Октябрь

Этнография

39(574) Ахмади Ж. Софы Аллаяр: Этнографиялық әңгімелер / Ж. Ахмади; Ред:

А 74 Е.Манашов.- Алматы: Томирис 21, 2016.- 320 б.

Искусство

75.04(574)(084)Қазақстан кескіндемесі=Живопись Казахстана. 1 том / Құраст.:

Қ 18 В.Титенёв.- Алматы: Тау Қайнар, 2016.- 269 б: Суретті.

 

75.04(574)(084)Қазақстан кескіндемесі=Живопись Казахстана. 2 том / Құраст.:

Қ 18 В. Титенёв.- Алматы: Тау Қайнар, 2016.- 278 б: Суретті.

 

Литературоведение

821.512.122.0(035.3) Апеева Г. Абайдың ақындық дәстүрі және Шәкәрім поэмалары /

А 73 Г.Апеева; Ред: Е.Манашов.- Алматы: Таймас, 2016.- 192 б.

 

821.512.122.09(035.3) Әбдиманұлы Ө. Шығармалары: Монография. 1 том: Ахмет

Ә 14 Байтұрсынұлы / Ө. Әбдиманұлы; Ред: Н.Мауытов.- Алматы: Қазақ

энциклопедиясы, 2016.- 400 б.

 

821.512.122.09(035.3) Әбдиманұлы Ө. Шығармалары: Монография. 2 том: Қазақ

Ә 14 әдебиетіндегі ұлт- азаттық идея / Ө. Әбдиманұлы; Ред: Н.Мауытов.-

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 424 б.

 

821.512.122.09 Негимов С. Мәлік Ғабдуллин: Филологиялық- деректанулық зерттеу

Н 36 / С. Негимов; Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант, 2016.- 416 б.

 

821.512.122.09 Смағұл Б. Қаһарман=Герой / Б. Смағұл; Ред: Айхан Шәріп.-

С 52 - Алматы: ХанТәңірі, 2016.- 448+8 бет түрлі-түсті жапсырма: Суретті.

Художественная литература для детей

82-93 Сандерсон Руф. Алтын бие / Р. Сандерсон; Ағыл.тілінен ауд.

С 20 Б.Смагулов.- Астана: Фолиант, 2016.- 32 б: Суретті.

 

82-93 Сандерсон Руф. Күлше қыз / Р. Сандерсон; Қазақ тіліне ауд.

С 20 Ж.Шамұратова.- Астана: Фолиант, 2015.- 32 б: Суретті.

 

82-93 Сандерсон Руф. Қар ханшайымы / Р. Сандерсон; Қазақ тіліне ауд.

С 20 Ж.Шамұратова.- Астана: Фолиант, 2015.- 32 б: Суретті.

 

82-93 Сандерсон Руф. Раушангүл мен Қаршагүл / Р. Сандерсон; Ред:

С 20 Ф.Уәлиева.- Астана: Фолиант, 2014.- 32 б: Суретті.

 

82-93 Сандерсон Руф. Сиқырланған орман / Р. Сандерсон; Ағыл.тілінен

С 20 ауд. Б.Смагулов.- Астана: Фолиант, 2016.- 32 б: Суретті.

 

Художественная литература

821.512.122 Айғали Е. Бокс қолғабыңды жоғалтпа, бауырым! / Е. Айғали; Ред:

А 31 З.Башбаева.- Алматы: Таймас, 2016.- 128 б.

 

821.512.122-93 Базарбаева М. Халықберген: Жеңіске жетпіс жыл / М. Базарбаева;

Б 16 Ред: Е.Манашов.- Алматы: Таймас, 2016.- 176 б.

 

821.512.122-31 Бақбергенов С. Ақ боз атты ару: Роман / С. Бақбергенов; Ред:

Б 21 Ғ.Жандыбаев.- Алматы: Жазушы, 2016.- 304 б.

 

821.512.122 Бәмішұлы Б. Ажалсыз адам: Әңгімелер мен хикаяттар / Б. Бәмішұлы;

Б 32 Ред: Ғ.Жандыбаев.- Алматы: Жазушы, 2016.- 272 б.

 

821.512.122-1 Бейсембек Т. Сиқырлы музыка: Жыр жинағы / Т. Бейсембек; Ред:

Б 38 Ф.Уәлиева.- Астана: Фолиант, 2016.- 208 б.

 

821.512.122-3 Досжан Б. Жаңғырық: Повестер мен әңгімелер / Б. Досжан; Ред:

Д 64 С.Рәсілов.- Алматы: Атажұрт, 2016.- 400 б.- (Шетелдегі қазақтар).

 

821.512.122 Елемес Құл-Керім. Шырағым-ай: Проза / Қ. Елемес.- Алматы:

Е 45 Жалын, 2016.- 136 б.

 

821.512.122-1 Есенәлиев Б. Шығармалар жинағы. 1 том: Жанымның жәдігерлері /

Е 79 Б.Есенәлиев; Ред: Е.Манашов.- Алматы: Массагет21, 2016.- 208 б.

 

821.512.122-1 Есенәлиев Б. Шығармалар жинағы. 2 том: Сана сандығы /

Е 79 Б.Есенәлиев; Ред: Е.Манашов.- Алматы: Массагет21, 2016.- 256 б.

 

821.512.122-2 Есенәлиев Б. Шығармалар жинағы. 3 том: Ұлы дала перзенттеріне /

Е 79 Б. Есенәлиев; Ред: Е.Манашов.- Алматы: Массагет21, 2016.- 978-601-7899-05-9.

 

821.512.122 Жұбатова Ш. Дәлилә / Ш. Жұбатова; Ред: Е.Манашов.- Алматы:

Ж 86 Таймас, 2016.- 160 б.

 

821.512.122-1 Ибраев М. Жұмбақ жолаушы: Өлеңдер мен толғаулар, поэмалар /

И 15 М.Ибраев; Ред: Е.Манашов.- Алматы: Таймас, 2016.- 208 б.

 

821.512.122-1 Игіман Ж. Ұлы дала сарыны: Өлеңдер, балладалар, толғаулар /

И 22 Ж.Игіман; Ред: Е.Манашов.- Алматы: Массагет21, 2016.- 192 б.

 

821.512.122-32 Қами Н. Хан Мөде: Әңгімелер мен хикаяттар / Н. Қами; Ред:

Қ 31 Е.Манашов.- Алматы: Томирис 21, 2016.- 320 б.

 

821.512.122 Қуатбекұлы Е. Бағым бүрлеп, толғанда қырым гүлге: Проза /

Қ 72 Е.Қуатбекұлы.- Алматы: Жалын, 2016.- 136 б.- (Жас толқын).

 

821.512.122.0 Құлбарақ С. Ұлттық рух және поэзия: Зерттеу, ой- толғам /

Қ 74 С.Құлбарақ; Ред: Н.Биғараева.- Алматы: Таймас, 2016.- 112 б.

 

821.512.122-31 Құмарова Ш. Сезім патшалығы: Роман / Ш. Құмарова; Ред:

Қ 75 Ғ.Жандыбаев.- Алматы: Жазушы, 2016.- 536 б.

 

821.512.122.0 Мәсімханұлы Д. Таңдамалы: Зерттеулер. 1 том: Мұхтар Әуезов

М 36 және Лу Шүн / Д.Мәсімханұлы; Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант, 2016.-

600 б.

 

821.512.122 Мұқибекұлы А. Ұлылық пен мәңгілік: Өлеңдер, толғаулар, поэмалар

М 84 / А. Мұқибекұлы.- Алматы: Жалын, 2016.- 136 б.

 

821.512.122-1 Мұхамадиева М. Аңсар жүрек: Жыр жинағы / М. Мұхамадиева; Ред:

М 86 Н.Биғараева.- Алматы: Таймас, 2016.- 112 б.

 

821.512.122 Нұржеке-ұлы Б. Шығармалары: Роман. 14 том: Әй, дүние- ай! /

Н 86 Б.Нұржеке-ұлы; Құраст: Қ.Құрманғалиев.- Алматы: Жалын, 2016.- 400 б.

 

821.512.122 Нұсқабайұлы Ж. Өртенген өлеңдер: Әңгімелер, эсселер, естеліктер

Н 88 / Ж. Нұсқабайұлы; Ред: Мәуежанова Ж., Елемесова Ә.- Алматы: Білім, 2016.-

352 бет+12 бет суреттер: Фотосуретті.

 

821.512.122-1 Пұшатайұлы М. Ел көшкенде: Өлеңдер жинағы / М. Пұшатайұлы; Ред:

П 91 С.Рәсілов.- Алматы: Атажұрт, 2016.- 192 б.- (Шетелдегі қазақтар).

 

821.512.122 Сағат Е. Қандай сұлу дүние / Е. Сағат; Ред: Е.Манашов.-

С 14 - Алматы: Массагет21, 2016.- 176 б.

 

821.512.122 Тоқсанбай М. Мен біреуді сағынамын..: Поэзия / М. Тоқсанбай.-

Т 53 Алматы: Жалын, 2016.- 136 б.- (Жас толқын).

 

821.512.122-31 Тоқтасынұлы Е. Бауырым-ай: Роман / Е. Тоқтасынұлы; Ред: Ә.Оспан.

Т 53 - Алматы: Қаламгер, 2016.- 342 б.

 

821.512.122-93 Файзуллаев Ә. Ақылыңа ақыл қос / Ә. Файзуллаев; Ред: Е.Манашов.-

Ф 17 - Алматы: Таймас, 2016.- 192 б.

 

История

94(574) Жалбағаев Е. Қазақтың арғы атасы кім?: Қазақ тарихына бейресми

Ж 22 көзқарас / Е. Жалбағаев; Ред: Ғ.Жандыбаев, Ә.Елемесова.- Алматы: Білім,

2016.- 176 б.

 

94(574)(035) Қазақ халқының тарихи тұлғалары: Қысқаша анықтамалық. 1 том:

Қ 17 Әулие абыздар, аңыз тұлғалар, ғұлама ойшылдар т.б / Құраст.: Ә.Көпіш.-

Алматы: Өнер, 2016.- 312 б.

 

94(574)(035) Қазақ халқының тарихи тұлғалары: Қысқаша анықтамалық. 2 том:

Қ 17 Ұлттық қайраткерлер, ақын-жазушылар т.б / Құраст.: Ә.Көпіш.- Алматы: Өнер,

2016.- 368 б.

 

94(574)(035) Қазақ халқының тарихи тұлғалары: Қысқаша анықтамалық. 3 том:

Қ 17 Аңыз аналар мен ару қыздар / Құраст.: Ә.Көпіш.- Алматы: Өнер, 2016.- 424 б.

 

94(510) Мәсімханұлы Д. Таңдамалы. 2 том: Әр жылғы зерттеулер /

М 36 Д.Мәсімханұлы; Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант, 2016.- 568 б.

 

94(574) Мәсімханұлы Д. Таңдамалы. 3 том: Әр жылғы зерттеулер /

М 36 Д.Мәсімханұлы; Ред: Г. Саматқызы.- Астана: Фолиант, 2016.- 560 б.

 

94(574) Мырзахметұлы М. Жер тарихы - ел тарихы / М. Мырзахметұлы; Ред:

М 91 Е. Манашов.- Алматы: Таймас, 2016.- 224 б.

 

94(574) Сүйінбике - ұлы дала аруы / Құраст.: Бейсенова Ш., Әскербекқызы Ж.

С 90 - Алматы: Фолиант, 2016.- 192 б.- (Ұлы дала арулары).

Roman","serif"'>94(574) Мырзахметұлы М. Жер тарихы - ел тарихы / М. Мырзахметұлы; Ред:

 

М 91 Е. Манашов.- Алматы: Таймас, 2016.- 224 б.

 

94(574) Сүйінбике - ұлы дала аруы / Құраст.: Бейсенова Ш., Әскербекқызы Ж.

С 90 - Алматы: Фолиант, 2016.- 192 б.- (Ұлы дала арулары).


 


 


 

02 февраль 2017 г. 15:18
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: