Желтоқсан

Ғылым
Орталық Азия мен Қазақстанның білімі мен мәдениетін дамытудағы 
Т.Жүргеновтің рөлі және рухани мұрасы=Роль Т.Жургенова в развитии            
образования и культуры Средней Азии и Казахстана и его духовное 
наследие: Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның еңбектер 
жинағы  (2014 жылғы 26 қыркүйек) / Жауапты ред. : Омаров Қ.Ә.- Қызылорда: 
Тұмар, 2014.  

Баспасөз
Бораш Қуат.  Жұмыр жердің жұмағы / Қ. Бораш; Жауапты ред:     
Э.Бөкенбаева.- Алматы: Баспагерлер мен таратушылар  ассоциациясы, 2014.- 
320 б: Фотосуретті.                                   

В газетных строчках - летопись области. Кызылординские вести - 85 
Ред.: Тимур Касымов.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 224 стр.: илл.            

"Тіл сақшысы" - намыс қамшысы: Таңдамалы топтама- 2013 / Ред.  
Ж.Касымова.- Қызылорда, 2014.- 226 б.                                                   

Оралхан Бөкей: Биобиблиографиялық көрсеткіш / Құраст.:     
Р.Қ.Рахимбекова, Е.Ж.Әли.- Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 
2013.- 246 б.     
 
Кітапхана ісі
Сейдуманов Ж.  Стандарты Сибид для издательского дела Казахстана:
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу /  
Ж.Сейдуманов , Б.Дербисалина; Сост: Ж.Сейдуманов, Б.Дербисалина.- 
Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей Казахстана, 2014.- 232 с.    

Психология
Шефер Б.  Қаржылық тәуелсіздікке жол / Б. Шефер.- / Қазақстанның 
жас кәсіпкерлері қауымдастығы аударып шығарған.- Алматы: Қазақстанның 
жас  кәсіпкерлері қауымдастығы, 2013.- 269 б.                                   

Дін
Дінтұтқа: 2003-2013 жылдар аралығында "Егемен Қазақстан"         
газетінде жарияланған мақалалар, сараптамалар, сұхбаттар / Құраст.:        
Әлисұлтан Құланбай.- Астана, 2013.- 832 б.                                 

Саясат. Саяси ғылымдар
Жумагулов Б.  Во что я верю / Б.Жумагулов.- Алматы, 2006.- 464 с.: илл 

Назарбаев Н.  Времена и дума / Н.Назарбаев; Сост.: Касымбеков М.Б.,
Молдагаринов А.М.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 364 с.                                         

Назарбаев Н.  Созидая будущее: Президент Республики Казахстан- о 
ключевых реформах в экономике и управлении (1997-2013 годы) / 
Н. Назарбаев; Предисловие К.Н.Келимбетов.- М.: Худож. лит., 2013.- 224 с.                

Касымбеков М.  Наш Президент: Документальная повесть /        
М.Касымбеков; Авторы:М.Касымбеков,А.Молдагаринов,Е.Хасенов.- Алматы: 
Алматыкітап, 2014.- 204 с.: илл.         

Послание Президента Республикик Казахстан Н.А.Назарбаева народу  
Казахстана. "Казахстанский путь -2050: единая цель, единые интересы,       
единое будущее"=Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың      
Қазақстан халқына жолдауы: Материалы научно- практической конференции,     
 посвещенной обсуждению Послания Главы государства (04.02.2014 г.).- 
Алматы: КИСИ, 2014.- 236 с.                         
 
Состоявшийся Казахстан, устремленный в будущее=Қалыптасқан       
Қазақстан - болашаққа ұмтылған ел: Материалы научно-практической           
конференции 10.12.2013 / Отв. ред. Б.К.Султанов.- Алматы: КИСИ, 2014.- 128 с.                                                

Экспо- 2017: "Энергия будущего": Коллективная монография / Под   
общ. ред. Б.К.Султанова.- Алматы: КИСИ, 2014.- 100 с.

Экономика. Экономикалық ғылымдар
100 проектов для малого бизнеса.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 400 стр.

Мемлекет және құқық
Мамырбаев А.  Документальная хроника жсзни (1908-1981) /      
А.Мамырбаев; Ред.А.Алмагамбетова.- Актобе: NOBEL, 2014.- 236 с.: фото. 

Этнография
Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының     
дәстүрлі жүйесі: Энциклопедия. 5: Ө-Я / Ғылыми редактор және жоба          
жетекшісі Н.Әлімбай.- Алматы: Азия Арна, 2014.- 840 б.: илл.                                     

Ядролық қару
Кочегаров Н.  Полигон / Н.Кочегаров; Ред.Н.Кочегаров.- 
Қызылорда,2014.- 156 с.                                                   

Өнер
Әбдіраш Р.  "Елбасы жолы" киноэпопеясы=Киноэпопея "Путь лидера": 
книга о фильме: фильм туралы кітап / Р.Әбдіраш; Ред: М. Есманова.- Алматы:
RUAN, 2013.- 360 б: Фотосуретті.  

Әшімұлы А.  Көп томдық шығармалар жинағы. 1: Майраның әні /   
А.Әшімұлы; Ред: Қ. Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2014.- 248 б: илл.           

Әшімұлы А.  Көп томдық шығармалар жинағы. 2: Жан бөлек /      
А.Әшімұлы; Ред: Қ. Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2014.- 254 б.: илл.        

Әшімұлы А.  Көп томдық шығармалар жинағы. 3: Менің жанрым-       
күнделік / А. Әшімұлы; Ред: Қ.Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2014.- 265 б.  

Әшімұлы А.  Көп томдық шығармалар жинағы. 4: Алаштың Асанәлісі / 
А. Әшімұлы; Ред: Қ. Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2014.- 240 б.: илл.  

Әшімұлы А.  Көп томдық шығармалар жинағы. 5: Ғұмыр-Дария /    
А.Әшімұлы; Ред: Қ. Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2014.- 240 б.: илл.          

Әшімұлы А.  Көп томдық шығармалар жинағы. 6: Асанәлі Әшімұлы     
және қазақ өнері / А. Әшімұлы; Ред: Қ. Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2014  240 б.: илл.                                                               

Әшімұлы А.  Көп томдық шығармалар жинағы. 7: Мен халқым үшін     
ашық парақпын / А. Әшімұлы; Ред.: Қ. Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2014.- 240  б.: илл.

То было раннею весной: Романсы и песни из репертуара Дариги      
Назарбаевой / Сост.: Т.А.Урманчеев.- Алматы: Дегдар, 2014.- 60 с.: ноты.   

Тұрмағамбетова Б.  Ұлттық өнер- өміршең қазына: Ғылыми           
зерттемелер мен мақалалар / Б.Тұрмағамбетова.- Алматы, 2013.- 360 бет: илл.                                                                       

Тұрысбек С.  Жазғы қар: Ән-күйлер, партитуралар, естеліктер мен  
сұхбаттар / С. Тұрысбек; Құраст.: А.С.Тұрысбек.- Астана: Фолиант, 2010.-   248 бет: илл.                                                              

85.94я438(5Қаз)      Тұрысбек С.  Көңіл толқыны: Күйлер, әндер, романстар мен         
естеліктер / С. Тұрысбек; құраст.: А.С.Тұрысбек.- Астана: "Сарыарқа" БУ,   
2008.- 136 бет.                                                                                                                                          
                                                           
Филологиялық ғылымдар
Маманов Ы.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / Ы.Маманов; Құраст.:
ф.ғ.д.Әнес.- Алматы: Абзал- Ай, 2014.- 640 б.- (Қазақ тіл білімінің   антологиясы).                                 

Мұсабаева Ғ.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / Ғ.Мұсабаева; Құраст.:     
ф.ғ.д. Ғ.Әнес.- Алматы: Абзал- Ай.- 640 б.- (Халықаралық "қазақ тілі" қоғамы).                          
       
Халық ауыз әдебиеті 
Жанайдаров О.К.  Қазақ жерінің 100 аңызы=Сто легенд казахской    
земли: Альбом- кітап. 4 / О.К.Жанайдаров; Ред: Қ.Байділдә.- Алматы: Сораба, 
2014.- 240 б.: илл. 

Хайуанаттар туралы ертегілер. 2 / Құраст.: С.Игілікқызы.- Алматы:
Мемлекеттік тілді дамыту институты,  2014.- 112 б.                                                              
                                       
Әдебиеттану
Жолдасбеков М.  Асылдарым. 4 том: Эсселер. Ойлар. Тебіреністер / 
М. Жолдасбеков; Ред: Ш. Қойлыбаев.- Астана: Күлтегін, 2012.- 360 б.        

Жолдасбеков М.  Күндерімнің куәсі. 5 том: Бірінші кітап.         
Күнделіктер / М. Жолдасбеков; Ред: Ш. Қойлыбаев.- Астана: Күлтегін, 2012.- 464 б.                                                                     

Жолдасбеков М.  Күндерімнің куәсі. 5 том: Екінші кітап.          
Күнделіктер / М. Жолдасбеков; Ред: Ш. Қойлыбаев.- Астана: Күлтегін, 2012.- 440 б.                                                                     

Жолдасбеков М.  Кісілік кітабы. 3 том: Тарихи сөздер. Мақалалар. 
Сұхбаттар / М. Жолдасбеков; Ред: Ш. Қойлыбаев.- Астана: Күлтегін, 2012.-    544 б.                                                                     

Жолдасбеков М.  Шіркін, дәурен. 6 том: Әндер. Сценарийлер.       
Библиографиялық көрсеткіштер / М. Жолдасбеков; Ред: Ш. Қойлыбаев.- 
Астана: Күлтегін, 2012.- 224 б.  

Келимбетов Н.  Древние литературные памятники тюркских народов:  
Учебное пособие / Н. Келимбетов; Перевод Г.Толегулулы.- Алматы: Раритет, 
 2013.- 424 с.                    

Келимбетов Н.  Скорбны думы, чуток сон..: О старости и  долголетии         
Н. Келимбетов; ед. Г.Пряхин.- Москва: Художественная  литература, 2012.- 296 с.                                                  
                                                  
Көркем әдебиет
Артыкова А.  Марзия, Мзуша, Маруся в воспоминаниях друзей,       
родных и близких / А.Артыкова , Н.Аухинова.- Алматы, 2014.- 240 с.: илл. 

Байғанин Н.  Нарқыз: Поэмалар / Н.Байғанин; Аударма жасаған 
А.Б.Никольская, безендіруші Е.М.Сидоркин.- Алматы, 2008. - 172 б.: илл.                                                             

Дәлейұлы Ұ.  Күз жауған соқпақ: Өлеңдер / Ұ. Дәлейұлы; Ред: А.   
Ниязбекова.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 238 б.- (Жаңа  заман әдебиеті).                                                           

Досжан Д.  Терезенің жарығы: Таңдамалы әңгімелер / Д. Досжан;    
Пікір жазғандар: А. Досжан, Ә. Тарази.- Астана: Фолиант, 2009.- 392 б.     

Досжан С.  Арман қала: Өлеңдер / С. Досжан; Ред. Ә.Күлімбетов.-  
Алматы: Қазығұрт, 2011.- 256 б.                                            

Досжан С.  Үлкен үйдегі үрей / С. Досжан; Ред: С. Жұбаниязов.-  
Алматы: Жазушы, 2013.- 304 б.- (Проза . Жаңа заман әдебиеті).  

Келимбетов Н.  Зависть: Тринадцать диалогов / Н. Келимбетов; Ред.
Г.Пряхин.- М.: Художественная литература, 2011.- 368 с.: илл.              

Келімбетов Н.  Көптомдық шығармалар жинағы. 1: Үміт үзгім        
келмейді / Н. Келімбетов; Құраст.: Ш.Нематова., А. Нематов.- Алматы: Раритет, 
2013.- 288 б.      

Келімбетов Н.  Көптомдық шығармалар жинағы. 2: Қариялар /     
Н.Келімбетов; Құраст.: Ш.Нематова., А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2013.-336б.               


Келімбетов Н.  Көптомдық шығармалар жинағы. 3: Күншілік /     
Н.Келімбетов; Құраст.:Ш.Нематова., А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2013.- 288б.               

Күржіманұлы Қашаған, Мұрат Мөңкеұлы,: Шығармалары / Жоба авторы: 
Бекен Ыбырайым.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).                                                        

Қайран Ә.  Жасыл жаңбыр: Өлеңдер / Ә. Қайран; Ред: Ә. Оспан.-    
Алматы: ЖК  "Нуракынов", 2014.- 380 бет.                                               

Құлекеұлы Шал, Қобылан Бөрібайұлы, Жанақ Қамбартегі, Абыл        
Тілеуұлы, Түбек Байқошқарұлы, Өске Торқаұлы: Шығармалары / Жоба авторы:    
Бекен Ыбырайым.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).                                                       
Құлыншақ Кемелұлы, Сарбас Майкөтұлы, Майкөт Сандыбайұлы:         
Шығармалары / Құраст.: Бекен Ыбырайым.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).                          

Независимый Казахстан.  Антология современной литературы. 1:     
Домбра и колыбель / К. Независимый; Руководитель проекта К.Н.Келимбетов.-  
Алматы: Художественная литература, 2013.- 568 с.: илл.                     

Независимый Казахстан.  Антология современной литературы. 2:     
Моих степей полынная звезда / К. Независимый; Руководитель проекта К.Н.    
Келимбетов.- Алматы: Художественная литература, 2013.- 688 с.: илл.        

Независимый Казахстан.  Антология современной литературы. 3:     
Дорог небесных вехи / К. Независимый; Руководитель проекта 
К.Н.Келимбетов.- Алматы: Художественная литература, 2013.- 464 с.: илл.                     

Нұрғалым Ұ.  Болмыс: Мақалалар / Ұ. Нұрғалым; Ред: А.Ниязбекова.-
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 173 бет.- (Жас толқын).                

Нүрпейіс Байғанин: Шығармалары / Құраст.: Бекен Ыбырайым.- 
Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).                                                                  

Оңғарова Ш.  Ғасырдың құрдас сырласы: Сұртай Абылқасымұлының     
әдеби мұрасы / Ш. Оңғарова; Құраст: Оңғарова Ш.С.- Алматы, 2013.- 376 б.   

Оспанов Ә.  Адам! Қайда барасың?!: Өлеңдер мен дастан / Ә. Оспанов;       
Ред: М. Әбдісаттарқызы.- Алматы: Бастау, 2010.- 108 б.            

Оспанова Ә.  Қарлығаш қанатына хат жазамын: Өлеңдер, балладалар  
Ә. Оспанова; Ред.Ж.Досбай.- Алматы: Мектеп, 2014.- 128 б.                

Орманов Т.  Қызыл күн: Өлеңдер / Т. Орманов; Ред: Ә. Оспан.-Алматы:    
ЖК "Нуракынов", 2014.- 208 бет.                                  

Салықов К.  Шығармалары: Өлеңдер. 2: Туған елге мың тағзым /  
К.Салықов; Ред: Қуат Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2014.- 336 б.            

Салықов К.  Шығармалары. 3: А.С.Пушкин шығармалығынан тәржімелер 
К. Салықов.- Астана: Фолиант, 2014.- 360 бет.                            
Сарин Қ.  Құс жолындағы керуен / Қ. Сарин; Жауапты редактор   
Қ.Тәжіқұл.- Астана: Профи Меди, 2014.- 144 б.                                

Саяқбайұлы Мәулімбай, Омар Шораяқұлы, Сәттіғұл Жанғабылұлы,      
Түмен Балтабасұлы: Шығармалары / Жоба авторы: Бекен Ыбырайым.- 
Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар  аманаты).    

Ұзақбаев Б.  Өнегесімен өркенін жайған: Деректі хикаят пен       
естеліктер / Б. Ұзақбаев; Ред: Б. Ойсаев.- Алматы: Arna- b, 2014.- 272 б.  
               
Шыршығырұлы Н: Шығармалары / Жоба авторы: Бекен Ыбырайым.- 
Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар  аманаты).   
                                                                                                                                                                                      
Тарих. Тарих ғылымдары
Абыз тұлға, аңыз тұлға - Кетбұқа / Құраст.: Шахмүрат Ибадатов.-  
Астана: Фолиант, 2014.- 384 бет.                                           

Жанқожа Нұрмұхаммедұлы: Зерттеулер мен мақалалар / Құраст.:   
М.Қаназ.- Алматы, 2014.- 572 б.          

Қожағұл Сардарбек Омарұлы.  Жанқожа батыр: Дастандар жинағы / 
С.О.Қожағұл; Пікір жазғандар: Ғабжалилов Х.М., Тілепов Ж.- Алматы: Алаш,    
2014.- 332 б.
01 желтоксан 2014 ж. 01:50
0 қарау