Наурыз

2022 жылдың наурыз айында сыйға келген кітаптар тізімі

Модернизация.Автоматтандыру.Инновация 

005.591.6        Монтгомери,  Чарльз. Бақытты қала [Мәтін] : Қалалық жоспарлау арқылы өмірімізді өзгерту / Ч. Монтгомери. – Қарағанды, 2020. – 300 б.

 

Баспасөз

070(574)   

М 36    Мәсімханұлы,  Дүкен. Азаттығым мен қазақтығым [Мәтін]  : елдік пайымдар, сыр-сұхбаттар, толғамдар / Д. Мәсімханұлы. – Астана : Фолиант, 2014. – 400 б.

Саясат

323(574.32)   

А 50    Алланиязов,  Т.К. Политическая история большого Джезказгана [Текст]  / 

Т.К Алланиязов ; Под ред.З.Г.Сактагановой. – Алматы : OST- ХХІ век, 2019. – 424 с.

323/327(476)   

Л 28    Лаумулин,  Мурат. Беларусь: между востоком и западом [Текст]  / М. Лаумулин. – Нур-Султан : КИСИ при Президента РК, 2021. – 500 с.

327(574)   

Р 76    Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества = Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы [Текст]  : Материалы Международной научно-практической конференции / Под общ.ред.З.К.Шаукеновой,А.К.Аликберова. – Нур-Султан : Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2021. – 224 с.

323(574)(035.5)   

Ч 33    Чеботарев,  Андрей. Егемен Қазақстандағы саяси ойтаным: бастауы, дамуы, бүгіні: Монография / А. Чеботарев ; Ауд.А.Ауесхан. – Нұр-Сұлтан : Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, 2021. – 476 б.

323/324(574)(035.3)   

Ч 34    Чеботарёв,  Андрей. Политическая мысль суверенного Казахстана: истоки, эволюция, современность: монография / А. Чеботарёв. – Нур-Султан : КИСИ при Президенте РК, 2021. – 484 с.

Экономика. Экономикалық ғылымдар

331(574)   

А 49    Альшанская,  Анна. Қазақстанның еңбек нарығындағы жастарды жұмыспен қамту мәселелері [Мәтін]  / А. Альшанская. – Нұр-Сұлтан : Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, 2021. – 100 б.

Құқық. Заң ғылымдары

342.51(574)   

П 71    Президент - Символ и гарант незыблемости конституции Республики Казахстан [Текст]  : Материалы международного круглого стола / Под общ.ред.З.К.Шаукеновой. – Нур-Султан : Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2021. – 100 с.

Әскери іс

355/359(574)   

А 50    Алланиязов,  Т.К.  Военное дело кочевников Казахстана: опыт и проблемы изучения [Текст]  / Т.К.Алланиязов, Н.З.Ошанов; Под ред. Ю.С.Худякова– Алматы : OST- ХХІ век, 2017. – 200 с.

 

Ауыл шаруашылығы

631.6(574)   

Қ 18    Қазақстанның оңтүстігіндегі суармалы жерлердегі гидрогеологиялық-мелиоративтік зерттеулер = Гидрогеолого - мелиоративные исследования на орошаемых землях юга Казахстана [Мәтін]  / ред. С.М.Кан. – Алматы, 2021. – 444 б.

Өнер

780.8-025.175   

Т 52    Тоқжанов,  Төлепберген. Күйші Жаманғара [Мәтін]  : Оқу құралы / Т. Тоқжанов. – Алматы : Жания-Полиграф, 2021. – 96 б.

Әдебиеттану

83.3(5Кит)   

М 34    Мәсімханұлы,  Дүкен. Лу Шүнтану дәрістері [Мәтін]  : Оқу құралы / Д.Мәсімханұлы ; қытай тіл. ауд. Д. Мәсімханұлы. – Астана, 2011. – 198 б.

Көркем әдебиет

821.512.122-94(574.54)   

А 31    Айғараев,  Тұрсынғали. Аңыз емес ақиқат [Мәтін]  / Т. Айғараев ; ред. М.Әшірбекұлы. –  Алматы: ҚР Ұлттық кітапханасы, 2022. – 179 б.

821.512.122-1(574.54)   

Ә 20    Әбілда,  Ғазиза. Сезім - серуен [Мәтін]  : Поэзия / Ғ. Әбілда ; ред. Д. Елубаев. – Алматы : Арыс, 2021. – 160 б.

821.512.122(574.54)  

Ә 58    Әміреұлы,  Махмұтбай. Асыл ана [Мәтін]  / М. Әміреұлы; ред. И. Қарымсақұлы. – Алматы : Arna-b, 2021. – 184 б.

821.512.122-1(574.54)   

Ә 58    Әміреұлы,  Махмұтбай. Махаббат жырлары [Мәтін]  / М. Әміреұлы ; ред.

И. Қарымсақұлы. – Алматы : Arna-b, 2020. – 136 б.

821.512.122 (574.54)   

Ә 58    Әміреұлы,  Махмұтбай. Сегізінші белес [Мәтін]  / М. Әміреұлы. – Алматы : Arna-b, 2021. – 408 б.

821.512.122.0   

Ж 88    Жүнісбеков,  Б. Абайдың ақын ұлдары [Мәтін]  /  Б. Жүнісбеков ; құраст. Б.Ж.Жүнісбеков. – Алматы : ҚР Ұлттық кітапханасы, 2020. – 1004 б.

821.581-31   

Қ 92    Қытай әдебиетінен таңдамалы үлгілер [Мәтін]  : Бес томдық. т.1 : Лу Шүн таңдамалы шығармалары / қытай тіл. ауд. Д. Мәсімханұлы. – Астана : Фолиант, 2017. – 576 б.

821.581-31   

Қ 92     Қытай әдебиетінен таңдамалы үлгілер [Мәтін]  : Бес томдық. т.2 : Мао Дун. Түн /  қытай тіл. ауд. Д. Мәсімханұлы. – Астана : Фолиант, 2017. – 624 б.

821.512.122-1   

М 36    Мәсімханұлы,  Дүкен. Өз аспаным өзімде [Мәтін]  : Өлеңдер, толғаулар, поэмалар / Д. Мәсімханұлы ; ред. Б. Мұхиден. – Астана : Фолиант, 2014. – 440 б.

821.512.122-1(082.21)(574.54)   

С 95    Сыр сандық [Мәтін] . – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2021. – 206 б.

821.512.122-94(574.54)  

 Т 12    Табынбаев,  Қаһарман. Кемеңгер [Мәтін]  : Ғұмырбаяндық кітап / Қ. Табынбаев ; ред. Р.Динар. – Алматы : Қаламгер ТЕН, 2021. – 342 б.

821.512.161-1   

Э 57    Эмре,  Юнус. Таңдамалы өлеңдер [Мәтін]  / Эмре Юнус ; ред. Г. Ақжолова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 160 б.

Тарих

63.3(5Каз)   

А 50    Алланиязов,  Т.К. Контрреволюция в Казахстане: Чимбайский вариант [Текст]  /  Т.К. Алланиязов. – Алматы : ХХІ век, 1999. – 219 с.

94(574)   

А 50    Алланиязов,  Турганбек. История лагерей ГУЛАГа и ГУПВИ в Казахстане: опыт и проблемы изучения [Текст]  / Т. Алланиязов ; Под ред. З.Г.Сактагановой. – Издательские решения, 2021. – 306 с.

94(4/5)   

Ә 47    Әкімбеков,  Сұлтан. Дала тарихы [Мәтін]  : Еуразия тарихындағы Шыңғысхан мемлекетінің феномені / С. Әкімбеков. – Алматы : Институт Азиатских исследований, 2021. – 668 б.

908 (574.54)   

Б 17    Байзақұлы,  Жұмабай. Жердің аты - тарихтың хаты [Мәтін]  / Ж. Байзақұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2021. – 172 б.

94.8(5Қаз)   

Д 77    Дуалы ауыздан шыққан ой-тамызықтар [Мәтін]  : даналық сөздер мен афоризмдер жинағы / құраст. және ауд. Б. Сырымбетұлы; ред. Қ. Отарбаева. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2012. – 90 б.

929:94(574)   

Е 77    Ерімбетова,  Құндызай. Сталинградтан Днепрге дейін [Мәтін]  : Амантай Дәулетбековтің ерлігі (із-түзсіз кеткен қазақстандықтар) / Қ. Ерімбетова. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 462 б.

63.3(5Қаз)   

О 65    Оразбаева,  Алтайы. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты [Мәтін]  /

А. Оразбаева ; ред. Р.Шаймерденов. – Алматы : Дайк-Пресс, 2004. – 206 б.

94 (574)   

Т 21    Тарихым - бүгінім, ертеңім! [Текст]  / Фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust". – Khan comics. – 134 с.

94 (574)   

Т 21    Тарихым - бүгінім, ертеңім! [Мәтін]  / "Samruk-Kazyna Trust" әлеуметтік жобаларды дамыту қоры. –  Khan comics. – 134 б.

11 мамыр 2022 ж. 12:04
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: