Маусым

Жаратылыстану ғылымдары
Әбдікерова Г.О.  Әлеуметтік антропология: Оқу құралы /      
Г.О.Әбдікерова, Г.С. Әбдірайымова.- Алматы: Қазақ  университетi, 2012.- 176 б.                                                

Баешова А.Қ.  Жалпы химия (зертханалыұ жұмыстардың жинағы): Оқу- 
әдістемелік құрал / А.Қ. Баешова.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 90 б.                          

Базаров Е.М.  Математика: Қысқаша анықтама / Е.М. Базаров.-      
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 64 б.                                            

Бейсен Н.  Электродинамика: Оқу құралы / Н. Бейсен.- Алматы:     
Қазақ университетi, 2011.- 80 б.                                           

Биология: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті / Оспанова А.,            
Ахметжанова Т., Кульбаева Қ., Оспанкулова Э.- Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.-304 б. 

Жартылайөткізгіш аспаптар физикасы: Оқу құралы / Қ.Ә.Тауасаров,  
Б.А.Алиев, С.М.Манаков, Г.Б.Утешова.- Алматы:Қазақ университетi, 2011.- 112б.                         

Жұбанова А.А.  Суретті және сызбалы микроорганизмдер метаболизмі=
Метаболизм микроорганизмов в рисунках и схемах: Оқу құралы / 
А.А.Жұбанова, Н.Ш.Ақымбеков.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.                         

Қалтаев А.Ж.  Сұйық және газ механикасынан есептер жинағы: Оқу   
құралы / А.Ж.Қалтаев, Б.Е.Бекбауова.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 140 б.                                  

Максутов С.  Физика: Қысқаша анықтама / С. Максутов.- Алматы:    
ШЫҢ КІТАП, 2013.- 108 б.    
                                               
Минсаринова Б.К.  Жалпы гидробиология пәнінен лабораториялық     
жұмыстарды өткізу: Әдістемелік оқу құралы / Б.К. Минсаринова.- Алматы:     
Қазақ университетi, 2010.- 38 б.                                           

Оспанкулова Э.  Биология: Қысқаша анықтама / Э. Оспанкулова.-    
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 212 б.                                           

Төкеев У.А.  Ақпараттық қауіпсіздікті басқару: Оқу құралы / 
У.А.Төкеев, Б.Б. Ахметов.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 161 б.                         

Шотанова Э.  География: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті / Э. Шотанова.        
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 208 б.                                
                                                                    
Техника. Техникалық ғылымдар
Құрманбаева А.Ә.  Электронды кітап басу: Оқу құралы / А.Ә.       
Құрманбаева, Г.С. Әбдірайымова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 112 б.                   

Омарова Б.Ә.  Баспа-полиграфия шығындарын есептеу тәсілдері:    
Оқу- әдістемелік құрал / Б.Ә. Омарова, Р.С. Әбдиева.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2013.- 94 б.        

Омарова Б.Ә.  Полиграфия өндірісінің технологиясы: Оқу құралы /  
Б.Ә. Омарова, Р.С. Әбдиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 314 б.                   

Медицина. Денсаулық сақтау
Мәутенбаев А.Ә.  Спорттық медицина: Оқу құралы / А.Ә. Мәутенбаев.
Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 342 б.                                

Сабырбек Ж.Б.  Массаж және оның әдіс- тәсілдері: Оқу құралы / 
Ж.Б.Сабырбек.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 122 б.  

Шахин Ф.  Математика: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті / Ф. Шахин ,  
Е. Базаров.- Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2014.- 400 б.                              
                  
Жалпы қоғамдық ғылымдар
Әбдікерова Г.О.  Әлеуметтану: Оқу құралы / Г.О. Әбдікерова.-     
Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 192 б.                                  

Әбдірайымова Г.С.  Жастар социологиясы: Оқу құралы / Г.С.        
Әбдірайымова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 224 б.                   

Заядан Б.Қ.  Экологиялық биотехнология: Оқу құралы / Б.Қ. Заядан.
Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 316 с.                                

Маульшариф М.  Әлеуметтік  жұмыстың қазіргі заманғы теориялары    
мен мектептері: Оқу- құралы / М.Маульшариф , Р.С.Әбдиева.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2013.- 148 б.                                                

Сарыбаева И.С.  Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясы:   
Оқу құралы / И.С. Сарыбаева, Р.С. Әбдиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 145 б.  

Шыңғысова Н.  Журналистика социологиясы: Оқу құралы /         
Н.Шыңғысова.- Алматы: Қазақ университетi, 2010.- 186 б.                      
 
Тарих. Тарих ғылымдары
Алдабек Н.  Қытай мен түркі халықтары мәдени байланыстарының     
тарихы (ҮІІ-ХІІ ғ.): Оқу құралы / Н. Алдабек , А. Түргенбай.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2011.- 172 б.

Алдабек Н.  Қытай мәдениетінің тарихы: Оқулық / Н. Алдабек , А.  
Түргенбай.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 314 б.                      

Әліпбаев А.Р.  Еуропа және Америка елдерінң қазіргі заман тарихы 
 (1918-2009 ж.): Оқу құралы / А.Р. Әліпбаев, Б.З. Бөжеева.- Алматы: Қазақ   
 университетi, 2013.- 433 б.                                                

Беделова Г.С.  Орта ғасырлардағы шығыс мемлекеттерінің (ХІІ- ХІҮ 
ғасырларда Қытай мен Үндістан) тарихы: Оқу құралы / Г.С. Беделова.- Алматы:
Қазақ университеті, 2013.- 152 б.                                          

Жаппасов Ж.Е.  ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. қазақ- орыс қарым- қатынастарының  
тарихы: Оқу құралы / Ж.Е. Жаппасов.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.-    202 б.                                                                     
Қартабаева Е.Т.  Ежелгі дүние тарихы: Оқу құралы / Е.Т. Қартабаева,          
Р.С. Мырзабекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 286 бет. 

Омарбеков Т.  Қазақ түркілерінің этникалық тарихы (б.з.б.1       
мыңжылдық -б.з.ІХ ғасыры): Оқу құралы / Т. Омарбеков , Р.С. Әбдиева.-      
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 330 б.                                  

Талдахметов С.  Қазақстан тарихы: ҰБТ-ға дайындық оқулық- тесті  
С. Талдахметов.- Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2014.- 380 б.   
                       
Талдахметов С.  Дүниежүзі тарихы: Қысқаша анықтама /          
С.Талдахметов.- Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 152 б.

Талдахметов С.  Қазақстан тарихы: Қысқаша анықтама / С. Талдахметов.          
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 216 б.                

Тәуелсіз Қазақстан тарихы: Хрестоматия / Құраст.: Қ.С.Қаражан, К.
Е.Абикенова, С.Смағұлов.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 358 б.        

Экономика. Экономикалық ғылымдар
Әлжанова Н.Ш.  Жобаларды талдау: Оқу құралы / Н.Ш. Әлжанова.-    
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 163 б.                                  

Әлжанова Н.Ш.  Қаржы математикасы: Оқу құралы / Н.Ш.Әлжанова.-  
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 122 б.                         

Әубәкіров Я.  Қазіргі қоғамдағы экономикалық теория: Оқу құралы  
Я. Әубәкіров.- Алматы: Қазақ университетi, 2010.- 170 б. 

Бейсенбаев Ж.Т.  Аграрлық - өнеркәсіптік кешенді мемлекеттік     
реттеу / Ж.Т. Бейсенбаев; Оқу-әдістемелік құралы.- Алматы: Қазақ университетi, 
2013.- 128 б.                                                                     

Бекболатұлы Ж.  Ел брендингі: Оқу құралы / Ж. Бекболатұлы ,   
А.Сандыбай.- Алматы: Қазақ  университетi, 2013.- 101 б.                                                

Бекболатұлы Ж.  Жарнама өнері: Оқу құралы / Ж. Бекболатұлы.-     
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 114 б.                                  

Ермекбаева Б.Ж.  Салық салу негіздері: Оқу құралы / Б.Ж.Ермекбаева.         
Алматы:Қазақ университетi, 2013.- 196 б.                                          

Жұмамбаев С.  Адам ресурстарын басқару: Оқу құралы / С.Жұмамбаев.         
Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 234 б.

Керімбекова Н.Н.  Банктік тәуекелдер және оны басқару: Оқу       
құралы / Н.Н. Керімбекова, Г.Н. Супуғалиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 138 б.  
                                                
Мұхтарова Қ.С.  Аймақтық экономиканы басқару: Оқу құралы /  
Қ.С.Мұхтарова, Г.С. Смағұлова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 149 б.                                
Нұрғалиева Г.  Банктердегі бухгалтерлік есеп: Оқу құралы /    
Г.Нұрғалиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 118 б. 

Нұрсейтова Г.  Персоналды басқару: Оқу құралы / Г. Нұрсейтова.-  
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.- Алматы: Қазақ             
университетi, 2011.- 98 б.                                                 

Супурғалиева Г.И.  Инвестициялау негіздері: Оқу құралы /    
Г.И.Супурғалиева, Н.Н. Керімбекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 186 б.       

Экономика және мұнай-газ саласындағы қытайша- қазақша- орысша   
қазақша- орысша- қытайша терминдер сөздігі / Құраст. авт.: Г.Ахметбек,  
М.Нұрсайдов, н.Абдурақын және т.б.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 137 б.

Экономикалық ілімдер тарихы: Оқу құралы / Нұрманова Б., Даулиева Ғ.,  
Төлешова Г., Ахметова З.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 223 б.                   
                                                                                                                 
Саясат. Саяси ғылымдар
Бегимова Г.А.  Дипломатиялық терминдер: таным және мағына (қазақ 
және түрік тілдерінің материалдары негізінде): Монография / Г.А. Бегимова.-
Алматы: Қазақ  университетi, 2012.- 116 б.                                                

Кәрібжанов Ж.  Қытайдың сыртқы саясаты және Қазақстанмен         
қатынасы (2000-2010 жылдар): Қытайды зерттеу сериясы №1 / Ж. Кәрібжанов ,  
Н. Мұқаметханұлы.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 254 б.                                          

Мемлекет және құқық
Атаханова С.К.  Азаматтық іс жүргізу құқығы: Практикум /    
С.К.Атаханова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 114 б.                                                

Атаханова С.К.  Сот отырысында: тәжірбие (практикум): Оқу құралы 
С.К. Атаханова.- Алматы:Қазақ университетi, 2013.- 193 б.     

Балапанова Ә.С.  Қазақстан Республикасының шекара саясаты        
 (саясаттанулық аспекті): Монография / Ә.С. Балапанова; Қуанышев Ж.И.,      
Алияров Е.К.,Рақымжанов А.М.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 328 б.   

Бижанова А.Р.  Бағалы қағаздар нарығындағы қылмыстардың алдын    
алу шаралары / А.Р. Бижанова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 157 б.                   

Бижанова А.Р.  Бағалы қағаздарға тікелей байланысты қылмыстар    
үшін қылмыстық жауаптылық: Оқу құралы / А.Р. Бижанова.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2013.- 170 б.                                                                     

Бижанова А.Р.  Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау   
не сатудың қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері /      
А.Р.Бижанова.- Алматы: Қазақ  университеті, 2012.- 165 б.                                                

Бижанова А.Р.  Қазақстан Республикасы заңдарындағы бағалы        
қағаздарға жанама байланысты қылмыстар: Оқу құралы / А.Р. Бижанова.-
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 101 б.                                                              
                                     
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік және құқық негіздері: Оқу  
құралы. 1 / Жалпы ред. басқарған А.Н.Ағыбаев.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 338 б.                                                              
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік және құқық негіздері: Оқу  
құралы. 2 / Жалпы ред. басқарған А.Н.Ағыбаев.- Алматы: Қазақ университетi,2013.- 246 б.    

Мукамеденқызы В.  Патенттану: Оқу құралы / В. Мукамеденқызы. 
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 142 б.                                                              

Тайғамитов Ғ.  Кедендік әкімшілік жүргізу: Оқу-әдістемелік      
құралы / Ғ. Тайғамитов , Ж. Оспанова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 91 б.                    

Мәдениет
"Мәдени мұра"- қазақ тарихының дерек көзі: Мақалалар жинағы /    
Ред. басқарған Қ.Атабаев.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 245 б.+12 б.:
сүретті.                                                                   
        
Білім беру. Педагогикалық ғылымдар
Алимханов Е.А.  Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми-әдістемелік 
жұмыстарды жүргізу / Е.А. Алимханов, А.Т. Онгарбаева.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2013.- 62 б.    

Арнайы оқу бөліміндегі дене тәрбиесі оқу үрдісінің технологиясы: 
Оқу- әдістемелік құрал / Арещенко А.И., Вишнякова Н.П., Рахимбаева Г.Х.,   
Дүйсембаев Т.Н., Мәдиева Ғ.Б.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 94 б.    

Барнетт Кристин.  Искра божья, или как воспитать генния / К.Барнетт;     
Пер. с англ. Н.Г. Касьяновой.- М.: Центрполиграф, 2013.- 319 с.   

Жақыпов С.М.  Психологияны оқыту әдістемесі: Оқу құралы / 
С.М.Жақыпов, Н.Қ. Тоқсанбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 191 б.      

Қожахметова К.Ж.  Этнопедагогика: әдіснама, теория, тәжірбие:    
Оқу құралы / К.Ж. Қожахметова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 254 б.  

Мұтанов Ғ.  Білім. Ғылым. Инновациялар=Образование. Наука.       
Инновации: Ғылыми- публицистикалық еңбектер / Ғ.Мұтанов; Бүркітбаев М.М., 
Минажева Г.С.,Әбдіжәділқызы Ж.,Дудинова Е.И.,Дюсебаев Д.К., Мухамеджанов 
А.Т.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 254 б.: суретті.  

Педагогика, әлеуметтік педагогика, өзін-өзі тану тарихы: Оқу     
құралы.- Алматы: Қазақ  университетi, 2012.- 248 б.                                                
                  
Табылды Ә.  Қазақ этнопедагогикасын оқытудың әдістемесі /     
Ә.Табылды.- Алматы: Қазақ   университеті, 2011.- 236 б.                                                

ҰБТ-ға дайындыққа арналған түсіндірмелі тест жинағы / Қүраст.: 
Қ.Ибрагимов, А.Гумарова, С.Талдахметов, Қ.Қашқабаев, Е.Базаров.- Алматы: 
ШЫҢ  КІТАП, 2012.- 264 б.                                                       

Дене шынықтыру және спорт
Арещенко А.И.  Атлетикалық гимнастиканың физиологиялық және      
әдістемелік негіздері: Оқу құралы / А.И. Арещенко, Т.Ш. Баимбетов.- Алматы:
Қазақ университеті, 2013.- 76 б.                                           

Баимбетов Т.Ш.  Армрестлинг: Оқу-әдістемелік нұсқау / Т.Ш. Баимбетов,       
Г.Б. Мадиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 54 б.                                   

Байгунаков Д.С.  Экскурсиялық іс: Оқу құралы / Д.С. Байгунаков.- 
Алматы: Қазақ   университетi, 2013.- 148 б.                                                

Ердәулетов С.Р.  Туризм тарихы (дамуы мен ғылыми зерттелуі): Оқу 
құралы / С.Р. Ердәулетов, А.Р. Жұмаділов.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 334 б.            

Көшімбаева Ү.Т.  Туризм инфрақұрылымы: Оқу құралы / Ү.Т.         
Көшімбаева, Ә.С. Ақтымбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 208 б.                   

Оңғарбаева Д.  Жеңіл атлетикадағы функционалды және физикалық     
дайындықтың негіздері: Оқу құралы / Д. Оңғарбаева , Г. Мадиева.- Алматы: 
Қазақ университетi,  2013.- 83 б.                                                               

Спорт биомеханика практикумы: Оқу құралы / Маутенбаев А.Ә.,      
Еланцев А.Б., Арещенко А.И., Мадиева Г.Б.- Алматы: Қазақ университетi,     2013.- 84 б.   

Шәкен А.Ш.  Туризмдегі кәсіпкерлік іс- әрекет негіздері: Оқу     
құралы / А.Ш. Шәкен, Ә.С. Ақтымбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 132 б.                    
                                                                            
Баспасөз
Әбдиева Р.С.  Кітап мәдениеті / Р.С. Әбдиева.- Алматы: Қазақ
университетi, 2013.- 142 б.                                                                     

Әбдірайымұлы А.  Фотожурналистика: Оқу құралы / А. Әбдірайымұлы.-
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 169 б.                                  
 
Бекболатұлы Ж.  Қоғаммен байланысқа (PR) кіріспе: Оқу құралы / 
Ж.Бекболатұлы.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 114 б.                                          

Жақсылықбаева Р.  Публицистің шығармашылық шеберханасы: Оқу      
құралы / Р. Жақсылықбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 243 б.                                

Жақып Б.  Публицистикалық шығармашылық негіздері: Оқулық /    
Б.Жақып.- Алматы: Қазақ  университетi, 2007.- 486 б.  

Қабылқызы К.  Журналист шеберлігін қалыптастыру жолдары: Оқу     
құралы / К. Қабылқызы.-  Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 185 б.                                  
Қамзин К.  Журналистика негіздері: Оқу құралы / К. Қамзин.-      
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 142 б.                                  

Майлықұтова М.Ж.  Баспа басылымдарының стандарттары: Оқу құралы  
М.Ж. Майлықұтова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 162 б.             
                                              
Мұқатаева Қ.  Баспа ісіндегі стандарттар: Оқу құралы / Қ.Мұқатаева.        
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 212 б.    

Тұрсын Қ.  Қазақ журналитикасы: қалыптасу, даму проблемалары:    
Монография / Қ. Тұрсын.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 356 б.         
                  
Мұражай
Қартаева Т.Е.  Әлемдік музейлер кеңістігі: Оқу құралы / Т.Е. Қартаева.     
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 150 б.: суретті.             

Филологиялық ғылымдар
Авакова Р.А.  Түркі филологиясына кіріспе: Оқу құралы / Р.А.Авакова,     
С.Б. Бектемирова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 332 б. 

Аударма тәжірбиесі: Хрестоматия / Құраст.: Г.Қ.Қазыбек.- 
Алматы: Қазақ университетi,  2009.- 254 б.                                                              
                               
Әбідін З.А.  Араб тілі: Оқу құралы / З.А. Әбідін. - Алматы: Қазақ
университетi, 2013.- 111 б.  

Белдеубаева Н.  Ағылшын тілі: Қысқаша анықтама / Н. Белдеубаева.-
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 104 б.                                           
 
Гумарова А.А.  Русский язык: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті / 
А.А.Гумарова, Е. Базаров.- Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2013.- 190 бет.   

Жаңабекова М.Ә.  Қазақ және ағылшын тілдеріндегі нақ осы шақтың  
функционалды- семантикалық өрісі / М.Ә. Жаңабекова.- Алматы: Қазақ         
университетi, 2013.- 185 б.                                                 

Ибрагимов Қ.  Қазақ тілі: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті /     
Қ.Ибрагимов.- Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2014.- 284 б.                               

Ибрагимов Қ.  Қазақ тілі: Қысқаша анықтама / Қ.Ибрагимов.-      
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2014.- 128 б. 

Қарабаева Х.Ә.  Қазақ тіл білімі классиктерінің авторлық         
терминдері / Х.Ә. Қарабаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 202 б.                   

Мұсаева Г.Ә.  Қазақ тіліндегі жай сөйлемдерді меңгеру динамикасы 
Г.Ә. Мұсаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 172 б.  

Нұрсаидов М.А.  Қытай тіліндегі антоним сөздер сөздігі: Оқу      
құралы / М.А.Нұрсаидов.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 230 б.                                  

Сағындықұлы Б.  Қазақ тілінің тарихы: Жаңа курс. Лекциялар /  
Б.Сағындықұлы.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 145 б.                                          
                               
 Тастемірова Б.Ы.  Ағылшынша- қазақша қысқаша лексикалық сөздік:  
Оқу-әдістемелік құралы / Б.Ы. Тастемірова.- Алматы: Қазақ университетi,    
2012.- 72 б.                                                               
                                                                                                                                                                Халық ауыз әдебиеті 
Алпамыс батыр=Aipamys batyr: Батырлар жыры / Өңдеген          
Ш.Күмісбайұлы.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 144 б.: суретті.                                                    

Ер Тарғын=Er Targun: Батырлар жыры / Өңдеген Ш.Күмісбаев.-       
Алматы: Алматыкітап, 2013.- 104 б.: суретті.  

Қазақ ертегілері=Казахские сказки. 1 бөлім.- Алматы: Алматыкітап,
2012.- 272 б.: суретті.                                                    

Қазақ ертегілері=Казахские сказки. 2 бөлім. - Алматы: Алматыкітап,2012.- 160 б.: суретті.

Қобыланды батыр=Kobiandy batyr: Батырлар жыры / Өңдеген       
Ш.Күмісбайұлы.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 184 б.: суретті.                                                    
                                             
Әдебиеттану
Ибрагимов Қ.  Қазақ әдебиеті: Қысқаша анықтама / Қ.Ибрагимов.-  
Алматы: ШЫҢ КІТАП, 2012.- 157 б.   

Көркем әдебиет
Балта ботқасы: Орыс халқының ертегісі / Қазақ тіліне аударған    
Оңдасынова Б.Ә.- Алматы: Алматыкітап, 2010.- 6 бет.                        

Бауырсақ: Орыс халқының ертегісі / Қазақ тіліне аударған         
Оңдасынова Б.Ә.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 6 бет.- (Буындап оқимын).     

Бұршақ дәнін сезген ханшайым: Г.Н. Андерсон ертегісінің          
желісімен / Қазақ тіліне аударған Джампеисова Б.М.- Алматы: Алматыкітап,   
2012.- 6 бет.- (Балаларға оқимыз). 
Досанов С.  Өмір сүру оңай ма...=Жизнь долга, если она полна...  
С. Досанов.- Алматы: Арда, 2014.- 392 бет: суретті.                      

Киплинг Р.  Рикки- тикки- тави / Р. Киплинг; Қазақ тіліне        
аударған Орынбаева Ә.Б.- Алматы: Алматыкітап, 2010.- 6 бет.                
                                                             
Көжектің үйшігі: Орыс халқының ертегісі / Қазақ тіліне аударған  
Шакиева Б.Б.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 6 бет.- (Буындап оқимын).        
              
Күлбикеш: Бүлдіршіндерге арналған шағын кітапша.- Алматы:        
Алматыкітап, 2012.- 6 бет: сүретті.- (Балаларға оқимыз).                   
                         
Қасқыр мен жеті лақ: Ағайынды Гриммдер ертегісінің желісі        
бойынша / қазақ тіліне ауд. Орынбаева Ә.Б.- Алматы: Алматыкітап, 2012.-6 бет.  
Маша қыз бен аю: Орыс халқының ертегісі / Қазақ тіліне аударған  
Оңдасынова Б.Ә.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 6 бет. 

Түймеқыз: Г.Х.Андерсен ертегісінің желісі бойынша / Қазақ тіліне 
аударған Сужикова А.У.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 6 бет.                 

Ұйқыдағы ару: Ш.Перро ертегісінің желісімен / Қазақ тіліне аударған     
Джампеисова Б.М.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 6 бет: сүретті.- (Балаларға оқимыз).                                                        

Үйшік: Орыс халқының ертегісі / Қазақ тіліне аударған Орынбаева Ә.Б.- 
Алматы: Алматыкітап, 2012.- 6 бет.  
                                 
Шұбар тауық: Бүлдіршіндерге арналған шағын кітапша.- Алматы: ЖШС 
Книжный центр Эрудит, 2010.- 6 бет: суретті.- (Балаларға оқып береміз).
01 маусым 2014 ж. 02:41
0 қарау