Наурыз

Балаларға арналған басылымдар

087.5 Адам анатомиясы / Ағылшын тілінен аударған Д. Мазен.- Алматы: А 24 Аруна, 2014.- 208 б: Суретті.- (1100 қызықты дерек).

087.5 Жануарлар / Ағылшын тілінен аударған Ү. Кеңесбаева.- Алматы:Ж 27 Аруна, 2014.- 208 б: Суретті.- (1100 қызықты дерек).

 

087.5 Ұлы императорлар / Ағылшын тілінен аударған -Ү.Зұлхарова.-Ұ 46 Алматы: Аруна, 2014.- 208 б: Суретті.- (1100 қызықты деректер).

Философия. Психология

133.6 Хиромантия. Все секреты чтения ладони / Авт.- сост. Л.С.Конаева.-Х 49 Москва: АСТ, 2014.- 128 с: Илл.

 

133.6(031) Энциклопедия хиромантии: Ваша судьба как на ладони / Отв. ред.Э 68 А.Серов.- М.: ЭКСМО, 2014.- 304 с: Илл.- (Всемирная энциклопедия тайных искусств).

Саясат. Саяси ғылымдар

323(574) Nazarbayev N. Eternal nation.Century - longyears / N. Nazarbayev; N 32 Managing editor - B. Mailybaev.- Issued under the "Edition of social-important kinds of literature".- Астана: Деловой мир Астана, 2014.- 368 p.

 

 

323(574) Казахстан и евразийская интеграция: Коллективная монография /К 14 Председатель: Масимов К.К.- Астана: Деловой мир Астана, 2014.- 616 с: Илл.

 

323(574) Қазақстан даму стратегиясы=Стратегия развития Казахстана: Қ 18 Қазақстан Республикасының даму стратегиясы Қазақстан Республикасы президенті- елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаулары "Қазақстан- 2030" стратегиясы- "Қазақстан-2050" стратегиясы / Ред: С.Жүсіпов, В. Титенев.- Алматы: Тау Қайнар, 2014.- 285 б: Фотосуретті.

 

323(574) Нұрлы жол - путь в будущее / Отв. ред. Майлыбаев Б.А. - Астана: Н 86 Деловой мир Астана, 2014.- 388 с: Илл.


 

Мемлекет және құқық

352.075.1(574)(075.8) Габдуалиев М. Муниципальное право Республики Казахстан: Г 12 Учебное пособие / М. Габдуалиев; Ред: С. Сагитова.- Астана: Фолиант, 2015.-168 с.- (Высшее образование).

 

 

342.51(574) Назарбаев Н. Мәңгілік ел. Ғасырға бергісіз жылдар / Н. Назарбаев; Н 17 Жауапты ред: Б.А. Майлыбаев.- Астана: Деловой мир Астана, 2014.-368 б: Фотосуретті.

 

342.51 Сұлтанов Қ. Елбасы және Қазақ Мемлекеттігі / Қ. Сұлтанов; С 89 Жауапты ред: Э. Бөкенбаева.- Алматы: Баспагерлер мен таратушылар ассоциациясы, 2015.- 488 б+12 б жапсырма: Фотосуретті.


 

Білім беру. Педагогикалық ғылымдар

37.01 Есқалиева С. Тәрбие жұмысының теориясы және ұйымдастыру Е 82 әдістемесі: Оқулық / С. Есқалиева; Пікір жазғандар: Аймұқатов А.Т., Абуов Р.И.- Астана: Фолиант, 2014.- 192 б.- (Кәсіптік білім).


Жаратылыстану ғылымдары

52(031) Астрономия: Энциклопедия / Автор- құраст. Жүніс Сахиев.- Астана: А 89 Фолиант, 2014.- 692 б: Суретті.- (Үлкен энциклопедия).

 

 

26.89 Әлемнің қасиетті жерлері / Ағылшын тілінен аударған Г. Ағарал.- Ә 52 Алматы: Аруна, 2013.- 208 б: Суретті.- (1100 қызықты дерек).

 

 

28.0 я 6 Биология: Энциклопедия / Қазақ тіліне аударған Д.Алипбаева.-Б 56 Астана: Фолиант, 2013.- 160 б: Суретті.- (Балалар энциклопедиясы).

 

591.1(075.3) Биология животных: Сборник тестов по зоологии (биологический Б 63 тренажер) / Сост. Коновалова С.Н.- Алматы: Атамұра, 2014.- 320 с.

 

581(075.3) Биология растений: Сборник тестов по ботанике (биологический Б 63 тренажер) / Сост. Коновалова С.Н.- Алматы: Атамұра, 2014.- 368 с.

 

 

502/504(075.8) Дүрмекбаева Ш. Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы: Д 87 Оқу құралы / Ш. Дүрмекбаева , С. Мемешов; Пікір жазғандар: Айдосова С., Унайбекова Ж.- Астана: Фолиант, 2014.- 160 б.- (Кәсіптік білім).

 

 

556 (075.8) Қожназаров А. Гидрогеология және инженерлік геология негіздері: Қ 56 Оқулық / А. Қожназаров; Пікір жазғандар: Жапарханов С., Өмірсеріков М.-Астана: Фолиант, 2014.- 216 б.- (Кәсіптік білім).

 

51/57(075.3) Новейший полный справочник школьника: 5-11 классы. 1 том: Н 72 Биология. Химия.Математика.Физика.География / Отв.ред: А. Жилинская.- М.:ЭКСМО, 2014.- 576 с: 1 CD-Rom.- (Новейшие справочники школьника).

 

574(075.8) Нұрғызарынов А. Экология және тұрақты даму: Оқулық / А. Н 86 Нұрғызарынов , Ж. Шілдебаев; Пікір жазғандар: Қожантаева Ж, Рымжанов К, Бәкіров Қ.- Астана: Фолиант, 2014.- 344 б.- (Жоғары білім).

 

53(075.8) Нұрқасымова С. Н. Физика: Механика тарауының есептер жинағы / С. Н 86 Н. Нұрқасымова; Пікір жазғандар: Бақтыбаев К, Ноғай А, Кенжалиев Д.-Астана: Фолиант, 2014.- 208 б.- (Жоғары білім).

 

573(075.3) Общая биология: Сборник тестов по общей биологии (биологический О-28 тренажер) / Сост. Коновалова С.Н.- Алматы: Атамұра, 2014.- 464 с.

 

57(075) Сборник развивающих задач по общей биологии / Сост. С.Н.Коновалова. С 23 - Алматы: Атамұра, 2014.- 392 с.

 

28.691.89 Улы жәндіктер / Ағылшын тілінен аударған А. Көркембаева.- Алматы: У 49 Аруна, 2013.- 208 б: Суретті.- (1100 қызықты дерек).

 

54(035) Усманова М.Б. Химия: Анықтамалық құрал / М.Б. Усманова, У 74 Қ.Н.Сақариянова; Ред: Р. Қаржасбай.- Алматы: Атамұра, 2014.- 384 б.

Техника. Техникалық ғылымдар

641 Әлем халықтарының тағамдары: Үй жайында дайындалатын танымал Ә 52 тағамдардың рецептері / Ағылшын тілінен аударылған.- Астана: Фолиант, 1014. - 304 б: Суретті.

622.1(075.8) Бейсенбаев О. Бұрғылау ертінділері және оны дайындау Б 38 технологиясы: Оқулық / О. Бейсенбаев , К. Мамытов; Ред: Н. Рамазанқызы.-Астана: Фолиант, 2014.- 184 б.- (Кәсіптік білім).

 

621.1.016(075.8) Бекалай Н. Жылутехникалық өлшеулер және бақылау: Оқу құралы / Н. Б 39 Бекалай; Пікір жазғандар: Серіков Э, Мұсабеков Р, Тютебаева Ғ.- Астана: Фолиант, 2014.- 144 б.- (Кәсіптік білім).

 

 

669.017(075.8) Исин Д. Өндіріс салаларында металдарды беріктендіру: Оқу құралы И 84 / Д. Исин; Ред: А. Абдрахманова.- Астана: Фолиант, 2014.- 168 б.-(Кәсіптік білім).

 

622(075.8) Мусанов Ә. Тау жыныстарын талқандау технологиясы: Оқу құралы /М 79 Ә. Мусанов; Ред: Н. Рамазанқызы.- Астана: Фолиант, 2014.- 168 б.- (Кәсіптік білім).

 

Өнер

85.313(5Қаз) Әнімен елін тербеген... / Құраст. М.С.Құрманғалиева.- Алматы: Ә 64 Дайк - Пресс, 2010.- 432 б: Фотосуретті.- (Ғарифолла Құрманғалиевқа- 100 жыл).

 

784.67 Наурызбаева Р. Әуен әлемінде / Р. Наурызбаева; Рецензент: Г.И.Кулдеева Н 28 - Алматы: Ғылым ордасы, 2014.- 120 б: Ноталы.

Филологиялық ғылымдар

811.161.1(075.32) Ермакова В.И. Русский язык: Учебное пособие / В.И. Ермакова; Е 72 Рецензенты: Туксаитова Р, Нурмагамбетова Ж.- Астана: Фолиант, 2014.- 176 с. - (Профессиональное образование).

 

811.161.1(075.32) Ермакова В.И. Уроки русского языка в современном колледже: типы, Е 72 структура, методика: Учебно- методическое пособие / В.И. Ермакова;

Рецензенты: Туксаитова Р, Нурмагамбетова Ж.- Астана: Фолиант, 2014.- 344 б. - (Профессиональное образование).

 

 

81.632.4 Кәсіптік қазақ тілі: Оқу құралы / Байсүгірова Ү., Муфтахтинова Г., К 26 Дандыбаева Қ., Шаяхметова А., Құлтайбаева Г.- Астана: Фолиант, 2013.-232 б.- (Кәсіптік білім).

 

 

811.111 Крижановская Т.В. Английский язык: Для детей 5-6 лет / Т.В. К 82 Крижановская; Отв.ред: А. Жилинская.- М.: Эксмо, 2014.- 112 с: Илл.-(Ломоносовская школа).

 

81/94(075.3 Новейший полный справочник школьника: 5-11 классы. 2 том: Н 72 Русский язык. Английский язык.Литература.История. Обществознание / Отв.ред: А. Жилинская.- М.: ЭКСМО, 2014.- 464 с: 1 CD-Rom.- (Новейшие справочники

школьника).

Әдебиеттану

83.3(257К-4Кз) Иманғалиев Б. Темірбек Жүргенов / Б. Иманғалиев; Жауапты И 48 шығарушы: Б. Иманғалиев.- Алматы: Полиграфкомбинат" ЖШС, 2012.- 439 б: Фотосуретті.

Халық ауыз әдебиеті

82-343.4 Ақыл алдырмайды / Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: Аруна, 2014.-А 38 72 б: Суретті.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

82.3 Аладдин и волшебная лампа: Сказка / Пер. с араб. М. Салье.- М.:А 45 Росмэн-Пресс, 2011.- 64 с: Илл.

 

82-343.4 Алдар Көсе хикаялары / Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: Аруна, А 40 2014.- 71 б: Суретті.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

 

82-343.4 Андерсен Х.К. Снежная королева. Синяя птица. Щелкунчик / Х.К. А 65 Андерсен, М. Метерлинк , Э.Т. Гофман; Ред: Н. Гусарова.- М.: АСТ, 2015.-212 с: Илл.

82-343.4 Әжемнің ертегілері / Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: Аруна, Ә 27 2014.- 72 б: Суретті.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

82-343.4 Батырлар туралы ертегілер / Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: Б 27 Аруна, 2014.- 96 б: Суретті.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

 

82-343.4 Василиса Прекрасная: Русская народная сказка / Художник Е. В 19 Костина.- М.: РОСМЭН, 2014.- 40 с: Илл.- (Подарочная коллекция).

 

82.3 Гауф В. Карлик Нос: Сказка / В. Гауф; Пер. с нем. М. Салье.- М.: Г 24 Росмэн-Пресс, 2013.- 40 с: Илл.

 

82.3 Гауф В. Маленький Мук: Сказка / В. Гауф; Пер. с нем. М. Салье.- Г 24 М.: Росмэн-Пресс, 2013.- 32 с: Илл.

 

82-343.4 Жануарлар туралы ертегілер / Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: Ж 27 Аруна, 2014.- 92 б: Суретті.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

82-343.4 Иван- царевич и серый волк: Русские сказки / Отв. ред. В. Карпова. И 18 - Москва: ЭКСМО, 2015.- 48 с: Илл.- (Люблю читать!).

 

82-93 Клыков А. Приключения Карпика / А. Клыков; Гл.ред: Н. Зимарина.- К 91 М.: НИГМА, 2014.- 40 с: Илл.

 

82-343.4 Кощей Бессмертный: Русские сказки / Сост: И. Котовской.- Москва: К 76 ЭКСМО, 2015.- 48 с: Илл.- (Люблю читать).

 

82-343.4 Крошка Енот / Ред: В. Гетцель.- Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2014. К 83 - 80 с: Илл.- (7 лучших сказок малышам).

 

82-93 Курляндский А. Вы не были на Таити? И не только..: Повести- К 93 сказки / А. Курляндский; Ред: Т. Тумурова.- Москва: Планета детства, 2009.-238 с: Илл.

 

82-343.4 Күн астындағы Күнiкей қыз / Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: К 94 Аруна, 2014.- 72 б.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

82-343.4 Маленькие сказки / Сост. В.Г.Дмитриева.- Москва: АСТ, 2015.- 96 М 18 с: Илл.- (Чи-та-ю сам по сло-гам).

 

82.3 Марчук Г. Нестерка: Сказки / Г. Марчук; Отв. за вып. В. Ивлева.- М 30 Минск: Современная школа, 2010.- 96 с: Илл.- (Современная школа).

 

82-343.4 Маша и медведи: Русские сказки / Отв.ред: В. Карпова.- Москва: М 38 ЭКСМО, 2015.- 48 с: Илл.- (Люблю читать!).

 

82-343.4 Қиял-ғажап ертегілері: Халық ауыз әдебиетінің желісі бойынша /Қ 53 Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: Аруна, 2014.- 92 б: Суретті.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

 

82-343.4 Он екі биші ханшайым: Ертегі / Ред: Ф. Уәлиева.- Астана: Фолиант, О-59 2014.- 32 б: Суретті.

 

82-343.4 Өнегелі ертегілер / Бас ред: Қ. Байғабылова.- Алматы: Аруна, Ө 47 2014.- 72 б: Суретті.- (Қазақ ертегілерінің антологиясы).

 

82.3 Перро Шарль. Спящая красавица: Сказка / Ш. Перро; Отв. ред. П 27 Т.Никольская.- Москва: Махаон, 2011.- 33 с: Илл.

 

82-343.4 Песенка Мышонка / Ред: В. Гетцель.- Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, П 28 2014.- 80 с: Цв. илл.- (7 лучших сказок малышам).

 

82.3 Прокофьева С. Тайна Хрустального замка / С. Прокофьева; Отв.П 80 ред: С. Рахманова.- М.: Росмэн-Пресс, 2010.- 128 с: Илл.- (Сказочные повести).

 

82-343.4 Рукавичка: Русские сказки / Отв.ред: В. Карпова.- Москва: ЭКСМО, Р 84 2015.- 48 с: Илл.- (Люблю читать!).

 

82-343.4 Русские сказки / Сост. В.Г.Дмитриева.- Москва: АСТ, 2014.- 96 с: Р 89 Илл.- (Чи-та-ю сам по сло-гам).

 

 

82.3 Сивка- Бурка и другие сказки / Пересказ М. Булатова, А. С 34 Афанасьева, А. Толстого.- М.: Росмэн-Пресс, 2010.- 80 с: Илл.- (В стране сказок).

 

 

83-343.4 Сиқырлы таяқ: Корей ертегілері / Корей тілінен аударған Дастан С 39 Ақаш.- Астана: Фолиант, 2014.- 79 б: Суретті.

 

 

82-343.4 Толстой А. Золотой ключик, или приключения Буратино / А.Толстой; Т 52 Отв.ред: Н. Родионова.- М.: Азбука-Аттикус, 2014.- 144 с: Илл.- (Золотая коллекция детства).

 

Көркем әдебиет

821.512.122-93 Абай. Сен де бір кірпіш дүниеге: Өлеңдер мен қарасөздер / Абай; А 13 Жоба жетекшісі Р.А. Құл-Мұхаммед.- Алматы: Атамұра, 2014.- 288 б.-("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

821.512.122-93 Айбергенов Т. Атамекен: Өлең, әңгіме мен мақал, жұмбақтар / Т.А 31 Айбергенов; Құраст. Салтанат Айбергенова.- Алматы: Атамұра, 2014.- 208 б.-("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

 

821.512.122-93 Алтынсарин Ы. Кел, балалар, оқылық: Өлең, әңгіме мен мақал, А 46 жұмбақтар / Ы. Алтынсарин; Жоба жетекшісі: Р.А. Құл-Мұхаммед.- Алматы: Атамұра, 2014.- 168 б.- ("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

821.512.122 Асқар Оразақын. Қос қоңырау: Өлеңдер, аңыз- ертегілер, поэмалар, А 88 жұмбақтар, жаңылтпаштар / О. Асқар; Жоба жетекшісі Р.А. Құл-Мұхаммед.-Алматы: Атамұра, 2014.- 256 б.- ("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

821.512.122 Әлімбай М. Ана тіліне тағызым: Өлеңдер, мысалдар, ертегілер / М. Ә 55 Әлімбай; Бас ред: Ә. Пірманов.- Алматы: Атамұра, 2014.- 240 б.- ("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

 

821.512.122 Бабадан қалған байлығым: Қазақ мақал- мәтелдері / Құраст. Б 12 Кәдірбек Сегізбайұлы.- Алматы: Атамұра, 2014.- 408 б.

 

821.512.122 Елубаев Е. Зерек бол: Өлеңдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар / Е. Е 49 Елубаев; Жоба жетекшісі Р.А. Құл-Мұхаммед.- Алматы: Атамұра, 2014.- 256 б.-("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

821.512.122 Жексенбай Т. Бала бүркіт: Повестер, әңгімелер, ертегілер / Ж 42 Т. Жексенбай; Бас ред. Ә.Пірманов.- Алматы: Атамұра, 2014.- 248 б.-("Атамұра" мектеп кітапханасы).

 

821.512.122 Қалиұлы С. Жыл құстары келгенде: Өлеңдер, поэмалар, жұмбақтар, Қ 26 жаңылтпаштар, ертегілер / С. Қалиұлы; Жоба жетекшісі Р.А. Құл-Мұхаммед.-Алматы: Атамұра, 2014.- 256 б.- ("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

821.512.122 Мақатаев М. Үш бақытым: Өлеңдер, поэмалар / М. Мақатаев; Құраст. М 16 Кәдірбек Сегізбайұлы.- Алматы: Атамұра, 2014.- 192 б.- ("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

821.512.122 Сегізбайұлы К. Жылдың ең қысқа күндері: Повестер / К. Сегізбайұлы; С 30 Жоба жетекшісі Р.А. Құл-Мұхаммед.- Алматы: Атамұра, 2014.- 256 б.-("Атамұра "мектеп кітапханасы).

 

821.512.122 Тұрысбек Р. Қазіргі кезең әдебиеті: Оқулық / Р. Тұрысбек; Пікір  Т 89 жазғандар: С. Құлбарақ, Ш. Әбішева.- Астана: Фолиант, 2014.- 360 б.-(Жоғары білім).

Тарих. Тарих ғылымдары

63.3(2) Алдонина Р. В нашем царстве-государстве ..: Увлекательные А 45 рассказы из русской истории / Р. Алдонина , О. Сазонова; Ред: Л. Жукова.-М.: Белый город, 2009.- 144 с: Илл.- (Мои первые страницы).

 

94(574)"199 Аяган Б. Новейшая история Казахстана (1991-2014): Научно- А 99 популярное издание / Б. Аяган , Ә. Ауанасова; Под ред. Аягана Б.Г.- Алматы: Атамұра, 2014.- 368 с: Илл.

 

94(574)"199 Аяған Б. Қазақстанның қазіргі заман тарихы (1991-2014): Ғылыми-А 99 танымдық басылым / Б. Аяған , Ә. Ауанасова; Ред. басқ. Аяған Б.Ғ.- Алматы: Атамұра, 2014.- 336 б: Фотосуретті.

 

 

94(574) Дінмұхамед Қонаев / Құраст. авт: Н. Төлепбергенұлы, Т. Жұманов.-Қ 64 Алматы: Аруна, 2014.- 24 б: Фотосуретті.- (Даңқты адамдар).

 

 

94(574) Турмашева Б. История Казахстана: Опорные конспекты, таблицы, Т 88 схемы, тесты, задания / Б. Турмашева , С. Берманова; Рецензенты:Избасарова Г, Дерезовская Н.- Астана: Фолиант, 2014.- 288 с.-(Методическая помощь учителю).

 

 

География

911.3:314 Сергеева А. Тұрғындар географиясы: Оқу құралы / А. Сергеева; С 37 Ред: А. Абдрахманова.- Астана: Фолиант, 2014.- 248 б.- (Жоғары білім).

 

 

 

 

 

 

22 сәуір 2015 ж. 10:59
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: