Ақпан

Ақпараттық технологиялар

004(075.8) Үсенов С. Информатиканы оқытуда электрондық ресурстарды Ү 83 пайдалану: Оқу құралы / С. Үсенов.- Астана: Фолиант, 2015.- 152 б.-(Жоғары білім).

 


Менеджмент

005(075.8) Салықов Ғ. Өндірістік менеджмент: Оқу құралы / Ғ. Салықов, С 18 Н.Әжмұрат.- Астана: Фолиант, 2015.- 192 б.- (Жоғары білім).


Газеттер. Журналистика

070(075.8) Сердәлі Б. Мерзімді баспасөз дизайны: Оқу құралы / Б. Сердәлі.-С 37 Астана: Фолиант, 2015.- 128 б.- (Жоғары білім).


Қоғамдық ғылымдар

316.3(574.54) Қазақстанның қанатты әйелдері=Окрыленные женщины Казахстана: Қ 18 Қызылорда облысы.- Астана: Арт Статус Медиа, 2015.- 112 стр.: илл.


Экономика. Экономикалық ғылымдар

65.5(5В) Ашимбаева А. Вьетнам в мировой экономике: динамичные А 98 преобразования, структурные сдвиги, нарастающий потенциал / А. Ашимбаева.-Ассоциация Вузов Республики Казахстан.- Алматы: PRINT-S, 2012.- 360 с.

 

Білім

37.0(075.8) Асанов Ж. Педагогикалық ғылыми- зерттеу әдістері: Оқу құралы /А 87 Ж. Асанов , Н. Әбдіхалықов.- Астана: Фолиант, 2015.- 120 б.- (Жоғары білім)

 

378(574.54) Болашақ университеті / Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант, 2015.-Б 73 92 б.: фото.

 

371.3(574)(075) Джанұзақова А. Өзін- өзі тану: Оқу-әдістемелік құрал /Д 37 А.Джанұзақова.- Астана: Фолиант, 2015.- 328 б.- (Кәсіптік білім).

 

 

371.3(574)(075) Джанузакова А. Самопознание: Методическое пособие /Д 40 А.Джанузакова.- Астана: Фолиант, 2015.- 272 с.- (Профессиональноеобразование).

 

 

37.0(574) Исследование учителем собственной практики=Мұғалімнің өз И 88 тәжірибесін зерттеуі: Методическое пособие / Сагинов К.М. и др.- Астана:Центр педагогического мастерства, 2015.- 147 с.

 

378(574) Қазақ ұлттық аграрлық университеті=Казахский национальный Қ 17 университет. Вчера. Сегодня. Завтра: Кеше. Бүгін. Ертең / Т.И.Есполовтың редакциясымен.- Алматы: Service Press, 2015.- 288 б.: фото.

 

 

37.0(574.54) Наурызбаева Р. Балалар мен жасөспірімдерді эвристикалық Н 28 әдістермен көркемдік-шығармашылық іс-әрәкетке баулу: Оқу-әдіскерлік құрал / Р. Наурызбаева.- Алматы: Ғылым ордасы, 2015.- 186 б.


377(072)(574) Шегебаев П. Қазақ музыка әдебиеті (Дәстүрлі кезең): Оқу құралы Ш 40 / П. Шегебаев , С. Елеманова.- Астана: Фолиант, 2015.- 144 б.- (Кәсіптік білім).


 

Этнография

39(574.54)(035.3) Қартаева Т. Сыр өңірінің дәстүрлі этнографиясы: Монография /Қ 42 Т.Қартаева.- Алматы: Арыс, 2015.- 448 б.: илл.- (Тарих және этнография).


Жаратылыстару ғылымдары

26.89(5Каз)я6 Atlas of Mangystau oblast / Medeu A.- Almaty: VIT BRAND, 2010.-At 90 219 б.: карта.

 

502/504(574)(0758) Дулатова Г. Қоршаған ортаның негізгі компоненттері: Оқу құралы Д 79 / Г. Дулатова.- Астана: Фолиант, 2015.- 224 б.- (Жоғарғы білім).

 

26.89(5Каз)я6 Национальный атлас Республики Казахстан. 3: Окружающая среда и Н 35 экология / Гл.ред: Медеу А.Р.- Алматы: VIT BRAND, 2010.- 158 с.: карта.

 

502/504(075.8) Серікбаева А. Өнеркәсіптік экология: Оқу құралы / А. Серікбаева. С 37 - Астана: Фолиант, 2015.- 224 б.- (Жоғары білім).


Физика

536.7(075.8) Кретцшмар Г. Техникалық термодинамика: Формулалардын қысқаша  К 73 жинағы / Г. Кретцшмар , И. Крафт.- Астана: Фолиант, 2015.- 240 б.

 

Химия

543(075.8) Амерханова Ш. Аналитикалық химия: Оқулық / Ш. Амерханова.-А 52 Астана: Фолиант, 2015.- 208 б.- (Жоғарғы білім).

 

 

547(075.8) Кабдулкаримова К. Органикалық химиядан практикум: Оқу құралы /К 12 К.Кабулкаримова , Н.Омарова.- Астана: Фолиант, 2015.- 192 б.- (Жоғары білім).

 

Геофизика

550.3(075.8) Өмірова Г. Геофизикалық әдістердің негіздері: Оқу құралы /Ө 44 Г.Өмірова.- Астана: Фолиант, 2015.- 248 б.- (Кәсіптік білім).

 


Ботаника

58:59(075.8) Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы: Оқу құралы /А 34 А. Акмуллаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 144 б.- (Жоғары білім).

 

Денсаулық сақтау

614:574(574)(0758) Абдрахманов С. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі: Оқу құралы /А 14 С.Абдрахманов, Н. Ермұханова.- Астана: Фолиант, 2015.- (Жоғарғы білім).

 

 

614(075.8) Ермұханова Н. Еңбек физиологиясы және психологиясы: Оқу құралы Е 58 / Н. Ермұханова.- Астана: Фолиант, 2015.- 176 б.- (Жоғары білім).


Техника

625(574) Дороги и Транспорт Казахстана / Гл. ред: Э.Шарипов.- Алматы: Д 69 Баспа Шар, 2014.- 256 с.: илл.

 

 

621(075.8) Ермағанбетов Қ. Электртехника және электроника негіздері:Е 69 Оқулық. 1-бөлім / Қ. Ермағанбетов.- Астана: Фолиант, 2015.- 728 б.-(Жоғары білім).

 


 

622.323(075.8) Жубандыкова Ж. Автоматизация нефтегазовых объектов: Учебник /Ж 830 Ж.Жубандыкова , Е. Котик.- Астана: Фолиант, 2015.- 224 б.-(Профессиональное образование).


621.31(075.8) Куашнинг Ф. Жаңартылған энергия көздерінің жүйелері: Оқулық /К 81 Ф.Куашнинг.- Астана: Фолиант, 2015.- 432 б.- (Жоғары білім).


Өнеркәсіп салалары

687.076(075.8) Алашабаева Ұ. Материалдарды өңдеу технологиясы: Оқу құралы /А 39 Ұ.Алашабаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 136 б.- (Жоғары білім).

 

681.5(075.8) Алдиярова Қ. Автоматтандыру негіздері және бақылау- өлшеу А 40 аспаптары: Оқу құралы / Қ. Алдиярова , М. Молдабаева.- Астана: Фолиант,2015.- 192 б.- (Кәсіптік білім).

 

Өнер

746(574) Қрықбаева С. Халықтық көркемөнер шығармашылығы: Оқу-Қ 70 әдістемелік құрал / С. Қрықбаева , С. Оразалиева.- Астана: Фолиант, 2015.-208 б.: сурет.- (Жоғары білім).


Спорт

75.715(5Қаз)я6 Ертұлға: Фотоальбом - альманах / Жоба жетекшісі Д. Мусин.-Е 74 Алматы: Курсив, 2013.- 360 б.: фото.

 

Тіл білімі

811.512.122'28(075.8) Мұхамбетов Ж. Қазақ диалектологиясы: Оқу құралы /М 86 Ж.Мұхамбетов. - Астана: Фолиант, 2015.- 392 б.- (Жоғары білім).

 


Әдебиеттану

83.3(5Қаз) Қирабаев С. Шығармалары. 1: Әдеби зерттеулер, сын мақалалар /Қ 52 С.Қирабаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 416 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

83.3(5Қаз) Талжанов С. Шығармалары. 1: Хикаяттар және әдеби зерттеулер /Т 16 С.Талжанов.- Астана: Фолиант, 2013.- 336 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

83.3(5Қаз) Талжанов С. Шығармалары. 2: Әдеби зерттеулер / С. Талжанов.-Т 16 Астана: Фолиант, 2013.- 376 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 


Көркем әдебиет


821.512.122 Алтайбаев Ж. Шығармалары: Сықақтар, әңгімелер, повестер /А 46 Ж.Алтайбаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 400 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Аманжолов Қ. Шығармалары. 1: Өлеңдер мен балладалар /А 52 Қ.Аманжолов.- Астана: Фолиант, 2013.- 288 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Аманжолов Қ. Шығармалары. 2: Аудармалар / Қ. Аманжолов.- Астана:А 52 Фолиант, 2013.- 264 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Аманжолов Қ. Шығармалары. 3: Поэмалар, әр түрлі жазбалар /А 52 Қ.Аманжолов.- Астана: Фолиант, 2013.- 280 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

 

821.512.122 Арқаның ақ таңы: Ұжымдық жинақ / Құраст.: С.Бексейітов.- Астана:А 78 Фолиант, 2014.- 416 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Ахметов К. Қос қағыс: Прозалық және драмалық шығармалар /А 94 К.Ахметов; Ред: Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2014.- 392 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Ахметова К. Менің сәулелі сәттерім: Мақалалар, сұхбаттар,А 94 өлеңдер / К. Ахметова.- Өскемен: Шығыс-Ақпарат, 2015.- 420 б.

 

821.512.122 Ахметова К. Орман: Жыр жинағы / К. Ахметова.- Астана: Фолиант,А 94 2015.- 136 б.

 

84(5Қаз) Бектұров Ж. Шығармалары. 2: Хикаяттар және әдеби зерттеулер /Б 40 Ж.Бектұров; Құраст.: Н.Оразбек.- Астана: Фолиант, 2013.- 404 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

84(5Каз) Букетов Е. Сочинения. 1 / Е. Букетов; Сост. Н.Оразбек.- Астана:Б 90 Қазақстан, 2013.- 404 с.- (Сарыарқа кітапханасы).


821.512.122 Бұлқышев Б. Заман біздікі: Роман, әңгіме-мақалалар және өлең-Б 89 поэмалар / Б. Бұлқышев; Ред: А.Бүркітбаева.- Астана: Фолиант, 2014.- 312 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122.0 Дәуренбекова Л. Көркем мәтін және аударма: Оқу құралы /Д 22 Л.Дәуренбекова.- Астана: Фолиант, 2015.- 136 б.- (Жоғары білім).


821.512.122 Жетіген: Ұжымдық жинақ / Т.Амандықұлы,Б.Асанов,Т.Ермекбаев,Ж 56 Ж.Жазықбаев,Ж.Оспан,Қ.Смайыл,З.Шәкентаев;Құраст: С.Бексейітов.- Астана:Фолиант, 2014.- 384 б.- (Сарыарқа кітапханасы).


821.512.122 Жұмабеков К. Шығармалары / К. Жұмабеков , А. Құрмансейітов;Ж 87 Қ.Сәдкақасов;Құраст: Қ.Асанов.- Астана: Фолиант, 2014.- 352 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Замана: Сатиралық әңгімелер, зерттеулер және өлең-жырлар /З 21 Б.Әлеуханов,Б.Батталғазин,Ә.Кәріпбайтегі,А.Кәріпбеков,М.Сейдахмет,Ж.Тайтөлеу, М.Тілеуов,М.Шәйке;Құраст: Қ.Асанов.- Астана: Фолиант, 2014.-408 б.- (Сарыарқа кітапханасы).


821.512.122 Ибадуллаев З. Жылдар мен жырлар / З. Ибадуллаев; Ред:И 13 С.Ибадуллаев.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2014.- 324 б.

 

 

821.512.122.0 Келимбетов Н. Многотомное собрание сочинений. 10: Древние К 34 литературные памятники тюрских народов.Роман / Н. Келимбетов; Пер.Г.Толегулулы;Сост. Ш.Нематова, А. Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 480 с.

 

821.512.122 =161.1 Келимбетов Н. Многотомное собрание сочинений. 11: Не хочу К 34 терять надежду / Н. Келимбетов; Пер. с каз.. Н.Келимбетов; Сост.Ш.Нематова, А. Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 392 с.

 

 

821.512.122=161.1 Келимбетов Н. Многотомное собрание сочинений. 12: Зависть.К 34 Тринадцать диалогов / Н. Келимбетов; Сост. Ш.Нематова, А. Нематов.- Алматы:Раритет, 2014.- 336 с.

 

821.512.122=161.1 Келимбетов Н. Многотомное собрание сочинений: Қартайдық, қайғы К 34 ойладық, ұйқы сергек...: Қарттық пен даналық. 13: Скорбны думы, чуток сон.О сарости и мудрости / Н. Келимбетов; Сост. Ш.Нематова, А. Нематов.-Алматы: Раритет, 2014.- 448 с.

 

84(5Каз) Келимбетов Н. Надежда: О самом сокровенном / Н. Келимбетов;К 34 Сост. Ш. Нематова.- Алматы: Худож. лит., 2013.- 432 с.

 

84 (5Каз) Келимбетов Н. Скорбны, думы чуток сон..: О старости и долголетии К 34 / Н. Келимбетов; Сост. Ш. Нематова, А.Нематов.- Алматы: Худож. лит., 2012.-296 с.

 

821.512.122 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы. 4: Түркі К 29 халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері / Н. Келімбетов; Құраст.Ш.Неметова, А. Неметов.- Алматы: Раритет, 2014.- 448 б.

 

821.512.122 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы: Зерттеу. 5: Шәді К 29 Жәңгірұлы. / Н. Келімбетов; Құраст. Ш. Неметова, А. Неметов.- Алматы:Раритет, 2014.- 176 б.

 

821.512.122 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы: Хикая. 6: Леонид К 29 Гурунц .Шіркін, біздің Шушикент! / Н. Келімбетов; Ауд. З.Ақышев, Н.Келімбетов;Құраст.:Ш.Нематова, А. Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 416 б.

 

821.512.122 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы. 7: Найзағай. К 29 Хикаяттар / Н. Келімбетов; Ауд. З.Ақышев, Н.Келімбетов; Құраст.:Ш.Нематова,А. Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 440 б.

 

821.512.122 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы. 8: Саид Ахмад. К 29 Көкжиек. Роман / Н. Келімбетов; Өзбек тілінен ауд. : Н.Келімбетов; Құраст.:Ш.Нематова, А. Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 528 б.

 

821.512.122 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы. 9: Пірімқұл Ұ.К 29 Қадыров. Жұлдызды түндер.Роман / Н. Келімбетов; Өзбек тілінен ауд. :Н.Келімбетов. Құраст.:Ш.Нематова, А. Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 576 б.

 

821.512.122 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы. 14: Қайғыдан бақыт К 29 жасаған / Н. Келімбетов; Құраст. К.Келімбетов, , Қ.Келімбетов.- Алматы:Раритет, 2014.- 272 б.+16 б.илл.

 

821.512.122.0 Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы: Халықаралық ғылыми К 29 практикалық конференциф материалдар жинағы. 15: Немат Келімбетовтің танымы мен тағылымы / Н. Келімбетов; Құраст. Қ.Келімбетов, Р. Мәженқызы.-Алматы: Раритет, 2014.- 544 б.

 

821.512.122 Көңіл күмбірі: Ұжымдық жинақ / Т.Асантегі,Қ.Әбілдин,К.Еңсебаев, К 69 Р.Жақанұлы,Б.Көшенов,М.Машайықұлы,М.Темірұлы;Құраст: Қ.Асанов.- Астана:Фолиант, 2014.- 400 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

84(5Қаз) Көшімов Ә. Шығармалары: Әңгіме-повестер және поэмалар мен К 70 өлеңдер / Ә. Көшімов; Ред: Б.Мұхиденқызы.- Астана: Фолиант, 2013.- 424 б.-(Сарыарқа кітапханасы).

 

 

84(5Қаз) Машани А. Шығармалары: Роман және мақалар / А. Машани.- Астана:М 32 Фолиант, 2013.- 320 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Мұқаш Қ. Ақдариға: Хикаят, әңгіме, эссе / Қ. Мұқаш; Ред:М 84 В.Ғайнуллина.- Астана: Фолиант, 2014.- 328 б.

 

84(5Қаз) Мұстафин Ғ. Шығармалары. 1: Романдар / Ғ. Мұстафин.- Астана:М 86 Фолиант, 2013.- 488 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

 

84(5Қаз) Мұстафин Ғ. Шығармалары: Роман. 2: Қарағанды / Ғ. Мұстафин.-М 86 Астана: Фолиант, 2013.- 432 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Мұстафин Ғ. Шығармалары: Роман. 3: Дауылдан кейін / Ғ. Мұстафин.М 86 - Астана: Фолиант, 2013.- 480 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Каз) Независимый Казахстан: Антология современной литературы в трех Н 44 томах. 1: Домбра и колыбель. Детская литература / Состав. Райхан Маженова, георгий Пряхин.- М.: Худож. лит., 2013.- 568 с.

 

84 (5Каз) Независимый Казахстан: Антология современной литературы в трех Н 44 томах. 2: Моих степей полынная звезда. Проза / Сост. Райхан Маженова, Георгий Пряхин.- Москва: Художественная литература, 2013.- 688 с.

 

84 (5Каз) Независимый Казахстан: Антология современной литературы в трех Н 44 томах. 3: Дорог небесных вехи. Жемчужная поэзия / Сост. Райхан Маженова, георгий Пряхин.- М.: Худож. лит., 2013.- 464 с.

 

821.161.1(574) О Караганде: Произведения русскоязычных поэтов и писателей /О 11 Сост. С.Бексейтов.- Астана: Фолиант, 2014.- 328 с.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Салықов К. Шығармалары. 1: Поэмалар / К. Салықов.- Астана:С 18 Фолиант, 2013.- 416 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Салықов К. Шығармалары: Өлеңдер. 2: Сарыарқа елдің мерейі /С 18 К.Салықов.- Астана: Фолиант, 2013.- 400 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122.0 Сәбден О. Абай және қазақ елінің болашағы=Абай и будущее С 28 Казахстана: Қара сөздерін ХХІ ғасырда іске асыру тетіктері / О. Сәбден.-Алматы: Service Press, 2016.- 362 б.

 

84(5Қаз) Сейдімбек А. Шығармалары. 1: Повестер, эпостың баяны және С 31 әңгімелер / А. Сейдімбек.- Астана: Фолиант, 2013.- 384 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Сейдімбек А. Шығармалары: Күнделіктер. 2: Ойтолғақ / А.Сейдімбек. С 31 - Астана: Фолиант, 2013.- 304 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

 

84(5Қаз) Сейфуллин С. Шығармалары. 1: Тар жол, тайғақ кешу / С.Сейфуллин.С 32 - Астана: Фолиант, 2013.- 336 б.- (Сырыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Сейфуллин С. Шығармалары. 2: Роман және повестер / С. Сейфуллин.С 32 - Астана: Фолиант, 2013.- 304 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Сейфуллин С. Шығармалары. 3: Өлеңдер мен поэмалар / С.Сейфуллин.С 32 - Астана: Фолиант, 2013.- 312 б.- (Сарыарқа кітапханасы).


84(5Қаз) Смайылов К. Шығармалары: Публицистикалық ой- толғамдар, әңгіме-С 52 хаттер / К. Смайылов.- Астана: Фолиант, 2013.- 408 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Смақов Ж. Шығармалары. 2: Өлеңдер, толғаулар, аудармалар,С 52 пьесалар және әдеби зерттеу / Ж. Смақов; Құраст: Қ.Асанов.- Астана:Фолиант, 2014.- 296 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Сматаев С. Шығармалары: Трилогия. 1: Роман / С. Сматаев.-С 52 Астана: Фолиант, 2013.- 392 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Сматаев С. Шығармалары: Трилогия. 2: Роман және повестер /С 52 С.Сматаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 456 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Сматаев С. Шығармалары: Трилогия. 3: Елім- ай / С. Сматаев.-С 52 Астана: Фолиант, 2013.- 560 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Стамбекұлы Д. Шығармалары: Өлеңдер, поэмалар және балладалар. 1:С 76 Ғұмырымның баяны / Д. Стамбекұлы.- Астана: Фолиант, 2013.- 344 б.-(Сырыарқа кітапханасы).


84(5Қаз) Стамбекұлы Д. Шығармалары. 2: Өлеңдер / Д. Стамбекұлы.- Астана:С 76 Фолиант, 2013.- 336 б.- (Сарыарқа кітапханасы).


821.512.122 Шығармалары / Әшімов Б., Дәрібаев Х., Қосуақ Т., Омаров Х.;Ш 97 Құраст.:С.Бексейітов.- Астана: Фолиант, 2014.- 304 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 


Тарих ғылымдары

63.3(5Қаз)я2 Бұқар жырау: Энциклопедия.- Астана: Фолиант, 2013.- 632 б.-Б 88 (Сарыарқа кітапхана).


63.3(257К-4Кз) Ежелгі қала - Жанкент / Авторлар ұжымы: Момынбаев Б. және т.б.-Е 33 - Қызылорда: Компас Қызылорда, 2010.- 110 б.: илл.


94(574) Ижанов З. Асыл қазына. 3 / З. Ижанов; Құраст: Д.Ижанова.-И 29 Алматы: Экономика, 2015.- 352 б.

 

908(574) Ижанов З. Ащы сабақтар. 2 / З. Ижанов; Құраст: Д.Ижанова.-И 29 Алматы: Экономика, 2015.- 240 б.

 

94(574) Ижанов З. Мангышлак 1847-1920 гг: Сборник архивных документов. И 29 4 / З. Ижанов; Сост: Д.Ижанова.- Алматы: Экономика, 2015.- 360 б.

 


 

929(031) Қаз дауысты Қазыбек би: Энциклопедия / Ред: Қ.Құрмансейіт.-Қ 16 Астана: Фолиант, 2013.- 632 б.- (Сарыарқа кітапханасы).


94(574)(093.3) Сарыарқа Тәуелсіздік жылдарында=Сарыарка в годы Независмости /С 22 Сост. А.Жангожина.- Астана: Фолиант, 2014.- 440 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

63.4(5Қаз) Төлеубаев Ә. Қазақ халқы этнографиясының мәселелері=Проблемы Т 65 этнографии казахов: Таңдамалы еңбектер мен мақалалар. 2 / Ә. Төлеубаев;Жауапты ред: Қалшабаева Б; құраст: Төлеубаева М.- Алматы: Service Press,

2013.- 496 б.: илл.

 

63.4(5Қаз) Төлеубаев Ә. Қазақстан археологиясының қола және ерте темір Т 65 дәуірі мәселелері=Проблемы эпохи бронзы и раннего железного века Казахстана: Таңдамалы мақалалары мен еңбектер жинағы. 1 том / Ә. Төлеубаев;

Жауапты ред: Самашев З.- Алматы: Service Press, 2013.- 520 б.: илл.

 

94(574)(084) Туған жер=Родная земля: Орталық Азия мен Солтүстік Американың Т 77 көшпелі халықтарына арналған фотосуреттер / Хезер Соннтаг.- Алматы:Copyright, 2014.- 56 б.: сурет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 наурыз 2016 ж. 15:16
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: