Мұстафа Шоқай

1. Кітаптар

 

1.Мұстафа Шоқай //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия /Бас ред. Б.Аяған. -Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2004.- Т.6.-620-622 б.

2.Мұстафа Шоқай (1890-1941) //Қазақтар: Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық /Жауапты ред. Е.Әбен және басқалар.- Алматы: 1998.-Т.2. Тарихи тұлғалар.-175-177 б.

3.Мұстафа Шоқай (25.12.1889-27.12.1941) //Қазақстан тарихы: Энциклопедиялық анықтамалық.- Алматы: Аруна,2006.-585-588 б.

4.Мұстафа Шоқай //Жүз тұңғыш: Жинақ.1-кітап/Құраст.Бексұлтан Нұржекеұлы. – Алматы: Жалын, 2005.- 309-317 б.

5.Мұстафа Шоқай //Тарихи тұлғалар: Танымдық-көпшілік басылым / Құраст. Б.Тоғысбаев,А.Сужиков.-Алматы: «Алматыкітап»ЖШС., 2005.-56-57 б.

6.Мұстафа Шоқай //Сыр елі. Қызылорда облысы: Энциклопедия / Бас ред.Б.Аяған. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС.,2005.-374-378б.

7.Мұстафа Шоқайұлы (1890-1941) //Асқаров А. Ұлы Тұранның ұлдары=Сыны Великого Турана.- Алматы: 1998.-154-156 б.

8.Мұстафа Шоқай // Біздің қаланың көшелері=Улицы нашего города.-Алматы: Алатау, 1997.-60 б.

9.Мұстафа Шоқай // Қызылорда көшелері: Қызылорда қаласына 180 жыл / Құраст. С.Иманғалиев, З.Қыстаубаева.-Алматы: 2009.-102 б.

 

--- // ---

10.Әлжіков С. Өлгендерді тірілер тірілтеді //Аза. Қызылорда облысы/Бас ред. Х.Ембергенов – Алматы: 2001.- Т.1.-292-294 б.

11.Бәкір Ә.Қ. Мұстафа Шоқай: «Біз құл болып тұра алмаймыз»: //Бәкір Ә.Қ.Тәуелсіздік тағдыры.- Астана: 2009.-102-115 б.

12.Бәкір Ә.Қ. Мұстафа Шоқайдың әлеуметтік көзқарастары //Бәкір Ә.Қ. Алаш қозғалысы саяси топ басшыларының әлеуметтік көзқарастары: Оқу құралы.-Астана: 2008.-87-106 б.

13.Бәкіров Ә. «Түркістан ұлттық комитеті» немесе «Түркістан легионы» жайлы ақиқат пен аңыз //Аза.Қызылорда облысы/Бас ред. Х.Ембергенов. – Алматы: 2001.-Т.1.-304-306 б.

14.Бәкіров Ә. Елдікті, егемендікті аңсаған азамат еді //Аза. Қызылорда облысы/ Бас ред. Х.Ембергенов.- Алматы:2001.-Т.1.-279-280 б.

15.Бәкірұлы Ә. «Франц» операциясы. – Қызылорда: 2010.-328 б.

16.Бәкірұлы Ә. Мұстафа Шоқай: [ Деректі хикаят] - Алматы: 1997.-165 б.

17.Бәкірұлы Ә. Мұстафа Шоқай:Ол кім? Шындық керек пе, кейіпкер керек пе? ( С.Шәкібаевтың хатына орай); Мұстафа Шоқайды аңдыған тыңшы және оның қызы жайлы деректердің құпия сырлары; «Меккеден келген хат»; Мұстафаның қызы Лямираның өлеңмен жазылған хаты; Адвокат Мұстафа Шоқай қатысқан алғашқы сот процесі;Түркістан ұлттық комитеті ( ақиқат пен аңыз); Қызметтік тексеру //Бәкірұлы Ә. Андроповтың аласапраны: Деректі әңгімелер, мақала,киносценарий. – Қызылорда: Қызылордаполиграфия, 2002.- 110- 161 б.

18.Бәкірұлы Ә. Париждегі құпия кездесу: Тарихи әңгімелер, сұхбаттар, естеліктер, пікірлер - Қызылорда: «Қызылорда Қағанаты», 2009.-168 б.

19.Боханов С. Сырдың сырбаз перзенті еді //Аза.Қызылорда облысы/ Бас ред. Х.Ембергенов. – Алматы:2001.- Т.1.-308-309 б.

20.Есмағамбетов К.Л. Әлем таныған тұлға. Мұстафа Шоқайдың дүниетанымы және қайраткерлік болмысы. – Алматы:2008.-504 бет.-(«Әлемдік тұлғалар» сериясы)

21.ХХ ғасыр басындағы Түркістан өлкесінің әлеуметтік –саяси дамуы. Сыр өңірінде Кеңес өкіметінің орнауы //Сыр өңірі тарихы: Көне заманнан бүгінге дейін – Алматы: Атамұра, 1998.-102 -119 б.

22.Ибрашұлы С. Мұстафа Шоқайұлы. – Тасбөгет: «Сырдария» газетінің баспа цехы, 1993.-45 б.

23.Исаев М «Түркістан легионы» қазақ азаматтарының қорғаны бола білген... //Боздақтар.Қызылорда облысы/Бас ред. М.Д.Исаев – Алматы: 1996.-Т.3.-500-502 б.

24.Кәкен А. Мұстафа Шоқай:[«Түркістан лигасы» атты кітаптан үзінді] //Астана ақшамы.-2000.-15,18,20 қаңтар.

25.Қазақ халқының ұлы перзенті Мұстафа Шоқай //Ата мекен: Шиелі өңірінің шежіресі /Құраст. М.Аяпұлы, Н.Қасымұлы.– Алматы: 1998.-25-34б..

26.Қара Ә. Мұстафа Шоқай: Өмірі. Күресі. Шығармашылығы /Түрік тілінен аударған Г.Шадиева. – Алматы: Арыс, 2004.-320 б.

27.Қойгелдиев М. Тұтас Түркістан идеясы және М.Шоқай.– Алматы: 1997.- 53 б.

28.Қыдырәлі Д. Мұстафа кімнің қолынан ажал құшты? //Қыдырәлі Д. Атымды адам қойған соң... – Алматы: «Таймас» баспа үйі,2008.-181-194 б.

29.Қыдырәлі Д. Түркістан Автономиясы және Мұстафа Шоқай //Қыдырәлі Д. Атымды адам қойған соң... – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008.-129-138 б.

30.Мұстафа мен Мағжан – туған елінің даналары: [М.Жұмабаев пен М.Шоқай туралы / Құраст. Қ.Абдуллин, Қ.Қасенов.- Алматы: 1993.-111 б.

31.Мұстафа Шоқай кім еді? // Тұңғыштар / Құраст. Ш.Күмісбаев – Алматы: Алматыкітап, 2007.- 140-142 б.

32.Мұстафа Шоқай: «Тұтқындарды көргенде ... өлгім келеді» //Аза.Қызылорда облысы/ Бас ред. Х.Ембергенов – Алматы: 2001.- Т.1.- 297-298 б.

33.Нұрпейіс К. Мұстафа Шоқай және Қазақстан мен Түркістанның 1917-1927 жылдардағы қоғамдық – саяси өмірі туралы //Нұрпейіс К. Тарихи тұлғалар / Бас ред. Б.Аяған – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2007.-188-191 б.

34.Ольцша Р., Кляйнов Г. Түркістан. – Берлин:1942.- 369-409 б.-( неміс тілінде)

35.Оралтай Қ. Мұстафа Шоқайдың ерекшеліктері. Мұстафа Шоқайдың жеке өмірі, тұрмыс жағдайы қалай еді?.Мұстафа Шоқай еңбектерін кім қалай зерттеуі керек? //Аза. Қызылорда облысы/ Бас ред. Х Ембергенов – Алматы: 2001.- Т.1.-288 -292 б.

36.Садықова Б. Мұстафа Шоқайдың «Прометей» қозғалысындағы қызметі [ Парижде «Л Арматтан»баспасынан 2007 жылы француз тілінде жарық көрген].

37.Тарази Ә. Мұстафа Шоқай: Роман.- Алматы: Жазушы, 2008.-384 б.-(Қазіргі қазақ прозасы)

38.Тұрсынов Е. Мұстафа Шоқай: Кинороман.-Алматы: Балалар әдебиеті, 2008.-208 б., суретті.-(Біздің кинопроза)

39.Түркістан легионында қорған тапқандар: / Тізім/ // Боздақтар. Қызылорда облысы/Бас ред.М.Исаев – Алматы:1996.- Т.3.-503-510 б.

40.Шоқай Мария. Менің Мұстафам: [Естелік кітаптан үзінді] //Қазақ Елі. – 1997. – 5,12,26 желтоқсан; 14-28 қараша; 3,10,17,24 қазан