БОРАНБАЙҰЛЫ СЕЙІЛ


    1930 жылы 14 қаңтарда Қазалы ауданының Сағындық аулында дүниеге келген. 1953 жылы Қызылорда педагогикалық институтының тарих факультетін бітірген.

       1957 жылға дейін Қостанай облысының Жангелдин, Қызылорда облысының  Қазалы Аудандарында мұғалімдік қызмет атқарды. 1957-1962  жылдары аудандық «Социалистік жол» газетінде бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, редактор болып істеді.

       1963-1982 жылдары аудандық «Ленин туы» газетінің редакторы, 1982 жылдан 1990 жылға  дейін  облыстық  «Ленин жолы» газеті   бас  редакторының    бірінші орынбасары, облыстық  баспасөз басқармасының бастығы қызметтерін атқарды.

       1966  жылы  «Жазушы» баспасынан  оның балаларға арналған «Ұстаз» атты әңгімелер жинағы, ал  1970 жылы «Жалын» баспасынан «Қалытқы» атты өлеңдер жинағы шықты. 1977 жылы шығарылған  Қазақ   Кеңес  балалар  поэзиясының  антологиясында   бір  топ  өлеңдері  жарияланды. Бірсыпыра өлеңдері қарақалпақ тіліндегі «Дала туысқандығы», латыш тілінде шыққан «Дала қызғалдақтары» кітаптарында жарық көрген.

       1980 жылы  «Табиғатқа тіл бітсе», 1985 жылы «Мырза маусым», 1989 жылы «Қайырлы таң» кітаптары жарық көрді. 1999 жылы «Тұмар» баспасынан «Халқым қалай күн  көрер?» жыр  кітабы  басылып шықты.

       1959 жылдан  Қазақстан журналистер Одағының, 1986 жылдан Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі.

 

Әдебиеттер:

Боранбайұлы С. Азаттық еді аңсаған: Таңдамалы   шығармалары / Боранбайұлы С.; құраст.:Жұбаназар Асанов.- Алматы: Ел-шежіре, 2011.- 352 бет.- (Алаш мұрасы)

Боранбаев С. Қайырлы таң : Өлеңдер, поэмалар, балладалар / С.Боранбаев.– Алматы :Жазушы, 1989. - 104 б.

Боранбаев С. Қалытқы. – Алматы: Жалын, 1975. – 43 б.

Боранбаев С. Мырза маусым. – Алматы: Жазушы, 1985. – 79 б.

Боранбайұлы С. Ой- менің мұңдасымда, сырласым да: Өлеңдер, толғаулар және дастандар / Боранбайұлы С.; Жауапты ред. Б.Кәрбозұлы.- Астана: Фолиант, 2009.- 392 бет.-(Сырдария кітапханасы)

Боранбаев С. Табиғатқа тіл бітсе. – Алматы: Жазушы, 1980. – 59 б.

Боранбаев С. Ұстаз: Әңгімелер жинағы. – Алматы: Жазушы, 1966. – 68 б.

Боранбайұлы С. Халқым қалай күн көрер?: Өлеңдер, толғаулар, дастандар / С.Боранбайұлы. – Қызылорда: Тұмар, 1999. – 236 б.

* * *

Боранбайұлы Сейіл //Жүректегі жауһарлар: Сыр елі ақын-жазушылар шығармаларының жинағы. – Қызылорда: Алтын Орда, 2001. – 9 б.

Боранбайұлы Сейіл //Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық - Алматы: «Аруна», 2005.- 134 б.

Боранбайұлы Сейіл //Қазақстан жазушылары / Құраст. С.Қамшыгер, Қ.Жұмашева. – Алматы: Ан Арыс, 2009. – 106 б.

Боранбайұлы Сейіл //Қазақстан жазушылары :XX ғасыр: Анықтамалық / Құраст. Е.Дүйсенбайұлы, А.Естен, Қ.Омарұлы ж.б.- Алматы: Ана тілі, 2004.- 86б.    

 Боранбайұлы Сейіл // Сыр елі. Қызылорда облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ғ.Аяған.– Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – 176-177 б.

Боранбайұлы Сейіл //Тамыры терең, тарихы кенен – Қазалы. – Алматы: Телеарна, 2008. – 207-208 б.

Боранбайұлы Сейіл //Тіл тірегі - Сыр елі. – Қызылорда: Тұмар, 2011. – 157-158 б. 

Бекбергенова Р. Сейілге: С.Боранбаевқа арналған өлең / Бекбергенова Р.// Бекбергенова Р. Ана жүрегі.- Астана, 2009.- 168 б.

Дайрабай Т. Сейіл ақын: Ақын С.Боранбаев туралы / Дайрабай Т. // Дайрабай Т. Тұғырлы тұлғалар.- Астана,2009.- 207-209 б

Сағымбайұлы К. Аға туралы сыр: Ақын С.Боранбаев туралы / Сағымбайұлы К. // Мұхамедов М.,Сағымбайұлы К. Шығармалары.- Астана,2009.- 217-221 б.

Абдрахманова Қ. Сейiл Боранбаев поэзиясындағы дәстүр жалғастығы // Ұлағат.-2012. - № 1. - 30-34 б.

Айтуғанов Ш. Ұлықтауға лайық ұстаз: Ақын Сейіл Боранбаев жайлы / Ш. Айтуғанов // Қазалы.- 2015.- 1 желтоқсан (№ 93).- 3 б.

Арықбаев К. Ары таза азамат: [ Ақын, қаламгер С.Боранбаев туралы ] // Сыр бойы. – 2009. – 12 қырк. – 5 б.

Бекбергенова Р. «Қайырлы таң»: [Сейіл Боранбаевтың өлең кітабына рецензия]// Ленин  жолы. – 1989. – 26 қазан

Берденұлы С. Ақынын ардақтаған ел бақытты: Ақын Сейіл Боранбаевтың туғанына - 85 жыл / С. Берденұлы // Қазалы.- 2015.- 4 ақпан (№ 9).- 3 б.

Боранбайұлы Сейіл: Қазанама // Сыр бойы. – 2005. – 22 шілде

Боранбайұлы С. «Поэзия – адамның жүрек сезімі, жан толқуы...»: [Ақын

С.Боранбаевпен сұхбат / Сұхб. Н.Нұрмахан ] // Ақмешіт апталығы. – 2000. – 18 ақпан

Данабаев Қ. Ақындық та дертпен тең : [Ақын С.Боранбаев туралы ] //Сыр бойы. – 2000. – 18 мамыр     

Жақып Ж. Сәкеңнiң мен бiлетiн сегiз қыры: Ақын Сейiл Боранбаев 75 жаста // Сыр бойы.- 2005. - 26 қаңтар. - 3-4 б.

Кенжалиева Гүлжанат. Сейілдің сейілмейді сұлу сөзі / Г. Кенжалиева // Ұстаз мәртебесі. – 2020. - 27 ақпан (№ 8). - 5 б.

Кенжебай М. Адыра заманды жадыратпақ еді //Ана тілі. – 2008. – 17 шілде

Қалдыбай Ақтілеу. Ақын рухы ардақталды / А. Қалдыбай //Қазалы. – 2021.- 19 қаңтар (№ 5). - 2 б.   

Аудандық орталық кітапханада белгілі ақын Сейіл Боранбаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған әдеби -танымдық кеш өтті.                                                                                                                           Қаназ  Молдахмет. Сырбаз азамат,сырлы ақын / М. Қаназ // Қазалы. – 2020.- 20 маусым  (№46).- 3  б.

Қаржаубаева Алмагүл. Таулар алыстаған сайын асқақтай түседі / А. Қаржаубаева// Қазалы. – 2020. - 14 қаңтар (№ 3).- 3 б.

Ақын Сейіл Боранбаевтың туғанына - 90 жыл.                                                                                                         Қосбармақова А.   Ақын мерейтойына арналды: Ақын С.Боранбаевтың туғанына 85 жыл толуына орай аудандық кітапханада өткізілген әдеби-танымдық кеш жайлы /А. Қосбармақова // Қазалы.- 2015.- 11 ақпан (№ 11).- 3 б.

Қосбармақова А. Сейіл ақын жырларын оқығанда...: Ақын Сейіл Боранбаев жайлы  / А. Қосбармақова // Қазалы. - 2014. - 5 сәуір (№ 27). - 4 б.

Мәкенәлі Ж.  Қайран, Сәкең!: Ақын Сейіл Боранбаевтың өмірден өткеніне бес жыл / Ж.Мәкенәлі // Қазалы. - 2010.-24 шілде

Мәмбетжан Қ. Өмiр мектебiнiң өрнектi ұстазы: Журналист-ақын Сейiл Боранбаев туралы эссе // Сыр бойы.- 2011.- 19 қаңтар.- 3 б.

Мәмбетжан Қ. Өмір мектебіне баулыған аға: Ақын Сейіл Боранбаевтың өмір жолы туралы естелік- эссе / Қ.Мәмбетжан // Қазалы.- 2011. - 15 қаңтар

 Отарбаев Р. Өлең-сөздің патшасы емес пе?: [Жазушы баспасынан шыққан Н.Хасановтың «Мен сенің ұлыңмын», Т.Қызықбаевтың «Сәуір лебі», С.Боранбаевтың «Мырза маусым» атты өлеңдер жинағына шолу] //Қазақ әдебиеті. – 1985. – 2 авг. – 10-11б.

Сағымбайұлы К. Аға туралы сыр: [ Ақын С.Боранбаев туралы ] // Сыр бойы. – 2007. – 6 ақпан – 3 б.

Сәдібекұлы А. Күндей нұрлы шуақты еді жырлары // Сыр бойы. – 2006. – 15 шілде

Сәдібекұлы А. Халықтың мұңын жырлаған ақын / А. Сәдібекұлы // Сыр бойы.- 2015.- 30 мамыр (№ 77/78).- 10 б.

Сопыбеков А. Өмірді өлеңменен өрнектеген: [С.Боранбаев туралы ] // Ленин жолы. – 1990. – 13 қаңтар

Талапбаева Ұлболсын. Сырлы. сезімді Сейіл ақын / Ұ. Талапбаева // Қазалы. – 2020.15 ақпан (№ 12).- 2 б.                                       Төлтаева Н. Ақын творчествосына арналды: [С.Боранбаевтың 60 жылдығына арналған шығармашылық кездесу кеші ]//Ленин жолы. – 1990. –7 сәуір

Тұрдыбекқызы Ж. Өмір атты ғимараттың кірпішіне айналған тұлға: Ақын Сейіл Боранбаев жайлы / Ж. Тұрдыбекқызы // Тіл сақшысы.- 2015.- 1- 5 ақпан (№ 3).- 1,- 5 б.

20 сәуір 2015 ж. 18:06
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: