Сентябрь

Музейное дело

069(574.54)       Тайпақова,  Қатира. Музей тағылымы: Әдістемелік көмекші құрал

Т 14           / Қ. Тайпақова. – Алматы : Palitra- Press, 2015. – 272 б. : суретті

Печать

070(574.54)       Аңсат,  Сәпен. Айтарым бар: Публицистика / С. Аңсат. – Алматы :

А 67        Арыс, 2019. – 280 б. : 4 б. суретті

070(574.31)       Батырбекова, Гүлсім. Қызықты, пайдалы мақалалар жинағы

 Б 27        / Г. Батырбекова. – Қарағанды : Tengri Ltd, 2015. – 202 б.

76.120.4(5Қаз)    Жолдасбеков,  Мырзатай. Тәуелсіздік тағылымы. 2 : Тарихи сөздер.

Ж 69    Мақалалар. Сұхбаттар / М. Жолдасбеков. – Астана : Күлтегін, 2012. – 392 б.

76.120.8(5Қаз)    Қазіргі кездегі журналистік білім беру: инновациялар, жаңа

Қ 22          технологиялар : Оқу-әдістемелік құралы / Құраст.: Е. Кәпқызы, Қ. Мысаева;

                  Ауд.: Е. Кәпқызы, Қ. Мысаева, Ә. Ағылтаева. – Алматы : Асыл кітап, 2013. –

                  168 бет

070(092)(574.54)   Өшпес өнеге / құраст.: Ж. Шаменова; шығаруға жауап.:Ғ.Тоқмырзаев. –

 Ө-97           Қызылорда : Полиграфия Баспа Үйі, 2017. – 240 б. : 36 б. Суретті

76.01(257К-4Кз)   Сапарбаев,  Олжабай. Туған жеріңе табын / О. Сапарбаев. – Қызылорда : 

С 21           Тұмар, 2013. – 172 б. : 28 б. суретті

070(574.54)      Тіл сақшысы - намыс қамшысы [Текст]  : Таңдамалы мақалалар

Т 93         / Құраст.: Ж. Аманов. – Қызылорда : ЛИ-Медиа, 2019. – 300 бет

76.01(257Қ-4Кз)     Уәлиұлы, Н. Парасат пен парыз /  Н. Уәлиұлы ; Құраст.:

У 17            А. Уәлиева. – Алматы, 2012. – 408+16 бет

Религия

86.38(5Қаз)      Әбуов, Тұрар. Мәзһаб туралы таным / Т. Әбуов, Б. Убаев;

Ә 19          Ред.: Қ.Отызбаев. – Алматы : Dostar media group, 2012. – 136 бет

86.38(5Қаз)    Бірлік. Келісім. Бейбітшілік: Діни экстремизм мен терроризмнің

Б 94         алдын алу хақында /Құраст: Т.Әбуов. – Алматы: Dostar media group,2012. – 160б.

Социология

316.3:351(072)    Жергілікті атқарушы органдар өкілдеріне арналған тренингтер:

Ж 52          Әдістемелік материалдар. – Астана, 2018. – 146 с. : суретті

Политика

323/324(574)     Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың

Қ 18         "Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру"

                  Қазақстан халқына жолдауы: Ақпараттық-сараптамалық материалдар / Жалпы

                  ред.: З.Шаукенова. – Астана: ҚР Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2018. – 192 б.

32(092)(574)     Михаил Исиналиев - политик и дипломат : Документальные

М 69         очерки / Сост: И.М. Козыбаев. – Алматы : Раритет, 2018. – 496 с.

323/324(574)    Смағұл, Б. Нұрсұлтан Назарбаев. Алтын ғасыр /  Б.Смағұл ;

С 52          Бас ред: Айхан Шәріп. – Алматы : Атамұра, 2018. – 312 с.

Экономика

338(574)             Ақжігіт,  Өмірзақ. Жауғашты Нәбиев - істің адамы  / Ө. Ақжігіт. 

А 37          – Алматы : Эксклюзив, 2015. – 528 б. : 32 б. суретті

 

330.322.12      Иванов, Олег. Как найти деньги для вашего бизнеса. Пошаговая

И 20         инструкция по привлечению инвестиций / О. Иванов. – Москва : Манн, Иванов и

                 Фербер, 2018. – 304 с. : илл.

65.9(5Қаз)       Черняк, В. Қаржылық талдау : Оқу құралы /  В. Черняк, Ү. Шалболова.

Ч-46         – Астана : Фолиант, 2013. – 160 бет

65.9(2)(5Каз)    Шалболова, У. Ж. Рынок углеводородного сырья в Казахстане:

Ш 18         опыт и приоритеты  /  У. Ж. Шалболова. – Алматы : Print-S, 2003. – 260 с.

65.31(257К-4Кз)    Шалболова, У. Жилищная и социальная сфера: экономический

Ш 18         анализ, развитие  /  У. Шалболова. – Алматы : Кітап, 2006. – 192 с.

 

Право.Юридические науки

340(574.31)       Батырбекова, Гүлсім. Тойымсыздықтың ылаңы:  әулеттік хикая

Б 27        / Г. Батырбекова. – Қарағанды : Tengri Ltd, 2015. – 146 б.

 

340(574.31)       Батырбекова, Гүлсим. Әлеуметтік әбігерлер мен тұрмыстық

Б 27           тауқыметтер туралы  / Г. Батырбекова. – Қарағанды : Tengri Ltd, 2015. – 84 с.

67.621.162(5Қаз)    Еженова,  Қарлығаш. Менің таңдауым / Қ. Еженова. – Алматы:

Е 33           Эдельвейс, 2011. – 296 с. : фото

340(574.31)       Құқығыңды қорғай жүр, Қазақ!  / Жоба авторы: Г. М. Батырбекова.

Б 27           – Қарағанды, 2015. – 95 бет

Военное дело

355.292.3:94(574)(072)   Подвиг героя - в наших сердцах : Материалы научно-

П 44         практической  конференции "Свет Великой Победы", посвященной 90-летию

                 Рахимжана Кошкарбаева. – Астана : Enter Group, 2014. – 174 с.

 

Образование

378:94(574)          ААСИ - КазГАСА - 35 лет. Воспоминания. Информационно-

А 12              аналитический, историко-биографический блок. Фотогалерея [Текст]  :

                      Юбилейный сборник / Авт. проекта, отв. ред.: А. Кусаинов, С. Карпыков. –

                      Алматы : Алейрон, 2015. – 165 с.

74.58(257К-4К)    Азамат, Қайраткер, Ғалым   : Профессор, ардагер-ұстаз Абылай

А 29    Хангерейұлы Айдосовтың 75 жылдығына орай. – Қызылорда : Тұмар, 2011. – 272 б.

37(574)             Ерқожа,  Ерсайын. Қазақстандағы білім саласы: Дағдарыс пен

Е 68          күйреудің 25 жылы = Образование в Казахстане: 25 лет кризиса и развала /

                  Е. Ерқожа. – Алматы : Тәуелсіз басылымдар редакторларының қауымдастығы,

                  2016. – 317 б.

373.5(574.54)    Өткені мен бүгінін ұштастырған білім ордасы  : С.Толыбеков атындағы

Ө 90         №3 ІТ-мектеп-лицейі. – Алматы, 2019. – 316 б. : суретті

       №3 ІТ мектеп-лицейінің 80 жылдық мерейтойына арналған .

74.00(257К-4Кз)   Тайпақова, Қатира. Өшпес өнеге: Әдістемелік көмекші құрал  

Т 14           / Қ. Тайпақова. – Алматы   : Palitra- Press, 2013. – 208+16 бет : фотосур.

Сельское хозяйство

42.112(5 Қаз)      Айдосов,  Б. Дала академигі Ыбырай Жақаев және оның

А 31          ізбасарлары. Профессор А.Х. Айдосовтың басшылығымен   : Даңқты

                  күрішші, Ыбырай Жақаевтың 120 жылдығына арналады /  Б. Айдосов. –

                  Қызылорда : Тұмар, 2011. – 248 б.

 

Естественные науки

572(574)         Исмагулов, О. Происхождение казахского народа : По данным физической

И 87         антропологии /  О. Исмагулов,  А. Исмагулова. – Алматы, 2017. – 196 с. : илл.

26.325.4(5Қаз)    Құмкөлге ширек ғасыр = Кумколю - четверть века = 25 years to Kumkol.

Қ 75    – 2011. – 108 б. : суретті

           қазақша, орысша, ағылшынша

 

Медицина

615.8(574.54)         Сариев,  Шөмішбай. Ақынның Қыдыр атамен сыр-сұхбат кітабы

С 22            / Ш. Сариев, Ж. Еңсепов. – Алматы : Әдебиет Әлемі, 2015. – 264 б. : 24 бет сур.

53.5                Шойфет,  М.С. 100 великих врачей /  М.С Шойфет. – Москва : Вече,

Ш 78       2008. – 528 с. : илл.

Техника

620(574)            Ергин,  Дэниел. Энергия көздерін іздестіру жолында ресурстар

Е 65           шайқасы, жаңа технология және энергетика болашағы / Д. Ергин ; Жалпы ред.

                  басқ.: Қ. Келімбетов; ауд.: С. Бақтыгерейұлы, Р. Маженқызы, А. Ысымұлы. –

                  Алматы   : Раритет, 2016. – 624 б.

622.323:929      Өтебаев,  С. Мұнайата Сафи Өтебаев : Естеліктер /  С.Өтебаев.

М 84         – Алматы: Мерекенің баспалар үйі, Mereke baspasy, 2015. – 472 с. : 47 б.фото

 

Искусство

85.364.1(5Қаз)        Нұрлан Өнербаев. – 32 с. : CD,VCD

784.3(574.54)     Нұрмаханов,  Оңталап. Қарлығаш құсым  / О. Нұрмаханов. –

Н 86            Алматы : Arna-b, 2019. – 80 б.

85.94(5Қ)        Хасанғалиев,  Е. Ескірмеген махаббат /  Е.Хасанғалиев. – Орал :

Х 23       Полиграфсервис, 2007. – 215 с.

784(091)(574)    Шакаримов,  Ж. Амре в Париже : Историко-биографический очерк

Ш 17         о трагической судьбе выдающегося казахского тенора Амре Кашаубаева / 

                  Ж.Шакаримов. – Алматы, 2016. – 248 с. : фото,ноты,CD-диск

       К 25-летию Независимости Республики Казахстан,EXPO-2017 в Астане и предстоящему 130-летию со дня рождения певца

784.3(574)       Шаханов,  М. Сүймегендер сағынбайды [Текст]  : Мұхтар

Ш 31        Шахановтың әндері мен жұрт жатқа айтып жүрген жырлары /  М.Шаханов ;

                 Құраст:Ш.Сүлейменова, С.Ахметова. – Алматы : Дәуір, 2014. – 200 с. : 24 б.фото

78(574)           Шаханов,  Мұхтар. Шәмшінің ғұмырлық геометриясы: Ш.Қалдаяқов

Ш 31         туралы эсселер / М. Шаханов. – Алматы: Дәуір, 2015. – 184 б. 

 

Спорт

794.24(574.54)    Жүсіп,  Сағат. Менің 100 партиям / С. Жүсіп. – Қызылорда : Курсив,

Ж 90          2019. – 172 с.

798.25                Көкпар.Кок-Боруу.Улак-Тартыш.Улак-Купкари.Бузкаши =

К 67          Kokpar.Kok-Boruu.Ulak-Tartysh.Ulak-Kupkari.Buzkashi . – Астана : "Big Dream"

                  ЖШС, 2018. – 258 б. : суретті

75.713(5Каз)       Мауленов,  К.С. Станислав Болдырев  /  К.С Мауленов. – Алматы :

М 34            Tandem-2, 2013. – 356 с. : Фото

75.59(257К-4Кз)    Мұхамбетяров,  Қырымбай. Қазақстандық преферанс 

М 86             / Қ. Мұхамбетяров ; жауап. ред.: Н. Әбжанұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2010. –

                     240 б. : табл.

75.713               Нұрмаханов, Әбдісалан. Бокс мектебі  / Ә. Нұрмаханов, Ө. Жолымбетов.

 Н 11         – Алматы : Классика, 2006. – 256 бет

Фольклор

82.3(5Қаз)            1001 қазақ мақал-мәтелдері / Құраст: Ж.Малайсарин. – Алматы :

Қ 17              Ана тілі баспасы, 2012. – 184 б.

395.82(574)     Таңдаулы баталар жинағы. Құттықтаулар / Құраст.: М. Қабижанұлы.

А 37        – Ақтөбе : Асыл кітап, 2015. – 131 бет

 

Литературоведение

83.3(257К-4Кз)    Байсынова, Шырын. Шығыс жұлдыздары және Сыр сүлейлері

Б 20     / Ш. Байсынова,. – Қызылорда : Тұмар, 2008. – 120 бет

 

83.3(257К-4Кз)61    Дәулетұлы,  Абдолла. Нұрлы жол : Тарихи, деректі публицистикалық

Д 22         мақалалар кітабы / А. Дәулетұлы. – Қызылорда : Полиграфия Баспа Үйі, 2010. –

                176 б. : 16 б. суретті

 

83.3(5Қаз)      Жолдасбеков,  Мырзатай. Асыл арналар. 1 : Зерттеулер. Мақалалар

Ж 69        / М. Жолдасбеков. – Астана : Күлтегін, 2012. – 344 б.

83.3(5Қаз)      Жолдасбеков,  Мырзатай. Асылдарым : Эсселер. Ойлар. Тебіреністер. 4

Ж 69       / М. Жолдасбеков. – Астана : Күлтегін, 2012. – 360 с.

83.3(5Қаз)      Жолдасбеков,  Мырзатай. Кісілік кітабы: Мақалалар. Ой-толғамдар.

Ж 69        Сұхбаттар. 3 / М. Жолдасбеков. – Астана : Күлтегін, 2012. – 544 с.

83.3(5Қаз)       Жолдасбеков, Мырзатай. Күндерімнің куәсі. Т.5 : Екінші кітап 

Ж 69        / М. Жолдасбеков ; Ред.: Ш. Қойлыбаев. – Астана : Күлтегін, 2012. – 440 бет

83.3(5Қаз)    Жүсіп, Н. Асылдан туар асылдар немесе ұлттық рухты ояту  /  Н. Жүсіп;

Ж 90        Ред.: Ж. Сарманов. – Алматы : Үш Қиян, 2011. – 208 бет

83.3(257К-4Кз)    Қасиетті Қармақшы: Қармақшы өңірінің ақын-жазушылары

Қ 43          шығармаларының жинағы. – Алматы : Үш-Қиян, 2003. – 440 б.

83.3(257К-4Кз)    Мұхамеджан Қаратаев - сарабдал сыншы, көрнекті әдебиет зерттеушісі  

Қ 41             / Ред.: Б. Мырзалыұлы. – Алматы : Arna-b, 2011. – 64 бет

83.3(257К-4Кз)    Сүлейлердің сүйрігі : Нартай Бекежанов туралы естеліктер,

С 90            зерттеулер және арнаулар. – Астана, 2015. – 268 с.

83 3(5Қаз)    Тебегенов,  Т. С. Нартай ақынның әдеби мұрасы: Монография

Т 31     /  Т. С Тебегенов. – Қызылорда : Тұмар, 2010. – 164 с.

83.3 (5 Қаз)     Тораңғы тамыр дүние: Ой-пікірлер,өлеңдер,сұхбат- толғаныстар,

Т 60          әдеби, ғылыми мақалалар. – Алматы:Нұр-Принт, 2011. – 548 с. : 16 б.фото

 

Художественная литература

84(5Қаз)                Абай,  Құнанбаев. Шығармаларының толық жыйнағы

А 13        / Қ. Абай ; жауап. ред.: Н.Т. Сауранбаев. – Алматы : Қазақтың Біріккен Мемлекет

                Баспасы, 1948. – 492 б.

821.512.122          Абласанов, Шаһабаддин. Ой толқындары   / Ш. Абласанов,

А 15             Ж. Абласанов, З. Икрамов. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2016. – 372б.

821.512.122       Айбосынов, Шыңғыс. Егемендік: Үшінші кітап / Ш. Айбосынов.

А 31         – Қызылорда : Ақмешіт, 2016. – 344 бет

821.512.122.0      Айдаров, Дәуірхан. Ақ ниет: кітабының үзіндері / Д. Айдаров. –

А 31           Алматы, 2017. – 47 бет : фото сур.

84 (5Қаз)          Айдаров,  Дәуірхан. Заман тынысы / Д. Айдаров. – Алматы : GAUHAR,

А 31        2004. – 330 с. : 6 б.фото

84(257Қ-4Қз)     Айдаров,  Дәуірхан. Өткен өмір - көрген түс / Д. Айдаров. 

А 31         – Алматы : Дайк-Пресс, 2002. – 206 б. : 12 б. суретті

84(5Қаз)            Ақсұңқарұлы С. Төбемнен жауһар жауып тұр: Өлеңдер мен

А 37          поэмалар. – Алматы : Қазығұрт, 2005. – 232 б.

821.512.122.0     Ақындық - мұрат, ғалымдық - парасат : Ақын-ғалым Шөмішбай

А 38             Сариевтың шығармашылығы жайында / Жобаны құраст.: Ш. Түркеева,

                     Е. Ғалымов. – Алматы : Әдебиет Әлемі, 2016. – 271 бет

        Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат орденінің иегері, Франц Кафка атындағы халықаралық алтын медаль сыйлығының лауреаты, жыл адамы - алтын адам сыйлығының лауреаты, Платина Тарлан сыйлығының лауреаты, ақын-ғалым Ш.Сариевтың 70 жылдық мерей тойына орай ғылым ордасында болып өткен, ақын шығармашылығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары

821.161.1-3      Алексиевич,  С. А. Время секонд хенд [Текст]  /  С. А Алексиевич.

А 48        – Москва : Время, 2016. – 512 с.

821.161.1-3    Алексиевич,  С. А. У войны не женское лицо /  С. А Алексиевич. –

А 48        Москва : Время, 2016. – 352 с.

           Лауреат Нобелевской премии 2015

821.512.122(574.54)    Алимова, Ұлмекен. Сырдың сырлы қызымын... [Текст] 

А 50           / Ұ. Алимова. – Алматы : BILIMNUR, 2019. – 20 бет

821.512.122(574.54)    Алмағамбетов,  Нұрулла. Елім деп соққан жүрек.

А 45        Генерал Нұрулла Алмағамбетов туралы естеліктер / Н. Алмағамбетов ; құраст.:  

                Рысбай Кәрімов. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2015. – 346 б. : суретті

84(5Қаз)         Аңсатов, Сәпен. Болмыс   / С. Аңсатов. – Алматы : Қазығұрт, 2013.

А 67         – 144 бет

821.512.122(574.54)    Асанқызы,  Саракүл. Қыран ғұмыр: Естеліктер, мақалалар,

А 87           сұхбаттар мен хикаят / С. Асанқызы. – Алматы : Курсив, 2016. – 264  б. :   

                  48 б. Суретті

821.512.122-3       Асемкулов,  Таласбек. Сочинение в 5т. [Текст]  : Кинороманы. 3

А 90         / Т. Асемкулов; состав.: Зира Наурызбаева. – Алматы : Полиграфкомбинат,

                2016. – 400 с.

84 (5Қаз)          Ахмет,  Яссауи. Диуани Хикмет [Текст]  / Я. Ахмет. – Астана :

Я 82           Сарыарқа, 2009. – 212 с.

82.3(257К-4Кз)    Ахметов, Өмірзақ. Көсемдік пен шешендік [Текст]  / Ө. Ахметов.

А 94            – Қызылорда : Тұмар, 2001. – 208 бет

821.512.122-4      Ахметова,   Зейнеп. Бабалар аманаты: Естелік-эссе / З. Ахметова.

А 94            – Алматы : Полиграфкомбинат, 2017. – 416 б.

821.512.122        Ахметова, Зейнеп. Әзіліңді сағындық [Текст]  : Толықтырылған

А 94            екінші басылым / З. Ахметова ; Ред.: Е. Момышұлы. – Алматы, 2015. – 124 бет

821.512.122(574.54)    Аяшұлы, Дүйсенбек. Дала мінезді дара [Текст]  : ғұмырнама баяны

А 99             / Д. Аяшұлы,. – Қызылорда : Тұмар, 2015. – 224 бет

84(257Қ-4Қз)   Әбдікәрімов,  Шаһизада. Гладиатор: Өлеңдер кітабы / Ш. Әбдікәрімов.

Ә 14          – Астана : Астана-полиграфия, 2010. – 240 б.

82) 821.512.122(574.54)   Әбдіраш,  Жарасқан. Құлпытас  / Ж. Әбдіраш. – Алматы : Мер-

Ә 14         Press,2017. – 288 б.

84(257Қ-4Қз)    Әбдіхалықова,  Елена. Шынар көлі / Е. Әбдіхалықова. – Астана :

Ә 14          Сарыарқа, БҮ, 2008. – 184 с.

84 (257К-4Кз)    Әділдік пен адалдықты ту еткен. – Қызылорда : ADAST, 2009. –

Ә 25           200 с. : 20 б.фото

821.512.122(574.54)   Әлімқызы, Ұлмекен. Жырлайды ана жүрегі . 2-кітап / Ұ. Әлімқызы.

 Ә 55            – Алматы, 2016. – 427 б. : 10 б. Суретті

821.512.122-1(574.54)   Әміреұлы,  М. Дастандар мен толғаулар  /  М. Әміреұлы. – Астана :

Ә 58              Arna-b, 2015. – 216 с.

821.512.122-1(574.54)   Әміреұлы,  Махмұтбай. Дастандар мен толғаулар  / М. Әміреұлы. –

Ә 58            Алматы : Arna- b, 2015. – 216 с.

84(257Қ-4Қз)   Әміреұлы,  Махмұтбай. Жеті белес / М. Әміреұлы. – Алматы :

Ә 58          Arna-b, 2012. – 248 б. : 8 б. Суретті

84(257Қ-4Қз)    Әміреұлы,  Махмұтбай. Жылдар, жырлар / М. Әміреұлы. – Алматы :

Ә 58         Үш Қиян, 2002. – 208 с.

821.512.122-1(574.54)    Әміреұлы,  Махмұтбай. Термелер мен толғаулар  / М. Әміреұлы ;

Ә 58         Ред: Б.Ұзақбаев. – Алматы : Arna-b, 2015. – 102 с.

821.512.122-3    Әсемқұлов,  Таласбек. Шығармалары  : Проза, Киноромандар. 2

Ә 74          / Т. Әсемқұлов ; құраст.: Зира Наурызбаева. – Алматы : Полиграфкомбинат,

                  2016. – 400 б.

821.512.122-3    Әсемқұлов,  Таласбек. Шығармалары : Күйшілік туралы романдар. 1

Ә 74      / Т.Әсемқұлов ; құраст.: Зира Наурызбаева. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2016. –

              436 б.

821.512.122-3     Әсемқұлов,  Таласбек. Шығармалары: Мифология Тарих Қоғам. 5

Ә 74     / Т. Әсемқұлов ; құраст.: Зира Наурызбаева. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2016. –

             400 б.

821.512.122-3      Әсемқұлов,  Таласбек. Шығармалары : Музыка,Әдебиет. 4

Ә 74      / Т.Әсемқұлов ; құраст.: Зира Наурызбаева. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2016. –

              412 б.

821.512.122-1(574.54)    Әуезов,  Елубай. Түпсана жаңғырығы: өлеңдер мен балладалар

Ә 82    / Е. Әуезов. – Алматы : Arna-B, 2019. – 292 б.

84(257Қ-4Қз)     Базарбаев,  Бүркіт. Ай сәулесінің сынуы [Мәтін]  / Б. Базарбаев.

Б 16          – Алматы : Өлке баспасы, 2012. – 288 б. : 16 б. суретті

821.512.122(574.54)   Байзақұлы, Жұмабай. Өнегелі өмір  / Ж. Байзақұлы; Жауап. ред.: 

Б 17            Қ. Қыдырбаев. – Қызылорда : Тұмар, 2019. – 200 бет

84(257Қ-4Қз)      Баймағамбетов Қуаныш. Шығармалары / Бас ред: А. Қылышбайұлы;

Б 20            құраст: Т.Дайрабай. – Алматы : Дала баспасы, 2006. – 304 б.

821.512.122    Балуан,  Шолақ. Шығармалары : Әндері, өлең-жырлары. Естеліктер,

Б 22        мақалалар, аңыз / Ш. Балуан ; Құраст.: Б. Хабдина. – Алматы : Рух БГ, 2014. –

                320 б.

821.512.122      Батырбекқызы, Кенжетай. Дәуір дәрісі : Мақалалар, естеліктер

 Б 27        / К. Батырбекқызы, ; жауап. ред.: Е. Шайхыұлы. – Алматы : Аннұр

                 Сапа, 2019. – 456 б. : 60 б. Суретті

821.512.122(092)(574.54)   Бекетқызы,  Гүлсара. Жаны жайсаң жан [Текст]  :

 Б 39           естеліктер, өлеңдер, мақалалар, сұхбаттар мен деректі хикаят / Г. Бекетқызы. –

                    Алматы : ARNA-B, 2018. – 368 б. : 40 б. Суретті

821.512.122    Бекмусаев, Батыр. Честная повесть / Б. Бекмусаев ; Ред. Б.Бекболатулы.

Б 42         – Алматы : ARNA-B, 2015. – 174 с.

821.512.122(574.54)    Бектібайұлы  Ш. Толағай тоқсан толғауы  /  Ш.Бектібайұлы.

Б 40           – Қызылорда : Тұмар, 2014. – 88 с.

84(2Рос-Рус)6    Богданова,  А. Красная звезда: Роман /  А.Богданова. – Москва -

Б 73        Санкт-Петербург : Терра-Книжный клуб, 2009. – 224 с. : илл. – (Малая

                библиотека приключений) .

84 (5 Қаз)        Бөкебаев,  Кеңесбек қажы. Тегіне тартып туған ер : Өмірдеректік

Б 78         жазбалар / К. Бөкебаев. – Астана : Сарыарқа, 2010. – 420 с. : 32 б.фото

821.512.122-94    Ғибратты ғұмыр. – Алматы : Нұр- Принт, 2018. – 185 бет

Ғ 43   

               Қалдыбаев Мұқатай Ахметсафаұлының өмірі мен еңбек жолы туралы

821.512.122(574.54)    Дала академигі Ыбырай Жақаев: Естеліктер / жауап. ред.:

Д 15    Е. Шайхыұлы; құраст.: Н. Елтай. – Алматы : Аннұр Сапа, 2016. – 290 с. : 16 б.

 

84(257К-4Кз)         Дарменов,  Кадиржан. Ей, Мүмін! : Әндер (2 кітап) / К. Дарменов.

Д 18           – Алматы, 2013. – 60 б.

821.512.122(574.54)    Дәрібаев,  А.Н. Мәңгілік мәртебеңе тағзым  /  А.Н Дәрібаев. –

Д 20            Қызылорда : Тұмар, 2018. – 264 с. : 40 б.фото

84(5Каз)           Домбай, Нұрперзент. Адалдықтың ақ жолы: Сыр-сұхбат / Н. Домбай.

Д 60         – Алматы : Полиграфкомбинат, 2001. – 168 бет

84(257Қ-4Қз)    Егізбаев,  Әбзәли. Төрт дәруіш: Дастан / Ә. Егізбаев, Н. Егізбай.

Е 27          – Алматы, 2006. – 322 б.

84(5 Қаз)          Егізбаев,  Ә. Майдан хаттары /  Ә.Егізбаев ; Құраст: Егізбаев

Е 27          Нагмедин, Әбзәлиев Аманкельды. – Алматы : Жебе, 2007. – 138 с.

84 (257К-4Кз)  Егізбай,  Н. Өлеңдер мен дастандар /  Н. Егізбай. – Алматы,  

Е 27          2006. – 202 с. : 13 б.фото

821.512.122(574.12)    Ел деп соққан жүрегі : Естеліктер. – Алматы : Мерекенің

Е 41           баспалар үйі, Mereke baspasy, 2017. – 456 с.

821.512.122     Ел сыйлаған Сапекең: Естеліктер кітабы / құраст.: Сайлыбай Әбдірханов.

 Е 41          – Алматы, 2016. – 168 б. : 44 б. Суретті

84(257К-4Кз)    Елемесов,  Тойбазар. Аралдағы айқас. 2 / Т. Елемесов. – Қызылорда :

Е 45          Типография Комплекс, 2007. – 282 б.

84(257К-4Кз)   Елемесов,  Тойбазар. Жанқожа. Аралдағы ақырғы айқас. 1 / Т. Елемесов. 

Е 45         – Қызылорда : Типография Комплекс, 2007. – 282 б.

821.512.122    Елубаев,  С. Екі томдық шығармалар жинағы. 2 том : Қиямет- қайым

Е 49         ғасыры /  С. Елубаев ; Бас ред:К.Құныпияұлы. – Алматы : Ан Арыс, 2016. – 480 б

821.512.122    Елубаев,  С. Ақ боз үй: Роман. 1 /  Елубаев. – Алматы   : Ан Арыс, 2016.

Е 49         – 480 с.

84(257К-4Кз)   Ембергенов, Сейтмұрат. Ізгілік иірімдері: Жырлар, толғаулар, арнаулар

Е 53         / С. Ембергенов ; Жауап. ред.: А. Қылышбайұлы. – Алматы : Дала баспасы,

                 2006. – 144 бет

84(5Қаз)           Есжанов, Темірбек. Гауһартас   / Т. Есжанов. – Қызылорда :

Е 79            Қызылорда- Қанағаты, 2008. – 180 бет

84 (257К-4Кз)    Есназаров,  Т. Көгершін көңіл  / Т.Есназаров. – Қызылорда,

Е 83           2012. – 135 с. : 4 б.фото

821.512.122(092)   Естен кетпес есім: Жолымбетов Меңдіғара Бейсенәліұлы

 Е 85           туралы естеліктер / Құраст.: А. Сейтмұратов. – Қызылорда, 2015. – 164 бет

821.512.122    Жақанов,  И. Дүние шіркін  /  И.Жақанов. – Алматы : Курсив, 2016. – 159 с.

Ж 21  

821.512.122(574.54)  Жалиұлы,  Икрам. Мейірім шуағы = Свет доброты  / И. Жалиұлы.  

Ж 22         – Қызылорда, 2017. – 150 б.

821.512.122.0      Жанбершиева, Ұлжан. Сыр сүлейлерінің мысал өлеңдері : Әдеби

Ж 26         зерттеу / Ұ.Жанбершиева, Н.Жәнібекова. – Қызылорда :Жиенай, 2016. – 140 б.

84 (257К-4Кз)   Жаңабергенова,  Эльмира Манасқызы. Өнер - өмірімнің өзегі

Ж 28        / Э.М. Жаңабергенова. – Алматы : Жания-Полиграф, 2012. – 163 с. : 16 б.фото

821.512.122    Жолдасбеков,  Мырзатай. Күндерімнің куәсі. 5 : Бірінші кітап

Ж 69      / М. Жолдасбеков. – Астана : Күлтегін, 2012. – 464 б.

821.512.122-2   Жолдасбеков,  Мырзатай. Шіркін, Дәурен. 6 : Әндер.Сценарийлер. 

Ж 69         Библиографиялық көрсеткіштер / М. Жолдасбеков. – Астана : Күлтегін, 2012. –

                  224 б. : суретті

84(257Қ-4Қз)      Жұмабаев, Теңел. Арда туған: деректі хикаят / Т. Жұмабаев,

Ж 81         И. Сапарбай. – Алматы : Атамұра, 2008. – 256 б. : 16 б. Суретті

84(257К-4Кз)    Жұмағұлов,  Файзрахман Рахманбердіұлы. Өмір өрнегі : Ғұмырсыр

Ж 81        / Ф.Р. Жұмағұлов. – Алматы : Дала баспасы, 2002. – 255 б. : 16 б. Суретті

821.512.122-1    Жұмажанов,  Қ. Қарақалпақстандағы қазақ ақын - жырауларының

Ж 61    мұрасы  / Қ. Жұмажанов,  Төрткүлбаева. – Алматы : Дәстүр, 2017. – 286 с.

821.512.122(574.54)    Жүрек жанарындағы қарашық. – Қызылорда, 2017. – 57 б.: фото сур.

Ж 89   

821.512.122(574.54)   Жүсіп, Сағат. Сыр бойындағы жолбарыстар/ С. Жүсіп ; Ред. 

Ж 90        Ж.Жүсіпов . – Қызылорда : Курсив, 2019. – 244 бет

         Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналады

821.512.122    Жылқыбаева, Мағрипа. Жалғасы бар ұтыс / М. Жылқыбаева. –

Ж 92         Алматы : Мерей, 2019. – 226 б.

821.512.122.0(574.54)    Иманғалиев,  Темірбек. Темірбек Жүргенов / Т. Иманғалиев. –

И 48             Алматы : Полиграфкомбинат, 2012. – 439 б. : 32 б. суретті

821.512.122(574.54)    Кәрібозұлы,  Бағдат. Тағдыр  : Эсселер, мақалалар /

К 25          Б. Кәрібозұлы. – Алматы : Арыс, 2016. – 320 с. : 24 б.фото

821.512.122-1    Кенжебай,  М. Өттің, дүние! : Өлеңдер /  М.Кенжебай. – Алматы : Арыс,

К 30          2017. – 280 с.

821.512.122-1    Кердері,  Әбубәкір. Қазағым : Өлең,толғаулар,айтыс,жырлар/ Ә. Кердері.

К 32          – Ақтөбе, 2014. – 266 с.

821.512.122(574.54)    Көбеев, Әбдіхан. Өнегемен өрілген өмір  / Ә. Көбеев. – Қызылорда :

К 66           Тұмар, 2014. – 172 бет

821.512.122(574.54)    Kөкірегі қазына Қасқыр. – Астана : PrimaLux, 2017. –116 б.

К 67              

821.512.122       Көңілден кетпес қос бейне...   / Құраст.: Г.Бердімұратқызы,

К 69           Л.Бердімұратқызы. – Ақтөбе : Да-Мир-Ил, 2017. – 112 бет

821.512.122      Қабижанұлы, Марат. Доңызтау белестері немесе Табын ауданының

Қ 13         тарихы   / М. Қабижанұлы. – Ақтөбе, 2014. – 193 бет

84(5Қаз)             Қайыртпай кеткен Қашаған: Өлеңдері, термелері мен толғаулары,

Қ 23           айтыстары мен сөз қағысулары, жыр-дастандары / құраст.: Ж. Жылқышыұлы. –

                   Алматы : Жазушы, 2011. – 432 б.

84(257Қ-4Қз)    Қалиев,  Ыдырыс. Ғибратты өмір жолым: Мемуар - эссе / Ы. Қалиев.

Қ 26           – Алматы : Дала, 2010. – 320  б. : 64 б. Суретті

84(5Қаз)           Қарабеков, Бауыржан. Қызылдың ауыл құмында / Б. Қарабеков. –

Қ 41          Алматы : Жазушы, 2001. – 136 бет

84(257К-4Қ)    Қошым-Ноғай Байбота. Жұмақ нұры: Өлеңдер, сонеттер, балладалар.

Қ 69         – Алматы : Раритет, 2011. – 384 б. – (Алтын қор) .

84 (5Қаз)         Құбашев,  С. Ұмытылмас Кездесулер /  С.Құбашев. – Алматы, 2009.

Қ 72         – 306 с. : фото

84 (257К-4Кз)    Құдайбергенов,  Қ. Сыр сарабдалы Аралбай. – Астана : Сарыарқа,

Қ 74          2013. – 336 с. : 48 б.фото

821.512.122      Құдайбердіұлы, Шаһкәрім. Қазақ айнасы: 3-кітап / Ш. Құдайбердіұлы;

Қ 74          Құраст: А. Еспенбетов, А. Смағұлова, М. Өндірқан. – Семей, 2018. – 104 бет

84(257К-4Кз)     Құндызбаев, Досмахан. Алтын қазық : Деректі хикая / Д. Құндызбаев.

Қ 76          – Алматы : Нұрлы Әлем, 2006. – 148 + 16 бет

84(4Фра)         Лори,  А. Радамехский карлик  /  Лори ; пер. с фр. А. Тетеркина.

Л 78         – Москва - Санкт-Петербург : Книжный клуб Книговек, 2010. – 352 с. : илл. –

                 (Малая библиотека приключений) .

 

84(257К-4Кз)      Мәкенәлиев, Ж. Тағылым  /  Ж. Мәкенәлиев. – Қызылорда :

М 35           Қызылордаполиграфия, 2005. – 194 бет

84(257Қ-4Қз)      Мәлімбаев, Қ. Өмір жолы : Дастандар мен өлеңдер жинағы

М 35           /  Қ. Мәлімбаев. – Алматы : Үш Қиян, 2002. – 272+1 бет

84(257К-4Кз)    Мәңгілік ізін қалдырған  / Құраст: С. Ембергенов. – Алматы : Бастау,

М 36          2003. – 168 бет : фотосур.

84(257К-4Кз)    Мирас шарапаты  / Құраст.: Ө.Әбдіраман. – Астана : Сарыарқа,

М 56          2013. – 432 бет : фотосур.

84(257Қ-4Қз)    Мүсілімұлы,  Әли. Ізденіс пен Ізгілік  / Ә. Мүсілімұлы. – Астана :

 М 87         Сарыарқа, БҮ, 2005. – 342 б. : 32 б. Суретті

821.512.122(574.54)    Мұқажан,  Қалима. Дидар-ғанибет. Анфас: Эссе-ретро

М 83          / Қ. Мұқажан. – Алматы : Асыл кітап, 2014. – 496 б.

       Ақын Байбота Серікбайұлы Қошым-Ноғай өміріне және оның замандастарына қатысты естеліктер.

84(257Қ-4Қз)    Мұсабаева,  Айгүл. Тумысы бөлек тұлға / А.Мұсабаева, Ә.Мұсабаев ;

М 85      жауап. ред.: Ж.Жақып. – Алматы :Мұсылман баспа үйі, 2011. – 364 б. : 40 бет сур.

821.512.122.0      Мың жылдық жолаушы . 7 : М. Жолдасбеков жайлы ой-толғамдар.

М 90            Мақалалар. Өлең-жырлар. Лебіздер. – Астана : Күлтегін, 2012. – 536 б.

84(7 США)        Мэнди,  Талбот. Орудие Богов  / Т. Мэнди. – Москва - Санкт-Петербург :

М 97          Терра-Книжный клуб, 2009. – 320 с. – (Малая библиотека приключений) .

84(257Қ-4Қз)    Нәжімашұлы,  Ерболат. Көкаралда өткен өмір / Е. Нәжімашұлы.

Н 32          – Қызылорда : Полиграфия, 2012. – 183 б. : суретті

821.512.122(574.54)    Нұрмаханов,  О. Құндақ мекен Құмбазар  /  О.Нұрмаханов ; Ред:

Н 86            Сәкен Алдашбаев. – Қызылорда, 2017. – 60 с.

821.512.122-1(574.54)   Нұрмаханов, Оңталап. Парадарайя сақтары: Өлеңдер кітабы

 Н 86           / О. Нұрмаханов ; Ред. М.Махамбетұлы. – Алматы : Arna-b, 2019. – 160 бет

84(257Қ-4Қз)       Нұрымбет,  Сағынай. Дүлдүл дүние - ай! / С. Нұрымбет. – Алматы :

Н 87              Курсив, 2005. – 160 б.

84(257Қ-4Қз)    Нұрымбет,  Сағынай. Сәулелі сәт  / С. Нұрымбет. – Алматы : ҚазНұр,

Н 87            2012. – 318 б. : 4 б. Суретті

84 (5 Қаз)         Нұрымбет,  С. Тұз бен теңіз   /  С.Нұрымбет. – Алматы : Мерей,

Н 87          2002. – 192 с.

84(257Қ-4Қз)    Нұрымбет, Сағынай. Жетпістің жыры : Жыр жинағы / С. Нұрымбет.

Н 87           – Алматы, 2006. – 220 б.

84(257К-4Кз)    Омарова, Жамал. Маңдайға біткен маңмаңгер  / Ж. Омарова.

О-58          – Алматы : Арқас, 2008. – 240 бет

821.512.122-1    Оразбайқызы, Гүлнұр. Қаһарман Қайрат: Жыр жинағы / Г. Оразбайқызы.

О-65          – Алматы : Баянжүрек, 2014. – 124 бет

84(257К-4Кз)    Оспанова, Бағия. Ғибрат ғұмыр  / Б. Оспанова. – Қызылорда :

О-78           Қордай ақпарат - баспа компаниясы, 2005. – 275 бет

         Керім Оспанов - ұлағатты ұстаз, талантты тәлімгер

821.512.122(574.54)    Өтеуов,  Серік. Томағалы тұйғын   / С. Өтеуов ; ред: Қ. Шағыров.

Ө 87           – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2016. – 264 б. : суретті

821.512.122(574.54)    Өшпейді, әке, шырағың. – Астана, 2017. – 92 б. : фото

Ө 97 

84 (257К-4Кз)    Пазылов,  Ә. Өзім жайлы бір үздік сыр  /  Ә.Пазылов. – Алматы : Өнер

П 12            баспасы, 2013. – 384 с. : 20 б.фото

84 (2Рос=Рус) 6   Пикуль Валентин. Реквием каравану РQ-17  : Докум. трагедия, 

П 32    Повесть / В.Пикуль; Сост. и комм. А.И. Пикуль. – Москва : Вече, 2006. – 592 с.

821.512.122-1    Райымбекұлы,  Маралтай. Қаратау ғазалдары  / М. Райымбекұлы.

Р 17           – Алматы : ҚАЗақпарат, 2014. – 156 б.

821.512.122       Рахматуллаұлы,  Ф. Серікжан Сейітжанұлы: Отбасылық кітап

Р 110         /  Ф.Рахматуллаұлы. – Шымкент : Экспресс-печать, 2009. – 208 с. : 27 б.фото

84(257Қ-4Қз)     Салықов,  Нұртілеу. Ғибратты ғұмыр. К.2 / Н. Салықов. – Қызылорда :  

С 18          Тұмар, 2011. – 344 б. : суретті

821.512.122       Сапарбаев, О. Шіркін,Дүние: Ғұмырнамалық баян /  О.Сапарбаев. 

С 21          – Қызылорда : Тұмар, 2013. – 200 с.

821.512.122(574.54)    Сарбалаұлы, Бақыт. Шандоз сөздің шаһы /Б.Сарбалаұлы. – Алматы :

С 22          Arna- b, 2016. – 176 б.

821.512.122-1       Сариев,  Шөмішбай. Таңдамалы: Өлеңдер, балладалар, поэмалар

С 22              / Ш. Сариев. – Алматы : Айғаным, 2016. – 431 б.

821.512.122(574.54)    Сахи,  Файзулла. Майдангер: Ғұмырнамалық естелік / Ф. Сахи ;

С 26               Жауап ред: Н.Әбжанұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2017. – 105 с.

821.512.122.0    Сәбден,  Оразалы. Абай және қазақ елінің болашағы (Қара сөздерін

С 28            ХХІ ғасырда іске асыру тетіктері) = Абай и будущее Казахстана(Рычаги

                    воплощения "Слов назиданий" Абая в жизнь в ХХІ веке) / О. Сәбден ; ауд.:

                    К.Панзабеков. – Алматы : Servіce Press, 2016. – 362 б.

84(257Қ-4Қз)    Сәрсенбай,  Оразбек. Жарық дүние: Өлеңдер мен толғаулар

С 28           / О. Сәрсенбай. – Алматы : Курсив, 2005. – 224 б. : 16 бет сур.

84 (5 Қаз)       Смаилов,  Ж. Жүрек жыры, көңіл сыры / Ж. Смаилов. – Алматы :

С 52       Жібек Жолы, 2005. – 296 с. : 24 б.фото

821.512.154     Станалиев,  Самсак. Акжарыктын айыкпаган сыныгы : Роман трилогия

С 76       / С. Станалиев. – Бишкек : Принт-Экспресс, 2017. – 750 б.

        Қырғыз тілінде.

84(257К-4Қ)       Сыр елінің сырбазы / құраст.: Б.Жарқынбаева. – Алматы : Үш қиян,

С 95           2004. – 240 б. : 16 б. Суретті

84(257К-4Кз)     Сыр сұлуы, Батыр ана - Сәлима: Ғұмырнама.Дерекнама.Естеліктер.

С 95          Арнау өлеңдер.Шежіре / Құраст.: Ләйлә Дәулет, Шоқан Сапаралы. – Алматы :

                  Қағанат FMO, 2005. – 208 б. : 48 б. Суретті

821.512.122-1    Тазабек,  Мұхамеджан. Айтыстар  / М. Тазабек. – Алматы : Атамұра,

Т 13           2018. – 320 б.

84(2 Рос = Рус)6    Тан-Богораз,  В. Жертвы дракона /  Тан-Богораз. – Москва -

Т 18             Санкт-Петербург : Книжный Клуб Книговек, 2010. – 256 с. : илл. –           

                    (Малая библиотека приключений) .

84(257Қ-4Қз)     Тапалова,  Әнипа. Қыран ғұмыр / Ә. Тапалова. – Астана : Сарыарқа" БҮ,

Т 20          2006. – 204 б. : 24 бет сур.

84(257К-4Кз)       Тапалова, Әнипа. Қыран ғұмыр : Естеліктер / Ә. Тапалова.

Т 20        – Астана : Сарыарқа, 2006. – 204 + 24 бет : фотосур.

      Сыр бойының саңлақ азаматы, еліміздің автокөлік, жол құрылысы саласына ересен еңбек сіңірген, нарықтық экономиканың білгірі Сыздықов Нұрлан Сыздықұлының өмірбаяны мен қызметі

821.512.122.0     Темірбек Жүргенов : Зерттеулер, мақалалар, естеліктер мен арнау,

Т 33          жыр-толғаулар. – Астана : Сарыарқа, 2018. – 576 с.

84(257К-4Кз)      Тілеулиев,  Ахмет. Қарақұм  : Деректі хикаят / А. Тілеулиев.

Т 93           – Алматы : Үш Қиян, 2006. – 184 б.

84 (5 Қаз)        Толыбаев,  Қ. Тамшылар: Әңгімелер /  Қ.Толыбаев. – Алматы :

Т54          Жалын, 1987. – 312 с.

84(257К-4Кз)     Тұлпардың тұяғы. – Қызылорда : Тұмар, 2008. – 124 б. : суретті

Т 85       

821.512.122-94       Ұзақбаев,  Бегімбай. Байқазақ : Тарихи роман / Б. Ұзақбаев.

Ұ 25            – Алматы : Arna-b, 2015. – 228 б.

821.512.122(574.54)    Ұзақбаев, Бегімбай. Көзкөрген жандар саясы: Деректі

Ұ 25         хикаяттар / Б. Ұзақбаев. – Алматы : Arna-b, 2018. – 312 бет

821.512.122       Ұзақбаев,  Б. Намыстан шыңдалған қайрат: Деректі хикаяттар

Ұ 25          /  Б.Ұзақбаев. – Алматы : Arna-b, 2015. – 544 с.

84(257Қ-4Қз)    Ұлағатты ғұмыр: Естелік кітап. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйі,

Ұ 38            2010. – 102 бет

821.512.122-1(574.54)    Ұлтын сүйген асыл ер : Өлеңдер мен әңгімелер / құраст.:

Ұ 43          Сәби Аңсат. – Қызылорда : ЛИ-Медиа, 2018. – 156 б. : суретті

821.512.122       Ұлы даланың ұлағатты ұлы: Естеліктер, құттықтаулар, өлеңдер,

Ұ 46         фотоқұжаттар, мақалалар жинағы / жауап. ред.: Смат Саухатов. –

                 Шымкент : Жебе, 2019. – 464 б.

84 (2 Рос= Рус)6    Фортунатов,  Б. Остров гориллоидов  /  Б.Фортунатов. – Москва -

Ф 80             Санкт-Петербург : Терра-Книжный клуб, 2009. – 256 с. : илл. –  (Малая

                     библиотека приключений) .

84(4Гер)       Фрих,  Э. Р. Бессмертные карлики  /  Э. Р Фрих ; Пер. с нем. – Москва -

Ф 89       Санкт-Петербург : Русская книга, 2010. – 288 с. – (Малая библиотека

               приключений) .

821.512.122.0(574.54)   Шабыттың шанхай түсі  / Ред. Б. Бекболатұлы. – Алматы :

 Ш 13           Arna-b, 2018. – 140 бет

       Сыр бойына белгілі тұлға - ҚР Мәдениет қайраткері, Театр қайраткерлері одағының мүшесі, ақын, сценарист, режиссер Оңталап Дүйсенәліұлы Нұрмаханов шығармашылығы

84 (5 Қаз)        Шамғон шыңы : Өлең,эссе,естелік,мақалалар жинағы. – Орал :

Ш 22        Полиграфсервис, 2007. – 176 с. : 12 б.фото

821.512.122      Шәменов, Айтмұрат. Тұғырдағы  тұлға : Ғұмырнамалық сөздастан

Ш 34         / А. Шәменов, Д. Аяшұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2014. – 220 бет

821.512.122(574.54)     Шәріпов, Жарылқасын. Бозкөлден басталған белес / Ж. Шәріпов.  

Ш 34             – Қызылорда : Тұмар, 2019. – 280 с.

821.512.122(574.54)    Шәріпов, Жарылқасын. Бозкөлден басталған белес  / Ж. Шәріпов.

Ш 34             – Қызылорда : Тұмар, 2019. – 280 б.

821.512.122-1       Шильдебаева,  К. Можжевельник : Стихи /  К.Шильдебаева.

Ш 60              – Алматы : Хантәңірі, 2015. – 285 с. : фото

84(5Қаз)         Шілдебаева,   Күлән. Ақынның үйі тұрады мәңгі жарық боп:  Өлеңдер

Ш 98         жинағы / К. Шілдебаева. – Тараз : Сенім, 2002. – 288 с.

821.512.122-1       Шілдебаева, Күлән. Музамен ғана сырластым : Өлеңдер / К. Шілдебаева.

Ш 98       – Тараз : Формат-Принт, 2018. – 271 б.

821.512.122       Шүйіншәлиева, Мира. Өкініш :Повесть пен әңгімелер/ М. Шүйіншәлиева ;

Ш 96         Ред. Ш. Жамықаева. – Алматы : Жазушы, 2014. – 568 б.

821.512.122(574.54)    Шүкіров,  Зейнолла. Сыр бойы: Тарихи роман. 1/ З. Шүкіров.

Ш 96           – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2014. – 564 б.

821.512.122(574.54)    Шүкіров,  Зейнолла. Сыр бойы: Тарихи роман. 2/ З. Шүкіров.

Ш 96             – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2014. – 512 б.

84 (4Фра)    Эм,  Ж. Красные боги : Роман /  Ж. д Эм. – Москва - Санкт-Петербург :

Э 54        Терра-книжный клуб, 2009. – 224 с. : илл. – (Малая библиотека приключений) .

История

63.5(257Қ-4Қз)    Айдаров,  Дәуірхан Жәлиұлы. Діл және дәстүр / Д.Ж. Айдаров.

А 31      – Алматы : Дайк-Пресс, 2010. – 344 б.

908(574.14)        AQTAY - KASPII MARJANY [Мәтін]  : Фотоальбом. – Алматы :

А 37              Нұрлы-Әлем, 2018. – 160 с.

63.3 (Қаз) я2       Алаш. Алаш Орда : Энциклопедия / Әнес Ғ., Смағұлова С.

А-39        – Алматы : "Арыс" баспасы, 2009 ж. – 544 бет. – (Алаш мұрасы) .

63.3(257К-4Кз)    Аралдың ақ алтыны. –   Отандастар Полиграфия" баспасы. – 123 б. : 36 б.

А 75           

        "Аралтұз" ашық акционерлік қоғамының 75 жылдығына арналады

94(574.54)         Атабаев,  Базарбай. Халық жадында қайта жаңғырған ұлы есім:

А 90          Мақалалар жинағы / Б. Атабаев ; құраст.: Қ. Айтбаев, Ә.Қ. Бәкір,

                  Қ. Маханбет. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2015. – 250 б. : 16 бет сур.

929.52(574.54)    Әбдірашев,  Әуезхан. Бабамыздан баламызға дейін : Тарихи-дәйектемелі

Ә 14         толғамдар / Ә. Әбдірашев. – Алматы : ҚАЗақпарат, 2015. – 286 б.

63.3(257К-4К)     Әлем таныған Арал. – Ақтөбе : NOBEL, 2009. – 285 б. : 18 б. суретті  

Ә 52   

929:821.512.122(574.54)   Базарбаев,  Мүсілім. Өнегелі өмір  / М. Базарбаев ; ред.басқ.

 Б 16           Ғ.М. Мұтанов; құрас.: Г. Байтоғаева. – Алматы : Қазақ университеті, 2017. –   

                   385 б. : 16 б. суретті. – (Өнегелі өмір) .

63.3(5Қаз)      Бәйімбетов, Орынбасар. Парыз  / О. Бәйімбетов. – Алматы : Қайнар,

Б 32       1998. – 240 бет

63.3(2)722    Бессмертие подвига народа = Халықтың өшпес ерлігі: Сборник статей-

Б 53      воспоминаний казахстанцев - участников Великой Отечественной

             войны и тружеников тыла военных лет. – Астана : Арай, 2005. – 672 бет : фото

94(574.54)(092)    Билер сөзі - киелі = Слово Бия - Беспристрастно  : Сыр елінің

Б 53        билері хақында / Автор-құраст.: Т.Дайрабай, М. Ахметов; ауд.:

               А. Жарылқасынов. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2018. – 352 б. : суретті

63.3(257К-4Кз)    Дәулетұлы,  А. Ардагерлер - Ел тірегі  : Тарихи, деректі өмірнамалық

Д 22            материалдар жинағы / А. Дәулетұлы ; Бас ред: Маханбет Қуаныш. –

                    Қызылорда : Полиграфия, 2011. – 70 с.

908(574.54)       Ермағамбетова,  Қарлығаш. Туған жер тұнған шежіре / Қ. Ермағамбетова, 

Е 69         Г. Дүзенова. – Қызылорда : Жиенай, 2017. – 308 б. : суретті

63.3(5 Қаз)     Кекілбайұлы,  Әбіш. Шандоз : Махамбет және қазақтың ұлт-азаттық

К 28         қозғалысы.Деректі тарихи баян / Ә. Кекілбайұлы. – Атырау : Атырау-Ақпарат,

                 2003. – 368 б.

94(574)             Қазақ батыры Дәуіт Асауұлы   / Құраст: Н.Ы.Жетпісбай, А.А.Аблаев.

Қ 17          – Алматы, 2017. – 240 б. : 16 б. Суретті

94(574)(031)    Қазақ көтерілістері  : Энциклопедия. – Алматы: Palitra- Press, 2014. –

Қ 17           616 с. : 22 б.фото

63.3(5Қаз)        Қ

22 ноябрь 2019 г. 12:10
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: