Қазан

2020 жылдың қазан айында келіп түскен кітаптар

Ғылым

001(031)   

Б 94    Білімдар [Мәтін]  : Білімді жетілдіруге арналған викториналық энциклопедия / құраст.: П. Крисп, К. Гиффорд, Д. Харвей т.б.; ауд.: Э.А. Абаканова. – Алматы : Атамұра, 2020. – 192 б. : суретті

 

Газеттер, баспасөз.  Журналистика

070:94(574)   

Ә 14    Әбдіғалиұлы,  Берік. Алаш мұраты = Казахстанский Парадокс [Мәтін]  /

Б. Әбдіғалиұлы. – Алматы : Самға баспасы, 2019. – 234 б.

070:94(574)   

Ә 14    Әбдіғалиұлы,  Берік. Халқымыздың қалқаны- Руханият = Сакральный Казахстан: Возвращение к истокам [Мәтін]  / Б.Әбдіғалиұлы. – Алматы : Самға баспасы, 2019. – 188б.

070(574)   

Б 94    Біздің Бейсен [Мәтін]  : Көңіл айту жеделхаттары, естеліктер мен арнау өлеңдер / Құраст.: Есболат Айдабосын, Ришад Тұрғанбай. – Алматы : Ел - шежіре, 2020. – 360+16 б: суретті

Балаларға арналған танымдық әдебиет

087.5   

Ж 42    Жексенбай,  Турдакын. Рассказы моего дедушки [Текст]  / Т. Жексенбай ; Ред.Е.Кузьмина;пер.с каз.Н.Кенжегуловой. – Алматы : Атамұра, 2020. – 96 с. : илл.

Дін

28   

Е 86    Есім,  Ғарифолла. Дүниетаным баяны [Мәтін]  / Ғ. Есім ; ред.: Б. Такежанова. – Алматы : Дәуір, 2020. – 400 б.

Әскери іс

355.48   

А 90    Асилов,  Нуртаза. История современных войн [Текст]  : Военно-исторический труд / Н. Асилов. – Алматы : Дәуір, 2020. – 280 с.

 

Білім

373.2   

М 90    1000 пайдалы сөз. [Мәтін]  : Қазақ-ағылшын тіліндегі сөздік қорды дамытуға арнаған / ауд. Э. Абаканова. – Алматы : Атамұра, 2020. – 61 б. : суретті

 

Жаратылыстану ғылымдары

59(031)   

Б 84    Бунақденелілер [Мәтін]  : Мектеп энциклопедиясы / ,  В.Л. Казенас,  М.Қ. Шілдебаев,  Г.В. Николаев [ж.б.] ; ауд. Қ. Қайым. – Алматы : Атамұра, 2020. – 464 б. : фотосуреттер. – (Қазақстан жануарлары) .

 

Көркем әдебиет

821.512.122-1   

А 13    Абай [Мәтін]  : Өлеңдер, аудармалар, поэмалар / ред.:А.Хасенова. – Алматы : Атамұра, 2020. – 288 б.

821.512.122   

А 31    Айдабосын,  Есболат. Тибет аруы [Мәтін]  : әңгімелер мен хикаяттар / Е.Айдабосын. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. – 384 с.

821.512.122-1   

А 35    Ақсұңқар,  С. Көкейімдегі Күлтегіннің Жазуы [Мәтін]  /  С. Ақсұңқар. – Алматы : Атамұра, 2018. – 368 б. – (Атамұра кітапханасы) .

821.512.122-31  

 А 38    Ақыш,  Н. Аласа таулар аясында [Мәтін]  : Роман /  Н. Ақыш; М.Б.Ақсан, Н.Е.Пахманова. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. – 320 б.

821.512.122-1   

Б 31    Баят,  Ерболат. Уақыт шеңбері [Мәтін]  / Е. Баят. – Көкшетау : Мир печати, 2020. – 192 б. – (Көкшетау қаламгері) .

821.512.122-0   

Б 78    Бөпежанова,  Әлия. Мұнара [Мәтін]  : Әдеби көркем сын кітабы / Ә. Бөпежанова ; Қ.Бәкір. – Алматы : Дәуір, 2020. – 328 б.

821.512.122   

Д 14    Дайырбай,  Ермек. Көкжиегімнің көктемі [Мәтін]  : Өлеңдер / Е. Дайырбай. – Алматы : Азия-Арна, 2020. – 64 б

821.512.122   

Е 45    Елеукенов,  Шеризадан. Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] . 8 / Ш.Елеукенов. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 384 б

821.512.122   

Е 69    Ерман,  Жүрсін. Өз үйім [Мәтін]  / Ж. Ерман. – Алматы : Атамұра, 2019. – 192 бет

821.512.122-4   

Е 79    Есенқарақызы,  Ханбибі. Эсселер [Мәтін]  / Х. Есенқарақызы. – Алматы : Дәуір, 2020. – 288 б.

821.512.122   

Ж 56    Жетпісқалиев,  С.Тасқайрақ [Мәтін]  /  С. Жетпісқалиев. – Көкшетау, 2020. – 304 б

821.512.122-7   

Қ 28    Қалтайдың қалжыңдары [Мәтін]  : Әзіл-қалжыңдар һәм қағидалы сөздер / Құраст. С.М. Оспан. – Алматы : Атамұра, 2019. – 448 б.

821.512.122.0   

К 31    Кеңшілікұлы,  Амангелді. Шеберлік пен шындық [Мәтін]  / А. Кеңшілікұлы. – Алматы :Дәуір, 2020. – 352 б

821.512.122-94   

Қ 60    Қойшыбаев,  Бейбіт. Ұлттық қозғалыс сарбазы [Мәтін]  / Б. Қойшыбаев. – Алматы : Дәуір, 2020. – 320 б.

821.512.122-31   

М 12    Мағауин,  Мұхтар. Көк мұнар [Мәтін]  : Роман / М. Мағауин. – Алматы : Атамұра, 2020. – 256 бет : портрет. – (Атамұра кітапханасы) .

821.512.122-1   

М 37    Мәулен,  Абылай. Лабиринт [Мәтін]  / А. Мәулен. – Көкшетау : Мир печати, 2020. – 112 б. – (Көкшетау қаламгері) .

821.512.132-1   

М 37    Мәхсәтова,  Патигүл. Қирғақлар [Мәтін]  / П. Мәхсәтова. – Алматы : Дәуір, 2020. – 288 б

821.512.122(082)   

М 39    Медетбек,  Темірхан. Аудармалар [Мәтін]  : Ой-толғамдар / Т. Медетбек ; Ред.:М.Ақсанов,А.Қыдырәлі,Г.Ержанова. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. – 320 с.

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  Мекемтас. Абайтану [Мәтін] . Т.1 : Абайтану тарихы (қазақ тілінде) / М. Мырзахметұлы. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 488 б. – (Абайтану) .

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  Мекемтас. Абайтану. Мұхтар Әуезов және абайтану мәселелері (қазақ тілінде) [Мәтін]  : 10 томдық жинағы. Т.2 : Мұхтар Әуезов және абайтану мәселелері / М. Мырзахметұлы. – Алматы :Қазығұрт, 2020. – 352 б. - ("Абайтану") .

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  Мекемтас. Абайтану [Мәтін] . Т.3 : Мұхтар Әуезов. Абайтану дәрістерінің дереккөздері (қазақ,орыс тілдерінде) / М. Мырзахметұлы. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 464 б. – (Абайтану) .

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  Мекемтас. Абайтану [Мәтін] . Т.4 : Абай және Шығыс(қазақ тілінде) / М. Мырзахметұлы. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 320 б. – (Абайтану) .

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  М.Абайтану. Толық библиографиялық көрсеткіш (қазақ,орыс тілдерінде) [Мәтін]  : 10 томдық жинағы. 5 /  М. Мырзахметұлы. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 592 б.

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  Мекемтас. Абайтану [Текст] . Т.6 : Восхождение к Абаю (на русском языке) / М. Мырзахметұлы. – Алматы : Казыгурт, 2020. – 352 с. – (Абайтану) .

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  Мекемтас. Абайтану [Мәтін] . Т.8 : Түркістанда туған ойлар (қазақ тілінде) / М. Мырзахметұлы. – Алматы : Қазығұрт, 2020. – 392 б. – (Абайтану) .

821.512.122.0   

М 91    Мырзахметұлы,  М.Абайтану. 9-том.Түркістан-Тараз (қазақ тілінде) [Мәтін]  : 10 томдық жинағы. 9 : Түркістан -Тараз арасы /  М. Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 376 б.

821.512.122-1   

Н 55    Ниетқалиева,  Гүлзада. Жүректегі жанартау [Мәтін]  / Г. Ниетқалиева. – Алматы : Дәуір, 2020. – 224 б.

821.512.122-21   

О - 58    Омарова,  Мадина. Көмбе нанның дәмі [Мәтін]  / М. Омарова. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. – 256 б.

821.512.122-2   

С 22    Сарай,  Әнес. Ару Алматы [Мәтін]  : Пьесалар жинағы / Ә. Сарай. – Алматы : Дәуір, 2020. – 280 б

821.512.122-1   

Т 12    Табысбек,  Үсен. Бозжусан [Мәтін]  / Ү. Табысбек. – Көкшетау : Мир печати, 2020. – 80 б. – (Көкшетау қаламгері) .

821.512.122-1  

 Т 33    Темірбай,  Алмас. Жекебатыр [Мәтін]  : Өлеңдер,балладалар,толғаулар,поэмалар / А. Темірбай. – Алматы : Дәуір, 2020. – 328 б.

821.512.122-1   

Т 33    Темірбай,  Алмас. Жекебатыр [Мәтін]  / А. Темірбай. – Көкшетау : Мир печати, 2020. – 336 б. – (Көкшетау қаламгері).

821.512.122-1   

Т 65    Төреғожа,  Қайырбай. Көкжиек [Мәтін]  : Балаларға арналған өлеңдер мен поэмалар / Қ. Төреғожа. – Көкшетау : Мир печати, 2020. – 192 б. – (Көкшетау қаламгері) .

821.512.122-1   

Т 91    Тыныштыққызы,  Ұлмекен. Мен күткен көктем!.. [Мәтін]  : өлеңдер жинағы /

Ұ. Тыныштыққызы. – Көкшетау : Мир печати, 2020. – 100 б. – (Көкшетау қаламгері) .

 

821.512.122-1   

Т 93    Тілеужанұлы,  Зейнолла. Қаңбақтың монологы [Мәтін]  : Өлеңдер,поэмалар /

З. Тілеужанұлы. – Алматы : Дәуір, 2020. – 432 б

 

821.512.122-1   

Ш 56    Шиллер,  Фридрих. Жарық пен жылу [Мәтін]  : өлеңдер мен балладалар / Шиллер Фридрих ; неміс тілінен ауд. Ертай Ашықбаев. – Тараз : Сенім ЖБО, 2020. – 112 б.

 

Тарих

94(574)   

А 16    Абылай ханның қара жолы [Мәтін]  : тарихи-танымдық ғылыми мақалалары және экспедиция деректері / жоба авторы: Мұрат қажы Ыдырысұлы; ред.: Ж.Қалиев, Г.Асылбекқызы. – Көкшетау, 2020. – 464 б.

929/94(574)   

К 18    Камелов,  Достык. Хайретдин Болганбаев - свет неугасимой звезды [Текст]  /

Д. Камелов. – Алматы : Дәуір, 2020. – 288 с. : илл.

94(574)   

М 35    Мәлікова,  Сәуле. " Тың Эпопеясы" тарих таразысында [Мәтін]  : қоғамдық-саяси әдебиет / С. Мәлікова. – Алматы : Сөздік-Словарь, 2020. – 120 б.

Сыйға келген кітаптар тізімі

Анықтамалықтар

92(257Қ-4Кз)   

Ж 90    Жүсіп,  С. Мағлұмат [Мәтін]  : Дерек пен дәйек.Анықтамалық құрал /  С. Жүсіп,  В. Пак,  Г. Пак. – Алматы : Үш-Қиян, 2010. – 480 б.

Баспасөз

070.(092)(574.54)   

А 14    Абзал [Мәтін]  : Естеліктер, очерк-сұхбаттар фотосуреттер / Құраст.: Еркін Әбіл. – Қызылорда, 2020. – 304 б

Балаларға арналған танымдық әдебиет

087.5   

Г 15    Галактионова,  Л.Сказка про маленькую птичку и её друзей [Текст]  /

 Л. Галактионова. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2015. – 8 с.

087.5   

М 18    Маллерба,  Джулия. Вкусный Атлас [Текст]  : для чтения взрослыми детям /

Д. Маллерба ; Пер.с итал.Т.Минишева. – Москва : Мозайка- синтез, 2016. – 71 с. : илл.

Психология

88.6   

Г 97    Гутберлет,  Бернд Ингмар. 2012. Предсказания майя: будет ли конец света? [Текст]  : Самая большая загадка нашей цивилизации: факты и вымысел / Гутберлет Бернд Ингмар ; пер. с нем. А. Иванова. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 320 с. : илл.

Экономика. Экономикалық ғылымдар

336.221   

Г 21    Гартвич,  А.В." Упрощенка" с нуля. Новое 3-е издание [Текст]  : Включает самые последние законодательные изменения /  А.В. Гартвич. – Новое 3-е издание. – Санкт--Петербург : Питер, 2017. – 208 с. : илл. – (Бухгалтеру и аудитору) .

 

65.29   

К 60    Колесникова,  Анна Ивановна. Trendwatching. Как вести бизнес в русле новейших трендов [Текст]  / А.И. Колесникова. – Москва : Вершина, 2008. – 160 с. : илл.

Саясат

66.4(4)   

К 35    Кембаев,  Ж.М.Политико-правовая история идеи единой Европы [Текст]  : с древнейших времен до современности /  Ж.М. Кембаев. – Алматы ; Астана : Академпресс, 2012. – 496 с.

Денсаулық сақтау

51   

М 20    Малый,  В.П. Вич /СПИД / [Текст]  /  В.П Малый. – Москва : Эксмо, 2009. – 672 с.

Шаштараз ісі

38.937   

М 75    Молодежные прически [Текст]  / гл. ред.: Т.И.Хлебнова. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2008. – 91 с. : илл.

38.937   

М 90    Мужские прически [Текст]  / гл. ред.. Т.И. Хлебнова. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2008. – 91 с. : илл.

Өнеркәсіп экономикасы

65.290   

С 16    Саймон,  Германн. Доля рынка и смерть бизнеса. Как управлять прибылью современной компании [Текст]  / Г. Саймон. – Москва : Вершина, 2008. – 262 с.

65.29   

Э 14    Эванс,  Девид. Код катализатора. Стратегии прорыва в современном бизнесе [Текст]  / Д. Эванс, Р. Шмаленси. – Москва : Вершина, 2008. – 224 с.

 

Қолөнер

746   

Г 52    Глашан,  Дельфина. Радужки. Плетеные зверюшки. Рыбки, змейки и черепашка [Текст]  / Д. Глашан. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 16 с. – (Вы и ваш ребенок) .

 

Спорт 

75.719.9   

Г 60    Голдман,  Грег. Сноубординг = Snowboarding [Текст]  : полное руководство по снаряжению и техническим приемам / Голдман Грег ; пер. с англ. О.С. Епимахова. – Москва : ФАИР, 2006. – 96 с. : илл.

Тіл білімі

811.161.1   

М 30    Мартьянова И., Сергеева Е.Выпускное сочинение: пишем на отлично. С примерами и образцами [Текст]  /  И. Сергеева Е. Мартьянова. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 160 с. : илл.

Халық ауыз әдебиеті

82.3(2)   

Д 15    Пословицы русского народа: Сборник В.Даля В 2-х т [Текст] . 2. – Москва : Художественная  литература, 1989. – 447 с.

82.3(2)   

Д 15    Пословицы русского народа [Текст]  : Сборник В.Даля в двух томах. Т.1 / Ред.Т.Беднякова. – Москва : Художественная  литература, 1989. – 431 с. : илл.

Көркем әдебиет

84(4Вл)   

Б 18    Байрон,  Дж. Г.Паломничество Чайльд-Гарольда [Текст]  /  Дж. Г. Байрон. – Москва: Эксмо, 2013. – 224 с. – (Классика в школе) .

84(2Рос=Рус)7   

В 14    Вайнер,  А.А.Эра милосердия [Текст]  : роман /  А.А. Вайнер,  Г.А. Вайнер. – Москва : Сириус, 1993. – 477 с. – (Шедевры отечественного кино) .

84(4Пол)   

В 15    Валишевский,  Казимир. Марысенька, королева Польши [Текст]  : Мария де Лагранж д'Аркиен, жена Собеского(1641-1716) / К. Валишевский ; пер. с фр. Ю. Баклаковой. – Москва : ТЕРРА-"TERRA", 2009. – 256 с. – (Избранницы судьбы) .

821.162.1-31   

В 55    Вишневский, Януш Леон. Прости... [Текст]  : Роман / Я.Л. Вишневский. – Москва : АСТ, 2016. – 288 с.

821.161.1   

Г 65    Гончарова,  Марианна. Персеиды [Текст] : ночная повесть / М. Гончарова. – Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. – 224 с.

821.512.122-1(574.54)   

Е 45    Елемесқызы,  Кенже. Көзіндей едім көненің [Мәтін]  / К. Елемесқызы. – Қызылорда: Тұмар, 2018. – 240 б

821.512.122   

Е 79    Есжанов,  Т.Қызылқұмның қызы [Мәтін]  : хикаят,әңгімелер,эсселер мен мақалалар /  Т. Есжанов. – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2014. – 140 б. : портрет

84 (257К-4 Кз)   

Ж 80    Жұбаниязұлы,  Орынбасар. Сағындырған ауылым [Мәтін]  / О. Жұбаниязұлы. – Алматы, 2001. – 264 б.

821.512.122-94(574.54)   

Ж 90    Жүсіп,  Сағат. № 123 Тральщиктегі Бүлік [Мәтін]  : Әнгімелер, сұқбаттар, зерттеулер / С. Жүсіп. – Алматы : ИП "Такеева А.Б.", 2016. – 232 б.

84(257Қ-4Кз)  

 Ж 90    Жүсіпұлы,  Ерболат. Тағдыр шіркін... [Мәтін]  / Е. Жүсіпұлы. – Астана : ҚР Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің Әкімшілік ғимараттары дирекциясы, 2007. – 249 б. : 18 бет сур.

84(2Рос=Рус)6   

К 12    Кабаков,  Александр. Поздний гость [Текст]  : Романы / А. Кабаков. – Москва : Вагриус, 2007. – 576 с.

84(4Гер)   

К 78    Крауссер,   Гельмут. Эрос = Eros [Текст]  / Крауссер  Гельмут ; пер. с нем.

 Н. Галактионовой. – Москва : Гелеос. – 416 с.

84(2Рос=Рус)7   

К 80    Крестовский,  Всеволод. Петербургские трущобы [Текст]  : роман. В двух томах. т.1 : Старые годы и старые грехи / В. Крестовский. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 752 с.

84(2Рос=Рус)7   

К 80    Крестовский,  Всеволод. Петербургские трущобы [Текст]  : роман. В двух томах. т.2 : Заключенники / В. Крестовский. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 752 с.

84(2Рос=Рус)6   

К 89    Кузнецов,  Иван. Анабиоз [Текст]  : Ковчег / И. Кузнецов. – Москва : ОЛМА-Медиа Групп, 2012. – 272 с. – (Анабиоз) .

84(7США)   

М 14    Майер,  Стефани. Рассвет = Breaking Dawn [Текст]  / С. Майер ; пер. с англ.

М. Десятовой, Е. Романовой. – Москва : АСТ-Астрель, 2010. – 635 с.

84(2Рос=Рус)7   

М 26    Маринина,  Александра. Когда боги смеются [Текст]  : роман / А. Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 448 с. – (Черная кошка) .

84(2Рос=Рус)6   

Н 73    Новикова,  Ольга. Гедонисты и сердечная [Текст]  : Роман / О. Новикова. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 206 с. – (Красная линия) .

84(2Рос=Рус)6   

П 14    Палий,  Сергей. Анабиоз [Текст]  / С. Палий, А. Гравицкий. – Москва : ОЛМА-Медиа Групп, 2011. – 272 с. – (Анабиоз) .

84 (5 Қаз)   

Р 19    Рамазанова,  Бижамал. Елім деп соққан жүректері [Мәтін]  : Ойтолғау /

Б. Рамазанова. – Алматы, 2006. – 240 б. : 47 бет сур.

84(257Қ-4Кз)   

С 89    Сұлтанова,  Сұлу-Шаш Жахияқызы. Жүрек жылуы [Мәтін]  / С.Ж. Сұлтанова. – Қызылорда : Тұмар, 2013. – 120 б.

821.512.122-1(574.54)   

С 89    Сұлтанова,  С. Өлеңдерім-өмірім [Мәтін]  /  С. Сұлтанова. – Қызылорда : Тұмар, 2015. – 288 б

84(2Рос=Рус)6   

Т 30    Тё,  Илья. Анабиоз [Текст]  : Корейский коридор / И.Тё. – Москва : ОЛМА-Медиа Групп, 2012. – 256 с. – (Анабиоз) .

84(257Қ-4Қз)   

Т 65    Төкіш,  Ақтан. Мәңгүртстан [Мәтін]  / А. Төкіш. – Қызылорда, 2013. – 284 б.

                                                                

84(2Рос=Рус)1   

Т 87    Тургенев,  И.С. Сочинения в двух томах [Текст]  : повести и романы 1856-1862. т.1 /  И.С. Тургенев. – Москва : Художественная  литература, 1980. – 446 с.

84(2Рос=Рус)1   

Т 87    Тургенев,  И.С. Сочинения в двух томах [Текст]  : Повести и романы 1860-1876. т.2 /  И.С. Тургенев. – Москва : Художественная  литература, 1980. – 448 с.

84(4Вл)   

Ш 41    Шекспир,  Уильям. Как вам это понравится = As you like it [Текст]  / У. Шекспир ; ред.: М. Панфилова; пер.: П. Вейнберг; илл. Х. Томсон. – Москва : Белый город, 2009. – 240 с. : 24 с. илл. – (Книжная классика) .

Тарих

63.3(2)46   

Б 87    Брикнер,  Александр. История Павла I [Текст]  / А. Брикнер ; пер.: М. Чепинская. – Москва : Астрель, 2004. – 286 с. : илл.

94(574.54)   

Ж 90    Жүсіп,  Сағат. Қанішер Гержодтың ізімен [Мәтін]  : " Қанішер Гержодтың қолжазбасы" кітабының жалғасы / С. Жүсіп. – Алматы, 2015. – 360 б.

94 (574.54)  

 Ж 90    Жүсіп,  Сағат. Қанішер Гержодтың қолжазбасы [Мәтін]  / С. Жүсіп. – Қызылорда : АБДИ. – 219 б

94(574)   

Р 19    Рамазанова,  Б.Р."Исторические встречи" [Текст]  /  Б.Р. Рамазанова. – Алматы : Дайк - Пресс, 2017. – 396 с. : илл.

94(574)   

Р 19    Рамазанова,  Б.Р.Тарихи кездесулер [Мәтін]  /  Б.Р. Рамазанова. – Алматы : Дайк - Пресс, 2018. – 398 б.

929.5(574.54)   

Т 86    Тұрсынбайұлы,  Тауасар. Бәрі, бәрі есімде ... [Мәтін]  / Т. Тұрсынбайұлы. – Алматы, 2018. – 340 б. : 18 бет сур.

94(574.54)   

Ш 29    Шаухаманов,  Сейілбек. Қазақ ел болам десе... [Мәтін]  : деректі,суретті мақалалар жинағы / С. Шаухаманов. – Қызылорда : Полиграфия Баспа Үйі, 2019. – 304 б. : 17 бет сур.

05 қазан 2020 ж. 11:50
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: