Қаңтар

Жаратылыстану ғылымдары

22.1 Abdyssaqin Rakhat-Bi. Mathematic and contemporary music / R. Abdyssaqin. A 13 - Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 24 p.

 

22.1 Абдысагин Рахат-Би. Математика и современная музыка / Р. Абдысагин; А 13 Науч. рук: Б.Дуйсебаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 24 с.

 

 

22.37 Бисенгалиева М.Р. Колебательные состояния и термодинамические Б 65 характеристики природных кислосодержащих неорганических соединений /М.Р.Бисенгалиева, Д.Б. Гоголь; Рецензенты: Р.Омарова, Н.Иванова.- Караганда:ТОО "Арко", 2013.- 304 с.

 

24.531 Бисенгалиева М.Р. Экспериментальная термодинамика природных Б 65 кислородсодержащих неогранических соединений / М.Р. Бисенгалиева; Рецензенты: Г.Абрамова, В.Малышев.- Караганда: ТОО "Арко", 2012.- 264 с.

 

28.58(5Қаз) Жайлыбай К.Н. Қазақстан экологиясын жақсарту мәселелері және Ж 19 емен, арша, акация, сирень өсірудің ең арзан әдістемесі: Ұсыныстар / К.Н. Жайлыбай, Н.Ә. Мұхамединова; Пікір жазғандар: Сәрсенбаев Б, Сейтхожаев А.-

Алматы, 2012.- 28 б: Суретті.

 

22.1 Математика: Оқу- әдістемелік құрал / Жауапты ред: Г.Сагнаева -М 29 Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2013.- 145 б.

 

22.1 Математика: Учебно- методическое пособие.- Астана: Национальный М 29 центр тестирования, 2013.- 132 с.

 

 

26.22(257к-4Кз) Нәлібайұлы, М. Шежірелі Сыр бойы: Су және су шаруашылығы жайлы Н 32 деректі хикаят / М.Нәлібайұлы.- Қызылорда: Полиграфия Баспа үйі, 2010.-400 бет: суретті.

 

28.4(5Қаз) Отандық сүт қышқылы микроорганизмдерінің саңырауқұлақтарға қарсы О-81 потенциалы / Саданов А.К., Саубенова М.Г., Олейникова Е.А., Райымбекова Л. Т.- Алматы, 2013.- 74 б: Суретті.


Техника. Техникалық ғылымдар

33.361.4 Карабалин У.С. Эксплуатация морских нефтегазовых месторождений К 21 / У.С. Карабалин, М.М. Ермеков.- Алматы: Эверо, 2004.- 430 с: Илл.

 

 

35.514 Саданов А.К. Битрансфрмация нефти в почвенной экосистеме / А.К. С 15 Саданов, С.А. Айткельдиева; Рецензент: М.Саубенова.- Алматы, 2010.- 172 с:

 

34.3г (5Каз)Сәрсеке М. Евней Букетов. Трагедия светлой судьбы / М.Сәрсеке; Гл.ред. А.Петров.- Москва: Молодая гвардия, 2007.- 605(3)с: Илл.- (Жизнь замечательных людей).


 

Ауыл шаруашылығы ғылымдары

41.28(5Қаз) Жайлыбай К.Н. Өсімдіктер экологиясы: Оқу құралы / К.Н. Жайлыбай; Ж 19 Пікір жазғандар: Б.Сәрсенбаев, А.Сейтхожаев.- Алматы, 2012.- 113 б.

 

45.451.46 Саданов А.К. Консервирование растительных кормов / А.К. Саданов; С 15 Рецензенты: Мукашева Т, Дудикова Г.- Алматы: Эверо, 2012.- 208 с.

 

40.58 Саданов А.К. Микроорганизмы и продукты их метаболизма для С 15 защиты сельскохозяйственных растений / А.К. Саданов, Н.Е. Бекмаханова; Рецензенты: Мукашева Т, Ситпаева Г.- Алматы, 2013.- 210 с: Илл.

 

42.113 Саданов А.К. Роль микроорганизмов в повышении урожайности С 15 бобовых культур и улучшении качества кормов / А.К. Саданов.- Алматы: Ғылым,2006.- 220 с: Илл.


Медицина. Денсаулық сақтау

56.612 Супиев Т.К. Врожденная расщелина верхней губы и нёба: Этиолоия, С 85 патогенез, вопросы медико- социоальной реабилитации / Т.К. Супиев, д.А. Мамедов А; Рецензенты: Нурмаганов С, Соловьев М, Ахпаров Н.- Алматы,

 

2013.- 496 с: Илл.

 

Жалпы қоғамдық ғылымдар

60.7(5Каз) Досманбетов Б.С. Демографическое развитие Казахстана / Б.С. Д 70 Досманбетов; Рецензенты: Г.Есим, М.Татимов.- Астана:Сарыарқа, 2012.- 224 с.


Тарих. Тарих ғылымдары

63.3(5Қаз) Абылай хан: Буклет.- Түркiстан, 2011.- 20 бет.- (Қожа Ахмет Ясауи А 16 кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз)я Абылай хан: Энциклопедия / Құраст.: Б.К.Жұматаев, К.Ә.Нұрпейісов, А 16 Ғ.Жандыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2013.- 656 бет+32 бет түрлі түсті суретті жапсырма: Фотосуретті.

 

63.5(5Қаз) Адай С. Қарапайым қағидалар / С. Адай; Ред: К. Тұманбайұлы.-А 24 Алматы: Атамекен, 2013.- 72+4 жапсырма бет: Суретті.

 

 

63.3(5Қаз) Базаралы - Шабандық Оңталап. Толыбай батыр: Мыңбайұлы Толыбай Б 16 батыр туралы деректер - дейектер / -.Ш. Базаралы.- Алматы: Arna- b, 2012.-252 бет: суретті.

 

 

63.3(5Қаз) Байшегір Баба Тоқтыбекұлы: Буклет.- "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік Б 20 тарихи-мәдени қорық-мұражайы.- Түркiстан, 2012.- 20 бет.- (Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз) Бәйімбет батыр Төбетұлы: Буклет.- Түркiстан, 2012.- 16 б.- (Қожа Б 32 Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз) Бөгенбай батыр Қанжығалы: Буклет.- Түркiстан, 2012.- 16 бет.-Б 78 (Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Каз) Возжигая пречистые огни..: Екклезия / Сост: Н.Савицкая, Г. В 64 Кулагин, Е.Чудин.- Алматы: БИС, 2004.- 544 с: Илл.- (Серебряная книга).

 

63.3(5Қаз) Ғабдуллин Б. Ұлы көш: Қазақстан мемлекетін құруға қатысушылар Ғ 13 туралы. Тарихи эсселер / Б. Ғабдуллин; Ред. Қ. Ағыбаева.- Алматы: Мереке, 2012.- 392 б.

 

 

63.3(5Қаз) Ежевский Лев. Металлмен шыныққандар=Закленные металлом /Е 33 Л.Ежевский, В. Жандаулетов.- Астана: Дружба-Достық, 2010.- 103 бет: суретті.

63.3(5Қаз) Есім хан: Буклет.- Түркiстан, 2011.- 24 б.- (Қожа Ахмет Ясауи Е 87 кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз) Жәңгір хан: Буклет.- Түркiстан, 2012.- (Қожа Ахмет Ясауи Ж 36 кесенесінде жерленген тұлғалар).

63.3(257К- 4Кз) Жүнісбаев Е. Біз Сырдариялықпыз: Естеліктер жинағы /Ж 91 Е.Жүнісбаев; А.Сүлейменов.- Қызылорда, 2012.- 160 б.

 

63.3(5 Каз) История Казахстана: Учебно- метдическое пособие / Отв. ред:И 90 А.Смагулова.- Астана: Национальный центр тестирования, 2013.- 112с.

 

63.3(5Кор) Корееведение в России и Ге Бон У.- Корея, 2013.- 316 с.

63.3(5Қаз) Көпжасар Нәрібаев: Өнеелі өмір. 23 шығарма / Кеңес төреағасы: Н 32 Б.Т.Жұмағұлов.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 354 б: Суретті.- (Өнегелі өмір).

 

63.3(5Қаз) Қаз дауысты Қазыбек би: Буклет.- Түркiстан, 2011.- 16 б.- (Қожа Қ 16 Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз) Қазақстан тарихы: Оқу- әдістемелік құрал / Жауапты ред: Қ 18 Смағұлова А.- Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2013.- 98 б.

 

63.3(5Қаз) Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының Қ 14 дәстүрлі жүйесі: Энциклопедия. 4 том: Қ- О / Пікір жазғандар: Р.Бекназар, Қ.Рысберген, Ш.Керім.- Алматы: РПК "Слон", 2013.- 736 б: Илл.

 

63.3(257К-4Кз) Қазалы / Кәрбозұлы Б., Сәдуақасұлы Ж., Мыңжасов Н., Тайман С.-Қ 18 Астана: Фолиант, 2013.- 312 б: Фотосуретті.

63.3(5Каз) Құпиялы өлкенің ғажайыбы=Феномен неизвестного континента.- Усть-Қ 76 Каменогорск: Интурист, 2001.- 304 б: Суретті.

 

 

63.3(5Қаз) Макин Қайыржан қажы. Шежіре / Қ.қ. Макин.- Алматы: Тамыр, 2013.-М 15 44 б.

 

63.3(5Қаз) Маңғыстау облысы. Қазақстан Республикасының тарихи- мәдени М 19 ескерткіштерінің жинағы.- Өскемен: AsT prime, 2012.- 600 б.: суретті.-("Мәдени мұра " бағдарламасы аясында шығарылған).

 

63.3(5Қаз) Махамбетов Б. Жақайым Құлымбет пірі Сасықбай бақсы /М 31 Б.Махамбетов; Ред. Ғ.Қабдолқайырұлы.- Алматы: Арыс, 2013.- 192+24 бет суретті жапсырма: Суретті.

 

63.3(5Қаз) Рабия Сұлтан Бегім кесенесі: Буклет.- Түркiстан, 2012.- 16 б.-Р 13 (Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(0)4 Салғараұлы Қ. Ұлы дала / Қ. Салғараұлы; Ред. З.Кәрімхан.-С 18 Астана: Фолиант, 2013.- 520 б.

 

 

 

63.3(5Қаз) Сәбден О. Тұрар Рысқұловтың Орталық Азиядағы экономикалық С 28 қызметі: Классикалық зерттеулер / О. Сәбден , О.М. Қоңыратбаев; Ред.О.Сәбден.- Алматы, 2012.- 572 б.- (Мәңгі қазақ елі).

 

63.3(5Қаз) Сыздықов Б.Ш. Көне Отырардың өркендеуі: Альбом кітап /С 94 Б.Ш.Сыздықов, С.З. Ахмет; Бас ред. Ф.Рахматуллаұлы.- Шымкент: Кітап" ЖШС баспасы, 2011.- 232 б: Суретті.

 

 

63.3(257К-4Кз) Тамыры терең, тарихы кенен-Қазалы. 3-кітап / Ред. С.Қалуов;Т 17 Жауапты ред. Ж.Мәкеналы.- Алматы: Телеарна, 2011.- 228+28 жапсырма бет:

63.3(257К-4Кз) Тамыры терең, тарихы кенен-Қазалы. 2-кітап / Ред. С.Қалуов;Т 17 Жауапты ред. Ж.Мәкеналы.- Алматы: Телеарна, 2009.- 400 б: Фотосуретті.

 

 

63.3(5Қаз) Тәуке хан: Буклет.- Түркiстан, 2012.- 24 бет.- (Қожа Ахмет Ясауи Т 29 кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.214(5Қаз) Тоқсан екі баулы Қыпшақ . Торы-ата ұрпақтары. Көкмұрын Т 53 (Құдайменді) руының ататек шежіресі: Мыңжылдық тоғысында. Тарихи-Шежіре кітабы / Құраст.: Асқынбаев Ә.Т.- Қызылорда: Полиграфия, 2013.- 407

б: Фотосуретті.

63.3(5Қаз) Шақшақ Жәнібек: Буклет.- Түркiстан, 2011.- 16 б.- (Қожа Ахмет Ш 20 Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз) Шекті Тілеу батыр Айтұлы: Буклет.- Түркiстан, 2011.- 20 б.-Ш 42 (Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз) Шоң би Едігеұлы: Буклет.- Түркiстан, 2012.- 24 бет.- (Қожа Ахмет Ш 78 Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар).

 

63.3(5Қаз) Ырсымбет немересі Әлиасқар Байғұтұлы. Текті тұлға қазағым / н.Ә. Ы79 Ырсымбет.- Шымкент: Кітап" ЖШС баспасы, 2008.- 256 бет: суретті.


Экономика. Экономикалық ғылымдар

65.9(5Каз) Интеграционные прцессы в Евразийском пространстве и современный И 73 мир=Еуразия кеңістігіндегі интеграциялық үдерістер және заманауи әлем /Ред. А.Омарова.- Алматы: КИСИ, 2013.- 234 с.

 

 

65.9 (5 Қыт) Қытайдағы қазақ кәсіпкерлері=Казахи- предприниматели Китая /Қ 92 Құраст.: М.Шоқан.- Алматы, 2012.- 192 бет: суретті.- (Әлем елдеріндеі қазақ кәсіпкерлері).

 

 

65.5(5Каз) Мухамеджанова Д.Ш. Мировые интеграционные объединения и М 92 Казахстан: сотрудничество в условиях регионализации / Д.Ш. Мухамеджанова; Рецензент: Л.Музапарова.- Алматы: КИСИ, 2013.- 348 с.

 

65.680.5(5Каз) Таможенный союз и Единое экономическое пространство: проблемы Т 17 экономической интеграции: Сборник раучных трудов / Под ред..: Б.К. Султанова.- Алматы: КИСИ, 2013.- 176 с.


 

Саясат. Саяси ғылымдар

66.3(5Каз) Kazakhstan in new global en vironment (2007-2012 ) / Под ред.: К 26 Идирисова Е.А., Жошыбаев Р.С., Калиев Р.М., Усенов Ж.К.- Астана, 2013.-261р.

 

 

66.79(5Каз) Бокаев С.О. Настольная книга партийного руководителя НДП "Нур Б 78 Отан" / С.О. Бокаев; Рецензенты: Б. Султанов, З. Шаукенова.- Алматы: КИСИ, 2013.- 260 с.

 

66.69(5Каз) Булуктаев Ю.О. Партийно- политическое строительство в Б 90 Республике Казахстан (1991-2012 гг.): Книга 2. Трансформация партийной системы в начале ХХІ века / Ю.О. Булуктаев; Ред. Ж.Нуралиева.- Алматы:КИСИ, 2013.- 380 с.

 

66.3(5Қаз) Жеңімпаз ұрпақ=Поколение победителей: Тәуелсіздік құрдастарының Ж 47 шығармалары / Құраст.: А.Елгезек.- Алматы: Имани гуль, 2013.- 172+104 жапсырма бет: Суретті.

 

66.72(5Каз) Жотабаев Н.Р. Общество и профсоюзное движение / Н.Р. Жотабаев; Ж 81 Ред: Г.Тайжанова.- Алматы: Арыс, 2004.- 378 с.

 

66.4(5Каз) Казахстан в международном сообществе: Очерки многосторонней К 14 дипломатии / Под общ. ред. . Е.Х.Казыханова.- Алматы: Дайк - Пресс, 2012.-148+28 с: Илл.

 

66.3(5Каз) Казахстан в новых глобальных условиях (2007-2012 гг.) / Под ред.: К 14 Идирисова Е.А., Жошыбаев Р.С., Калиев Р.М., Усенов Ж.К.- Астана, 2013.-295 с: Илл.

 

66.4(5Каз) Киринициянов Ю.И. Меняется мир. Меняемся мы. Эксперты К 43 размышляют. Спорят. Предлагают / Ю.И. Киринициянов.- Алматы: КИСИ, 2013.- 548 с.

 

66.3(5Каз) Лаумулин М.Т. Ведущий аналитический центр страны: К Л 28 двадцатилетию образования КИСИ / М.Т. Лаумулин; Рецензенты: Б. Султанов, К.Сыроежкин.- Алматы: КИСИ, 2013.- 304 с: Илл.

 

 

66.3(5Каз) Малиновский В.А. Лидер: президентская власть в Казахстане на М 19 рубеже эпохи: Монография / В.А. Малиновский; Отв.ред: Касымбеков М, Рогов И.- Астана: Норма-К., 2012.- 528+66 с: Илл.

 

66.3(5Қаз) Назарбаев Н.Ә. Темірқазық: Елбасы сөйлеген сөздердің жинағы / Н.Н 17 Ә. Назарбаев.- Астана, 2012.- 228 б: Фотосуретті.

 

66.4 (5 В) Нгуен Фу Чонг. Вьетнам жаңару әлемінде / Ф.Ч. Нгуен; Ауд.: Н 32 Б.Рүстемов.- Астана: Полиграф-Мир, 2011.- 400 бет.

 

66.4(5Каз) Султанов Б.К. Казахстан и современный мир: Сборник статей, С 89 выступлений и интервью / Б.К. Султанов, Л.М. Музапарова; Сост: Р.Мустафин.-Алматы: КИСИ, 2013.- 364 с.

 

 

 

66.61(5Кит) Сыроежкин К.Л. Кто есть кто в иерархии КПК / К.Л. Сыроежкин, С 95 Р.Ю. Изимов.- Алматы: КИСИ, 2013.- 388 с: Илл.

 

66.3(5Кит) Сыроежкин К.Л. Наследие тандема "Ху-Вэнь" и "пятое поколение "С 95 Китайских руководителей: Монография / К.Л. Сыроежкин.- Алматы: КИСИ, 2013.- 316 с.


Мемлекет және құқық

67.629.1(5Каз) Абдрахманова Б.С. Координация прокуратурой деятельности А 13 правоохранительных органов в борьбе с преступностью (на примере законодательства Республики Казахстан): Монография / Б.С. Абдрахманова;

Рецензенты: Тыныбеков С, Мурзакулов Т.- Алматы: Интерлигал, 2013.- 200 с.

 

67.628.111.7(5Қаз) Борчашвили И.Ш.Проблемы противодействия коррупции по Б 83 уголовному законодательству Республики Казахстан: Монография /И.Ш. Борчашвили, С.М.Рахметов; Рецензенты: Балтабаев К, Турецкий Н.-Астана: Норма-К., 2012.- 392 с.

 

67.620.527(257К-4Кз) Досманбетов Б.С. Ұстаным / Б.С. Досманбетов; Ред. Д 64 А. Қайырбаев.- Астана: Сарыарқа" БУ, 2011.- 424 б: Суретті.

 

67.620.6(5Қаз) Жотабаев Н.Р. Последняя осень Союзного парламента / Н.Р. Ж 81 Жотабаев; Ред. Тайжанова Г.- Алматы: Самара- Принт, 2013.- 528 с: Илл.

 

67.628.3(5Каз) Каиржанов Е.И. Избранные труды. 1 том / Е.И. Каиржанов.- Алматы: К 15 Экономика, 2008.- 360 с.

 

67.628.3(5Каз) Каиржанов Е.И. Избранные труды. 2 том / Е.И. Каиржанов.- Алматы: К 15 Экономика, 2008.- 304 с.

67.628.111 Кемелбеков С.Т. Сыбайлас жемкорлықты қылмыс құрамында көзделген К28 бағалылық белгілері: Оқу құралы / С.Т. Кемелбеков.- Астана: Қаржы полициясы академиясы, 2012.- 124 бет.

 

 

67.620.6(5Каз) Парламентское право Республики Казахстан / Абдрасулов Е.Б, П 18 Асанов Ж.К, Доскалов В.А, Турецкий Н.Н.- Алматы: Норма-К., 2011.- 264 с.

 

67.628.111 Смағұлов А.А. Сыбайлас жемкорлық қылмысқа қарсы күрес С 52 проблемалары: Оқу құралы / А.А. Смағұлов; Пікір жазғандар: А.Ағыбаев, Ғ.Мәуленов.- Астана: AртPrint ХХІ, 2012.- 262 б.

 

67.620.6(5Каз) Турецкий Н.Н. Законодательная ветвь власти Казахстана: Т 87 Монография / Н.Н. Турецкий; Рецензенты: В.Малиновский, Н.Абдиров.-Алматы: Норма-К., 2011.- 336 с.

 

67.628.1(5Қаз) Турецкий Н.Н. Қажетті қорғаныс шегінен шығу / Н.Н. Турецкий; Т 83 Пікір жазғандар: Рогов И, Рахметов С.- Алматы: Норма-К., 2004.- 64 б.

 

67.620.6(5Қаз) Турецкий Н.Н. Қазақстан билігінің заң шығарушы тармағы: Т 82 Монография / Н.Н. Турецкий; Рецензенттер: Малиновский А, Әбдіров Н.-Алматы: Норма-К., 2004.- 336 б.

 

67.628.101.5(5Каз) Турецкий Н.Н. Необходимая оборона. Причинение вреда при Т 87 задержании лица, совершившего посягательство / Н.Н. Турецкий; Рецензент:Рогов И, Рахметов С.- Алматы: Норма-К., 2012.- 232 с.

 

67.628.101.5(5Каз) Турецкий Н.Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:Т 87 Учебное пособие / Н.Н. Турецкий; Рецензенты: Чукмаитов Д, Нуртаев Р.-Алматы: Норма-К., 2012.- 164 с.

67.629.3(5Каз) Шуменова Р.Т. Унификация понятийно- категориального аппарата Ш 96 уголовно- процессуального права Республики Казахстан как средство противодействия коррупции: Монография / Р.Т. Шуменова; Рецензенты:

Толеубекова Б, Ахпанов А, Рахметов С.- Астана: AртPrint ХХІ, 2012.- 347 с.


 

Әскери іс

68.901(5Каз) Жотабаев Н.Р. Долгое эхо ядерных испытаний / Н.Р. Жотабаев; Ред. Ж 68 Т.Тайжанова.- Алматы: Самара- Принт, 2011.- 248 с: Илл.

 

 

Ғылым

72.4(5Каз) Каныш Сатпаев: Энциклопедия / Авторы - составители Б.К.Жуумабаев, С 21 Н.К.Мауытов, О.П.Ложникова.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2013.- 616 стр+32 стр: илл.


Білім беру. Педагогикалық ғылымдар

74.58(5Қаз) 2008 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының Е 40 студенттік контингентін қалыптастырудың қортындылары=Итоги формирования студенческого контингента высших учебных заведений Республики Казахстан в 2008 году / Сағындықов И., Тұрдалиев Б., Жақсыбеков Д.,Мұқанов Б.- Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2008.- 406 б: Таблицалы.

 

74.58(5Қаз) 2010 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттік Е 40 контингентін қалыптастырудың қортындылары=Итоги формирования студенческого контингента высших учебных заведений Республики Казахстан

в 2010 году /Сағындықов И., Тұрдалиев Б., Жақсыбеков Д.,Мұқанов Б.- Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2008.- 471 б: Таблицалы.

 

74.58(5Қаз) 2011 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттік Е 40 контингентін қалыптастырудың қортындылары=Итоги формирования студенческого контингента высших учебных заведений Республики Казахстан

в 2011 году /Әбдиев Қ., Тұрдалиев Б., Жақсыбеков Д.,Мұқанов Б.- Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2008.- 445 б: Таблицалы.

 

74.58(5Қаз) 2012 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттік Е 40 контингентін қалыптастырудың қортындылары=Итоги формирования студентского контингента высших учебных заведений Республики Казахстан в

2012 году /Әбдиев Қ., Тұрдалиев Б., Жақсыбеков Д.,Мұқанов Б.- Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2008.- 445 б: Таблицалы.

 

 

74.5(5Каз) Борибеков К.К. Профессиональное образование Казахстана: опыт и Б 82 перспективы / К.К. Борибеков, А.К. Кусаинов; Рецензенты: А.Исагулов, Б. Кенжин.- Алматы: ROND&A, 2011.- 240 с.

 

 

74.04(0) Зарубежный опыт управления образованием: Сборник / Ред. З-35 Н.Абдрахманова - Алматы: ROND&A, 2009.- 128 с.

 

74.58 Крымский инженерно- педагогический университет.- Симферополь: К 85 Доля, 2013.- 192 с: Илл.

 

74.26 Кусаинов А.К. Актуальные проблемы учебниковедения / А.К.К 94 Кусаинов, У.А. Асылов; Рецензенты: Нурахметов Н, Турлыгулов Т.- Москва:Просвещение, 2003.- 86 с.

 

74.58(5Каз) Кусаинов А.К. Образовательная политика: сравнительный анализ:К 94 Монография / А.К. Кусаинов, А.А. Булатбаева; Рецензенты: К. Жампеисова, Ж.Молдабекова.- Алматы: ROND&A, 2009.- 116 с.

 

74.04(5Каз) Кусаинов А. Методология образовательной деятельности:К 94 Монография / А. Кусаинов , А. Булатбаева; Рецензенты: Н. Шамельханова, Ы.Наби.- Алматы: ROND&A, 2011.- 180 с.

 

74.20(7США) Кусаинов А. Система школьного образования США: Монография / А.К 94 Кусаинов , Р.М. Салина; Ред. Н. Абрахманова.- Алматы: ROND&A, 2011.- 120 с.

 

74.04(5Каз) Кусаинов А. Качество образования в мире и в Казахстане / А.К 94 Кусаинов; Рецензенты: Мажитова Л, Булатбаева А.- Алматы, 2013.- 196 с.

 

74.6 Кусаинов А. Сравнительная педагогика: Учебник для студентов К 94 вузов / А. Кусаинов; Рецензенты: Караев Ж, Исаева З.- Алматы: Просвещение -Казахстан, 2007.- 252 с.

 

 

74.261.4 Қазақ тілі: Оқулық, әдістемелік нұсқау.- "Қазақстан халқы Қ 17 ассамблеясының республикалық қоры" корпоративті қоры.- Алматы, 2008.- 236бет.

74.04(5Қаз) Құсайынов А. Әлемдегі және Қазақстандағы білім берудің сапасы /Қ 78 А. Құсайынов; Рецензенттер: Мәжитова Л, Болатбаева А.- Алматы, 2013.- 196 б.

 

74.58(5Қаз) Құсайынов А. Педагогика және психология салаларындағы Қ 78 дисссертациялар (анықтамалық талдама шолу)=Диссертации по педагогике и психологии (справон- аналитический обзор) / А. Құсайынов , Ы. Наби; Ред.

Абдрахманова Н.- Алматы: ROND&A, 2010.- 298 б.

 

74.00 Құсайынов А. Салыстырмалы педагогика: Жоғары оқу орындарының Қ 78 педагогикалық мамандықтарында оқитын студенттеріне арналған оқулық /А.Құсайынов; Рецензенттер: Қараев Ж, Исаева З.- Алматы, 2011.- 256 б.

 

 

74.00 (5 Қаз) Мамраимов А. Болашақ мұғалімдерді ұлттық қозғалмалы ойындарды М 18 мектептегі оқу- тәрбие үдерісінде пайдалануға даярлаудың әдістемелік жүйесі: Монография / А. Мамраимов; Пікір берушілер: Жолдасбеков А,

Мухаммеджанов Б.- Шымкент, 2013.- 169 б.

 

74.58 Мынбаева А.К. Основы педагогики высшей школы: Учебное пособие /М 94 А.К. Мынбаева; Рецензенты: Г.Ахметова, А.Рысбаева, Н.Анарбек.- Алматы, 2013.- 190 с.

 

 

 

74.58(5Каз) Проектирование образовательных программ: сравнительное П 79 образование / Рецензенты: Ш.Таубаев, А.Булатбаева, Н.Анарбек.- Алматы:Қазақ университетi, 2011.- 124 с.

 

74.00 Сравнительное образование: Продолжающиеся традиции, новые вызовы С 75 и новые парадигмы / Пер. с англ.- Томск, 2008.- 304 с.

 

 

74.00(257К-4Кз) Тайпақова Қ.Н. Өшпес өнеге: Әдістемелік көмекші құрал / Қ.Н.Т 14 Тайпақова; Ред: Ж. Мәкеналы.- Алматы: Palitra- Press, 2013.- 208+16 фотосуретті жапсырма бет.

 

 

74.5(5Каз)Шамельханова Н.А. Модернизация содержания профессионального образования / Н.А. Шамельханова; Ред: Н.Абрахманова.- Алматы: ROND&A, 2011. - 232 с.


Дене шынықтыру және спорт

75.582 Жүсіп Сағат. 64 шаршыдағы халықаралық дойбы / С.Жүсіп, Г. Пак.-Ж 91 Қызылорда: Тұмар, 2013.- 247 б.

 

75.582 Жүсіп Сағат. Дойбы мектебі / С. Жүсіп.- Қызылорда: Тұмар, 2008.-Ж 91 160 б.


 

Бұқаралық ақпарат құралдары

76.120.4 (257-4Кз) Болатбеков Өлмесхан. Жусанды даланың жұпар иісі / Ө. Болатбеков. Б 73 - Алматы, 2009.- 204 бет.

 

76.120.4 (2 Дәрімбет Б. Мен халқыма сенемін / Б. Дәрімбет; Ред: Серғазиева Д 20 А.- Алматы, 2011.- 520 б: Суретті.

76.120.4 (257К-4Кз) Жайлыбай З,. Сырласу / З. Жайлыбай.- Алматы, 2013.- 500 дана. 76.120.4(5Қаз) Жотабаев Н.Р. Ең қымбат қазына- адам=Человек- высшая ценность /Ж 72 Н.Р. Жотабаев.- Алматы: Самара- Принт, 2010.- 368 бет+8 бет түрлі түсті жапсырма.

 

 

76.120.4(5Қаз) Жотабаев Н.Р. Мысли, мысли..: Научное издание / Н.Р. Жотабаев; Ж 68 Тех.ред. Х. Ишимова.- Алматы: Самара- Принт, 2010.- 240 б.

 

76.120.4(5Қаз) Уатқан Ботагөз. Атажұртқа жеткен көш: Публицистика / Б. Уатқан; У 15 Ред.С.Рәсілов.- Алматы: Атажұрт, 2013.- 192+32 бет сурет: Фотосуретті.-(Шетелдегі қазақтар).


 

Мұражай. Архив ісі

79.0(5Қаз) Қожа Ахмет Ясауи мұрасы мен ілімінің зерттелу мәселелері=Қ 56 Материалы ІҮ международной научно-практической конференции проблемы исследования наследия и учения Ходжа Ахмеда Ясави: ІҮ халықаралық

 

ғылыми- тәжірбиелік конференция материалдары / Редакциялық алқа: Кенжетай Д., Қожа М.- Түркiстан, 2012.- 400 б.

 

79.1я6(5Қаз) Музей тарих айнасы: Фотоальбом / Құраст:М.Орыспаева, З.Тебаева, М 78 Кударинова Г. - Караганда: Гласир, 2012.- 196 с: Суретті.


Филологиялық ғылымдар

81.61 Абдул Рахим. Араб тілі: Оқулық / Р. Абдул.- Каир: Мадина.- 92 б. А 14

 

81.61 Абдул Рахим. Араб тілі: Оқулық. 1 том / Р. Абдул.- Каир: Мадина. А 14 - 281 б.

 

81.61 Абдул Рахим. Араб тілі: Оқулық. 2 том / Р. Абдул.- Каир: Мадина. А 14 - 158 б.

 

81.61 Абдул Рахим. Араб тілі: Оқулық. 3 том / Р. Абдул.- Каир: Мадина. А 14 - 115 б.

 

81.61 Абдулла Ибраһим. Қысқа әңгімелер / И. Абдулла.- Каир: Аль- Асхар. А 14 - 201 б.

 

81.61 Аль-Асхар: Журнал.- Каир: Аль- Асхар, 2000.- 304 б. 

 

81.61 Аль-Асхар университетінің ғұламалары туралы.- Каир: Аль- Асхар, А 49 1995.- 187 б.

 

81.61 Аль-Асхар университетінің ғылыми жұмыстары.- Аль- Асхар, 1992. 

 

81.61 Араб тілі: Оқулық.- Каир: Аль- Асхар, 1998.- 287 б. А 75

 

81.61 Араб тілі: Оқулық.- Каир: Аль- Асхар, 1977.- 518 б. А 75

 

81.61 Араб тілі: Ереже және текст. Оқулық.- Каир: Аль- Асхар.- 280 б. А 75

 

81.61 Араб тілі оқулық: 1 курс.- Каир: Аль- Асхар, 1993.- 160 б. А 75

 

81.61 Араб тілінің ережелері.- Каир: Аль- Асхар, 1995.- 252 б. А 75

 

81.61 Араб тілінің оқулығы.- Каир: Аль- Асхар, 1997.- 128 б. А 75

 

81.031.4(25 Астана қаласы ономастикалық атауларының көрсеткіш- анықтамалығы А 89 / Әзірлегендер: Е.Тілешов, С.Сүлейменв.- Алматы: Сардар, 2008.- 302 бет.

 

81.61 Ахмад Аттануави. Ауылдан келген қыз / А. Ахмад.- Каир: Аль- Асхар, А 94 1998.- 368 б.

 

81.632.4 Әлімбек Г. Орыстілділерге арналған қазақ тілі=Казахский язык Ә 55 для русскоязычных: Қазақша ауызекі сөйлеу тілі курсы / Г. Әлімбек.- Астана: Парасат, 2010.- 172 бет.

 

81.61 Әртістер туралы.- Каир: Аль- Асхар, 1994.- 156 б. А 82

 

81.61 Ғылыми жинақ.- Каир: Аль- Асхар, 1988.- 439 б.

81.61 Діни кітап / Құраст.: Али Хатыб.- Каир: Аль- Асхар, 1995.

81.2(5Каз) Интерактивные методы в языковом обучении: Материалы семинара для И 73 преподавателей этнолингвистических (воскресных) школ / Сост.с. А.А.Махамбетова, М.А.Бурибаева.- Астана: Алаш, 2011.- 144 с: Илл.

 

81.632.4 Казахский язык. Быстро и легко!: Новый курс изучения казахского К 14 языка / Автор: Байгабулова К.- Алматы: Аруна Ltd, 2010.- СД диск.- (Лучший выбор!).

 

81.61 Косманавтика.- Каир: Аль- Асхар, 1986.- 32 б. 

 

81.632.4 Күзекова З. Қазақ тіл практикумы. Грамматикалық жаттығулар К 92 жинағы: Тілді оқытып- үйретудің ортаңғы, жалғастыру кезеңіне арналған оқу құралы / З. Күзекова.- Алматы: 1 с - Сервис, 2010.- 160 бет.

 

81.632.4 Күзекова З. Қазақша сөйлейміз: Тілді өз бетінше үйренушілерге К 92 арналған. Оқу құралы / З. Күзекова.- Алматы: Азия Арна, 2010.- 230 бет.

 

81.632.4 Қазақ тілі: Оқу-әдістемелік құрал.- Астана: Ұлттық тестілеу Қ 17 орталығы, 2013.- 100 бет.

 

81.632.4 Қазақ тілін үйретудің төрт деңгейлік бағдарламасы / З.Ш. Ерназарова. Қ 17 - Астана, 200.- 62 бет.

 

81.61 Махмуд Хайзин Иса. Жазу емлесінің ережесі / Х.И. Махмуд.- Каир: М 31 Аль- Асхар, 1996.- 77 б.

 

81.61 Мухаммад Камиль туралы: 2 кітап.- Каир: Аль- Асхар, 1986.- 320 б.

 

81.61 Мұстафа Мұхаммад Хадиди. Араб тілінің оқулығы / М.Х. Мұстафа.-М 86 Каир: Аль- Асхар, 1993.- 214 б.

 

 

81.2-4(5Қаз) Орысша- қазақша сөздік, тілашар / Құраст.: Ә.Құрышжанова, О 74 Л.Ш.Құндақбаева.- "Қазақстан Халқы Ассамблеясының республикалық қоры" корпоративті қоры.- Алматы, 2008.- 152 бет.

 

81.411.2 Русский язык: Учебно- методическое пособие / Отв. ред. Кимбаева Р 89 К.- Астана: Национальный центр тестирования, 2013.- 113 с.

 

81.632.4 Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Сөз тіркесі /С 14 Т.Сайрамбаев.- Алматы: Арыс, 2010.- 640 бет: суретті.- (Тіл білімінің озық үлгілері).

 

 

81.61 Самир Хальби. Жазу емлесі / Х. Самир.- Каир: Аль- Асхар.- 47 б.

 

 

81.632.4 Самоучитель казахского языка: 1500 слов и сочетаний / Т.Шанбай, С 17 К.Байгабулова.- Алматы: Аруна Ltd, 2010.- 224 с.

 

81 (5 Каз) Тілдерді оқыту үдерісінде инновациялық технологияларды қолдану=Т 93 Применение инновационных технологий в процессе обучения языкам.-Алматы: Экономика, 2010.- 142 с.

 

81.632.4 Тілешов Е.Е. Қазақ тілі: Қарапайым деңгейдің оқу құралы / Е.Е. Тілешов, Т 93 Ж.А. Тұрлыбекова.- Астана: Руханият, 2010.- 152 бет.

 

81.632.4 Тілешов Е.Е. Қазақша үйренейік: Ересектерге арналған оқу құралы Т 93 / Е.Е. Тілешов, Ж.А. Тұрлыбекова.- Астана: Руханият, 2010.- 200 бет.

 

81.61 Хамит Омар. Тәрбие және мәдениет / О. Хамит.- Каир: Аль- Асхар.-Х 18 242 б.


 

Халық ауыз әдебиеті

82.3(5Қаз) Бабалар сөзі: Жүзтомдық. 97 том: Ауызекі әңгімелер / Жауапты ред: Б 12 Әлбеков Т.- Астана: Фолиант, 2013.- 440 б.

 

82.3(5Қаз) Бабалар сөзі: Жүзтомдық. 98 том: Күлдіргі әңгімелер / Жауапты Б 12 ред: Т.Әлбеков.- Астана: Фолиант, 2013.- 440 б.- (Мәдени мұра).

 

82.3(5Қаз) Бабалар сөзі: Жүзтомдық. 99 том: Ән- өлеңдер / Жауапты ред: Б 12 Т.Әлбеков.- Астана: Фолиант, 2013.- 440 б.- (Мәдени мұра).

 

82.3(5Қаз) Бабалар сөзі: Жүзтомдық. 100 том: Ән- өлеңдер / Жауапты ред: Б 12 Т.Әлбеков.- Астана: Фолиант, 2013.- 440 б.- (Мәдени мұра).

 

Әдебиеттану

83.3(5Қаз) Әдеби жәдігерлер. 19 том: Бабыр З.М. Ғазалдар; Қ.Жалайыри Ә 22 Шежірелер жинағы / Құраст: С.Қорабай, Т.Қыдыр, С.Өтениязов.- Алматы: Таймас, 2013.- 400 б.

 

83.3(5Қаз) Әдеби жәдігерлер. 20 том: Дана Хикар хикаясы; Құрбанғали Халид Ә 22 Тауарих хамса / Құраст: С.Қорабай, С. Құдасов.- Алматы: Таймас, 2013.- 400 б.

 

 

83.3(5Қаз) Бекзат болмыс: Естеліктер, эсселер, ғылыми мақалалар, Б 39 шығармашылық портреттер / Құраст.: Мұратбек Тоқтағазин.- Астана: Жасыл орда, 2013.- 268 б: Суретті.

 

83.3(5Қаз) Есім Ғарифолла. Тұлғалар- қаламгерлер / Ғ. Есім; Ред. Н. Рамазанова. Е 87 - Алматы: Фолиант, 2012.- 424 б.

 

 

83.3 (5Каз) Карашева Н.Б. Гумар Карашев: Литературно- биографический очерк К 21 / Н.Б. Карашева.- Алматы, 2011.- 83 с.

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары: Монография.1 Кітап. 1 том: Драма өнері Н 86 / Р. Нұрғали; Ред. Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.- 320 б.

 

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары: Монография. 2 кітап. 2 том: Драма өнері Н 86 / Р. Нұрғали; Ред: Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.- 304 б.

 

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары: Монография. 1кітап. 3 том: Сөз өнерінің Н 86 эстетикасы / Р. Нұрғали; Ред: Қ.Құрмансейіт.- Астана:Фолиант, 2013.- 288 б.

 

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары: Монография. 2 кітап. 4 том: Сөз Н 86 өнерінің эстетикасы / Р. Нұрғали; Ред: Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.-216 б.

 

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары: Әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар. Н 86 1 кітап. 5 том: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры / Р. Нұрғали; Ред:Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.- 384 б.

 

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары: Әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар. Н 86 2кітап. 6 том: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры / Р. Нұрғали; Ред: Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2013.- 320 б.

 

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары: Нұсқалық. 1 кітап. 7 том: Әдебиет Н 86 теориясы / Р. Нұрғали; Ред:З.Кәрімхан.- Астана: Фолиант, 2013.- 416 б.

 

83.3(5Қаз) Нұрғали Р. Шығармалары. 8 том: Мақалалар, сөздіктер және Н 86 биобиблиографиялық көрсеткіш / Р. Нұрғали; Ред: З.Кәрімхан.- Астана: Фолиант, 2013.- 320 б.

 

 

83.3(5Каз) Сыдыков Е. Шакарим / Е. Сыдыков; Ред: Е.В.Смирнова.- Москва:С 93 Молодая гвардия, 2012.- 351 с: Илл.- (Жизнь замечательных людей).

 

 

83.3(3) Тебегенов Т. Шетел әдебиеттері тарихы: Оқу құралы / Т. Тебегенов; Т 31 Пікір жазғандар: Мирзоев К, Ананьева С.- Алматы, 2010.- 112 б.


 

Көркем әдебиет

84 (5Каз) Абдикулы Т. Разумы пылающая война: Повести, рассказы, пьесы /А 13 Т.Абдикулы; Пер. с каз.- Астана: Фолиант, 2013.- 568 с

 

 

84 (257К-4Кз) Айбосынов Ш. Қаламгерлік: Бірінші кітап / Ш. Айбосынов.-А 31 Қызылорда: Ақмешіт, 2012.- 613 б.

 

84(5Қаз) Айтбайұлы Ө. Ғылым мен өнер өлкесінде / Ө. Айтбайұлы; Ред. А 32 З.Ноқрабекова.- Астана: Ана тіл- Ата тарих, 2008.- 120 б.

 

84(5Қаз) Ақыш Н.Б. Бейуақта жанған от: Хикаяттар мен әңгімелер / Н.Б. Ақыш; А 38 Ред. Ж.Мәуленұлы.- Алматы: Нұр- Принт, 2010.- 320 б.

 

 

84 (5Каз) Арцишевский А.А. Берег бытия: Новые стихи / А.А. Арцишевский; А 88 Ред. Р. Зиганшин.- Алматы, 2009.- 100с.

 

 

84 (5Каз) Арцишевский А. День среди лета: Роман, рассказы / А. Арцишевский. А 88 - Алматы, 2013.- 448 с.

 

84 (5Каз) Арцишевский А.А. Прикосновение. Лики друзей: Стихи /А 88 А.А.Арцишевский.- Алматы, 2009.- 250 с.

 

84(257К-4Кз) Әбілханұлы Р. Сыр елінің Еламаны / Р. Әбілханұлы; Құраст:Ә 20 К.Мамырова.- Алматы: АRNA - Ь, 2013.- 144 б: Суретті.

84(5Қаз) Әшеева Р. Ердің мың бақыты / Р. Әшеева.- Астана қ. Тілдерді Ә 92 дамыту басқармасы "Руханият" орталығында дайындалған.- Алматы: Сардар, 2009.- 144 б.

 

 

84(5Қаз) Бажаев А. Күн өз кеудеңнен туады: Повестер мен әңгімелер /Б 15 А.Бажаев; Ред:С.Рәсілов.- Астана: Атажұрт, 2013.- 304б.- (Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы).

 

84 (257К-4 Кз) Базарлы-Шабандық О. Санадағы сәулелер: Өлеңдер жинағы /Б 16 О.Базарлы- Шабандық.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2010.- 184 б.

 

 

84(5Қаз) Байхонов С. Шығармалар жинағы: Хикаяттар мен әңгімелері. 1 /Б 20 С. Байхонов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2008.- 374 б.

 

84(5Қаз) Байхонов С. Шығармалар жинағы: Хикаяттар. 2 / С. Байхонов.-Б 20 - Алматы: ҚАЗақпарат, 2008.- 340 б.

 

84(5Қаз) Байхонов С. Шығармалар жинағы: Деректі хикаяттар. 3: Ғажапстанға Б 20 саяхат / С. Байхонов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2008.- 335 б.

 

84(5Қаз) Байхонов С. Шығармалар жинағы: Деректі хикаяттар, ойтолғаулар. Б 20 4: Саяхат әліппесі / С. Байхонов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2008.- 326 б.

 

 

84(257К-4Кз) Бекмағамбетов И. Жүректегі жазулар: Жыр жинағы /Б 39 И.Бекмағамбетов; Ред. Н. Нұрмағанбтов.- Қызылорда: Тұмар, 2010.- 148 б.

 

84(5Қаз) Бекмаханұлы И. Арыстанбай батыр: Дастан / И. Бекмаханұлы; Ред:Б 39 Т. Ауғалиқызы.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2012.- 90 б: Фотосуретті.

 

84(5Қаз) Бекмаханұлы И. Жүрегімнің шуағы: Өлең, толғаулар мен дастандар Б 39 / И. Бекмаханұлы.- Алматы: Қазығұрт, 2011.- 144 б.

 

84(5Қаз) Бекмаханұлы И. Қарсақбайлық қайсар ұл: Деректі хикаят /Б 39 И.Бекмаханұлы , Е.Мұсабеков; Ред: М.Дәдікбай.- Астана:Сарыарқа,2012.- 288 б.

84(257К-4Кз) Бекмаханұлы И. Қасиетті мекен: Өлең, толғаулар мен поэмалар /Б 39 И.Бекмаханұлы.- Алматы: Мерей, 2013.- 280 б.

 

84(5Қаз) Бекмаханұлы И. Сыр мен Арқа саздары: Өлеңдер, дастандар /Б 39 И.Бекмаханұлы; Ред: Ғ. Жайлыбай.- Алматы: Үш қиян, 2001.- 112 б.

 

 

84 (257К-4Кз) Бекмаханұлы И. Сыр мен қырдың перзенті: Ел ағасы Бзтай Б 39 Аяпбергенов жайлы жазбалар / И. Бекмаханұлы.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2000.-200 б.

 

 

84(5Қаз) Бекмаханұлы И. Тұрымбет жырау: Дастан / И. Бекмаханұлы.- Алматы: Б 39 Өнер, 2012.- 112 бет+жапсырма 20 бет.

84 (5Каз) Галиев В.З. Четыре стороны света: Стихи / В.З. Галиев; Ред.Г 15 С.Родионова.- Алматы: Мектеп, 2013.- 132 с.

 

 

84 (5 Қаз) Дүйсенов М. Жылдар мен сырлар: Күнделік- эссе. 1 / М. Дүйсенов;Д 87 Құраст.: Е.Т. Дүйсенов.- Қызылорда: Полиграфия, 2006.- 245 бет.

 

84(5Қаз) Дүйсенов М. Жылдар мен сырлар: Күнделік- эссе. 2 / М. Дүйсенов;Д 87 Құраст.: Е.Т. Дүйсенов.- Қызылорда: Полиграфия, 2006.- 320 бет.

 

 

84(5Қаз) Елі сүйген Ідіріс / Құраст.: Ұ.Тұрмағамбетова, Ш.Тұрмағамбетова,Т 89 Л.Тұрмағамбетова.- Шымкент: Кітап" ЖШС баспасы, 2013.- 104 б: Суретті.

 

84(257К-4Кз) Есетов Т. Тағдыр мен тағылым / Т. Есетов; Құраст: Т.С.Есетова.-Е 79 Алматы: Бастау, 2007.- 268 б: Фотосуретті.

 

84 (257К-4Кз) Есжанов Т. Бір нәзік сәуле: Хикаят, әңгімелер мен новеллалар /Е 79 Т. Есжанов.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2012.- 144 б.

84(5Қаз) Жайлыбай Ғ. Тобылғыжарған: Өлеңдер, толғау және поэмалар /Ж 19 Ғ.Жайлыбай; Ред. Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2011.- 280 б.

 

84(5Қаз) Жайлыбай З. Тіршілік таңына тағзым: Деректі толғаулар / З. Жайлыбай;Ж 19 Ред. Ж.Мұқашева.- Алматы: Атажұрт, 2013.- 448 б.

84 (5Каз) Жанайдаров О. Вскрытие инопланетянина: Научно- фантастическая Ж 27 проза и пьесы / О. Жанайдаров.- Алматы, 2008.- 230 с.

84(5Қаз) Жотабаев Н.Р. Адамдар тағдыры=Судьбы людские / Н.Р. Жотабаев;Ж 68 Ред: А. Кунабаева.- Алматы: Мария, 2006.- 348.

 

84(5Қаз) Жұмажанұлы А. Балапан қаз: Өлеңдер жинағы / А. Жұмажанұлы;Ж 87 Құраст: С.Арғынбай.- Алматы: Атажұрт, 2013.- 208б.- (Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы).

 

84(5Қаз) Кәкішев Тұрсынбек: Өнегелі өмір / Ред: С. Қалуов, Г.Рүстембекова. К 24 - Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 369 б: Фотосуретті.

 

84(5Қаз) Кенжебай Мырзан. Жазым өтіп барады: Өлеңдер / М. Кенжебай; Ред.К 30 Е. Дүкенбайұлы.- Алматы: Жазушы, 2000.- 112 б.

 

84 (257К-4Кз) Қайсар қыз- Жадыра: Деректер, естеліктер / Құраст.: Г.М.Манабаева. Қ 23 - Алматы: Arna- b, 2011.- 320 б.

 

84(5Қаз) Қаназ М. Кек: Тарихи драма, хикаят, әңгімелер / М. Қаназ. - Алматы: Қ 35 Ана тiлi, 2013.- 408 б.

 

84 (5Қаз) Қарымсақұлы И. Адамдар. Жылдар.Тағдырлар / И. Қарымсақұлы; Ред. Қ 41 Қ.Сәрсенбай.- Алматы: Arna- b, 2013.- 432 б: Суретті.

 

84(5Қаз) Қауымдасқан қазақтың Қалдарбегі: Естеліктер / Құраст: Т. Дәулетов. Қ 50 - Алматы: Жазушы, 2005.- 192 б: Суретті.

 

84(5Қаз) Қозыбаев М. Жырым менің сырым менің: Өлеңдер мен ойтолғақтар /Қ 58 М. Қозыбаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 136 бет.

 

84 (5Каз) Макатаев М. Когда спят лебеди: Стихи и поэмы / М. Макатаев; М 15 Переводы О.Жанайдарова и М.Курганцева.-Алматы: Ан Арыс, 2011.- 172 с.-(Библиотека казахской лирики).

 

84 (257К-4Кз) Мәжиханұлы Ж. Аялаған алтын күз / Ж. Мәжиханұлы.- Қызылорда:М 35 Ernur-print, 2009.- 175 б.

 

84(5Қаз) Мәжиханұлы Ж. Келеміз тайталасып тағдырменен... / Ж. Мәжиханұлы.М 35 - Қызылорда, 2007.- 191 б.

 

84 (257К-4Кз) Меңліаяқ ақын мұрасы: Өлең, жыр, дастан / Құраст.: Қ.Меңліаяқова.М 45 - Алматы: Әуен, 2000.- 208 б.

 

84(5Қаз) Момбекұлы Түркістан Темірхан. Қасиетті Қазақ Жері. 1 том /М 67 Т.Т.Момбекұлы. - Алматы: Жалын, 2013.- 480+32 жапсырма бет:Фотосуретті.

 

84(5Қаз) Мүсілімұлы Әли. Біз де бала болғанбыз: Деректі хикаят /М 87 Ә.Мүсілімұлы; Бас дир. Қ.Әлиев.- Астана: Сарыарқа" БУ, 2010.- 190 б.

 

84(5Қаз) Мүсірепов Ғ. Ұлпан: Роман, пьеса, әңімелер, поэма / Ғ. Мүсірепов;М 88 Құраст: К. Серікбаева.- Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2012.- 384 б:Суретті.- (Проза І - ХХІ ғғ. сериясы).

 

84(5Қаз) Найманбаев Қ. Екі томдық шығармалар жинағы. 1 том / Қ. Найманбаев;Н 18 Құраст.: Т.Дәулетов.- Алматы: Жазушы, 2005.- 400 б.

 

84(5Қаз) Нар тұлға: Мақалалар, сұхбаттар, арнаулар / Құраст.: Р. Мұрсалиева.Н 23 - Астана: Фолиант, 2013.- 444 б.

 

84(5Қаз) Отарбаев Р. Айна- ғұмыр: Пьесалар / Р. Отарбаев; Ред: Б.Мұхиден.-О-81 Астана: Фолиант, 2013.- 512 б.

 

84(5Қаз) Өгізбайұлы Өнерхан. Тағдыр талқысында: Повестер мен әңгімелер /Ө 17 Ө. Өгізбайұлы; Ред: С.Рәсілов.- Алматы: Атажұрт, 2013.- 192 б.- (Шетелдегі қазақтар).

84(5Қаз) Рыскелдиев Т. Көп томдық. 8 том: Текетірес / Т. Рыскелдиев; Ред.Р 94 Т. Ауғалиқызы.- Алматы: Қазнұр, 2012.- 500 б.

 

84(5Қаз) Сағымбайұлы К. Тағылым / К. Сағымбайұлы; Ред: Қуаныш Маханбет.-С 14 Қызылорда: Полиграфия, 2011.- 260 б: Фотосуретті.

84(5Қаз) Сақтапов М.Ж. Қайырлы таң туған жер / М.Ж. Сақтапов; Ред:С 17 Айтбаев Қ.- Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2013.- 268 б.

 

 

84 (257К-4Кз) Салқынбайұлы Т. Атандым жас күнімнен бала жырау: Өлеңдер,жыр,С 18 айтыс,толғау, дастандар, арнау кітабы / Т. Салқынбайұлы; Құраст.:И.Бекмаханұлы.- Қызылорда: Полиграфия, 2008.- 200 б.

 

84(5Қаз) Салықов К. Фазыл аға: Өлең- одалар және поэмалар / К. Салықов; С 18 Ред: Қ. Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2010.- 264 б.

 

84(5Қаз) Сәрсенбай О. Азаттық құрбандары: Тұрғанбай датқа, Құтпан ата, С 28 Иманжүсіп / О. Сәрсенбай; Ред: Қуаныш Маханбет.- Қызылорда: Полиграфия, 2013.- 272 б.

 

84(5Қаз) Тәнекеев С.Н. Иір-иір, қиыр жол (немеремен сырласу): Эссе-роман Т 28 / С.Н. Тәнекеев; Ред. Қайрат Әлімбек.- Алматы: Нұрлы әлем, 2006.- 520 б+32 бет жапсырма: Суретті.

 

 

84(5Қаз) Уәлихан Шот-Аман. Шығармалары. 1 том / Ш. Уәлихан; Ред:У 17 А.Абдрахманова.-Астана: Фолиант, 2013.- 392 б.

 

84(5Қаз) Уәлихан Шот-Аман. Шығармалары. 2 том / Ш. Уәлихан; Ред:У 17 А.Абдрахманова.- Астана: Фолиант, 2013.- 432 б: Фотсуретті.

 

84(5Қаз) Шаймерденов К. Бақытым да, байлығым да менің / К. Шаймерденов.-Ш 18 Алматы: Arna- b, 2013.- 272 б.

84(5Қаз) Шығыс шынары: Өскемен қаласында өткен Халықаралық мүшәйра. 1.-Ш 97 Алматы: Тұран, 2011.- 328 бет+16 бет жапсырма сурет.

 

84(5Қаз) Шығыс шынары: Өскемен қаласында өткен Халықаралық мүшәйра. 2.-Ш 97 Алматы: Тұран, 2012.- 280 бет + 1 б.т. жапсырма.

 

84(5Қаз) Ыбыраев А. Әке: Естелік / А. Ыбыраев; Ред: Қ. Ақордаұлы.- Алматы:Ы 15 Наш МИР, 2002.- 147 б.


Өнер

85.333(5Қаз) Бекмаханов И. Шалғайдағы емес- маңайдағы театр..: Тарихи-Б 39 танымдық кітап / И. Бекмаханов; Ред.А. Рахұлы.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2007.-160 б: Суретті.

 

85.313я6(5Қаз) Мұқан Төлебаев=Мукан Тулебаев: Альбом-кітап / Құраст.:Т 65 Н.Кетегенова.- Алматы: Таймас, 2013.- 176 б: Фотосуретті.

 

85.143(5Қаз) Ысмайлов Әубәкір. Қазақстанның халық суретшісі=Аубакир Исмайлов.Ы 88 Народный художник Казахстана / Құраст.: Құлабаева Б.С., Гехт А.Г.-Караганда, 2013.- 87 б: Фотосуретті.


Дін

86.38 Дәрменов Т. Ишандар өткен ғұлама, хабар берген Алладан /Д 20 Т.Дәрменов; Ред: Н.Әбжанұлы.- Қызылорда: Тұмар, 2011.- 144 б: Фотосуретті.

 

 

86.38(5Қаз) Макин К. Фәнинама / К. Макин; Ред: Б.Әшімұлы.- Алматы: Тамыр, М 15 2013.- 240 б+түрлі түсті 16 бет: Фотосуретті.

 

 

86.38 Нұғман бин Сәбит. Әл- фиқх ул-Акбар: Қолжазба кітап / б.С. Н 85 Нұғман; Ауд. С.Моллақанағатұлы.- Түркiстан, 2012.- 32 б.- ("Әзірет Сұлтан " қорық- мұражайының қорындағы жазба жәдіерлері).

 

86.38 Ясауи Қожа Ахмет. Рисала дар адаби тариқат: Қолжазба кітап / Қ. Я 78 А. Ясауи; Ауд. С.Моллақанағатұлы.- Түркiстан, 2012.- 52 б.- ("Әзірет Сұлтан " қорық- мұражайының қорындағы жазба жәдігерлері).


Философия ғылымдары

87.3(5Каз) Абишев К. Избранное и переводы / К. Абишев.- Алматы, 2011.- 557 с. А 15

 

 

87.8 Эстетика как образ жизни / Сост.: М.А.Кукарцева.- М.: Канон, Э 87 2013.- 304 с.


 

Психология

88.840(5Каз) Психолого- педагогические основы диагностики и предупреждения П 86 суицидального поведения школьников: Учебное пособие / Садвакасова З., Касен Г., Айтбаева А., Мынбаева А.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 284 с.


 

Библиографиялық құралдар

91.9:72.6(5Каз) Арстан Газалиев / Министерство Образования и науки Республики Г 13 Казахстан.- Караганда: КарГУ, 2013.- 167 с.- (Библиография ученых Казахстана).

 

 

91.9:83.3(5Қаз) Қазақстанның көркем әдебиеті 1968-1977: Библиорафиялық көрсеткіш. Қ 18 3-ші кітап / Құраст.: М.К.Әбілова.- Алматы: ИП "ПИК", 2012.- 370 б.

 

91.9:83.3(5Қаз) Қазақстанның көркем әдебиеті 1968-1977: Библиорафиялық көрсеткіш. Қ 18 4-ші кітап / Құраст.: М.К.Әбілова.- Алматы: ИП "ПИК", 2012.- 348 б.

 

91.9: 63.3(5Қаз) Тағдыр тәлкегіне түскен тарихи тұлғалар: Қарағандылық саяси Т 13 қуғын- сүргін құрбандары туралы=История трагических судеб: Карагандинцы-жертвы политических репрессии.- Караганда, 2008.- 159 б.

 

 

91.9:84(5Каз) Художественная литература Казахстана 1968-1977: Х 98 Библиографический указатель / Сост: А.Нурсеитова, Р.Абишева.- Алматы: ИП "ПИК", 2012.- 536 с.

 01 қаңтар 2014 ж. 03:03
0 қарау