Тамыз

Газеттер, баспасөз.  Журналистика

070(574.54)        Қарымсақұлы,  Итен. Жақсының жарығы [Текст]  / И. Қарымсақұлы. –

И 92               Алматы : Курсив, 2019. – 424 с.

Саясат

327(73+470)        Стент, Анджела. Америка мен Ресей бірін-бірі неге естімейді?Ресей-

С 79          Американ қарым-қатынастарының қазіргі заманғы тарихына Вашингтонның

                 көзқарасы [Текст]  / А. Стент ; Орыс тілінен ауд. Қ. Әлімқұлов, Р. Мәженқызы. –

                 Алматы : Раритет, 2016. – 512 с.

 

Экономика

330.8(574)        Аузан, Александр. Экономика.Институттар біздің өмірімізді қалай

А 93            айқындайды [Текст]  / А. Аузан ; / Орыс тілінен ауд. Ғ. Төлеғұлұлы,

                   Р. Мәженқызы. –  Алматы: Раритет, 2016. – 172 с.

ҚұқықЗаң ғылымдары

342.4(574)(035.3)        Конституция Республики Казахстан.Научно-практический

К 65            комментарий / Фонд Первого Президента Республики Казахстан -

                   Елбасы;Конституционный Совет РК;Министерство юстиции РК. – Астана :

                   Полиграфкомбинат, 2018. – 640 с.

342.4(574)(035.3)        Қазақстан Республикасының Конституциясы.Ғылыми-

Қ 18             практикалық түсіндірме  / Қазақстан Республикасы Тұңғыш

                    Президенті - Елбасының Қоры;ҚР Конституциялық Кеңесі;ҚР Әділет

                    министрлігі. – Астана : Полиграфкомбинат, 2018. – 664 с.

Медицина.Денсаулық сақтау

618.3:574(574.54)        Орынбасаров,  С.О.Неблагоприятные экологические факторы

О-71            и перинатальная патология [Текст]  : На примере региона Приаралья

                    Республики Казахстан /  С.О. Орынбасаров,  А.П Надеев,  С.В Залавина. –

                    Новосибирск : Наука, 2016. – 156 с. : фото-атлас 27 с.

Техника

620(574)         Ергин, Дэниел. Энергия көздерін іздестіру жолында ресурстар шайқасы,

Е 65             жаңа технология және энергетика болашағы [Текст]  / Д. Ергин. – Алматы :

                    Раритет, 2016. – 624 с.

 

Өнер

75/76(574)        Заманауи Қазақстан суретшілері. – Астана : Intellservice, 2018. –

З-21            264 с. : Суретті

784.3:025.178          Сағым дүние [Текст]  : Батырхан Шөкенов орындаған Қазақстан

С 14           авторларының әндері. – Алматы, 2018. – 101 с. : Ноталық басылым

 

Тіл білімі

811.512.122:336.7(075)        Ақымбек, С. Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған Қазақ

А 38            тілі [Текст]  : Жетік деңгейге арналған оқу құралы /  С.Ақымбек. – Алматы :

                   Сардар, 2015. – 240 с.

811.512.122:336.7(075)        Ақымбек, С. Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған Қазақ

А 38            тілі: Жетік деңгейге арналған жұмыс дәптері /  С.Ақымбек. – Алматы : Сардар, 

                   2015. – 136 с.

811.512.122:336.7        Әлімбек, Г. Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған Қазақ тілі :

Ә 55             Бастауыш деңгейге арналған жұмыс дәптері /  Г.Әлімбек. – Алматы : Сардар,

                     2015. – 176 с.

811.512.122:336.7        Әлімбек, Г. Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған Қазақ тілі:

Ә 55            Бастауыш деңгейге арналған оқу құралы /  Г.Әлімбек. – Алматы : Сардар,

                    2015. – 248 с.

811.111:336.7(076.3)        Қасымберкебаева, Г. Банк қызметкерлеріне және банк

Қ 45               қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-ағылшынша, ағылшынша-

                      қазақша Тілдескіш [Мәтін]  /  Г.Қасымберкебаева,  Г.Асанова. – Алматы :

                      Керемет медиа, 2015. – 288 б.

811.521:336.7(076.3)        Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға

Қ 45               арналған қазақша-жапонша, жапонша-қазақша Тілдескіш [Текст]  / 

                      Г.Қасымберкебаева,  С.Боранқұлова,  М.Шадаева, [и др.]. – Алматы :

                      Керемет медиа, 2015. – 288 б.

811.134.2:336.7(076.3)        Қасымберкебаева, Г. Банк қызметкерлеріне және банк

Қ 45              қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-испанша, испанша-қазақша

                    Тілдескіш [Мәтін]  /  Г.Қасымберкебаева,  С.Манахбаева. – Алматы : Керемет

                     медиа, 2015. – 292 б.

811.581:336.7(076.3)       Қасымберкебаева, Г. Банк қызметкерлеріне және банк

Қ 45                қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-қытайша, қытайша-қазақша

                       Тілдескіш [Мәтін]  /  Г.Қасымберкебаева,  Ә.Анипина,  Г.Жүнісбек. – Алматы :

                       Керемет медиа, 2015. – 260 б.

811.214.21:336.7(076.3)        Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін

Қ 45                тұтынушыларға арналған қазақша-хиндише, хиндише-қазақша Тілдескіш

                       [Мәтін]  /  Г.Қасымберкебаева,  Г.Әлімбек, [ж.б.]. – Алматы : Керемет

                       медиа, 2015. – 272 б.

811.512.122:336.7        Құрманбаева, Ш. Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған Қазақ

Қ 77                тілі: Орта деңгейге арналған оқу құралы /  Ш.Құрманбаева. – Алматы :

                       Сардар, 2015. – 208 с.

811.512.122:336.7        Құрманбаева, Ш. Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған Қазақ

Қ 77                тілі [Текст]  : Орта деңгейге арналған жұмыс дәптері /  Ш.Құрманбаева. –

                        Алматы : Сардар, 2015. – 124 с.

811.411.21:336.7(076.3)        Мұқаметқали, М. Банк қызметкерлеріне және банк

М 83               қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-арабша, арабша-қазақша

                       Тілдескіш [Мәтін]  / М.Мұқаметқали,  А.Ахметбекова, Б.Жұбатова. – Алматы :

                        Керемет медиа, 2015. – 268 б.

811.531:336.7(076.3)        Мұқаметқали, М. Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін

М 83           тұтынушыларға арналған қазақша-кәрісше, кәрісше-қазақша Тілдескіш [Мәтін] 

                    / М.Мұқаметқали, Г.Әлімбек, Ш.Тоғанова, [ж.б.]. – Алматы:Керемет медиа,

                    2015. – 288 б.

811.161.1:336.7(076.3)        Мұқаметқали, М. Банк қызметкерлеріне және банк

М 83          қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-орысша, орысша-қазақша

                  Тілдескіш [Мәтін]  /  М.Мұқаметқали,  Г.Қасымберкебаева. – Алматы : Керемет

                  медиа, 2015. – 264 б.

811.222.1:336.7(076.3)        Мұқаметқали, М. Банк қызметкерлеріне және банк

М 83             қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-парсыша, парсыша-қазақша

                     Тілдескіш [Текст]  /  М.Мұқаметқали,  Ғ.Қамбарбекова. – Алматы :

                     Керемет медиа, 2015. – 268 б.

811.512.161:336.7(076.3)        Мұқаметқали, М. Банк қызметкерлеріне және банк

М 83           қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-түрікше, түрікше-қазақша

                   Тілдескіш [Мәтін]  /  М.Мұқаметқали,  Ұ.Хакимова. – Алматы : Керемет медиа,

                   2015. – 268 б.

811.133.1:336.7(076.3)        Мұқаметқали, М. Банк қызметкерлеріне және банк

М 83            қызметтерін тұтынушыларға арналған қазақша-французша, французша-

                    қазақша Тілдескіш  /  М.Мұқаметқали,  С.Исакова. – Алматы : Керемет

                    медиа, 2015. – 284 б.

81"374.8:336.7        Тоқсанбай, С. Қаржы-банк терминдерінің сөздігі : орысша-

Т 53             қазақша-ағылшынша / С.Тоқсанбай. – Алматы :Сөздік - Словарь, 2015. – 800с.

Көркем әдебиет

821.161.1        Бек, Александр. Волоколамское шоссе.Тетралогия [Текст]  / А. Бек. –

Б 42            Москва : Художественная  литература, 2014. – 544 с.

84(5Каз=Нем)        Kelimbetov, Nemat. Die Hoffnung will ich nicht verlieren [Текст]  /

К 29            N. Kelimbetov. – Almaty : Rarity, 2011. – 216 с.

821.133.1        Kelimbetov, Nemat. Je ne veux pas perdre espoir [Текст]  : Monologue /

К 29            N. Kelimbetov. – Алматы : Раритет, 2015. – 191 с.

821.133.1    К 29    Nemat, Kelimbetov. L'envie [Текст]  : Treizi dialogues / K. Nemat. –  

                   DdK-PARISIS, 2015. – 351 с.

821.512.122        Независимый Казахстан: Антология современной литературы:

Д 12             Повести и рассказы. 5 : Да будет зрячею душа / Сост: Райхан Маженқызы,

                     Георгий Пряхин. – Москва : Художественная  литература, 2015. – 592 с.

821.512.122-2        Независимый Казахстан: Антология современной литературы:

Н 15               Драматургия. 6 : Навстречу бегущему дню / Сост: Райхан Маженқызы,

                      Георгий Пряхин. – Москва : Художественная  литература, 2015. – 240 с.

821.512.122-4        Независимый Казахстан: Антология современной литературы :

П 90           Эссе. 4 : Путь долог,но уверен шаг / Сост: Райхан Маженқызы, Георгий Пряхин.

                   – Москва : Художественная  литература, 2014. – 400 с.

821.512.122.0        Тайна духовности и поэзия духа [Текст]  : Сборник статей о жизни и

Т 14           творчестве Немата Келимбетова / Сост. М. Келимбетов,Р. Маженқызы. –

                  Алматы : Раритет, 2014. – 288 с.

География Тарих

929:821.512.122        Келімбетов, Немат. Өнегелі өмір [Текст]  / Н. Келімбетов ;

К 29             Құраст.Қ.Келімбетов, Р.Мәженқызы. – Алматы : Қазақ  университеті, 2015. –

                    416 с. : фото. – (Өнегелі өмір) .

94(100)"05/1961"        Кемп, Фредерик. Берлин 1961.Кеннеди, Хрущев және әлемдегі

К 29           ең қәуіпті жер / Ф. Кемп. – Алматы : Раритет, 2016. – 504 с. : фото 16 б.

929(574)        Класс Немата Келимбетова [Текст]   / Сост: Райхан Маженқызы,

К 47            Георгий Пряхин. – Москва : Художественная  литература, 2015. – 288 с.

94(5)              Старр, Фредерик Стивен. Утраченная эпоха Просвещения [Текст]  :

С 77          Золотой век Центральной Азии от арабского  завоевания до времен Тамерлана

                  / Ф.С. Старр. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 572 с.

22 қараша 2019 ж. 12:06
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: