Қаңтар

Қаңтар

Жаратылыстану ғылымдары Abdyssaqin Rakhat-Bi.  Mathematic and contemporary music / R. Abdyssaqin.     Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 24 p.    Абдысагин Рахат-Би.  Математика и современная музыка / Р. Абдысагин;         Науч. рук: Б.Дуйсебаева.- Алматы:...
Ақпан

Ақпан

Жаратылыстану ғылымдары Физико- химические основы преобразования солнечной знергии:       Доклады ІІ международного научно- практического семинара (ноябрь 2005 г.)   Под ред.Н.К.Надирова.- Алматы, 2006.- 156 стр.                      ...
Наурыз

Наурыз

Техника. Техникалық ғылымдар Асқаров Е.С.  Стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны  басқару: Оқу құралы / Е.С. Асқаров; Ред. Қ.Өмірғалиева.- Алматы: Экономика, 2013.- 336 бет.                                ...
Сәуір

Сәуір

Жаратылыстану ғылымдары Абдыгалиева С.С.  Жерге орналастыру: Оқу құралы /           С.С. Абдыгалиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 198 б.                     Абдықалыкова Р.А.  Органикалық заттардың химиясы мен...
Мамыр

Мамыр

Жаратылыстану ғылымдары Базарбаева Ж.М.  Жеке даму биологиясы пәні бойынша практикум:     Оқу құралы / Ж.М. Базарбаева; Пікір жазғандар: С.Т. Төлеуханов.,       К.Қ.Шулембаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 88 б.                ...
Маусым

Маусым

Жаратылыстану ғылымдары Әбдікерова Г.О.  Әлеуметтік антропология: Оқу құралы /       Г.О.Әбдікерова, Г.С. Әбдірайымова.- Алматы: Қазақ  университетi, 2012.- 176 б.                                  ...
Шілде

Шілде

Білім беру. Педагогикалық ғылымдар Жакупова г.Т.  Методика преподавания истории: Курс лекций / г.Т.  Жакупова; Толеубаев К.М.,Тулебаев Т.А.,Жусанбаев Г.М.- Алматы: Казахский    университет, 2013.- 234 с.     Зиновьева Л.В.  Физическое воспитание.Танцевальная аэробика...
Тамыз

Тамыз

Жаратылыстану ғылымдары Асан Ж.  Химия: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті / Ж. Асан , Ж. Ибраева.      Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 224 бет.                                Байарыстанов А.О.  Жоғарғы...
Қыркүйек

Қыркүйек

Жаратылыстану ғылымдары Бүркітбаев М.М.  Байлыныстырғыш материалдар технологиясы: Оқу     құралы / М.М. Бүркітбаев, Р.Г. Рысқалиева, Т.Т. Төлебаев.- Алматы: Қазақ  университетi, 2012.- 82 б.: кесте.  Жануарлар туралы үлкен энциклопедия / Ағылшын тілінен      ...
Қазан

Қазан

Жаратылыстану ғылымдары Жануарлар әлемі: Энциклопедия / Қазақ тіліне ауд. Д.Алипбаева.-   Алматы: Фолиант, 2014.- 160 б: Суретті.- (Балалар энциклопедиясы).      Мир животных: Энциклопедия / Ред.С.Уралова.- Астана: Фолиант,2014.- 160 с.  Оразалықызы Г.  Шахмардан Есенов:...