Наурыз

2021 жылдың наурыз айында сыйға келген кітаптар тізімі

Экономика. Экономикалық ғылымдар

339.1:621.31(574.54)   

К 96    Кушербаев,  Ж.Е. Развитие розничного рынка электроэнергии в Республике Казахстан [Текст]  /  Ж.Е. Кушербаев. – 3-е изд. – Москва : Макс Пресс, 2020. – 180 с. : табл. – ("Доктор делового администрирования") .

 

Әскери іс

355/359(574.54)   

Б 76    Борыш [Мәтін]  / ред: С.Т.Тайман. – Алматы : полиграфкомбинат, 2020. – 476 б.

 

Техника

621.31(035.3)(574.54)   

К 96    Кушербаев,  Ж.Е. Инновационное развитие электроэнергетического рынка Республики Казахстан [Текст] : монография /  Ж.Е. Кушербаев. – Научное издание. – Москва : Макс Пресс, 2018. – 184 с.

621.31(574.54)

К 960     Кушербаев, Жомарт Елеуович. Светлое будущее [Текст] / Ж.Е. Кушербаев;

Гл.ред.:Е.М.Бугачева. – Москва : Макс Пресс, 2020. – 172 с.

Химиялық технология 

669.21(035.3)   

Т 89    Турысбекова,  Г.С. Золото: инновации в химии и металлургии [Текст]  : Монография /  Г.С. Турысбекова,  М.А. Меретуков,  Е.К. Бектай. – Алматы : Каз НИТУ им. К.И. Сатпаева, 2015. – 632 с.

669.21(035.3)   

Т 89    Турысбекова,  Г.С.Золото: Новые сырьевые источники.вторичная металлургия и аффинаж [Текст]  : монография /  Г.С. Турысбекова. – Алматы : КазНИТУ им К.И. Сатпаева, 2016. – 359 с.

       

Өнер

 

85.364.1   

С 32    Сейілов,  Сәлімжан. Есіңде ме, "Қаракөз" ансамблі?.. [Мәтін]  / С. Сейілов,

Ә. Жәмпейісов. – Қарағанды : Гласир, 2012. – 244 б. : суретті

Спорт

796.342(075)   

Т 34    Теннис ойыны [Мәтін] : оқу құралы / ред.: И.Н.Пресняков. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 198 б.

 

Көркем әдебиет

821.512.122.0(574.54)   

А 26    Адырбек [Мәтін]  / құраст.: Ж.О.Ысқақ; ред.: Ә.Шер. – Алматы: Полиграфкомбинат, 2020. – 728 б. : 56 бет сур.

821.512.122-94

Б 21 Бакенова, Жанат. Періште жүрек [Мәтін] / Ж. Бакенова. – Нұр-Сұлтан : Free Flight,

2020. – 172 б.

 

821.512.122-94(574.54)   

Д 20    Дәрменбаев,  Амангелді. Аманат [Мәтін]  / А.Дәрменбаев ; ред.: С. Жүсіп. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2020. – 208 б.

821.512.122(092)(574.54)   

Е 64    Ерәлі,  Роза Көшекбайқызы. Перзент парызы [Мәтін]  / Р.К. Ерәлі. – Қызылорда: Ақмешіт Баспа үйі, 2016. – 248 б.

821.512.122-94(574.54)   

Н 28    Наурызбаев,  Камаладин. Жүректен шыққан жауһар сөз [Мәтін]  / К. Наурызбаев; ред.: Ж. Аманов. – Қызылорда : Сыр медиа, 2020. – 328 б. : 40 бет сур.

821.512.122-94(574.54)   

Т 12    Табынбаев,  Қаһарман. Кемеңгер [Мәтін]  : ғұмырбаяндық кітап / Қ. Табынбаев ; құраст. Ж.Қ. Табынбаева, Б. Саймағанбетов. – Алматы, 2021. – 342 б.

Тарих

902/904[631/634](035.3)   

А 86    Артюхова,  О. А. Каменный век Сарыарки [Текст]  /  О.А.Артюхова,  Т.Б.Мамиров. – Алматы : Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2014. – 356 с.

929.5(574.5)   

Д 20    Дәрменбаев,  А. Жадыңда сақта жас ұрпақ [Мәтін]  /  А. Дәрменбаев ; ред. Д.Елубаев. – Қызылорда : Жиенай, 2015. – 213 б.

902/904(574)   

К 37    Китов,  Егор. Ерте темір дәуіріндегі Батыс Қазақстанның көшпелі тұрғындары = Кочевое население Западного Казахстана в раннем железном веке [Мәтін]  / Е. Китов, А.Мамедов ; ауд.: Р. Жуматаев, З. Жаханова. – Астана : ФИА им. А.Х.Маргулана, 2014. – 352 б. : суретті, таблица

902/904(574.54)   

С 19    Самашев,  Зайнолла. Сауысқандық петроглифтері = Петроглифы Сауыскандыка = Sauyskandyk petroglyphs [Мәтін]  / З. Самашев, С. Мургабаев, М. Елеуов ; ауд.: Р.Жуматаев, З. Жаханова. – Астана : Ә.Х.Марғұлан атын. Археология институты, 2014. – 374 б.

02 наурыз 2021 ж. 16:29
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: