Қараша

2021 жылдың қараша айында келіп түскен кітаптар

Анықтамалық басылымдар

030   

Д 46    Динозавры [Текст]  / ред. А. Серов; пер. с англ. Е. Подрезовой. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 64 с. – (Детская энциклопедия) .

Журналистика

070(091)(574)   

А 14    Абдрахманов,  Сауытбек. Елдік ерлігі [Мәтін]  : Бес томдық. т.2 : Тәуелсіздік толғаныстары. Мақалалар, сұхбаттар, репортаждар / С. Абдрахманов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 616 б.

Саясат

323(574)   

Т 87    Түймебаев,  Жансейіт. Тәуелсіз Қазақстан: бейбітшіліктің, келісімнің және жасампаздықтың 30 жылы = Независимость Казахстана: 30 лет мира, согласия и созидания = Independence of Kazakhstan: 30 Years of Peace, Concord and Creation [Мәтін]  / Ж. Түймебаев ; ауд. С. Кулманов. – Алматы : Золотая Книга, 2021. – 320 б.

Өнер

78.071.2(092)   

А 14    Абдухалимов,  Қуаныш. Роза Бағланова [Мәтін]  : Кітап-альбом / Қ.Абдухалимов. – Алматы : Өнер 21-ғасыр, 2021. – 280 б. – (Халық перзенті) .

Спорт

796/799(574)  

 Д 87    Дүйсебай,  Дүрәлі. Қазақ спорты [Мәтін] : ой-шежіре / Д. Дүйсебай. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2021. – 368 б.

Тіл білімі

80/81(035.3)   

С 12    Сабыр,  Мұрат. Көне қыпшақ тілі мен қазақ тілінің фоно-морфо-семантикалық сабақтастығы / М. Сабыр ; ред.Б.Сағындықұлы. – Алматы: Liber, 2021. – 464 б.

80/81(091)   

С 12    Сабыр,  Мұрат. Қыпшақтану [Мәтін]  / М. Сабыр. – Алматы : Liber, 2021. – 256 б.

Көркем әдебиет

821.512.122-93   

А 32    Айтұлы,  Несіпбек. Саяхатшы шыбын = Муха-непоседа [Мәтін]  : өлеңдер мен ертегілер / Н. Айтұлы ; ауд. С. Рыбаков. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 160 б.

821.512.122-93   

А 40    Алдар көсе [Мәтін]  / Құраст. Г. Ақжолова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 144 б.

821.512.122-93   

А 45    Алпамыс батыр [Мәтін]  : эпостың баяны (көркем безендірілген) / Балаларға лайықтап әңгімелеген А. Сейдімбек. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 180 б.

821.512.122-93   

А 51    Алпамыс батыр [Мәтін]  : казахский героический эпос в прозаическом пересказе Акселеу Сейдимбекова / пер. с каз. С. Санбаева. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 180 с.

821.512.122-93   

А 88    Асқар,  Оразақын. Ауыл балалары мен қала балалары: Өлеңдер, ертегілер, поэмалар, жұмбақтар, жаңылтпаштар / О. Асқар. – Алматы: Таймас, 2021. – 240 б.

929(030)(574)   

Ә 21    Әбіш Кекілбаев. Өмірі мен ортасы [Текст] : Энциклопедия / жауап. ред. Ғ.Әнес. – Алматы : Қазақ кітабы, 2021. – 800 б.

821.512.122-4   

Ә 47    Әкімқұлов,  Еркінбай. Шәмші Қалдаяқов - ән патшасы [Мәтін]  : Роман-эссе / Е.Әкімқұлов ; ред. А. Даткина. – Алматы : Өнер, 2021. – 400 б.

821.512.122-31   

Б 18    Байхонов,  Серік. Алып пен қалып.Әбді-Жәмил әлемі [Мәтін]  : роман-элегия / С.Байхонов. – Алматы: Алматы-Болашақ, 2021. – 320 б.

821.512.122-93(574.54)   

Б 20    Байхонов, Серік. Сара апамның сабақтары. Өзіңді өзің танып ал: Балаларға арналған танымдық өлеңдер / С.Байхонов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 80 б.

821.512.122-93   

Б 45    Беркімбаева, Әлия. Дәуіт атайдың ертегілері [Мәтін]  : аңыз-әңгімелер / Ә.Беркімбаева. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 88 б.

821.111-93   

Д 36    Дефо, Даниэль. Робинзон Крузо [Мәтін]  : Роман / Д. Даниэль. – Алматы : Балауса, 2021. – 480 б. – (Әлем балалар әдебиеті) .

821.512.122-93   

Ж 29    Жаңылтпаштар [Мәтін] / Құраст. Г. Ақжолова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 64 б.

821.512.122-93   

Ж 81    Жұманова,  Заря. Күләйша, Рокфеллер және басқалар [Мәтін]  : Әңгімелер, хикаят, аудармалар, ертегілер,мысалдар / З. Жұманова. – Алматы : Таймас, 2021. – 240 б.

821.161.1-93   

К 21    Кастрючин, Валерий. Ержүрек құмырсқа [Мәтін]  / В. Кастрючин; орыс тілінен ауд. С. Бақтыгерей. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 72 б.

821.512.122(574.54)   

К 67    Көкенов,  Манап. Сүлейлердің соңғы тұяғы [Мәтін]  : Айтыстар мен қызықты әңгімелер, Манап жайлы естеліктер / М. Көкенов; құраст. А. Манап. – Алматы : Алатау, 2021. – 320 б.

821.512.122-93   

Қ 26    Қалиұлы,  Сұлтан. Құйғыт, қане, тұлпарым [Мәтін]  / С. Қалиұлы. – Алматы : Өнер 21-ғасыр, 2021. – 168 б.

821.512.122(081)   

М 67    Момышұлы,  Бауыржан. Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] . т.31 : Қойын дәптер құпиялары. Ноқтаға басы сыймаған / Б. Момышұлы ; құраст. М. Мырзахметұлы. – Алматы : Өнер, 2021. – 344 б. – (Үркер).

821.512.122   

М 67    Момыш-улы,  Бауыржан. Собрание произведений [Текст] . 32 : Из блокнота Бауыржана Момыш-улы. Бауыржан Момыш-улы в истории казахского народа / Б.Момыш-улы. – Алматы: Өнер, 2021. – 432 с. – (Үркер) .

821.512.122-311.6   

М 86    Мұханбетқалиұлы,  Қажығали. Шығармалар жинағы [Текст]  : Тарихи роман. т.1 : Тар кезең / Қ. Мұханбетқалиұлы. – Алматы: Қазақ кітабы, 2021. – 348 б.

821.512.122-2   

М 84    Мұқанова, Роза. Сарра [Мәтін]  : драматургиялық шығармалар / Р. Мұқанова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 352 б.

821.512.122(081)   

О 65    Оразалы,  Сұлтан. Шығармалары.Жеті томдық [Мәтін] . Т.1 : Хикаялар. Эсселер / С. Оразалы. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 400 б.

821.512.122(081)   

О 65    Оразалы,  Сұлтан. Шығармалары.Жеті томдық [Мәтін] . Т.2 : Монография. Аударма / С. Оразалы. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 400 б.

821.512.122-93(574.54)   

О-78    Оспан,  Сейфолла. Қоңырау [Текст]  : өлеңдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, ертегілер, аңыздар / С. Оспан. – Алматы : Таймас баспа Үйі, 2021. – 240 б.

821.512.122(081)   

С 22    Сарай,  Әнес. Шығармалары [Мәтін]  : Роман-трилогия Екінші кітап. 5 : Еділ-Жайық / Ә. Сарай. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 328 б.

821.512.122-93   

С 28    Сәрсеков,  Асқаржан. Алақай [Текст]  : Өлеңдер, ертегілер, мысал, хикаяттар, аңыз, мақалалар / А. Сәрсеков. – Алматы : Таймас баспа Үйі, 2021. – 240 б.

821.512.122-343.4   

С 32    Серебрянский,  Юрий. Казахстанские сказки.- Қазақстандық ертегілер [Текст]  / Ю.Серебрянский. – Алматы : Аруна, 2021. – 96 с.

821.512.122(081)   

С 89    Сулейменов,  Олжас. Собрание сочинений [Текст] . т.11 : Аз и Я / О. Сулейменов; отв. ред. и сост. С. Абдулло. – Алматы : Библиотека Олжаса, 2021. – 336 с.

821.512.122(081)   

С 89    Сулейменов,  Олжас. Собрание сочинений [Текст]  : Статьи о литературе. Т.12 / О.Сулейменов. – Алматы : Библиотека Олжаса, 2021. – 432 с.

821.512.122(081)   

С 89    Сулейменов,  Олжас. Собрание сочинений [Текст] . т.13 : Статьи и выступления / О. Сулейменов. – Алматы : Библиотека Олжаса, 2021. – 320 с. : портрет

821.512.122(081)   

С 89    Сулейменов,  Олжас. Собрание сочинений [Текст]  : часть 2. т.14 : Беседы и интервью / О. Сулейменов. – Алматы : Библиотека Олжас, 2021. – 368 с.

821.512.122(081)   

С 89    Сулейменов,  Олжас. Собрание сочинений [Текст]  : часть 3. т.15 : Беседы и интервью / О. Сулейменов. – Алматы : Библиотека Олжаса, 2021. – 320 с.

821.512.122(081)   

С 89    Сулейменов,  Олжас. Собрание сочинений [Текст]  : часть 4. т.16 : Беседы и интервью / О. Сулейменов. – Алматы : Библиотека Олжас, 2021. – 336 с.

821.512.122(084)   

С 93    Сыдықов,  Ерлан. Жамбыл Жабаев [Мәтін]  / Е. Сыдықов ; ред. құраст. Е.Цыганкова; ауд. С. Құлманов. – Алматы : Золотая Книга, 2021. – 320 б.

821.512.122-93   

Ф 17    Файзуллаұлы,  Әлібек. Өтірік айтпайтын күн [Текст]  : әңгімелер, ертегілер, хикаят, аңыз-дастандар,сахналық қойылымдар / Ә.Файзуллаұлы. – Алматы:  Таймас, 2021. – 272 б.

821.512.122(574.54)   

Ш 76    Шойбекова,  Гүлзат. Тұғрылханның Көк Туы [Мәтін] : Әңгімелер, хикаяттар / Г.Шойбекова. – Алматы : Таймас, 2021. – 240 б.

Тарих

94(574)   

Ж 43    Желтоқсан  көтерілісі [Мәтін]: Көп томдық айғақ-кітаптар. т.3 / құраст. Т.Айтбайұлы. – Алматы : Дәуір, 2021. – 480 б.

94(574)   

Ұ 70    Ұрпағына ұран болған аналар: танымдық-көпшілік басылым / құраст. Ш.Бейсенова, Ж. Аймұхамбет. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 208 б. – (Ұлы дала арулары) .

 

Сыйға келген кітаптар тізімі

Библиография

016(574.1)   

Б 27    Батыс Қазақстан облысы бойынша 2022 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі = Знаменательные и памятные даты по Западно-Казахстанской области на 2022 год [Мәтін]  : әдебиеттердің ұсыныстық көрсеткіші / құраст.: С.С. Иргалиева, Д.С.Шакелова; ред.: А.С.Қыдыршаев, Н.А. Сагинова. – Орал, 2021. – 156 б.

016:821.512.122   

Ж 80    Жұбан Молдағалиев [Мәтін]  : Биобиблиографиялық көрсеткіш / құраст. С.Иргалиева; ред.А.Қыдыршаев, Н.Сагинов;  Ж.Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы. – Орал, 2020. – 200 б.

016(574.1)   

М 18    Маман келбеті = Портрет специалиста [Мәтін]  : Биобиблиографиялық көрсеткіш / жауаты ред: Ш.К. Уразаева, құраст.;Л.Б.Сатыбалдиева, Е.Ж.Тулешова,. – 3-ші шығарылым / Ж.Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы. – Орал: Фирма Сервер+, 2016. – 112 б.

Кітапхана ісі

78.3(5Қаз)   

К 97    Кітапхана және уақыт = Библиотека и время [Мәтін]  : БҚО Ж. Молдағалиев атынд. ОҒӘК-ның құрылғанына 140 жыл толуына арналған жинақ / құраст. Р.М. Абуғалиева, И.М. Коленко, Ш.Қ. Уразаева  / Жұбан Молдағалиев атынд. обл. әмбебап ғылыми кітапханасы. – Орал, 2011. – 268 б.

Анықтамалық басылымдар

030:821.512.122  

Ж 80    Жұбан Молдағалиев [Мәтін] : энциклопедия / жоба жетекш. А.С. Қыдыршаев; құраст. Ә. Мұханбетқалиев, Т. Әліпқали, Ү. Елеубайқызы. – Орал : Полиграфсервис, 2020. – 608 б.

ФилософияПсихология

88.4   

М 97    Мэрфи,  Джозеф. Большая книга силы подсознания.Сделай себя успешным навсегда! [Текст]  / Д. Мэрфи. – Москва : АСТ, 2016. – 413 с. – (Думай и богатей) .

Саясат

323(574)   

Б 79    Булат Султанов: Дипломат.Ученый.Директор [Мәтін]  : Сборник статей, очерков, интервью. – Нур-Султан : КИСИ при Президенте РК, 2021. – 340 с.

323(574)   

Б 73    Болат Сұлтанов: Дипломат.Ғалым.Директор [Мәтін]  : Мақалалар, очерктер, сұхбаттар жинағы. – Нұр-Сұлтан : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2021. – 336 б.

327(574)   

Қ 18    Қазақстан және Ресей:стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы = Россия и Казахстан:30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества [Мәтін]  : Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Мәскеу,20 сәуір 2021 ж.; ауд.Д.Фазылжан. – Нұр-Сұлтан : ҚР Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2021. – 224 б.

327(574)   

Р 76    Россия и Казахстан:30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества = Қазақстан және Ресей:стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы [Текст]  : Материалы международной научно-практической конференции / КИСИ при Президенте РК. – Нұр-Сұлтан : ҚР Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2021. – 224 с.

323(574)   

U 38    ULTTYQ KENES [Текст]  : Хроника. Особенности. Результаты / КИСИ при Президенте РК; под ред. Шаукеновой З.К. – Нур-Султан : Казахстанский ин-т стратег. исслед. при Президенте РК, 2020. – 212 с.

Гидрология

26.220.1(257К-4Қз)   

Н 32    Нәлібаев,  Мәделхан. Су туралы толғаныс [Мәтін]  / М. Нәлібаев ; ред. А. Ержан. – Алматы : ХХІ ғасыр, 2001. – 176 б.

Фольклор

398(082.2)(574.54)   

С 95    Сыр өңірі фольклорының анталогиясы [Мәтін]  : Үш томдық. т.1 : Жанқожа батыр / жалпы ред. басқар. Б. Кәрібозұлы; 1-томды құраст. С.Қ. Қосан. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 320 б. – (Рухани жаңғыру) .

Ғарыш

39.613(257К-4қ)   

Н 30    Наровлянский,  Н.С. Так начинался Байконур [Текст]  : Документальная повесть /  Н.С Наровлянский ; ред.А.Н.Зеленцов. – Москва : Прометей, 1991. – 73 с.

Денсаулық сақтау

54.5 (5Қаз)   

А 37    Ақатаев,  Н.А. Жалпы хирургия [Мәтін]  : дәрістер /  Н.А Ақатаев. – Ақтөбе, 2005. – 299 б.

54.102.3   

К 14    Казахстанские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений [Текст]. – Алматы, 2012. – 80 с.

54.1   

О 51    Окороков,  А.Н.Лечение болезней внутренних органов [Текст] . 2 /  А.Н. Окороков. – Москва : Мед. лит., 2009. – 608 с.

54.5(5Қаз)  

 І-27    Ізімбергенов,  Намаз. Іш қуысының жедел хирургиясы [Мәтін]  / Н. Ізімбергенов, М. Ізімбергенов. – Ақтөбе : NOBEL, 2006. – 310 б.

Көркем әдебиет

84(5Қаз)    

А 26    Адырбекұлы,  Көлбай. Жүрек жұтқан [Мәтін]  : деректі повесть / К. Адырбекұлы. – Алматы : Универсал фото"ЖШС, 2009. – 148 б.

821.512.122(574.54)   

Ә 20    Әбілов,  Алдажар. Жүзік [Мәтін]  : Әңгімелер жинағы / А. Әбілов ; ред. Ғ.Б. Жиенай. – Қызылорда : Жиенай, 2017. – 154 б.

821.512.122-1(574.54)   

Д 20    Дәрібаев,  Айдос. Мәңгілік мәртебеңе тағзым [Мәтін]  / А. Дәрібаев ; ред. А.Сәдібекұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2018. – 264 б.

821.512.122-1(574.54)   

Ж 78    Жунисова,  Ұлбала Меңліқарақызы. Жүрек сезімі [Мәтін]  / Ұ.М. Жунисова. – Қызылорда : Қызылорда - Қанағаты, 2021. – 172 б.

821.512.122.0   

Ж 80    Жұбанның жыры - ғасырлар үні [Мәтін]  : Қазақстанның Халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, қоғам қайраткері, ақын Ж. Молдағалиевтың 100 жылдық мерейтойына орай өткізілген халықаралық ғылыми онлайн конференция материалдары / құраст. М.Т. Татенова, С.Қ. Каденова; ред. Ш.Қ. Уразаева. – Орал қаласы, 2020. – 75 б.

84 (5Қаз)   

К 30    Кенжебай,  Мырзан. Жазым өтіп барады [Мәтін]  : Өлеңдер / М. Кенжебай. – Алматы : Жазушы, 2000. – 112 б.

821.512.122-94(574.54)   

С 37    Серәлі,  Өтебай. Қараүлек [Мәтін]  / Ө. Серәлі. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2017. – 172 б.

Тарих

63.3(2Р)   

А 45    Алматы.1986. Желтоқсан [Мәтін]  / ред. Т. Айтбайұлы. – Алматы : Аударма, 1992. – 192 б.

929.5(574.54)   

Е 45    Елеусінов,  Бауыржан. Бабалар бастаған ұлы көш [Мәтін]  : Әулет шежіресі / Б.Елеусінов, З. Сыздықбаева. – Қызылорда : Жиенай, 2021. – 160 б.

929(574.54)   

Н 86    Нұржанов,  Балтабай. Өрісті елдің өрелі ұрпақтары [Мәтін]  / Б. Нұржанов. – Қызылорда: Жиенай, 2021. – 540 б.

63.3 (257К-4Кз)   

Т 29    Тәуелсіздікті ту еткен тұлғалар [Мәтін]  : Батырлар, Билер, Ақын-Жыраулар. – Арал : NOBEL, 2008. – 190 б.

94(574.54)   

Ш 92    Шуақбаев,  Науқанбай. Ұлы отан соғысының шежіресі [Мәтін]  : Естеліктер / Н.Шуақбаев. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2020. – 216 б.

11 мамыр 2022 ж. 11:22
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: