Желтоқсан

2019 жылдың желтоқсан айында келіп түскен кітаптар

 

Баспасөз

070(574.54)   

Д 60        Домбай, Нұрперзент. Күй құдіреті [Текст]  : Эсселер мен публицистикалық    

        мақалалар / Н. Домбай. – Алматы : Ана тілі, 2019. – 384 бет

Экономика

330(574)   

С 74        Спанқұлова, Л. Экономикалық этюдтер [Текст]  /  Л. Спанқұлова. – Алматы :

         Қазақ энциклопедиясы, 2019. – 144 бет

 

Өнер

78.089.8(574)   

Т 65          Төлебаев, Мұқан. Қазақ халық аспаптар оркестріне лайықталған шығармалары   

         / М. Төлебаев ; Құраст.: Ә. Алпысбаев, М. Егінбаев, Б. Мұстафин. – Алматы :

         Алматы-Болашақ АҚ, 2019. – 600 бет : ноталы

 

Тіл білімі

80/81(574)   

Г 20           Гаркавец,  Александр. Codex Cumanicus [Текст]  / А. Гаркавец.– Алматы :

           Алматы-Болашақ, 2019. – 1360 с.

 

Көркем әдебиет

821.512.132-31   

А 98          Ашири,  Ахметжан. Баурчук Арт Текин [Текст]  : Роман-эпопея / А. Ашири ;

           пер. с уйг. яз. Ш. Кибиров. – Алматы : Дәуір, 2019. – 288 с.

821.512.122   

Б 17               Байғұт, Мархабат. Шығармалар жинағы [Мәтін] . Т.1 : Әңгімелер мен

               хикаяттар / М. Байғұт. – Алматы : Керемет медиа, 2019. – 400 б.

821.512.122   

Б 17             Байғұт, Мархабат. Шығармалар жинағы [Мәтін] . Т.2 : Әңгімелер мен

             хикаяттар / М. Байғұт. – Алматы : Керемет медиа, 2019. – 400 б.

821.512.122   

Б 17              Байғұт, Мархабат. Шығармалар жинағы [Мәтін] . Т.3 : Әңгімелер мен

              хикаяттар / М. Байғұт. – Алматы : Керемет медиа, 2019. – 400 б.

821.512.122   

Б 17              Байғұт, Мархабат. Шығармалар жинағы [Мәтін] . Т.4 : Әңгімелер мен

               эсселерден есілген естелікнама / М. Байғұт. – Алматы : Керемет медиа, 2019. –

               400 б.

821.512.122   

Б 17             Байғұт, Мархабат. Шығармалар жинағы [Текст] . Т.5 : Әңгімелер мен

              хикаяттар / М. Байғұт. – Алматы : Керемет медиа, 2019. – 400 б.

821.512.122-4   

Б 17              Байғұт, Мархабат. Шығармалар жинағы [Текст] . Т.6 : Эсселер /

             М. Байғұт. – Алматы : Керемет медиа, 2019. – 400 б.

821.512.122-3   

Б 17             Байғұт, Мархабат. Шығармалар жинағы [Текст] . Т.7 : Толғамдар және

             пьесалар / М. Байғұт.– Алматы : Керемет медиа, 2019. – 400 б.

821.512.122-31   

Б 20               Байхонов, Серикбай. Алтай асу [Текст]  : Этно-роман / С.Байхонов.– Алматы:             

               Алматы-Болашақ, 2019. – 544 бет

821.512.122-31   

Б 75               Бодаубай, Болат. Тайна старой тетради [Текст]  : Роман / Б. Бодаубай ; Пер. с

               каз. Б. Момыш-улы. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы. – 240 с.

821.512.122-1   

Ә-72              Әріп, Ғалым. Дыбыстар дірілі [Текст]  : Өлеңдер, поэмалар,толғаулар /

               Ғ. Әріп. – Алматы : Дәуiр, 2019. – 288 бет

821.512.122-1   

Ә 76               Әскербекқызы,  Жанат. Қыш тақтадағы сына жазу [Мәтін]  : өлеңдер және

                аудармалар / Ж. Әскербекқызы. – Тараз : Сенім, 2019. – 144 б.

821.512.122   

Ж 60              Жиенбай, Қуаныш. Күздің жылы жаңбыры [Текст]  : Әңгімелер, хикаяттар /          

                Қ. Жиенбай. – Алматы : Дәуiр, 2019. – 368 бет

821.512.122.0   

К 31                Кеңшілікұлы, Амангелді. Әлем әдебиетінің әңгімелері [Текст]  : Зерттеулер,

                эсселер, сұхбаттар / А. Кеңшілікұлы. – Алматы : Дәуiр, 2019. – 376 бет

821.512.122(038)   

М 83                Мұқағали тілі сөздігі [Текст]  /  Б. Қалиев,  Ж. Түймебаев,     

               Ш. Құрманбайұлы [т.б.]. – Алматы : Керемет медиа, 2019. – 1064 бет

821.512.122-1   

Қ 35                 Қани, Арман. Қарашығымдағы бейнелер [Текст]  / А. Қани. – Павлодар :

                ПМПУ, 2019. – 112 б.

821.512.122.0   

Қ 66                 Қорғасбек, Жүсіпбек. Мехнат һәм Хикмет [Текст]  / Ж. Қорғасбек. –

                Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. – 592 бет

821.512.122(092)   

Л 23                Латиева, Сара. Хадиша мен Байғали [Текст]  : Өмірбаяндық эссе, мақалалар /         

                С. Латиева. – Алматы : Ана тілі, 2019. – 264 бет

821.512.122   

М 13                Майбас, Төрехан. Мыңқыш [Текст]  : Хикаяттар мен әңгімелер / Т. Майбас.

               – Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. – 288 бет

821.512.36-3   

Н 18                  Найзағайлы жылдар жаңғырығы [Текст]  : Қазіргі моңғол жазушыларының

               таңдаулы прозасы / Моңғол тіл. ауд.: Қ.Шамахайұлы. – Тараз :Сенім, 2019. – 288б

821.512.122-1   

Н 65              Ниязбек,  Рафаэль. Арғымақтар даласы [Мәтін]  : Өлеңдер мен поэмалар /

            Р. Ниязбек. – Алматы : Дәуір, 2019. – 384 б.

821.512.132-31   

Н 90              Нурахунов, Тельман. Қанлиқ өстәң [Текст]  : Һекайиләр вә роман /

             Т. Нурахунов. – Алматы : РПБК "Дәуір", 2019. – 288 бет

821.512.122   

Ө-76              Өтегенов, Айтуар. Шерқала [Текст]  : Өлеңдер, балладалар, поэмалар,          

               әңгімелер / А. Өтегенов. – Алматы : Дәуiр, 2019. – 200 бет

821.512.122-1   

Р 24                Рахман, Төре. Сөзбиі-кітабы [Текст]  : Тетралогия (мың бір сөзбиі) /

                Т. Рахман. – Тараз : Сенім, 2019. – 456 бет

821.512.122-1   

Т 50                Тойбек, Жұлдыз. Кеудеме көкала үйрек келіп қонса... [Текст]  / Ж. Тойбек.

                – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2019. – 86 бет

821.512.122.0   

Т 53                Тоқтарбай, Елдос. Жарық сәуле [Текст]  : Әдеби зерттеулер мен толғаныстар  

               / Е. Тоқтарбай. – Алматы : Дәуiр, 2019. – 352 бет

Тарих

902/904(574)   

Б 18                 Байпаков, К. М.Жетытобе [Текст]  : Курганы сакской знати в долине реки

               Талас /  К. М. Байпаков,  Д. А. Воякин,  М. К. Сейткалиев. – Алматы : Қазақ

               энциклопедиясы, 2019. – 184 с. : фото

        Светлой памяти Р. Б. Исмагилова посвящается (1949-2014)

94(574)   

В 27                  Великая Степь в античных и византийских источниках [Текст]  : Сборник

                 материалов / Сост. и ред.: А. Гаркавца. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2019.

               – 1336 с.

 

910(574)   

Ж 82                 Жұртбай,  Тұрсын. Жолы болған жолаушы [Мәтін]  : Ғылыми

                экспедициялардың күнделіктері / Т. Жұртбай. – Алматы : Дәуiр, 2019. – 352 б.

929(574)   

Қ 56                  Қожахметов, Қапез. Қаламгер әулеті [Текст]  / Қ. Қожахметов. – Алматы :

                Қазақ энциклопедиясы, 2019. – 72 бет

 

 

2019 жылдың желтоқсан айында сыйға келген кітаптар тізімі

Балаларға арналған танымдық әдебиет

087.5   

М 90            Мукашева, Карлыгаш. Волшебная Кастрюлька раскрывает секреты Соли и

            Сахара  [Текст]  : для младшего школьного возраста / К. Мукашева ; под ред.:

          Т. Ш. Шарманова. – Книга 3. – Алматы : ТОО "Аледми", 2019. – 20 с. – (Если   

           хочешь быть здоров, правильно питайся) .

087.5   

М 84           Мұқашева, Қарлығаш. Сиқырлы Қазан Тұз бен Қанттың құпиясын ашады

           [Текст]  : кіші мектеп жасына арналған / Қ. Мұқашева ; Ауд.: Г. Сейткенова. – 3-

           кітап. – Алматы, 2019. – 20 б. – (Дұрыс тамақтансаң, денсаулығың мықты болады) .

 

Құқық

342.51(574)   

С 21           Саулебек, Айтбай. Старт Елбасы [Текст]  : Историко-познавательная книга /

           А. Саулебек, ; Пер.: Жангожин А., Каирбаев А. – Нур-Султан : Деловой Мир

           Астана, 2019. – 318 с. : фото, ил.

        Данное издание является русским переводом книги "Құрыш Тұлға" Айтбая Саулебека

 

Ауыл шаруашылығы

42.2   

Л 25           Краткое пособие по изучению естественных кормов Казакстана [Текст]  :

           К методике маршрутного изучения естественных кормов степей и пустынных

           степей / Сост.: И. Ларин. – Кзыл-Орда : Почвенно-ботаническое бюро, 1927. – 45 с.

 

4(257К-4Кз)   

Н 30          Народное хозяйство Казакстана [Текст] . 5. – 2. – Кзыл-Орда : Казгосиздат,

           1927. – 213 с.

 

Көркем әдебиет

821.512.122-94(574.54)   

Ж 26           Жанаев, Ахат. Арманда кеткен арысым [Текст]  / А. Жанаев. – Алматы : Арыс,

            2016. – 120 б.+16 с. : 16 бет сур.

821.512.122-94   

Н 17            Назарбекұлы, Сайын. Тоқтамыс батыр [Текст]  / С. Назарбекұлы. – Алматы :

             Жазушы, 2015. – 328 бет : сур.

821.512.122-1(574.54)   

О-58           Омаров, Әбсалам. Текей батыр [Текст]  / Ә.Омаров,. – Қызылорда, 2017. – 86 бет

821.512.122-1(574.54)   

Т 86             Тұрсанұлы, Махамбетқали. Сырдың бас ақыны [Текст]  / М. Тұрсанұлы, ;

              Құраст.: А. Ысымұлы. – Қызылорда : Полиграфия, 2019. – 300 б. : 16 бет сур.

821.512.122-6    

Ы 15            Ыбыраев, Маралтай. Нұрлы жол - Мәңгілік ел [Текст]  : Тарихи дастан /

             М. Ыбыраев. – Алматы : Эксклюзив КА, 2015. – 120 б.

Тарих

908(574.54)   

К 25           Кәрібозұлы, Бағдат. Жаңақорған [Текст]  / Б. Кәрібозұлы, Х. Тұрсұн, С. Тайман.  

           – Астана : Фолиант, 2015. – 308 бет : ил. – (Менің Отаным-Қазақстан) .

94(092)(574.54)   

М 86             Мұстафаев, Садық. Алаш анасының ардақты ұлы [Текст]  / С. Мұстафаев,                

             Қ. Достанов. – Алматы : ARNA-B, 2017. – 208 бет : сур.

        Сыр бойынан шыққан Қазақстанның көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Ілияс Жүсіпұлы Қабылов туралы (1904-1938)

908(574.54)   

М 90            Мыңжас, Н. Сырдария ІІ [Текст]  /  Н. Мыңжас,  Ж. Сыдықова,  Б. Әбжет. –

             Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2018. – 256 бет : ил.

929:80/81(574.54)   

С 14             Берікбай Сағындықұлы [Текст]  / Ред. басқ.: Ғ. Мұтанов. – Алматы : Қазақ  

              университеті, 2019. – 343 бет : фотосур. – (Өнегелі өмір) .

            КСРО және Қазақстан журналистер одағының мүшесі, филология     

          ғылымдарының докторы, профессор Берікбай Сағындықұлының өмірі мен қызметі 

         туралы

908(574)   

С 15             Сакральный Казахстан [Текст] . Т.1 / Отв. ред.: Анес Г.  Авторы энц.: Абуев

           К., Байбосын С., Дауренбаев Е., Иманжусип Р., Тихонов Н. – Алматы : Арыс, 2017.

           – 480 с. : ил.

94(100)  

Х 20           Харари, Ювал Ноаһ. Homo Deus = Homo Deus. A Brief History of Tomorrow

            [Текст]  : Болашақтың қысқаша тарихы / Ю.Н. Харари, ; Ауд.: Е. Әбдіраман. –

            Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 436 бет

94(100)   

Х 20            Харари, Ювал Ноаһ. ХХІ ғасырға - 21 сабақ = 21 Lessons for the 21 st century                    

           / Харари, Ювал Ноаһ ; жауап. ред.: Сімәділ Қ.; ауд.: Е. Искаков, М. Сеңгірбай, Қ.

           Сімәділ. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 384 б. – (Рухани жаңғыру) .

 

02 желтоксан 2019 ж. 13:54
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: