Қараша

Қараша

Жаратылыстану ғылымдары Ділман Т.Б.  Оңтайландыру әдістері: Оқу- әдістемелік құрал / Т.Б.Ділман, А.Т. Ділманова; Жауапты ред: Әбжанов Е. Ә.- Қызылорда: Қызылорда-   Қанағаты, 2014.- 272 б.                              ...
Желтоқсан

Желтоқсан

Ғылым Орталық Азия мен Қазақстанның білімі мен мәдениетін дамытудағы  Т.Жүргеновтің рөлі және рухани мұрасы=Роль Т.Жургенова в развитии             образования и культуры Средней Азии и Казахстана и его духовное  наследие: Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның...