых задач для Т 32 дифференциальных уравнений: Учебно-методическое пособие / С.Е. Темирболат; Ред: З. Усенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 52 с.

 

517.2(075.8) Тунгатаров А. Дифференциальные уравнения с переменными Т 84 коэффициентами: Учебное пособие / А. Тунгатаров; Ред: З. Усенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 100 с.


Физика

53(574)(075.8) Абдуахитова Г. Көп өлшемді комплексті талдау: Оқу-әдістемелік А 14 құрал / Г. Абдуахитова; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 112 б.


539.1(574)(075.8) Жұманов К.Б. Атомдық және ядролық физика: Оқу құралы /Ж 87 К.Б.Жұманов, Г.Н. Шынықұлова; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 274 б.


531(574)(075.8)Механика: Общий физический практикум / Коллек. ав. С. Исатаев., М 55 И. Корзун., А. Аскарова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 210 с.

 

Химия

544(574) Әбілдин Т.С. Алифатты және ароматты аминдерді нитрилдерден Ә 20 катализдік синтездеу / Т.С. Әбілдин; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 166 б.

 

547(574)(075.8) Әбілов Ж. Органикалық химиядан зертханалық жұмыстар: Оқу құралы Ә 20 / Ж. Әбілов , К. Бажықова; Ред: К. Саркенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 208 б.

 

546(574)(075.8) Бейорганикалық реакциялар тізбектері: Оқу құралы / Құраст: Б 38 Бекішев Қ. және т.б.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 100 б.

 

54(574)(075.8) Бекішева Қ. Жұмбақталған химиялық олимпиада есептері: Оқу Б 40 құралы / Қ. Бекішева , Г. Бердібек.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 104 б.

 

544(574)(075.8) Коллоидтық химияның зертханалық жұмыстары: Оқу-әдістемелік құрал К 49 / Мұсабеков Қ. және т.б..- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 128 б.

 

54(574)(075.8) Омаров Т. Химия - ғылым әлемінде: Оқу құралы. 2 / Т. Омаров , О 58 М.Танашева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 350 б.

 

54(574)(075.8) Омарова Т. Химия - ғылым әлемінде: Оқу құралы. 2 бөлім. 1 /О 58 Т.Омарова , М.Танашева; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi,2014.-408 б.

 

547(574)(075.8)Рахметуллаева Р. Жаңа полимерлі материалдар: Оқу құралы /Р 24 Р.Рахметуллаева; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 160 б.

 

546(574)(075.8) Фосфаттардың химиялық технологиясының практикумы: Оқу-Ф 77 әдістемелік құрал / Балғышева Б. және т.б.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 120 б.

 

547.823 Химия фосфорорганических соединений этинилциклогексанового ряда: Х 46 Монография / Б. Джиембаев, Г. Барамысова, Н. Ахатаев, Н. Жусупбекова, Н.Аппазова, У. Тусипова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 257 с.

 

547.823 Этинилциклогексан қатарындағы фосфорорганикалық туындылар Э 90 химиясы / Б.Ж. Джиембаев., Г.Т. Барамысова., Н.А. Ахатаев., Н.С.Жусупбекова., Н.О. Аппазов., У.С. Тусипова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.-257 б.

 

Биология

579(574)(075.8) Абдиева Г.Ж. Тағамдық өнімдерді санитарлы-микробиологиялық А 14 бақылау: Оқу-әдістемелік құрал / Г.Ж. Абдиева, А. Кистаубаева; Ред: Ш.Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 114 б.

 

57(574)(075.8) Базарбаева Ж. Биология индивидуального развития: Сборник тестов: Б 17 учебное пособие / Ж. Базарбаева , С. Нуртазин.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 с.

 

575(574)(075.8)Шүлембаева К. Хромосомалық инженерия: Оқу құралы /Ш 96 К.Шүлембаева; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 214 б.

Биотехнология

60(574)(075.8) Жұмабаева Б. Биотехнология негіздері: жануарлар биотехнологиясы: Ж 87 Оқу құралы / Б. Жұмабаева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 184 б.

 

Медицинские науки

53.58 Блаво Р. Большая книга женского здоровья / Р. Блаво; Вед.ред: О. Б 68 Бабушкина.- М.: Астрель, 2012.- 544 с.- (33 ключа Блаво).

613.9 Гильяно М. Француженки подтяжек не делают / М. Гильяно; Пер. с Г 47 англ. А. Патрикеевой.- Москва: АСТ: CORPUS, 2015.- 344 с.

 

613.94 Квин Г. Ключ к вечной молодости для женщин: Учитесь не стареть! К 32 / Г. Квин; Отв. за вып: С. Раимова.- Санкт-Петербург: ДИЛЯ, 2014.- 288 с.

Техника

621.18(574) Бөлегенова С. Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды Б 78 3 D үлгілеу: Оқу құралы / С. Бөлегенова; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 134 б.

 

661(574)(075.8) Есімова О.А. Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар: Е 86 Оқу құралы / О.А. Есімова, С. Құмарғалиева; Ред: Г. Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 202 б.

 

66.02(574)(075.8) Ешова Ж. "Химиялық технологияның негізгі үрдістері мен Е 96 аппараттары" пәні бойынша тест тапсырмалары: Оқу құралы / Ж. Ешова, Д.Ақбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 88 б.

 

39.2г (257К-4Кз) Жылгелдиев Т. Жол бойындағы жұлдыздар: Киелі Сыр өңіріндегі Ж 92 теміржол саңлақтарының шежіресі / Т. Жылгелдиев; Жауапты ред: Қ. Тәжіқұл.-Астана: Профи Медиа, 2013.- 448 б.: илл.

 

620.1(574)(075.8) Исмайлова Г. Физикалық материалтануға кіріспе: Оқу құралы /И 88 Г.Исмайлова , О. Приходько , Г.Қ. Ташкеева; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 186 б.


30.16(5Қаз) Кистаубаева А.С. Өндірістік биотехнология негіздері: Оқу құралы К 37 / А.С.Кистаубаева; Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.-164 б.

 

622.7(574)(075.8)Құмарғалиева С. Флотацияның теориясы мен практикасы: Оқу-Қ 75 әдістемелік құрал / С. Құмарғалиева , О. Есімова; Ред: Ш. Биекеева.-Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 130 б.

 

681.5(574)(075.8) Қыдырбекұлы А. Автоматика негіздері: Оқу құралы / А.Қыдырбекұлы, Қ 79 Ғ. Ибраев.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 114 б.

 

612(574)(075.8) Торманов Н. Адам және жануарлар физиологиясы: Оқу-әдістемелік Т 60 кешен / Н. Торманов , Г. Атанбаев; Ред: С. Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi,2014.- 160 б.

 

612(574)(075.8) Төлеуханов С. Жүйке және сезім жүйелер физиологиясы: Т 65 Зертханалық тәжірибе жұмыстары: оқу-әдістемелік құрал / С. Төлеуханов, Қ.Дүйсембин; Ред: К. Саркенова. - Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 138 б.

 

Искусство

85.11(5Каз) Байтанаев Б.А. Культовая архитектура Южного Казахстана: Б 18 Архитектурно-археологические исследования памятников позднего ислама=Church architecture of South Kazakhstan / Б.А. Байтанаев, Ю.А. Ёлгин; Отв ред: Байпаков К.М.- Алматы: Хикари, 2013.- 302 с.: илл.- (Мәңгі қазақ елі).

746 Вовкушевская Т. Пэчворк в крючке: Лоскутное вязание / Т. Вовкушевская; В 61 Отв.ред: Е. Силенко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.- 94(1) с.: илл.- (Город мастеров).

85.315.6(5Қаз) Құтбай: Естеліктер / Сопыбеков А., Әшімұлы Ш.- Шымкент: Нұрдана-Қ 78 LTD, 2011.- 232 б.: илл.- (Мәдени мұра).

 

85.95(5Қаз) Нұрымбетов Е. Балдырған=Песни и инструментальные произведения: Н 87 Әндер мен аспаптық шығармалар / Е. Нұрымбетов; Пікір жазғандар: К.Дүйсекеев.- Орал: Полиграфсервис, 2011.- 200 б.: ноталар.

 

85.951 Нұрымбетов Е. Теректі толқыны: Балалар халық аспаптары Н 87 оркестріне арналған партитуралар / Е. Нұрымбетов; Ред: М. Қарымсақов.-Алматы, 2012.- 146 б.: ноты.

 

746.42 Липман М. Большая книга узоров для вязания на спицах / М. Л 61 Липман; Пер.с англ. Е.Лесовиковой.- Харьков: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015.- 288 с.: илл.

 

85.143я6(5Қаз)Сәрсенбаев Ә. Мұстафа Шоқай суретші көзімен=Мустафа Шокай С 28 глазами художника / Ә. Сәрсенбаев; Ред: Әбдіуақап Қара.- Алматы:Интерпринт, 2013.- 112 б.: ил.


85.313(5Каз) Сулейменова М. Рахмадиев / М. Сулейменова; Ред: Е.Шаихова.-С 89 Алматы, 2010.- 112 с.: илл.

 

75(084) Суретті өнер тарихы: Суретшілерді сурет салуға шабыттандырған С 87 негізгі көркемдік бағыттар / Ағылшын тілінен ауд: М. Асанова.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 400 б.: сур.

 

754(574)(084) Тоқтабаева Ш. Қазақтың киізден бұйым жасау өнері=Кошмовойлочное Т 53 искусство казахов=Felt art of Kazakhs / Ш. Тоқтабаева; Жоба жетекшісі: Э.Баталова.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 248 б.: илл.

 

745 Шпульникова Е.В. Кракле: Техника создания декоративного эффекта Ш 84 старины / Е.В. Шпульникова; Вып.ред: В. Кичин.- М.: Вече, 2014.- 64 с.: илл.- (Уютное хобби).

 

746 Шторы и подушки.- Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014.- 32 с.: илл.-Ш 92 (Хобби клуб).


Физическая культура и спорт

796.01(574) Әлімханов Е. Спортшының спорттық жаттығу жүктемелеріне Ә 55 бейімделуі: Оқу құралы / Е. Әлімханов , Д. Оңғарбаева; Ред: Ш. Биекеева.-әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 86 б.

796.83(574) Байкулбаев Б.С. Восстановительные средства в боксе: Учебное Б 18 пособие / Б.С. Байкулбаев; Ред: И.Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 68 с.

 

796.83(574)(075.8)Байкулбаев Б. Особенности развития выносливости и рекомендации Б 18 по проведению круговой тренировки в боксе: Учебное пособие / Б. Байкулбаев; Ред: И. Тастаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 80 с.

 

796.386(574)(075.8)Бейсалиев Т.М. Настольный теннис в высшем учебном заведении: Б 41 Учебно-методическое пособие / Т.М. Бейсалиев, А.Г. Хохлов; Вып.ред: Бекбердиева Г.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 84 с.

 

796.323.2(574)(075.8) Золотухин А.Н. Защита в современном баскетболе: Учебно-З 81 методическое пособие / А.Н. Золотухин, И.И. Мартыненко; Ред: И. Тастаева.-Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 122 с.

 

796.4(574) Онгарбаева Д.Т. Легкая атлетика с методикой преподавания: О-59 Учебное пособие / Д.Т. Онгарбаева, Г.Б. Мадиева; Ред: А. Мантеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 100 с.

 

794.1 Чендлер М. Шахматы для детей. Поставь папе мат! / М. Чендлер; Ч 43 Пер. с англ. А. Мороз.- Санкт-Петербург: Питер, 2015.- 144 с.: илл.- (Вы и ваш ребенок).

 

Туризм

75.81(257К -4Кз) Қызылорда облысындағы тарихи-танымдық туризмнің бүгіні мен Қ 81 болашағы: Облыстық ғылыми-танымдық конференция материалдары.-Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2013.- 68 б.: илл.


Риторика

808.5(574)(075.8) Молдабеков Ж. Шешендік: Оқу құралы / Ж. Молдабеков; Ред: М 66 С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 380 б.

Филологические науки

811.111(075) Английские народные сказки=English Folk Tales / Сост: А 64 В.Верхогляд.- М.: АЙРИС-пресс, 2014.- 160 с.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

81.2-4(5Қаз-Қыт) Әбікенұлы Н. Қазақша-қытайша сөздік: 70 000 сөз / Н. Әбікенұлы; Ә 20 Жауапты ред: Е. Омаров.- Үрімжі: Қайнар университеті, 2010.- 1450 б.

 

821.512.122 Бекмағамбетов Ш. Тіл генетикасы: тілдік таңба-нышандық жүйе: Б 39 Ғылыми монография / Ш. Бекмағамбетов; Ред: Ж. Сарманов.- Алматы: Үш қиян,2014.- 328 б.

 

81.07(5Қаз) Жұмағұлова А. Ғылыми стильді оқыту: Оқу құралы / А. Жұмағұлова; Ж 87 Ред: Ш. Биекеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 114 б.

81`1(035.3) Қалиев Б.А. Ұйқастың лингвистикалық сипаты (Абай өлеңдері Қ 26 негізінде): Монография / Б.А. Қалиев; Рецензенттер: А.С. Әділова., А.Е.Жартыбаева.- Қарағанды: ҚарМУ, 2014.- 196 б.


811.512.122 Тасымов А. Қазақ диалектологиясы: Толық. 2-басылым: оқу құралы Т 22 / А. Тасымов; Ред: А. Шуриева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 159 б.

 

811.111(574)(075.8) Толмачев А.Я. Introduction to computing. Введение в Т 52 компьютерные вычисления: Учебное пособие по английскому языку для студентов механико-математического факультета / А.Я. Толмачев, Р. Апекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 178 с.: таблица.

Литература.Литературоведение

83.3(5Қаз) Ниетқалиева Гүлзада. Дара / Г. Ниетқалиева; Ред: Ғ. Молдамұрат.- Н 55 Астана: Фолиант, 2010.- 176 б.

 

83.3(5Қаз) Тебегенов Т.С. Абайтану ұлағаты: Жоғары оқу орындарына арналған Т 31 оқу құралы / Т.С. Тебегенов; Рецензенттер: С. Қорабай., Т.Н. Рахымжанов.-Алматы: Ұлағат, 2013.- 204 б.

 

821.512.122.0(075.8) Тебегенов Т.С. Әдебиет тарихы: Оқу құралы / Т.С. Тебегенов; Т 31 Пікір жазғандар: Әбдезұлы Қ., Рахымжанов Т.Н.- Алматы: Ұлағат, 2014.- 308 б.

 

83.3(5Қаз) Шамахова А.Ы. Қазақ прозасындағы ақын-жырау тұлғасы Ш 22 бейнеленуінің тарихи-әдеби негіздері / А.Ы. Шамахова; Жауапты ред: Тебегенов Т.С.- Алматы: "КИЕ" лингвоелтану инновациялық орталығы, 2010.- 192 б.


Художественная литература

84 (5Каз) Абдильдин М.М.: Эпизоды из биографии / Сост: М. Абишев, А 14 Н.Бейсен.- Алматы: Қазақ университетi, 2008.- 326 с.: фото.

 

84(5Қаз) Аға рухымен сырласу / Баспаға дайындағандар: Тебегенов Т., А 23 Әбзейітов Т.- Қызылорда: Тұмар, 2009.- 120 б.

 

82-3-93 Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. Детство: Повесть. 14 А 41 том / С.Т. Аксаков, М. Горький; Гл.ред: Д. Тевекелян.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2014.- 424 с.+12 л.: илл.- (Библиотека детской классики).

 

821.161.1-3 Акунин Б. Северный Часовой и другие сюжеты / Б. Акунин; Отв.ред: А 44 Т. Захарова.- Москва: АСТ, 2015.- 288 с.: илл.- (Любовь к истории).

821.161.1-312.4 Александров Н.Н. Через пропасть в два прыжка: Роман, повесть /А 46 Н.Н. Александров; Вып.ред: В. Кичин.- М.: Вече, 2015.- 448 с.- (Сделано в СССР. Любимый детектив).

 

821.512.122 Амантай Д. Махамбет философиясы: Проза,философия, эсселер, А 52 өлеңдер,рецензиялар, сұқбаттар. 2 / Д. Амантай.- Алматы, 2014.- 604 б.

 

821.161.1-312.4 Андреева Н. Любить нельзя помиловать / Н. Андреева; Отв.ред: А 65 Н.Ткачева.- Москва: АСТ, 2014.- 414 с.

 

821.161.1-312.4 Андреева Н. Мы поем глухим. Сто солнц в капле света: Роман /А 65 Н.Андреева; Отв. ред: н. Ткачева.- Москва: АСТ, 2015.- 320 с.

821.161.1-312.4Андреева Н. Новое платье королевы / Н. Андреева; Отв.ред:А 65 Н.Ткачева.- Москва: АСТ, 2014.- 384 с.- (Актуальный детектив).

 

821.512.122 Аңсат С. Ә. Сөзім - ұстанымым / С.Ә. Аңсат; Ред: Ж. Аманов.-А 67 Қызылорда: ЛИ-Медиа, 2015.- 500 дана: сурет.

84(5Қаз) Аңсатов Сәпен (Сәби). Болмыс / С. Аңсатов; Ред: С. Үкенова.-А 67 Алматы: Қазығұрт, 2013.- 144 б.

 

821.111(417)-31 Ахерн С. Год, когда мы встретились: Роман / С. Ахерн; Пер. с А 95 англ. Л. Гурбановской.- Москва: Иностранка, 2015.- 416 с.

 

821.111(417)-31Ахерн С. Как влюбиться без памяти: Роман / С. Ахерн; Пер. с А 95 англ. Л. Гурбановской.- М.: Иностранка, 2015.- 416 с.

 

821.111(417)-31Ахерн С. Посмотри на меня: Роман / С. Ахерн; Пер. с англ. М. А 95 Бабичевой.- М.: Иностранка, 2015.- 432 с.

 

821.111(417)-31Ахерн С. С любовью, Рози: Роман / С. Ахерн; Пер. с англ. Э. А 95 Меленевской.- М.: Иностранка, 2015.- 496 с.

 

821.111(417)-31Ахерн С. Я люблю тебя: Роман / С. Ахерн; Пер. с англ. М.Визеля, А 95 Е.Владимирской, О.Дубицкой.- М.: Иностранка, 2015.- 528 с.


84(5Қаз) Аяулы Ақын туралы естеліктер: Қомшабай Есіркепұлы Сүйеніш / Ред: А 99 Ә. Рахымбекұлы.- Қызылорда: "Полиграфия" БҮ, 2011.- 210 б.: илл.

 

84(5Қаз) Әбілда Ғ. Таңсәрі / Ғ. Әбілда; Жауапты ред: Н. Әбжанұлы.-Ә 20 Қызылорда: Тұмар, 2011.- 176 б.


84(5Қаз) Әлібаев А. Тағылымға тағзым / А. Әлібаев; Ред: А.Таңатартегі, Ә 55 Р.Бекмағамбетқызы.- Қостанай, 2005.- 304 б.

 

821.161.1-312.4 Бабкин Б. Тайна меча самураев: Роман / Б. Бабкин; Ред: М. Герцева. Б 12 - Москва: АСТ, 2015.- 320 с.


84(5Қаз) Байзақов И. Құралай сұлу: Өлеңдер мен поэмалар / И. Байзақов; Б 17 Бас ред: Ә. Пірманов.- Алматы: Атамұра, 2007.- 192 б.- (Атамұра кітапханасы).


821.133.1-31 Бегбедер Ф. 99 франков: Роман / Ф. Бегбедер; Пер. с фр. И. Волевич. Б 37 - Санкт-Петербург: Азбука, 2015.- 288 с.- (Азбука-классика).

 

821.512.122 Бектібайұлы Ш. Толағай тоқсан толғауы / Ш. Бектібайұлы; Ред:Б 40 Н.Нұрмағанбетов.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 88 б.: сурет.

 

84(4Фр) Бенаквиста Т. Сага: Роман / Т. Бенаквиста; Пер. с фр. Л. Б 46 Ефимова.- Санкт-Петербург: Азбука, 2013.- 416 с.- (Азбука-бестселлер).

 

84 (5Каз

14 сентябрь 2015 г. 18:01
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: