Қыркүйек

                                                                                                                                                                                                                                              Ақпараттық  технологиялар

 

32.973(5Қаз)           WEB технологиялар: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст. Искакова К.А.,

W 37         Жанбаева Л.А., Беделов Қ.А.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 78 б.-           

                  (Ақпараттық жүйелер).                                                     

 

32.973(5Қаз)           Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар: Оқу-әдістемелік  

А 37         кешен / Құраст: Б.Тульбасова, О. Ахметова, Ш. Қасымбаева.- Алматы: Нур-   

               Принт, 2012.- 124 б.- (Ақпараттық жүйелер).                               

 

32.973(5Қаз)           Ақпараттық жүйелердің негізі: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: 

А 37         Б.Сыдықов, Б.Құламбаев, Н.Тойғанбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 144 б.-   

                 (Ақпараттық жүйелер).                                                     

 

32.973(5қаз)           Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау: Оқу-әдістемелік   

А 37         кешен / Құраст: Б.Тульбасова, С.Омарова, Р.Унайбаева.- Алматы: Нур-Принт, 

                2012.- 115 б.- (Ақпараттық жүйелер).      

 

32.973 2-018           Алгоритмдеу және программалау тілдері: Оқу-әдістемелік кешен /  

А 39         Құраст: Б.Тульбасова, О.Ахметова, А.Дүйсебаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.-

                 117 б.- (Ақпараттық жүйелер).                                              

 

32.973(5Қаз)          Ануарбекова Г.  Информатика: Оқу-әдістемелік құрал / Г.Ануарбекова ,         

А 65         Н. Тойғанбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 240 б.- (Ақпараттық жүйелер).                                                                                     

 

32.973 2-018           Бағдарламалау: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Б.Сыдықов,    

Б 13         Т.Досмайлов, Г.Ануарбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 138 б.- (Ақпараттық  

                жүйелер).                                                                 

 

32.973(5Қаз)           Дербес электронды есептеуіш машинасының аппаратты жабдықтары:   

Д 33         Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Ғ.Асқарова, Қ.Үмбетбаев, Қ.Беделов.-      

                 Алматы: Нур-Принт, 2012.- 122 б.- (Ақпараттық жүйелер).                   

 

32.973(5қаз)           Деректер қоры: Оқу- әдістемелік кешен / Құраст. Искакова К.А.,  

Д 33         Тойғанбаева Н.А., Беделов Қ.А.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 216 б.-         

                 (Ақпараттық жүйелер). 

                                                   

32.973(5Қаз)           Деректер қоры жүйелері: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Б.Сыдықов,      

Д 33         Н.Тойғанбаева, Н.Текесбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 166 б.- (Ақпараттық

                 жүйелер).                                                      

 

32.973(5Қаз)           Есептеуіш жүйелер, желілер және телекоммуникациялар: Оқу-       

Е 79        әдістемелік кешен / Құраст: А.Опабекова, М.Майкотов, Г.Ғазиз.- Алматы: Нур-

               Принт, 2012.- 107 б.- (Ақпараттық жүйелер).                               

 

32.973 (5Қаз)           Жоғарғы деңгейлі программалау әдістері: Оқу-әдістемелік кешен / 

Ж 68        Құраст: К.Искакова, К.Бертаева, Ш.Қасымбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.-  

               150 б.- (Ақпараттық жүйелер).                                             

 

32.973 2-018         Жүйелік программалау: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Н.Әуесбекұлы,        

Ж 91        М.Майкотов, А.Жусупова.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 217 б.- (Ақпараттық

                 жүйелер).                                                     

 

32.973(5Қаз)           Информатика: Оқу-әдістемелік құрал / Құраст: Б.Тульбасова,   

И 69        Н.Тойғанбаева, А.Абишева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 171 б.- (Ақпараттық    

               жүйелер). 

 

004.4(574)(075.8)       Искакова К.А.  Бағдарламалау технологиясы: Оқу құралы /   

И 85        К.А.Искакова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 216 с.                               

 

32.973(5Қаз)           Компьютерлік графика: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Ғ.Асқарова,

К 53        Н.Текесбаева, Ж.Оралбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 147 б.- (Ақпараттық

                жүйелер).                                                     

 

32.973(5қаз)           Компьютерлік желілер: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Б.Сыдықов,

К 53        Қ.Үмбетбаев, А.Жаңбырбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 119 с.- (Ақпараттық

               жүйелер).

                                                                

22.32.973(5Қаз)           Компьютерлік жүйелердің сәулеті: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст:

К 53        Б.Тульбасова, С.Омарова, Қ.Беделов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 111 б.-    

               (Ақпараттық жүйелер).                                                     

 

32.973(5Қаз)           Компьютерлік модельдеу негіздері: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст:

К 53        Б.Сыдықов, Н.Тойғанбаева, Г.Ануарбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 1078 б.-

                (Ақпараттық жүйелер).                                                 

 

32.973(5Қаз)           Оңтайландыру әдістері: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Л.       

О 62        Жунусова, К.Искакова, Н.Тойғанбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 101 б.-   

               (Ақпараттық жүйелер).                                                     

 

32.973 2-018           Программалау тілдері: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Б.Сыдықов,

П 75        Г.Тюлепбердинова, Т.Досмайлов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 116 б.-         

               (Ақпараттық жүйелер).                                                     

 

32.973.2(5Қаз)           Сандық әдістер: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст: Л.Жунусова,  

С 20        Г.Тюлепбердинова, А.Абишева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 116 б.- (Ақпараттық 

               жүйелер).                                                                 

 

32.973 2-018(5Қаз)       Тілдер және автоматтар теориясы: Оқу-әдістемелік кешен / Құраст:

Т 93        Г.Тюлепбердинова, А.Сатымбеков, Ш.Отепберген.- Алматы: Нур-Принт, 2012.-  

               90 б.- (Ақпараттық жүйелер).                                               

 

004.4(574)(075.8)           Шекербекова Ш.Т.  Delphi ортасында мәліметтер қорымен жұмыс     

Ш 42        істеу негіздері: Оқу құралы / Ш.Т. Шекербекова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-

                 148 б.                                                                                                       

                                          Философия.Психология

 

159.922.7(574)(075.8)     Дүйсенова Ж.  Балалар психологиясы: Оқулық / Ж. Дүйсенова ,  

Д 87        Қ.Нығыметова; ҚР Білім және ғылыми министрлігінің "Оқулық" республикалық    

               ғылыми-практикалық орталығы бекіткен.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 333 б.   

 

159.923(574)           Елшібаева К.  Әйел бақытының психологиялық аспектілері: Семинар-

Е 49         тренингі / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 46 б.                 

 

 

159.9(574)            Елшібаева К.  Бақытты махаббат және НЛБ / К. Елшібаева.- Алматы:

Е 49         Нур-Принт, 2015.- 121 б.      

 

159.9(574)             Елшібаева К.  Балаларға өзара әсер етудің тиімді жолдары:       

Е 49         Кешенді бағдарлама / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 89 б.       

 

159.922.6(574)           Елшібаева К.  Геронтопсихология негіздері: Оқулық / К. Елшібаева.

Е 49         - Алматы: Нур-Принт, 2014.- 184 б.                                             

 

159.9(574)(075.8)           Елшібаева К.  Мамандық таңдауда өзін-өзі анықтау: Семинар-      

Е 49        тренинг / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 23 б.                  

 

159.942(574)(075.8)           Елшібаева К.  Педагогтардың кәсіби-эмоциялы "күйреуінің"        

Е 49        психологиялық алдын алу: Оқулық / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2015.-

               65 б.                                                                      

 

159.942(574)(075.8)         Елшібаева К.  Сезім. Отбасы. Энергетика: Екінші стереотиптік    

Е 49        басылым / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 56 б.                  

 

159.9(574)            Елшібаева К.  Суицидтің алдын алу / К. Елшібаева.- Алматы: Нур- 

Е 49        Принт, 2014.- 118 б.                                                      

 

88.4                  Елшібаева К.  Тұлға. Дау-дамай. Зорлық-зомбылық: Семинар-тренинг

Е 49        / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2009.- 23 б.                          

 

159.9(574)(075.8)           Қасымова Р.  "Жалпы психология" курсынан тесттер жинағы:        

Қ 45        Әдістемелік құрал / Р. Қасымова; Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің оқу-

               әдістемелік Кеңесі мәжілісінде бекітілген.- Алматы, 2014.- 25 б.          

 

159.9(574)(075.8)           Тойшыбекова М.  Тренингтегі ойын. Ойындық өзара әрекет          

Т 50        мүмкіндіктері: Оқу құралы / М. Тойшыбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 54 б.     

 

Экономика. Экономическалық ғылымдар

331.108.2(574)(075.8)  Керимова Ү. Ұйымда персоналды басқару: Оқу-әдіст. құралы /

К 32        Ү. Керимова , Қ. Елтаева.- Алматы:   Нур-Принт, 2014.- 126 б.                                                  

                                                                                                             

Құқық. Заң ғылымдары

67.629.3(5Қаз)           Есболаев Ғ.  Эксгумация дербес тергеу әрекеті ретінде: Монография         

Е 78        / Ғ. Есболаев; Ред: Исова Г.- Алматы: ҚР ІІМ Алматы  академиясының

                ҒЗжРБЖҰБ, 2012.- 226 с. 

                                   

Әлеуметтік қамсыздандыру

364(574)(075.8)       Сәрсенова Ж.  Гендер туралы түсінік: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова; 

 С 28        Ред: Клышбаев А.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 1000 дана.                    

 

Білім

376.1-056.2(574)(075.8)       Айтбаева А.  Коррекциялық педагогика: Бакалавриат пен           

А 32        педагогикалық арнаулы орта оқу орындарына арналған / А. Айтбаева; Рецензия

               бергендер: Қозыбай А, Қоқанбаев С.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 131 б.      

 

373(574)              Амирова Н.  Логика: Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп       

А 53        жасындағы балаларға арналған / Н. Амирова; Ред:М.Солтанғазина.- Алматы:   

               Алматыкітап, 2015.- 64 б: СД диск, суретті.                               

 

373(574)              Амирова Н.Н.  Логика: Для занятий с детьми дошкольного и        

А 62        младшего школьного возраста / Н.Н. Амирова; Ред:М.Жанузакова.- Алматы:    

                Алматыкітап, 2015.- 64 с: СД диск, илл.                                   

 

373.5.016(574)(075.8)        Елшібаева К.  ҰБТ-ға психологиялық дайындық: Оқушылардың        

Е 49        логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналған жаттығулар / К. Елшібаева.-   

               Алматы: Нур-Принт, 2015.- 106 б.                                          

 

373.2(574)(075.8)          Ермекбаева Л.  Баланың мектепке психологиялық дайындығын        

Е 69        айқындау: Оқу құралы / Л. Ермекбаева , Қ. Нығыметова.- Алматы: Нур-Принт, 

               2015.- 231 б.                                                                                                      

 

37.013.42(574)(075.8)       Қасымова Р.  Әлеуметтік педагогика: Оқу-әдістемелік құрал /  

Қ 45        Р.Қасымова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 48 б.                                

 

377(574)(075.8)           Қозыбай А.  Мамандыққа кіріспе: "Кәсіптік оқыту" мамандығында   

Қ 58        оқитын студенттерге арналған / А. Қозыбай; Пікір жазғандар: Джусубалиева Д,

               Өстеміров К.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 96 б.                             

 

373.25(574)           Нұрбекова Ғ.  Сөйлеу мүмкіндіктері шектеулі 6-жастағы балалардың

Н 86        бейнелеу өнерін дамыту: Әдістемелік нұсқаулар / Ғ. Нұрбекова , Г. Ибатова.-

                Алматы: Нур-Принт, 2014.- 55 б.                                           

 

376(574)(075.8)        Өмірбекова Қ.  Ринолалия: Оқу құралы / Қ. Өмірбекова , Г. Тулебиева.      

Ө 44        - Алматы: Нур-Принт, 2014.- 99 б.                               

 

37.013.77(574)(075.8)      Өтепбергенова З.  Педагогикалық психология: Оқу құралы /     

Ө           З.Өтепбергенова; Пікір жазғандар: Әбеуова И, Нығметова Қ.- Алматы: Нур-

              Принт,2015.- 238 б.     

                 

                                    Жаратылыстару ғылымдары

 

26.8(5Қаз)             Байшашов Б.  Табиғат тарихының беттері / Б. Байшашов; Ред:      

Б 20         Клышбаев А.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 96 б.                              

 

579.62(574)(075.8)           Кіркімбаева Ж.  Жекеше микробиология: Оқу құралы /           

К 97        Ж.Кіркімбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 178 б.                            

 

528(574)(075.8)           Қалыбеков Т.  Геодезиялық практикум: Оқу құралы / Т. Қалыбеков; 

Қ 30        Ред:Н.Рамазанқызы.- Астана: Фолиант, 2015.- 168 б.- (Кәсіптік білім).     

 

579(574)(075.8)           Нарымбетова Ұ.  Микробиология: Оқу құралы (практикум) /      

Н 25        Ұ.Нарымбетова; ҚР Білім және ғылым министрлігі.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-  

                116 б.                                                                    

 

537.56(574)(075.8)       Сахариянов А.  Иондаушы сәулелерді анықтау және тіркеу әдістері:

С 26        Оқу-әдістемелік құрал / А. Сахариянов , Д. Шалхарова.- Алматы, 2014.- 32 б.

 

 

539.16(574)(075.8)           Сахариянов А.  Радиоактивтіліктің, иондаушы сәулелердің         

С 26        дозасының және доза қуатының өлшем бірліктері: Оқу-әдістемелік құрал / 

               А.Сахариянов , А. Жұмагелдиев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 30 б.             

   

579.2(574)(075.8)           Толысбаев Б.  Микробиология және иммунология: Оқулық /       

Т 56        Б.Толысбаев , К. Бияшев; Пікір жазғандар:А.Сансызбай, М.Сабаншиев.- Алматы: 

               Нур-Принт, 2014.- 497 б.              

 

Ветеринария

48.73(5Қаз)           Байқадамова Г.  Індеттану және індетті аурулар: Зертханалық-    

Б 19        тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы / Г. Байқадамова; Ред:Клышбаев 

               А.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 214 б.                                      

 

48.731(5Қаз)       Ермагамбетова С.  Вирустық инфекцияларды зертханалық балау:     

Е 69        "Ветеринариялық медицина" мамандығының студенттеріне және  

                 магистранттарына арналған оқу құралы / С. Ермагамбетова; Пікір жазғандар:

                 Заманбеков Н, Әбутәліп Ә.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 128 б.                                                                 

 

Техника

39.33-082-326           Үмбетәлиев Н.  Көлік техникасында пайдаланатын отын, майлағыш   

Ү 58        заттар және техникалық сұйық материалдары бойынша практикум /          

               Н.Үмбетәлиев , Ж. Суеубаев; Пікір жазғандар:Қоныспай Қ, Жүнісбеков П.-      

               Алматы: Нур-Принт, 2012.- 2012.                                           

 

622.2(574)(075.8)   Пайдалы қазбалар орындарын ашық өңдеу: Оқу құралы / Қалыбеков Т.,

П 12        Бегалинов Ә., Зұлқарнаев Е., Сәндібеков М.- Астана: Фолиант, 2015.- 176 б.

               - (Кәсіптік білім).  

 

Көркем әдебиет

821.512.122           Бала мен қарлығаш / Ред: Ф.Уәлиева.- Астана: Фолиант, 2015.- 32 

Б 22        б: Суретті.- (Қазақ ертегілері).                                          

 

821.512.122=03.161.1   Есенберлин И.  Кочевники: Роман- трилогия. 1: Заговоренный меч /

Е 82        И. Есенберлин.- Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей     

               Казахстана, 2015.- 376 с.: Комплект с футляром.                           

 

821.512.122=03.161.1      Есенберлин И.  Кочевники: Роман- трилогия. 2: Отчаяние /     

Е 82        И.Есенберлин.- Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей        

               Казахстана, 2015.- 380 с.- (Комплект с футляром).                         

 

821.512.122=03.161.1        Есенберлин Ильяс.  Кочевники: роман-трилогия. 3: Хан кене /  

Е 82        И.Есенберлин; пер.с каз. М.Симашко.- Алматы: Ассоциация издателей и         

               книгораспространителей Казахстана, 2015.- 380 с.: Комплект с футляром.    

 

821.512.122            Есенберлин Ілияс.  Көшпенділер: Роман - трилогия. 1: Алмас қылыш

Е 79         / І. Есенберлин.- Алматы: Баспагерлер мен таратушылар ассоциациясы, 2015.-

               380 б.: комплект в футляре.                                               

 

821.512.122           Есенберлин Ілияс.  Көшпенділер: Роман - трилогия. 2: Жанталас / 

Е 79        І. Есенберлин; Жоба авторы Жанат Сейдуманов.- Алматы: Баспагерлер мен     

               таратушылар ассоциациясы, 2015.- 380 б.: комплект в футляре.               

 

821.512.122           Есенберлин Ілияс.  Көшпенділер: Роман - трилогия. 3: Қаһар / 

Е 79        І.Есенберлин.- Алматы: Баспагерлер мен таратушылар ассоциациясы, 2015.-

                380б.                                                                         

 

821.512.122=03=111           Esenberlin I.  The nomads: A novel- trilogy. 1 book: The Charmed

E 77         sword / I. Esenberlin; Zhanat Seidumanov.- Алматы: Ассоциация издателей и 

               книгораспространителей Казахстана, 2015.- 380 p: Комплект с футляром.     

 

821.512.122=03=111           Esenberlin I.  The nomads: A novel- trilogy. 2 book: Despair / I.

E 77         Esenberlin; Zhanat Seidumanov.- Алматы:Ассоциация издателей и            

               книгораспространителей Казахстана, 2015.- 380 p: Комплект с футляром.     

 

82175127122=03=111           Esenberlin I.  The nomads: A novel- trilogy. 3 book: Khan kene /

E 77         I. Esenberlin; Zhanat Seidumanov.- Алматы:Ассоциация издателей и         

               книгораспространителей Казахстана, 2015.- 380 p: Комплект с футляром.     

 

821.512.122           Жолбарыс пен тышқан / Ред:Ф.Уәлиева.- Астана: Фолиант, 2015.- 32

Ж 69        б: Суретті.- (Қазақ ертегілері).                                          

 

821.531-343.4           Қоян мен тасбақа / Корей тілінен аударған Дастан Ақыш.- Астана: 

Қ 70        Фолиант, 2014.- 72 б: Суретті.- (Корей ертегілері).                       

 

821.512.122-343.4           Піл мен маймыл.- Астана: Фолиант, 2015.- 32 б.: илл.- (Қазақ    

П 95        ертегілері).                                                               

 

821.512.122           Торғай мен тышқан / Ред:Ф.Уәлиева.- Астана: Фолиант, 2015.- 32 б:

Т 60        Суретті.- (Қазақ ертегілері).                                             

 

821.512.122           Үш аю / Ред:Ф.Уәлиева.- Астана: Фолиант, 2015.- 32 б: Суретті.- 

Ү 92        (Қазақ ертегілері).                                                       

 

 

 

 

 

19 қараша 2015 ж. 10:30
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: