СҮЙЕНІШ ҚОМШАБАЙ

    1937 жылы 14 желтоқсанда Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының «Жаңа талап» кеңшарында дүниеге келген.
    1959 жылы ҚазМУ-дің журналистика факультетін бітіріп, 1959-62 жылдары Қызылорда облыстық радио комитетінде, 1962-82 жылдары облыстық «Ленин жолы» газетінде қызмет атқарып, 1982-92 жылдары Қазақстан Жазушылар одағының Қызылорда облысындағы кеңесшісі, 1996 жылдан бөлімше директоры болды. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.  Алғашқы өлеңдері 1959 жылы жариялана бастады
       Қомшабай Сүйенішұлының «Тереңдегі ағыстар» (1985), «Сап-сап, көңілім» (1988), «Сая таппай, сай таппай» (1993), «Гөй - гөй» (1996), «Һәм жабықтым, һәм қамықтым» (2003) атты жыр кітаптары жарық көрді. Әр жылдарда әдеби журналдарда «Ғашық едім қайтейін...», «Дүние бір қисық жол» т.б. әңгіме, романдары, «Дон ағысы», «Кенже бала», «Алдаберді мен Әтіркүл» сияқты жыр, проза, драмалары жарияланған. Драмалық шығармалаларының ішінен «Сен де жалғыз, мен де жалғыз», «Әлі бойдақпысың?» пьесалары Н.Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық қазақ музыкалық драма театрының сахнасында қойылып келеді. 
       1996 жылы Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты атанды. 
       Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамотасымен марапатталған.
       Қызылорда қаласының Құрметті азаматы  (1999).
 
 

Əдебиеттер


   Сүйеніш Қ. Гөй-гөй: жыр кітабы / Қ.Сүйеніш. - Алматы: Қайнар, 1996.- 240 бет. Сүйеніш Қ. Мен де ғашық болғанмын / Қ.Сүйеніш; Ред. Қ.Байділдаұлы.- Алматы: Қайнар, 2010.- 320 бет.- (Ауыл кітапханасы)

   Сүйенішев Қ. Сап- сап, көңілім..: Жыр жинағы / Қ.Сүйенішев. - Алматы: Жазушы, 1989.- 128 бет.

   Сүйеніш Қ. Сая таппай, сай таппай:Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 1993. – 296 б. Сүйенішев Қ. Тереңдегі ағыстар: Жыр кітабы / Қ.Сүйенішев. - Алматы: Жазушы, 1984.- 104б.суретпен көркемд, портр.

   Сүйеніш Қ. Һəм жабықтым, һəм қамықтым: Жыр кітабы / Қ.Сүйеніш.- Алматы: Үш қиян, 2003.- 344 б.

   Сүйеніш Қ. Шығармалары: Екі томдық. / Қ.Сүйеніш; Жауапты ред. Б.Кəрібозұлы.- Астана: Фолиант, 2008.- (Сырдария кітапханасы) 

   Қомшабай Есіркепұлы Сүйеніш: [Өмірбаяны берілген] //Жүректегі жауһарлар: Сыр елі ақын-жазушылары шығармаларының жинағы. – Қызылорда:Алтын Орда, 2001. – 4 б.

   Сүйеніш Қомшабай //Қазақ əдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық - Алматы: «Аруна», 2005.- 483 б

   Сүйеніш Қомшабай //Қазақстан жазушылары / Құраст. С.Қамшыгер,Қ.Жұмашева. – Алматы: Ан Арыс, 2009. – 369-370 б.

   Сүйенішев Қомшабай //Қазақстан жазушылары : XX ғасыр: Анықтамалық / Құраст. Е.Дүйсенбайұлы, А.Естен, Қ.Омарұлы ж.б.- Алматы: Ана тілі, 2004.- 290 б.

   Сүйеніш Қомшабай // Сыр елі. Қызылорда облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ғ.Аяған. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – 454 б.

   Сүйеніш Қомшабай //Иманғалиев С., Қыстаубаева З. Қызылорда көшелері. – Алматы,2009. – 169 б.

   Дайрабай Т. Қомшабай Сүйеніш//Дайрабай Т. Сыр перзенттері. – Алматы: Арыс, 2010. – 182-183 б.

   Жанай Р. Бір-ақ адам: Ақын Қ.Сүйенішке арналған өлең // Жанай Р. Шығармалары. - Астана, 2007.- 187-188 б.

   Нарымбетов Ə. Нөсерлетіп жыр селін: Қ.Сүйенішевке арналған өлең //Нарымбетов Ə., Бақтиярова Г., Төлеутайұлы С.  Шығамалары.- Астана: Фолиант, 2009.- 180 -182 б. – (Сырдария кітапханасы)

   Сопыбеков А. Қомшабай Сүйенішев: Өлең // Сопыбеков А. Дөңгеленген дүние: Өлеңдер мен поэмалар.- Астана:Фолиант, 2008.- 175-176б.- (Сырдария кітапханасы) «Алаш» сыйлығының лауреаты, қаламгер Қомшабай Сүйеніш //Ақмешіт апталығы.- 1996.-12 шілде

   Аңсатов С. Сағына бастадық сізді, ақын аға: Қомшабай Сүйенішовке тағзым / С.Аңсатов // Сыр бойы.- 2010. - 28 шілде

   Əбдікəрімов Ш. Қомшекеңнің «Гөй-гөйі» - азаматтық лирика //Ақмешітақшамы.- 1998. - 20 қараша

   Балғабаев С. "Шəкiртiм iздеп келетiн болса, костюмымды бер..." / дайынд. Ə.Байбол //Қазақ əдебиетi.- 2010.- 24-30 желтоқсан (№ 50/51).- 12 б.

   Досжан С. Мазасыз жүрек маздауы: Қ.Сүйеніштің «Сая таппай, сай таппай» жинағы туралы //Сыр бойы.-1997.-3 сəуір

   Жаз көңілді жайсаң жан еді: Сүйенішев Қомшабай (Қазанама) // Халық.- 2010.-1 шілде

   Жаппархан Ө. Өлеңменен өседі ол: Ақын Қ.Сүйенішке əзіл өлең //Сыр бойы.-2008.- 1 сəуір

   Жаппархан Ө. Уызына жарымаған жан еді..: Ақын, журналист Қомшабай Сүйенішұлы жайлы / Ө.Жаппархан //Сыр бойы.- 2011. - 20 мамыр. - 4 б.

   Кəрібозұлы Б. Қайран аға қадіріңді кеш білдім: Ақын Қомшабай Сүйенішұлы жайлы / Б.Кəрібозұлы //Сыр бойы.- 2011. - 20 мамыр . - 4 б.

   Кəрібозұлы Б. Мұңлы мəнер: Ақынның жырлары туралы //Сыр бойы. - 1996. - 12 желтоқсан

   Қалматаев М. Өмірде тап-таза арың қалды, Қомша!: Журналист, ақын, драматург Қомшабай Сүйенішұлы өмірден өткеніне жыл тоды / М.Қалматаев // Сыр бойы.- 2011. -20 мамыр. - 4 б.

   Қомшабай Сүйеніш: Қазанама //Қазақ əдебиеті. - 2010. - 25 маусым - 1 шілде - 12 б. Қомшабай Сүйеніш: Белгілі ақын, 1937-2010:Некролог //ЕгеменҚазақстан. - 2010. - 25 маусым

   Қомшабай Есіркепұлы Сүйенішев: Қазанама//Сыр бойы. – 2010. – 26 маусым Қомшабай Сүйеніш – Қазақстан Жазушылар Одағы «Алаш» сыйлығының лауреаты //Сыр бойы.-1996.-6 шілде

   Қомшабай Сүйеніштің жырлары – «Парасатта»: 1997 ж.№2-де «Өлең сөздің патшасы»айдарымен берілген//Сыр бойы.-1997.-20 наурыз

   Қорасани Қ. Қомшабай Сүйеніштің жырлары– «Парасатта» //Сыр бойы. – 1997. – 20 наурыз

   Мазасыз жүрек маздауы: Қ.Сүйеніш «Сая таппай... кітабы көпшілік қолында //Сыр бойы. - 1997. - 3 сəуір.-3 б.

   Молдағалиев Т. Қомшабайға: Өлең / Т.Молдағалиев //Сыр бойы.- 2011. - 20 мамыр. - 4 б.

   Мұхамедов М. Сүлейлердің сарқыты: Ақын Қомшабай Сүйенішұлы жайлы /

   М.Мұхамедов //Сыр бойы.- 2011. - 20 мамыр. - 4 б.

   Нұрғалиев Қ. Шырайлыжырлар: «Сап-сап көңілім»атты өлеңдер жинағынапікір///Ленин жолы. - 1990. - 23 қазан

   Оралбаева Ж. Əр жүректе жатталған: Н.Бекежанов атындағы облыстық драма театрда ақын Қомшабай Сүйенішұлына арналған "Поэзия пырағы" атты еске алу кеші болып өтті / Ж.Оралбаева // Сыр бойы.- 2011. – 24 мамыр. - 4 б.

   Оралбаева Ж. Сахнаға қайта оралған қойылым: Н.Бекежанов атындағы обл. муз. драма театрында Қ.Сүйенішевтің "Кемпір-шалдың кенжесі" атты комедиясы қойылды / Ж.Оралбаева //Сыр бойы. - 2011. - 30 сəуір -16бет

   Рахматулла Ж. Үзілмеген өмір: Ақын, журналист Қомшабай Сүйенішұлы жайлы / Ж.Рахматулла //Қазақ əдебиеті.- 2011. - 27 мамыр. - 7 б.

   Рахымбекұлы Ə. Жыршының жаны жаралы: немесе Қ.Сүйеніштің "Гөй-гөй" жыр жинағын оқығаннан соңғы ой / Ə.Рахымбекұлы //Сыр бойы.- 1998.-17 қараша

   Сəпиев О. Жаны жырдан жаралған: Қ.Сүйенішов жайында //Сыр бойы. - 1997. - 22 мамыр. - 2 б.

   Сəрсенбай О.Жақсының артында жарқын естелік қалады: Белгілі ақын, драматург Қомшабай Сүйенішұлы жайлы / О.Сəрсенбай //Халық.- 2011. - 19 мамыр. – 6 б.

   Сүйеніш Қ. Жазушы мен жауапкершілік ұғымдары егіз: Ақынмен сұхбат / Сұхб. Ə.Аймағанбетұлы //Ақмешіт апталығы. – 1997. – 4 сəуір

   Сыр таланты өмірден өтті: Ақын, жазушы Қ.Е.Сүйеніштің қазасына орай //Түркістан. - 2010. - 1 шілде.-12 б.

   Сырда туып, Сырда өскен қаламгер: Қ.Сүйеншов туралы жəне екі өлеңі берілген //Сыр бойы. - 1997. - 24 мамыр

   Уəли Н. Ақ жүрек ақын, атпал азамат //Сыр бойы. - 1996. - 6 тамыз Шүкіров З. Қомшабай: Өлең //Қазақ əдебиеті. - 1967. - 17 ноябрь

   Ысқақ Қ. Орны толмас үлкен қаза: Қ.Сүйеніштің қазасына / Қ.Ысқақ // Қазақ əдебиеті. - 2010. - 25 маусым


23 сәуір 2015 ж. 15:07
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: