Тамыз

Жаратылыстану ғылымдары
Асан Ж.  Химия: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті / Ж. Асан , Ж. Ибраева.     
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 224 бет.                               

Байарыстанов А.О.  Жоғарғы математика теориясы және өзіндік      
жұмыстар жинағы / А.О. Байарыстанов; Пікір жазғандар: Физика-математика    
ғылым докторы, профессор Серікбаев Ә.Ө.; Кангужин Б.Е.- Алматы:            
Агроуниверситет, 2011.- 372 бет.                                           

Гистология пәні бойынша тесттер жинағы. 1 / Юй Р.И.,Наумова Л.И.,
Калинина М.С.- Алматы: эффект, 2009.- 378 бет.                             

Гистология пәні бойынша тесттер жинағы. 2 / Юй Р.И.,Наумова Л.И.,
Калинина М.С.- Алматы: эффект, 2010.- 452 б.                               

Керімқұлов Қ.Ж.  Жалпы химиялық технология: Оқулық / Қ.Ж.        
Керімқұлов, Ш.Ш. Нұрсейітов; Пікір жазғандар: Алдабергенов М., Сейтімбетов 
Т., Иманов А.- Астана: Фолиант, 2013.- 256 б.     

Қадырбаев А.К.  Сұйық және газ механикасы, гидро-пневможетектер  
А.К. Қадырбаев, Е.М. Қалыбаева, А.А. Қадырбаева.- Алматы: Бастау, 2008.- 
272 бет: суретті.         

Қалекенұлы Ж.  Өсімдіктер физиологиясы: Оқулық / Ж. Қалекенұлы.- 
Алматы: Қазақстан жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2004.- 456 бет.     

Микробиология / Бұлашев А., Таубаев Ө.,Сұраншиев Ж., Мырзабаев К.
Астана: Фолиант, 2014.- 384 бет: суретті.- (Жоғары білім).  

Нұрсейітов Ш.Ш.  Әлеуметтік экология және тұрақты даму: Қысқаша  
дәрістік курс / Ш.Ш.Нұрсейітов, Г.М.Гиниятова.- Астана:Дәме, 2014.- 54 б.                                                                         

Нұрсейітова Ш.Ш.  Қоршаған орта туралы ілім: Қысқаша дәрістік    
курс / Ш.Ш. Нұрсейітова, Г.М. Гиниятова; Бейсенова Р.Р.,Тұрарбеков А.Т.-   
Астана: Дәме, 2014.- 56 б.                                                 

Нұрсейітова Ш.Ш.  Химия өндірісінің негізгі процестері мен       
аппараттары: Оқу құралы. - Астана: Дәме, 2014.- 175 б.                  

Терликбаев Ж.А.  Физикадан есептер шығару мысалдары: 324 есептің 
шығару жолдары көрсетілген және өз бетімен шығаруға арналған есептер       
жинақталған. 1: 9 және 10 сыныптар үшін Физиканың механика, молекулалық    
физика және термодинамика бөлімдері мен тарауларын қамтиды /         
Ж.А.Терликбаев.- Алматы: Терлікбаев, 2013.- 232 бет.                           
Терлікбаев Ж.  Физикадан есептер шығару үлгілері: 10 және 11     
сыныптар үшін / Ж. Терлікбаев.- Алматы: Терлікбаев Ж.Ә., 2013.- 218 бет.   

Тусюбжанов А., т.б.  Физика:ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті /  
А.Тусюбжанов, С. Мақсұтов.- Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 348 бет.               


Шаймерденова Қ.Ғ.  Қазақстан және шектес мемлекеттер: (Жалпы     
елтанулық шолу) / Қ.Ғ. Шаймерденова.- Алматы: ҚР ҰҚК ША, 2011.- 172 бет.   
                                    
Техника. Техникалық ғылымдар
Аскаров Е.С.  Стандартизация, метрология и сертификация: Учебное 
пособие / Е.С. Аскаров.- Алматы: Экономика, 2011.- 321 с.4 изд.Ил.75,табл. 23.                                                                        

Байдельдинов У.С.  Радиотехникалық тізбектер және                
  радиотехникалық құрылғылар: Тапсырмалар және жаттығулар жинағы / 
У.С.Байдельдинов.- Алматы: Нур-пресс, 2012.- 314 б.                            

Жаңбыров Ж.Г.  Аймақтардағы автокөлікпен тасымалдауды            
ұйымдастыру және басқару: Оқу құралы / Ж.Г. Жаңбыров, Ж.Ө. Ибраев, Н.Д.    
Аманов; Пікір берушілер: Сарбаев С.Ш., Мусабаев Б., Куленов Ш.С.- Алматы:  
Нұр- Принт, 2010.- 138 б.: суретті.   

Жұмағұлов Т.  Мұнай және газ өндірудің техникасы мен             
технологиясы: Оқулық / Т. Жұмағұлов; Қабдолов С.З.,Досжанов М.Ж.,Байманов  
Ғ.Д.,Кубенов Р.Т.- Астана: Фолиант, 2013.- 312 б.- (Жоғары білім).             

Иманов А.Н.  Полимерлік және композициялық материалдар: Оқу      
құралы / А.Н. Иманов, ж.Б. Искакова.- Астана: Қазақ технология және бизнес 
университеті, 2014.- 140 б.             

Каржаубаев К.Е.  Стандартизация, сертификация и системы          
менеджмента: Учебное пособие / К.Е. Каржаубаев.- Алматы: КазИТУ, 2011.-    335 с.                                                                     
                                 
Түсіпов А.  Инженерлік механика: Оқулық / А. Түсіпов; Достанова С.Х.,        
Қарымсақов Қ.У.- Алматы: Қарасай, 2012.- 312 б.             
 
                                                            Ауыл шаруашылығы ғылымдары
Зубаиров О.З.  Төгінді сулар және оларды пайдалану: Оқулық / 
О.З.Зубаиров.- Алматы: Нур-принт, 2013.- 298 бет.                              

Нұртаев Ш.  Орман шаруашылығын механикаландыру: Оқулық / Ш.      
Нұртаев , Е. Сапарбаев; Пікір жазған: ауыл шаруашылығы ғылымдарының        
докторы Кентаев Е.Ж.- Астана: Фолиант, 2011.- 408 бет: суретті.- (Кәсіптік 
білім).  

Топырақтану және геология негіздері: Оқулық / Тайжанов Ш.,       
Амралин А., Қошқаров Н., Кенжеғұлова С.- Астана: Фолиант, 2014.- 392 б.- 
 (Жоғары  білім).                                                                    
                                              

Жалпы қоғамдық ғылымдар

Биекенов К.У.  Әлеуметтану: Оқу құралы / К.У. Биекенов, С.К. Биекенова.    
Алматы: Раритет, 2012.- 448.                                                                

Нұрбекова Ж.А.  Отандық әлеуметтану тарихы: Оқу құралы / Ж.А.    
Нұрбекова, И.С. Сарыбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 98 б.                                   

Рахметов Қ.Ж.  Социология / Қ.Ж. Рахметов, А.Н. Болатова.- Алматы:    
Өлке, 2005.- 256 б.                                                

Сарсенова Ж.Н.  Социология: Учебное пособие / Ж.Н. Сарсенова.-   
Алматы: КазИТУ, 2011.- 304 б.                                              

Тарих. Тарих ғылымдары
Жұмабекұлы Рзахмет.  Көзей қыпшақ ұрпақтарының шежіресі / Р.     
Жұмабекұлы, К. Дошпанұлы; Смаилов А.,Дүйсебеков Т.,Сейілханов А.,      
Сыздықов М.,Ботаев М.,Айтбаев Қ.,Алпысбаев Қ.,Есенбек А.,Раманкулов Ә.- 
Қызылорда: ADAST, 2003.- 368 бет.

Тортаев С.Ә.  Орта ғасырлардағы Азия және Африка тарихы /   
С.Ә. Тортаев.- Алматы: Заң әдебиетi, 2009.- 400 б.                              

Үш жүздің шежіресі / Құраст.Ізтұрған Сариев.- Алматы: Өлке, 2010.
                                                     
Экономика. Экономикалық ғылымдар
Ғабит Ж.Х.  Микроэкономика: Оқулық / Ж.Х. Ғабит, А.Н. Доғалов; 
Т.С.Рахымбеков,М.М.Мұхамбеков.- Астана: Еуразия Ұлттық университеті, 
2009.- 427 б.                                                                                                     

Жақыпбеков Д.С.  Кәсіпорынның есеп және салықтық есеп саясаты    
 (Кескіндер мен кестелерде): Оқу құралы / Д.С. Жақыпбеков.- Алматы:         
Экономика, 2013.- 358 б.                                                   

Қалдыбаева А.Е.  Әлемдік интеграция үрдістері: Оқу құралы / 
А.Е. Қалдыбаева.- Алматы: Экономика, 2011.- 280 б.                              

Қуашбаев С.  Қаржы: Оқу құралы / С. Қуашбаев , Ә.М. Жұманов.-    
Шымкент университеті/ Сүлейменов Ж.Ж.,Тәжібаев С.Д.,Мақыш С.Б.- Алматы:    
Экономика, 2011.- 672 б.                                                   

Мыңатаев М.М.  Нарық жағдайындағы кәсіпорын экономикасы: Оқу     
құралы / М.М.Мыңатаев, Ж.М.Мырзагелдиева.- Алматы:Экономика, 2011.- 205б.  

Темірбекова А.Б.  Экономикалық теория негіздері: Оқу құралы / 
А.Б. Темірбекова.- Алматы: Экономика, 2011.- 198 б.                                 

Саясат. Саяси ғылымдар
Рахметов Қ.Ж.  Саясаттану: Оқу құралы / Қ.Ж. Рахметов, А.Н. Болатова.      
Алматы: Өлке, 2009.- 176 б.                                     

Білім беру. Педагогикалық ғылымдар
Абайлдаева Ғ.  Саусағынан бал тамған: Балаларға арналған қолөнер 
кітабы / Ғ. Абайлдаева.- Алматы: Балбұлақ, 2013.- 50 б: Суретті.           

Губанова Л.П.  Бейнелеу өнері: Әдістемелік құрал / Л.П. Губанова,
Л.Н. Бахараева.- Алматы: Алматыкітап, 2006.- 184 б.                        


Дене шынықтыру және спорт
Матюхина Ю.А.  Организация туристской индустрии: Учебное пособие 
Ю.А. Матюхина.- М.: Инфра-М, 2012.- 304 с.- (ПРОФИль).    

Рубаник А.Н.  Технологии въездного туризма: Второе издание,      
исправленное / А.Н. Рубаник, Д.С. Ушаков; Ред: М.Ф. Тарасова.- Ростов-на-  
Дону: МарТ, 2010.- 384 с.- (Туризм и сервис).                              

Сухов Р.И.  Технологии и организация продаж в туристском         
агентстве / Р.И. Сухов.- Ростов-на-Дону: МарТ, 2010.- 366 с.- (Туризм и    сервис).                                                                                  

Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских          
маршрутах: Учебное пособие / Брутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П.,         
               Ситников В.А.- Ростов-на-Дону: МарТ, 2010.- 332 с.- (Туризм и сервис).     

Усенбаева Г.Д.  Международный туризм организация и управление /  
Г.Д. Усенбаева, А.К. Бельгибаев.- Алматы: Интер Пресс, 2012.- 300 стр.     

Ушаков Д.С.  Технологии выездного туризма / Д. Ушаков.- Ростов-  
на-Дону: МарТ, 2010.- 446 с.- (Туризм и сервис).                           

Ушаков Д.С.  Экономика туристской отрасли: Учебное пособие /  
Д.Ушаков.- Ростов-на-Дону: МарТ, 2010.- 446 с.- (Туризм и сервис).           

Баспасөз
Бижан Ж.  Журналист шығармашылығындағы жаңа инновациялық         
технологиялар: Оқу құралы / Ж. Бижан.- Астана: Фолиант, 2013.- 208 б. 

Мұқатаева Қ.  Баспа ісіндегі стандарттар: Оқу құралы / Қ.Мұқатаева.       
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 212 б.                                                

Кітапхана ісі
Симон К.Р.  Библиография: Основные понятия и термины / К.Р. Симон.     
М.: ЛКИ, 2011.- 160 с.   
                                          
Филологиялық ғылымдар
Артықова Т.  Қазақ тілі: Оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін   
орыс мектебінің 5 - сынып мұғалімдеріне арналған / Т. Артықова , Ж.        
Қыстаубаева; Жанпейісова М.М.,Тектіғұл Ж.О.- Алматы: Атамұра, 2005.- 184бет.   

Аханов К.  Грамматика теориясынның негіздері / К. Аханов.-       
Алматы: Өлке, 2010.- 240: 240 б.  

Қашқари Махмұт.  Түрік сөздігі: (Диуани сұғат-ит-түрік): 3 томдық       
шығармалар жинағы. 1 / М. Қашқари; Аударған Егеубай А.- Алматы: Хант,1997.          

Сүлейменов О.  Атазаманғы түркілер (тарихқа дейінгі түркілер):   
С 89        Ежелгі түркі тілдері мен жазуының пайда болуы хақында / О. Сүлейменов;        Ауд. Мұхтар Қазыбек.- Алматы: "Олжас кітапханасы"Баспа  үйі", 2011.- 352 б.                                                        


Хасенова А.  Етістіктің лексика- граматикалық сипаты / А.Хасенова;         
Құраст: А. Ж. Құдабаев.- Павлодар, 2010.- 350 б.                 
                                         
Әдебиеттану
Ахмет К.С.  Сәбит Мұқанов -ғұлама ғалым / К.С. Ахмет.- Алматы:   
Білім, 2010.- 392 бет. 

Бельгер Г.  О Леонарде Кошуте: Статьи, эссе, письма / Г. Бельгер;
Отв. ред: Сафар Абдулло.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса",    
2013.- 176 с.- (Мастера современной литературы).  

Нұртазина Р.А.  Ғабит Мүсірепов және қоғамдық- саяси мәселелер / 
Р.А. Нұртазина.- Астана:Сарыарқа, 2010.- 220 б.                                                    
                                                                             
Ысқақов Б.  Қазақ және Еділ бойы халықтары әдебиеттерінің        
идеялық- творчестволық байланыстары (шығу тегі мен жолдары) / Б. Ысқақов.- 
Алматы: Арыс, 2007.- 276 б.                                                

Көркем әдебиет
Ақиқат құсы: Ағылшын халық ертегісі / Ағылшын тілінен аударған 
Б.Қойтай.- Алматы: Аруна, 2013.- 32 бет: илл.- (Көңілге тоқып алайық).       

Алғыс айта білейік / Әзірлеген Керстен Ларстен.- Алматы: Аруна,  
2013.- 24 б: Суретті.- (Саяхатшы Дара).                                     

Ару мен Құбыжық: Жанна- Мари Лепренс де Бомон ертегісінің желісі 
бойынша / Орыс тілінен аударған М.Мақашева.- Алматы: Аруна Ltd, 2013.-     
 (Буынға бөліп оқимын). 

Аю мен екі саяхатшы: Ағылшын халық ертегісі / Ағылшын тілінен    
аударған Б.Қойтай.- Алматы: Аруна, 2013.- 31 б: Суретті.- (Көңілге тоқып   
алайық). 

Белоусова В.  Вторая кровь: романы / В. Белоусова.- Москва: Изд- 
ский Дом "Нева", 2002.- 445 с.                                             

Берсенева А.  Ответный темперамент: роман / А. Берсенева. - Москва:
ЭКСМО, 2010.- 448 с.                                             

Бөкей О.  Қайдасың, қасқа құлыным? / О. Бөкей; Құраст.: А. Ментебаева.      
Алматы: Ол-Жас Баспасы, 2012.- 180 б.- (Қазіргі проза шеберлері).                                                                

Бремен музыканттары: Ағайынды гриммдер ертегісінің бойынша /     
Орыс тілінен аударған Нүсіпбекова М.- Алматы: Аруна Ltd, 2013.- 24 бет:    
илл.- (Буынға бөліп оқимын).                                               

Бушков Александр.  Бульдожья схватка / А. Бушков.- Красноярск:   
БОНУС, 2000.- 416 с.- (Русский проект).                                    
 
Бұта түбіндегі сараң: Ағылшын халық ертегісі / Ағылшын тілінен   
аударған Б.Қойтай.- Алматы: Аруна, 2013.- 32 бет: илл.- (Көңілге тоқып  алайық).                                                                   

Бүрге мен ғалым: Г.Х. Андерсен ертегісі бойынша / Ағылшын        
тілінен аударған Б.Қойтай.- Алматы: Аруна, 2013.- 32 бет.- (Көңілге тоқып  
алайық).                                                                   
                         
Гансель мен Греттель: Ағайынды Гриммдер ертегісінің желісі       
бойынша / Орыс тілінен аударған М.Мақашева.- Алматы: Аруна, 2013.- 24 бет: 
илл.- (Буынға бөліп оқимын).  

Гилберт Елизабет.  Есть, молиться, любить / Е. Гилберт; пер. с   
англ. Ю.Ю.Змеева.- Москва: РИПОЛ классик, 2011.- 608 с.- (Империя          
бестселлеров).                                                             

Гоголь Н.В.  Мертвые души: поэма / Н.В. Гоголь.- М.: Художественная            
литература, 1985.- 368 с.- (Классики и современники рус. классич.лит.).                                                             
 
Дараның жолдарбасы / Әзірлеген Сара Уильсон.- Алматы: Аруна,     
2013.- 24 б: Суретті.- (Саяхатшы Дара).                                    

Дулатұлы М.  Алашым, ардағым! / М. Дулатұлы; Құраст.: А. Ментебаева.         
Алматы: Ол-Жас Баспасы, 2012.- 183 б.- (Қазақ әдебиетінің шеберлері).                                                                
 
Дышев С.  От воров в законе до отморозков. Россия уголовная / 
С.Дышев.- М.: Вече, 1998.- 528 с.- (Русская бойня).                          

Есмаханұлы С.  Сыр сазы / С. Есмаханұлы.- Астана: Фолиант, 2008.-
352 б.- (Сырдария кітапханасы).                                            

Жабайы қаздар: Орыс халық ертегілері / Орыс тілінен аударған Г.  
Бектаева.- Алматы: Аруна Ltd, 2013.- 32 бет: илл.- (Буынға бөліп оқимын).  

Жайлыбай Ғ.  Ақ сиса=Белый ситец / Ғ. Жайлыбай.- Алматы: Ол-Жас  
Баспасы, 2013.- 156 с.- (Қазақ поэзиясының шеберлері).                     

Жасырынбақ / Ағылшын тілінен аударған Ү. Кеңесбаева.- Алматы:    
Аруна Ltd, 2013.- Суретті.                                                 
                                            
Жоғалған доп: Ашылмалы кітапша / Ағылшын тілінен аударған     
Ү. Кеңесбаева.- Алматы: Аруна Ltd, 2012.- Суретті.- (Балаларға базарлық).     

Жұмаділов Қ.  Аққуды атпас болар: Хикаяттар, әңгімелер, сыр-     
сұхбат, ой-толғамдар / Қ. Жұмаділов.- Алматы: Мерей, 2014.- 442 бет.       

Жұмаділов Қ.  Әріп пен Сара: хикаяттар, әңгімелер, сыр-сұхбат,   
ой-толғамдар / Қ. Жұмаділов.- Алматы: белгісіз, 2013.- 440 бет.            
 
Көңілді көжек: Ашылмалы кітапша / Ағылшын тілінен аударған    
Д.Сабазова.- Алматы: Аруна Ltd, 2012.- Суретті.- (Балаларға базарлық).       

Күлеев Б.  Мұңды бұлбұл / Б. Күлеев; Құраст: А. Ментебаева.-     
Алматы: Ол-Жас Баспасы, 2012.- 168 б.- (Қазақ поэзиясының шеберлері).      


Қалайы солдат: Ендерсен ертегісі бойынша / Орыс тілінен аударған 
Д.Әлмұхамбетова.- Алматы: Аруна Ltd, 2013.- 24 бет: илл.- (Буынға бөліп    
оқимын).     
                                                              
Қызыл телпек: Ашылмалы кітапша / Ағылшын тілінен аударған     
Д.Сабазова.- Алматы: Аруна Ltd, 2012.- 7 б.- (Балаларға базарлық).           

Ломбарди Кристин.  Менің достарым=My friends: Достық жайлы кітап 
К. Ломбарди; Аудармашы Г.Турабаева.- Алматы: Аруна, 2013.- 10 бет: илл.- 
 (Саяхатшы Дара).- (Nickelodeon).                                          

Маринина Александра.  Стилист: роман / А. Маринина.- Харьков:    
Мадина, 1997.- 448 с.                                                      
 
Мұратбеков С.  Жусан иісі: Повестер / С. Мұратбеков; Құраст.: 
А.Ментебаева.- Алматы: Ол-Жас Баспасы, 2012.- 180 б.- (Қазіргі проза         
шеберлері).                                                                

Мүсірепов Ғ.  Кездеспей кеткен бір бейне: Повестер / Ғ. Мүсірепов;         
Құраст.: А.Ментебаева.- Алматы: Ол-Жас Баспасы, 2012.- 184 б.-  
 (Қазақ прозасының классиктері).                                            

Пысық құлан: Ашылмалы кітапша.- Алматы: Аруна Ltd, 2012.- 7 б.-  
 (Балаларға базарлық).                                                      
 
Романов С.А.  Готовьте ваши денежки: роман / С.А. Романов.-      
Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001.- 416 с.                                         

Санбаев С.  Аруана: Повестер / С. Санбаев; Құраст.: А.Ментебаева.
Алматы: Ол-Жас Баспасы, 2014.- 204 б.- (Қазіргі проза шеберлері).         

Сейфуллин С.  Тау ішінде / С. Сейфуллин; Құраст.: А.Ментебаева.- 
А.Ментебаева.- Алматы: Ол-Жас Баспасы, 2012.- 176 б.- (Қазақ әдебиетінің 
шеберлері).                                                                

Степаненко А.Г.  Наезд: роман / А.Г. Степаненко.- М.: АСТ-ПРЕСС  
КНИГА, 2002.- (Криминальный боевик).

Сухов Е.  Фартовый чекист / Е. Сухов.- Москва: ЭКСМО, 2013.- 352 с. 
(Я - вор в законе).                                                    

Сұлу қыз бен құбыжық: Лепренс де Бомон ертегісінің желісімен /   
Суретшісі А.Кочура.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 10 бет: илл.- (Балаларға  
оқимыз).                                                                   

Сыпайылық - тамаша қасиет / Әзірлеген Кристина Риччи.- Алматы:    
Аруна, 2013.- 24 б: Суретті.- (Саяхатшы Дара).                             
                                       
Тополь Э.  Я хочу твою девушку:Русско-французский роман-карнавал.
1 / Э. Тополь , А. Стефанович.- Москва: ООО "Изд-во АСТ", 2000.- 464 с.    


Тополь Э.  Я хочу твою девушку:Русско-французский роман-карнавал.
2 / Э. Тополь , А. Стефанович.- Москва: ООО "Изд-во АСТ", 2000.- 464 с.    

Ұсқынсыз үйрек балапаны: Ашылмалы кітапша.- Алматы: Аруна Ltd,   
2012.- 7 б.- (Балаларға базарлық).                                         

Цветаева М.И.  Проза: Автобиографическая проза. Воспоминания о   
поэтах / М.И. Цветаева.- Кишинев: Лумина, 1986.- 544 с.: ил.               

Дін
Қазақстандағы діндер: Хрестоматия. 1 / Құраст.: Артемьев А.И.,   
Колчигин С.Ю., Цепкова И.Б.- Алматы: Бастау, 2011.- 384 бет.               

Қазақстандағы діндер: Хрестоматия. 2 / Құраст.: Артемьев А.И.,   
Колчигин С.Ю., Цепкова И.Б.- Алматы: Бастау, 2011.- 368 бет.               

Философия ғылымдары
Жолдубаева А.К.  Мәдени антропология негізгі мектептер және      
бағыттар / А.К. Жолдубаева. - Алматы: Book Pius, 2013.- 160 б.                            

Ысқақова Р.  Логика: Заң мамандықтары студенттеріне арналған оқу 
құралы / Р. Ысқақова , Т. Ғабитов.- Алматы: Раритет, 2009.- 232 б.         

Психология
Түрікпен-ұлы Ж.  Тәрбие психологиясы: Оқу құралы / Ж. Түрікпен-  
ұлы , Б. Мұздыбаева.- Алматы: Зият Пресс, 2008.- 144 б.

01 тамыз 2014 ж. 02:27
0 қарау