Наурыз

Техника. Техникалық ғылымдар
Асқаров Е.С.  Стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны 
басқару: Оқу құралы / Е.С. Асқаров; Ред. Қ.Өмірғалиева.- Алматы: Экономика,
2013.- 336 бет.                                                            

Тарих. Тарих ғылымдары
Алтынбеков К.  Возрожденная из пепла: Реконструкция по           
материалам погребения жрицы из комплекса Таксай 1 / К. Алтынбеков; Отв.    
редактор: В.А.Новоженов.- Алматы-Уральск: Остров Крым, 2013.- 64 с.: ил.   

Байтанаев, Б.А. Культовая архитектура Южного Казахстана: 
Архитектурно- археологические исследования памятников позднего ислама / 
Б.А. Байтанаев, Ю.А. Ёлгин; Байпаков К.М.- Алматы: Хикари, 2013.- 300 с.

Байтанаев Б.А.  Сайрамский клад: Средневековое золото / Б.А.     
Байтанаев.- Хикари: Марғұлан атындағы Археология институты, 2013.- 238 с. 

Дала даналары / Құраст.: Қаражан Сердалиев.- Алматы: Дәуір, 2012.240 бет+40 жапсырма: илл.                                                
Далалық еуразияның Беғазы- Дәндібай мәдениеті=Бегазы-            
Дандыбаевская культура степной евразии: Жинақ / Жауапты ред.: А.З.Бейсенов.
Алматы: Хикари, 2013.- 492 б: Суретті.                                   
 Археолог Жолдасбек Құрманқұлов - 65 жаста                        
 
Ежелгі және орта ғасырлардағы Тараз бен Жамбыл облысының         
қазыналары / К.М.Байпақов, Г.А.Капекова, Д.А.Воякин, А.Н.Марьяшев.-          
Алматы: Археологиялық сараптама, 2013.- 320 б.: илл.                               

Қаржани З.С.  Біз (Қазақ)- Қас Сақпыз / З.С. Қаржани; Ред.       
Қалмырзаұлы Әмзе.- Шымкент, 2007.- 188 б.                                                                                                  

Мәрсеков Р.  Қазақ қайда бара жатыр?=Что ожидает казахов?:       
Мақалалар- статьи / Р. Мәрсеков.- Алматы: Центр Азии, 2014.- 368 бет: илл. 

Наурыз мерекесі келді.- Алматы: ОФ "Балбұлақ- Родник", 2013.- СД Диск.- 
 (Қазақстанды таны).

Сокровища древнего и средневекового Тараза и Жамбылской области  
Байпаков К.М., Капекова Г.А., Воякин Д.А., Марьяшев А.Н.- Алматы: ТОО    
"Археологическая эспертиза", 2013.- 320 с.: илл.                           

Чапай Мусин.  Қазақстан тарихы: Жоғары және арнаулы орта оқу     
орындарына арналған оқулық (көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін) / М.   
Чапай; Пікір жазғандар: М.Асылбеков, М.Қойгелдиев, Ә.Құдайбергенов.-
Алматы: Норма-К., 2008.- 640 б. 
                                           
Экономика. Экономикалық ғылымдар
Аманбаев Ү.А.  Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы / Ү.А. Аманбаев;
Пікір жазғандар: Е.Бутин, Г.Бердалиева.- Алматы: Бастау, 2012.- 432 б.     


Асқаров Е.С.  Сапаны басқару: Оқу құралы / Е.С. Асқаров; Ред:    
Қ.Өмірғалиева.- Алматы: Экономика, 2013.- 335 б.                           

Әміреев Ы.Ә.  Статистика: Пәні бойынша есептер жинағы / Ы.Ә.     
Әміреев, Ж.Ы. Бейсекова; Пікір жазғандар: Н.Ібрішев, А.Ержанов, Б.Алтаев,  
Б.Мананов.- Алматы: Экономика, 2013.- 332 б.                               

Башмаков А.А.  От приграничного сотрудничества к евразийской     
экономической интеграции: Сборник научных трудов / А.А. Башмаков.- Алматы: 
КИСИ, 2013.- 216 с.- (КИСИ).                                               

Додонов В.Ю.  Последний кризис существующей конфигурации         
глобальной финансовой системы: Монография / В.Ю. Додонов.- Алматы: КИСИ,     
2014.- 232 с.- (КИСИ).                                     

Дүйсембаев К.Ш.  Қаржы есептілігін талдау: Оқулық / К.Ш.         
Дүйсембаев; Пікір жазғандар: Ержанов М, Джаншанло Р, Тайғашинова К.-       
Алматы: Экономика, 2011.- 348 б.                                           

Зәуірбеков Н.С.  Мәліметтер қорын жобалау: Оқу құралы / Н.С.     
Зәуірбеков, А.С. Сәрсенбай; Пікір жазғандар: М.Бектемесов, О.Нұржұмаев,    
М.Бекпатшаев.- Алматы: Экономика, 2011.- 228 б.                            

Зиядин С.Т.  Қаржы нарығы: Оқу құралы / С.Т. Зиядин, Л.Қ.        
Мұқанов.- Алматы:Экономика, 2012.- 234 б.                                                   

Казахстанский путь- 2050: Коллективная монография. 1: Экономика  
Казахстана в ХХІ веке / Под общ. ред.Б.К.Султанова.- Алматы: КИСИ, 2014.-  
244 с.- (КИСИ).                                                            

Казахстанский путь- 2050: Коллективная монография. 2:            
Общественно- политическое и социальное развитие / Под общ. ред.        
Б.К.Султанова.- Алматы: КИСИ, 2014.- 156 с.- (КИСИ).                           

Казахстанский путь- 2050: Коллективная монография. 3:            
Последовательная и предсказуемая внешняя политика / Под общ. ред.      
Б.К.Султанова.- Алматы: КИСИ, 2014.- 308 с.- (КИСИ).                           
                         
Қалыбекова Д.Б.  Салық және салық салу: Оқу құралы / Д.Б.        
Қалыбекова; Пікір жазғандар: Даулбаев Қ, Заманбеков Ш.- Алматы: Экономика, 2012.- 320 б.                                                              
Нурпеисова А.К.  Қазақстан Республикасында банктік жүйенің дамуы:
Оқу құралы / А.К. Нурпеисова, С.Н. Сабитова; Рецензенттер: Блеутаева К,    
Сүлейменов Ж, Байхожаева Б.- Алматы: LEM, 2011.- 458 б.                    

Нурпеисова Ә.К.  Микроэкономика: Оқу- әдістемелік кешен /   
Ә.К.Нурпеисова.- Алматы: LEM, 2009.- 134 б.                                    

Сатқалиева Т.С.  Салыстырмалы менеджмент: Оқу құралы /      
Т.С.Сатқалиева, Г.А. Абдулина; Пікір жазғандар: А.Сейітқазиева, С.Ташенова,    
Г.Нұрмұханова.- Алматы: Экономика, 2011.- 224 б.                           

Сейдахметов А.С.  Кәсіпкерлік: Оқулық / А.С. Сейдахметов,   
Қ.Ж.Елшібекова.- Алматы: Экономика, 2011.- 344 бет: таблица.                   

Тайбек Ж.Қ.  Сақтандыру: Оқу құралы / Ж.Қ. Тайбек; Пікір         
жазғандар: Есіркепова А, Нурумбетов Т, Агабекова Г.- Алматы: Экономика,    
2012.- 302 б.                                                              

Тайгашинова К.Т.  Өнімдердің, қызметтер мен жұмыстардың өзіндік  
құнын калькуляциялау / К.Т. Тайгашинова; Ауд. М.Қ.Акишев.- Алматы: LEM,    
2012.- 324 б.                                                              

Шелекбай Ә.Д.  Шетелдік инвестицияларды тарту және               
қаржыландыруға пайдалану: Оқу құралы / Ә.Д. Шелекбай, Н.А. Әлмереков;      
Пікір жазғандар: Е.Байбарақов, М.Тонкопий, Е.Үпішев.- Алматы: Экономика,   
2011.- 326 б. 
                                                             
Саясат. Саяси ғылымдар
Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері: Екі томдық оқу құралы. 1 /  
Р. Әбсаттаров.- Алматы: Қарасай, 2012.- 424 бет.                           

Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері: оқу құралы. 2 / Р. Әбсаттаров.          
Алматы: Қарасай, 2012.- 424 бет.                              

Булуктаев Ю.О.  Партийно- политическая система России на новом   
этапе развития / Ю.О.Булуктаев.- Алматы: КИСИ, 2014.- 112 с.- (КИСИ).     

Елбасы партиясы: елдігіміз, кемелдігіміз! / Ред. басқ. Ө.М.Болатбеков.     
Алматы: Palitra- Press, 2014.- 272+32 бет: илл.               

Қазақстан мен Ресейдің екіжақты саяси және экономикалық қарым-   
қатынастары=Двухсторонние политические и экономические отношения           
Казахстана и России: ҚСЗИ-ӘЭХҚИ. ҮІІ ғылыми- тәжірбиелік конференция.-     
Алматы: КИСИ, 2013.- 164 с.- (КИСИ).                                       
 
Көркем әдебиет
Досанов С.  Ақ аруана=Белая аруана: Проза. Поэзия / С. Досанов.- 
Алматы: Арда, 2012.- 144 бет. 
                                             
Қабылұлы Б.  Көңіл: Өлеңдер, айтыстар,жоқтаулар / Б. Қабылұлы.-  
Алматы: Қайнар, 2012.- 176 бет.                                            

М.Мақатаев.  Мұқағали: Таңдамалы шығармалары /  М.Мақатаев    
атындағы халықаралық қоғамдық қордың бастамасымен шығарылды.- Алматы:      
ҚАЗақпарат, 2013.- 478 б.                                                  

Таңрықбаев Ж.  Елімнің күн сәулесіндей Астана / Ж. Таңрықбаев.-  
Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 204 бет: илл.                       

Таңрықбаев Ж.  Туған жерді ту еттім / Ж. Таңрықбаев.- Қызылорда: 
Қызылорда- Қанағаты, 2013.- 228 бет.                                       

Шаханов М.  Төрт ана: Өлеңдер, балладалар, дастандар, әндер / 
М.Шаханов.- Алматы, 2014.- 1022 бет: суретті.                                

Өнер
Жакупова Б.Т.  Национальное своеобразие камерно-вокального      
жанра на примере творчества композиторов Казахстана второй половины ХХ     
века: Исследование / Б.Т. Жакупова.- Алматы: Принт Экспресс, 2012.- 236 с. 

Жакупова Б.Т.  Некоторые особенности академического              
фортепианного исполнительства в контексте музыкальной практики Казахстана: 
Исследование / Б.Т. Жакупова.- Алматы: LEM, 2014.- 124 с.

01 наурыз 2014 ж. 02:57
0 қарау