Қыркүйек

2021 жылдың қыркүйек айында келіп түскен кітаптар

Библиография

016:821.512.122   

Ж 13    Жабаев, Жамбыл. Шығармалар жинағы : он томдық. 10-том : Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш / Ж. Жабаев ; Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы ; құраст.: Г.Т. Алакүшікова, Л.К. Қалмағамбетова, Ж.С. Өсербаева ; ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 404 б.

Көркем әдебиет

821.512.122   

А 38    Ақыш,  Нұрдәулет. Тау ішіндегі тауқымет / Н. Ақыш. – Алматы : Алаш, 2021. – 384 б.

821.512.122-93   

Б 44    Бельгер,    Герольд. Волк, Чапа и  другие  / Г. Бельгер. – Алматы : Балалар әдебиетi, 2021. – 160 с. : илл.

821.512.122-94   

Ғ 69    Ғибратқа айналған ғұмыр. – Алматы : Brand Book, 2020. – 172 б.

821.512.122-1   

Ж 13    Жабаев,  Жамбыл. Шығармалар жинағы:10 томдық. 1-том : Өлең-жырлар (қазақ тілінде) / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 440 б. : портрет

821.512.122-1   

Ж 13    Жабаев  Жамбыл. Шығармалар жинағы: он томдық. 2-том : Толғау-толғамдар, дастандар, айтыстар (қазақ тілінде) / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 492 б.

821.512.122-1   

Ж 13    Жабаев,  Жамбыл. Собрание сочинений: В 10-ти томах. Т.3 : Избранные произведения (на русском языке) / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021

821.512.122-94   

Ж 13    Жабаев,  Жамбыл. Шығармалар жинағы: он томдық (қазақ тілінде). 4-том : Естеліктер / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 400 б.

821.512.122.0   

Ж 13    Жабаев  Жамбыл. Шығармалар жинағы: он томдық. Бірінші кітап. 5-том : Кеңестік кезеңдегі зерттеулер (қазақ тілінде) / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 440 б.

821.512.122.0   

Ж 13    Жабаев,  Жамбыл. Шығармалар жинағы: он томдық. Екінші кітап. 6-том : Кеңестік кезеңдегі  зерттеулер / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 424  б.

821.512.122.0   

Ж 13    Жабаев,  Жамбыл. Шығармалар жинағы: он томдық. Бірінші  кітап. 7-том : Тәуелсіздік кезеңіндегі зерттеулер / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 436  б.

821.512.122.0   

Ж 13    Жабаев,  Жамбыл. Шығармалар жинағы: он томдық. Екінші кітап. 8-том : Тәуелсіздік кезеңіндегі  зерттеулер / Ж. Жабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 424  б.

821.512.122.09   

Ж 13    Жабаев  Жамбыл. Собрание сочинений.В 10-ти томах. Т.9 : Исследования (на русском языке) / Ж. Жабаев. – Алматы: Қазығұрт, 2021. – 

821.512.122-1   

Ж 69    Жолдыгажы,  Долда. Жүрегімде кісінеп жыр құлындар [Мәтін]  / Д. Жолдыгажы. – Алматы: Дәуір, 2018. – 224 б.

821.521-93   

Ж 92    Жылқыбаева,   Шарафат. Көк  бөрінің  көзі. 1 том: Жапон аңыздары мен мифтерімен өрілген көркем публицистика / Ш. Жылқыбаева. – Алматы : Балалар әдебиетi, 2021. – 272 б. – (Балалар әдебиеті жылы).

821.512.122-93   

К 83    Кумисбайұлы,   Шакен. Бабамдай  болғым  келеді.... [Мәтін]  : шағын хикаят / Ш.Кумисбайұлы. – Алматы : Балалар әдебиетi, 2021. – 240 б. – (Балалар әдебиеті жылы) .

Тарих

94(574.41)   

С 22    Сарсеке,  Медеу. Семипалатинская трагедия [Текст]  : Документально-историческое повествование повествование / М.Сарсеке. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 756 с.

2021 жылдың қыркүйек айында сыйға келген кітаптар тізімі

Менеджмент

005.511   

Б 58    Бисекеев,  Серікбай. Бәрі де өз қолыңда [Мәтін]  / С. Бисекеев ; Жауап.ред. Ж.Сейсенбекова;ауд. Г.Жақсылықова. – Мәскеу : Можайский полиграфический комбинат, 2016. – 204 б.

Психология

88.52(257К-4Қз)  

Ә 55    Әлібаев,  Айтбай. Өмірің болсын өнеге  / А. Әлібаев. – Астана : Сарыарқа" БҮ, 2010. – 328 б. : фотосуретті

Дін

25(035.3)(57)   

Ж 26    Жанаков,  Берікбол. Қазақстандағы  ислам мәдениеті: Наурыз -Мұхаммед Таласұлының  мұрасы / Б. Жанаков. – Астана : Мастер ПО, 2017. – 134 б.

 

28(574)   

И 96  Ихсан рухани тәрбие негізі / Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасы ; жоба жетек. Н. Тағанұлы ; ред.: Б. Мансұров, Б. Абдуова. – Нұр-Сұлтан : Muftiyat, 2021. – 566 б.

86.38   

Т 13    Тағанұлы,  Наурызбай. Үміт сәулесі [Мәтін]  / Н.Тағанұлы. – Алматы, 2013. – 200 б.

 

Экономика

65.9(2)262.1   

Х 72    Холл,  Элвин. Ақша жайында әңгімелесейік [Мәтін] / Э. Холл. – Алматы : Алматыкітап, 2008. – 96 б.

 

Әскери іс

351.746.1(035.3)   

М 54    Методологические основы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан: системный подход: Монография. – Алматы : Академия КНБ Республики Казахстан, 2020. – 128 с. : табл.

Білім

74.0(5Қаз)   

Ш 40    Шежірелі шаңырақ [Мәтін]  : "Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық орта мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесіне 60 жыл / құраст. С.О. Юсупова, Ш.Ш. Түкенова. – Алматы : ЖШС  "Курсив", 2008. – 320 б.

 

Физика

22.3   

Х 18    Хаммонд,  Ричард. Чувствуешь ли ты силу? [Мәтін]  / Р. Хаммонд ; С.Масгутова. – Алматы : Алматыкітап, 2008. – 96 с. : илл.

 

Өнер

85.10   

А 28    Адамчик,  Мирослав. Энциклопедия рисования [Текст]  / М. Адамчик ; Отв. В.Н.Волкова. – Минск : Харвест, 2009. – 128 с. : илл.

85.14(5Қаз)   

Ж 18    Жайық,  Жазира. Батыс Қазақстан суретшілері = Художники Приуралья = Artist ofWestern Kazakhstan [Мәтін]  / Ж. Жайық. – Орал : Өнер, 2010. – 200 б. : сур.

 

85.319.4(257Қ-4Қз)   

Ж 88    Жүнісов,  Қуаныш. Домбыра - дастан : әндер, хиссалар, күйлер және термелер жинағы; Оқу құралы / Қ. Жүнісов. – Қызылорда : ЖК "Маханбетов", 2011. – 148 б.

 

85.31(5Қаз)  

К 92    Күзембай,  Сара. Қазақ музыкасының тарихынан дәрістер  / С. Күзембай,

Т. Егінбаева. – Астана : Дәуір, 2011. – 525 б.

 

85.313(5 Қаз)   

Қ 77    Құрманғазы [Мәтін]  : жинақ / құраст. Ғ. Әнес, М. Ізімұлы. – толықт., 2- бас. – Алматы : Арыс, 2010. – 368 б. – (Тұлға) .

 

85.31(257Қ-4Қз)   

Т 28    Тәлім : оқу құралы/жыраулар шығармаларының жинағы / құраст. Дина Нұрабаева; ред. А. Маханбетов. – Қызылорда : ЖК "Маханбетов", 2018. – 120 б.

78.082/086   

Т 52    Тоқжанов,  Төлепберген. Сыр - Ана: домбыра мен фортепианоға арналған шығармалар [Мәтін]  : оқу құралы / Т. Тоқжанов ; ред. Ә. Оспанов. – Алматы : Бастау, 2018. – 184 б. : нота

 

Әдебиеттану

83.3(5Қаз)   

Ж 81    Жұмағұлов,  Айтбай. Қазақ әдебиетін дәуірлеу тарихы [Мәтін]  / А. Жұмағұлов. – Қарағанды : Tengri Ltd, 2012. – 145 б.

 

Көркем әдебиет

821.512.162   

А 90    Аскеров,  Фархад. Совесть и страсть [Текст]  : Аллегорическая сказка,аллегорические поэмы,новеллы,рассказы / Ф. Аскеров ; Ред.Г.Пачхаташвили. – Баку : ММ - С предприятие, 2021. – 128 с.

821.512.122(574.54)   

Б 17    Байзақұлы,  Жұмабай. Әшімхан әлемі [Мәтін]  / Ж. Байзақұлы ; ред. А. Жұмабекқызы. – Қызылорда : Тұмар, 2021. – 264 б. : 32 бет сур.

84(257Қ-4Кз)   

Б 20    Баймағамбетов Қуаныш. Шығармалары [Мәтін]  : Шығармалары / ред. С.Толыбаев; М.Сейтмағамбетова. – Алматы : Дала, 2006. – 304 б.

84(5Қаз)   

К 97    Кіндігімді кескен жұрт [Мәтін]  : Елдік жыры / құраст. М. Жолдасбеков,

Ш. Қойлыбаев. – Астана : Күлтегін, 2012. – 216 б.

821.512.122.0(574.54)   

Қ 74    Құдайбергенов,  Қазбай. Талантымен танылған тұлға [Мәтін]  : ғылыми-танымдық зерттеу / Қ. Құдайбергенов, К. Құдайбергенова. – Қызылорда : Тұмар, 2021. – 200 б.

84(257К-4Қз)   

Қ 83    Қылышбайұлы,  Атабай. Ай дидарлы аналар  / А. Қылышбайұлы, И. Әбибуллаев ; Халықаралық "Дала" журналының кітапханасы.– Алматы: Дала, 2006. – 200 б.

821.512.122-4   

Н 86    Нұрғалымұлы,   Ұларбек. Дайағашшы : эссе, әңгіме, мақалалар /

Ұ. Нұрғалымұлы. – Астана : Фолиант, 2018. – 240 б.

821.512.122-1   

О-78    Оспан,  Әсел. Үмітімнің үркері: өлеңдер / Ә. Оспан. – Алматы : Үш қиян, 2021. – 148 б.

821.512.122.0   

С 15    Садырбаев,   Сұлтанғали. Ғалымның хаты: ғылыми зерттеулер, мақалалар, естеліктер, көсемсөздер, ой-толғамдар / С. Садырбаев ; Алматы облысы әкімдігі; құраст. Р. Терлікбаев. – Алматы : Дәуір-Кітап, 2015. – 340 б. : 16 бет сур.

821.512.122.0(574.54)   

С 90    Сүлейлердің сүйрігі : Нартай Бекежанов туралы естеліктер, зерттеулер және арнаулар / Құраст.: А. Ысымұлы, Ә. Оспанов. – Астана : Сарыарқа, 2015. – 268 б.

84(5Қаз)   

Т 53    Тоқмағамбетов,  Асқар. Көтерілген күмбез / А. Тоқмағамбетов. – Алматы : Дала, 2005. – 160 б.

Өлкетану

26.89(5Қаз)   

Ж 39    Жданко,  А.Б. Жетісу жауһарлары = Жемчужины Жетысу = Pearls of Zhetysu: фотоальбом /  А.Б. Жданко,  А.Г. Поздеев ; ауд. К. Үйсенбаева, А.Ж. Нурбекова. – Алматы: Эффект, 2013. – 224 б. : суретті + 1СD

 

02 қыркүйек 2021 ж. 18:40
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: